Oostvaardersplassen - Oostvaardersveld - De Oeverloper

De kwelzone is gelegen ten westen van Almere langs de Oostvaardersdijk tussen hectometerpaal 9.5 en 12.0. Bij hectometerpaal 10.4 en 11.8 bevindt zich een kleine parkeerplaats. Het is een gebied dat bestaat uit slikplaten, rietkragen en natte graslanden waar veel ganzen en steltlopers gebruik van maken.

Het hele jaar door zijn in de rietkragen Baardmannen te horen en te zien. In de winter is de kans groot om een Slechtvalk of Smelleken te zien jagen over de natte graslanden. In het voorjaar en de nazomer zijn vaak steltlopers te zien zoals Kleine plevier, Zwarte- en Groenpootruiter, Temminck’s-, Krombek-, Bonte-, en Kleine strandloper. Ook is het goed mogelijk om een foeragerende Porseleinhoen of Waterral te zien langs de rietkraag. Op de natte graslanden foerageren vaak Kleine en Grote zilverreigers. Bijzondere soorten die hier gezien zijn: Vorkstaartplevier, Rosse franjepoot, Roodkopklauwier, Grote pieper, Nachtzwaluw, Woestijnplevier, Grote franjepoot, Grijze strandloper, Roodhalsgans, Witoogeend, Visarend en Poelruiter. Het gebied bevindt zich grotendeels in atlasbloknummer 26-21-51/52.

Type Hut
Beheerder Onbekend
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-12-14 3 Staartmees
2019-12-14 1 Smient
2019-12-14 1 Kuifeend
2019-12-14 1 Tafeleend
2019-12-14 1 Wilde Eend
2019-12-14 1 Slobeend
2019-12-14 1 Aalscholver
2019-12-14 1 Grauwe Gans
2019-12-14 1 Koolmees
2019-12-14 1 Pimpelmees
2019-12-14 1 Merel
2019-12-14 1 Vink
2019-12-14 1 Roodborst
2019-12-14 1 Meerkoet
2019-12-14 1 Torenvalk
2019-12-14 100 Pijlstaart
2019-12-14 2 Wilde Zwaan
2019-12-14 1 Cetti's Zanger
2019-12-14 1 Cetti's Zanger
2019-12-14 15 Baardman

Het gebied bevindt zich grotendeels in atlasbloknummer 26-21-51/52. Om de Natte Graslanden heen loopt een fietspad en vandaar zijn twee kijkhutten te bereiken met een mooi uitzicht op de graslanden. Aan de zuidwestzijde ligt de hut “Oeverloper”; aan de zuidoostzijde. De hut ligt zo'n 50 meter van de weg af.

Route via Google Maps

GPS 52.44732546941842, 5.414113997659672