Oostvaardersdijk - Uitkijkpunt Nonnetje

Aan de Oostvaardersdijk is een parkeerplaats met een uitkijkpunt langs de dijk. Hier heeft u een prachtig zicht op de Grote Plas bij de Oostvaardersplassen.

Type Overig
Beheerder Onbekend
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar Voor rolstoelgebruikers is deze dijk niet te betreden. Wel is het mogelijk om om het dijkje heen te rijden en via het fietspad het gebied te bekijken.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-03-28 15 Slobeend
2020-03-28 35 Kluut
2020-03-28 3 Pijlstaart
2020-03-28 1 Rietgors
2020-03-28 1 Torenvalk
2020-03-28 2 Kiekendief onbekend
2020-03-28 1 Grote Mantelmeeuw
2020-03-27 1 Geelpootmeeuw
2020-03-27 1 Witte Kwikstaart
2020-03-27 2 Nijlgans
2020-03-27 10 Europese Stormmeeuw
2020-03-27 1 Kokmeeuw
2020-03-27 2 Grauwe Gans ssp anser
2020-03-27 30 Krakeend ssp strepera
2020-03-27 2 Fuut ssp cristatus
2020-03-27 1 Holenduif ssp oenas
2020-03-27 1 Grote Zaagbek ssp merganser
2020-03-27 1 Aalscholver
2020-03-27 1 Cetti's Zanger
2020-03-27 2 Baardman

Oostvaardersdijk N701

Route via Google Maps

GPS 52.466517702753684, 5.332102774831376