Oostvaardersplassen - Oostvaardersveld - De Oeverloper

De kwelzone is gelegen ten westen van Almere langs de Oostvaardersdijk tussen hectometerpaal 9.5 en 12.0. Bij hectometerpaal 10.4 en 11.8 bevindt zich een kleine parkeerplaats. Het is een gebied dat bestaat uit slikplaten, rietkragen en natte graslanden waar veel ganzen en steltlopers gebruik van maken.

Het hele jaar door zijn in de rietkragen Baardmannen te horen en te zien. In de winter is de kans groot om een Slechtvalk of Smelleken te zien jagen over de natte graslanden. In het voorjaar en de nazomer zijn vaak steltlopers te zien zoals Kleine plevier, Zwarte- en Groenpootruiter, Temminck’s-, Krombek-, Bonte-, en Kleine strandloper. Ook is het goed mogelijk om een foeragerende Porseleinhoen of Waterral te zien langs de rietkraag. Op de natte graslanden foerageren vaak Kleine en Grote zilverreigers. Bijzondere soorten die hier gezien zijn: Vorkstaartplevier, Rosse franjepoot, Roodkopklauwier, Grote pieper, Nachtzwaluw, Woestijnplevier, Grote franjepoot, Grijze strandloper, Roodhalsgans, Witoogeend, Visarend en Poelruiter. Het gebied bevindt zich grotendeels in atlasbloknummer 26-21-51/52.

Type Hut
Beheerder Onbekend
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-01-23 1 Baardman ssp biarmicus
2021-01-23 1 Torenvalk
2021-01-23 1 Waterral ssp aquaticus
2021-01-23 1 Cetti's Zanger ssp cetti
2021-01-23 1 Buizerd
2021-01-23 1 Winterkoning
2021-01-23 3 Roodborst ssp rubecula
2021-01-23 1 Winterkoning ssp troglodytes
2021-01-23 1 Witte Kwikstaart ssp alba
2021-01-23 1 Zwarte Kraai
2021-01-23 1 Buizerd
2021-01-23 50 Aalscholver
2021-01-23 1 Buizerd
2021-01-23 15 Slobeend
2021-01-23 1 Spreeuw
2021-01-23 500 Brandgans
2021-01-23 3 Matkop
2021-01-23 500 Kievit
2021-01-23 1 Cetti's Zanger
2021-01-23 1 Tafeleend

Het gebied bevindt zich grotendeels in atlasbloknummer 26-21-51/52. Om de Natte Graslanden heen loopt een fietspad en vandaar zijn twee kijkhutten te bereiken met een mooi uitzicht op de graslanden. Aan de zuidwestzijde ligt de hut “Oeverloper”; aan de zuidoostzijde. De hut ligt zo'n 50 meter van de weg af.

Route via Google Maps

GPS 52.44714237356456, 5.4137492172337085