Oostvaardersveld - De Krakeend - Vogelkijkhut

Een korte rondwandeling voert u door dit gebied met veel watervogels en konikpaarden. U ziet hier diverse eendensoorten en in de winter misschien wel klapekster of ruigpootbuizerd. Met een kleine omweg komt u ook langs vogelkijkhut De Poelruiter.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-10-07 2 Vuurgoudhaan
2022-10-07 1 Groenling
2022-10-07 5 Roodborsttapuit
2022-10-07 3 Zeearend
2022-10-07 1 Zeearend
2022-10-06 3 Smient
2022-10-06 2 Slobeend
2022-10-06 2 Slobeend
2022-10-06 1 Zeearend
2022-10-06 2 Bruine Kiekendief
2022-10-06 2 Zeearend
2022-10-06 5 Krakeend
2022-10-06 1 Wilde Eend
2022-10-06 1 Pijlstaart
2022-10-06 1 Sperwer
2022-10-06 1 Wintertaling
2022-10-06 4 Smient
2022-10-06 4 Bergeend
2022-10-06 1 Zeearend
2022-10-06 8 Baardman

Per auto kunt u de A6 (Amsterdam-Emmeloord) volgen, afslag 10, richting Lelystad via Larserdreef. Linksaf Torenvalkweg, volgen tot Knardijk. Hier nog even rechtdoor, u passeert de wildroosters en aan de linkerkant ligt het gebied waar de vogelkijkhut De Krakeend ligt. Ongeveer 50 meter verder aan de linkerkant is de ingang tot het gebied (auto parkeren bij bezoekerscentrum of parkeerplaats kleine Praambult). Per openbaar vervoer is het bereiken van het bezoekerscentrum een ramp en eigenlijk niet mogelijk. De dichtstbijzijnde bushalte op ruim een uur lopen. Wel kunt u in Lelystad een fiets huren, het is vanaf het station/centrum een half uur fietsen naar het bezoekerscentrum (Buizerdweg/Knardijk volgen).

Route via Google Maps

GPS 52.44699, 5.42321