Oostvaardersplassen - Oostvaardersveld - De Oeverloper

De kwelzone is gelegen ten westen van Almere langs de Oostvaardersdijk tussen hectometerpaal 9.5 en 12.0. Bij hectometerpaal 10.4 en 11.8 bevindt zich een kleine parkeerplaats. Het is een gebied dat bestaat uit slikplaten, rietkragen en natte graslanden waar veel ganzen en steltlopers gebruik van maken.

Het hele jaar door zijn in de rietkragen Baardmannen te horen en te zien. In de winter is de kans groot om een Slechtvalk of Smelleken te zien jagen over de natte graslanden. In het voorjaar en de nazomer zijn vaak steltlopers te zien zoals Kleine plevier, Zwarte- en Groenpootruiter, Temminck’s-, Krombek-, Bonte-, en Kleine strandloper. Ook is het goed mogelijk om een foeragerende Porseleinhoen of Waterral te zien langs de rietkraag. Op de natte graslanden foerageren vaak Kleine en Grote zilverreigers. Bijzondere soorten die hier gezien zijn: Vorkstaartplevier, Rosse franjepoot, Roodkopklauwier, Grote pieper, Nachtzwaluw, Woestijnplevier, Grote franjepoot, Grijze strandloper, Roodhalsgans, Witoogeend, Visarend en Poelruiter. Het gebied bevindt zich grotendeels in atlasbloknummer 26-21-51/52.

Type Hut
Beheerder Onbekend
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-10-07 2 Blauwe Reiger
2022-10-07 3 Grote Zilverreiger
2022-10-07 40 Wintertaling
2022-10-07 1 Winterkoning
2022-10-07 1 Waterral
2022-10-07 1 Pontische Meeuw
2022-10-07 4 Grutto
2022-10-07 24 Kluut
2022-10-07 123 Wintertaling
2022-10-07 3 Smient
2022-10-07 1 Pontische Meeuw
2022-10-07 3 Aalscholver
2022-10-07 1 Tjiftjaf
2022-10-07 1 Grote Bonte Specht
2022-10-07 36 Kievit
2022-10-07 2 Koperwiek
2022-10-07 2 Cetti's Zanger
2022-10-07 2 Vuurgoudhaan
2022-10-07 1 Groenling
2022-10-07 5 Roodborsttapuit

Het gebied bevindt zich grotendeels in atlasbloknummer 26-21-51/52. Om de Natte Graslanden heen loopt een fietspad en vandaar zijn twee kijkhutten te bereiken met een mooi uitzicht op de graslanden. Aan de zuidwestzijde ligt de hut “Oeverloper”; aan de zuidoostzijde. De hut ligt zo'n 50 meter van de weg af.

Route via Google Maps

GPS 52.44714, 5.41375