Oostvaardersdijk - Uitkijkpunt Nonnetje

Aan de Oostvaardersdijk is een parkeerplaats met een uitkijkpunt langs de dijk. Hier heeft u een prachtig zicht op de Grote Plas bij de Oostvaardersplassen.

Type Overig
Beheerder Onbekend
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar Voor rolstoelgebruikers is deze dijk niet te betreden. Wel is het mogelijk om om het dijkje heen te rijden en via het fietspad het gebied te bekijken.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-07-26 1 Bergeend
2021-07-26 1 Kokmeeuw
2021-07-26 1 Lepelaar
2021-07-26 1 Visdief
2021-07-26 201 Lepelaar
2021-07-26 4 Casarca
2021-07-26 40 Krakeend
2021-07-26 60 Kuifeend
2021-07-26 1 Winterkoning
2021-07-26 1 Snor
2021-07-26 1 Bruine Kiekendief
2021-07-25 21 Casarca
2021-07-25 41 Grote Zilverreiger
2021-07-25 270 Lepelaar
2021-07-25 1 Cetti's Zanger
2021-07-24 1 Bruine Kiekendief
2021-07-24 100 Oeverzwaluw
2021-07-24 1 Rietzanger
2021-07-24 2 Kleine Karekiet
2021-07-24 1 Baardman

Oostvaardersdijk N701

Route via Google Maps

GPS 52.46652, 5.33210