Oostvaardersplassen - Oostvaardersveld - De Oeverloper

De kwelzone is gelegen ten westen van Almere langs de Oostvaardersdijk tussen hectometerpaal 9.5 en 12.0. Bij hectometerpaal 10.4 en 11.8 bevindt zich een kleine parkeerplaats. Het is een gebied dat bestaat uit slikplaten, rietkragen en natte graslanden waar veel ganzen en steltlopers gebruik van maken.

Het hele jaar door zijn in de rietkragen Baardmannen te horen en te zien. In de winter is de kans groot om een Slechtvalk of Smelleken te zien jagen over de natte graslanden. In het voorjaar en de nazomer zijn vaak steltlopers te zien zoals Kleine plevier, Zwarte- en Groenpootruiter, Temminck’s-, Krombek-, Bonte-, en Kleine strandloper. Ook is het goed mogelijk om een foeragerende Porseleinhoen of Waterral te zien langs de rietkraag. Op de natte graslanden foerageren vaak Kleine en Grote zilverreigers. Bijzondere soorten die hier gezien zijn: Vorkstaartplevier, Rosse franjepoot, Roodkopklauwier, Grote pieper, Nachtzwaluw, Woestijnplevier, Grote franjepoot, Grijze strandloper, Roodhalsgans, Witoogeend, Visarend en Poelruiter. Het gebied bevindt zich grotendeels in atlasbloknummer 26-21-51/52.

Type Hut
Beheerder Onbekend
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-06-05 1 Wilde Zwaan
2023-06-05 3 Goudplevier
2023-06-05 1 Purperreiger
2023-06-05 1 Kramsvogel
2023-06-04 2 Zeearend
2023-06-04 1 Roerdomp
2023-06-04 1 Grauwe Vliegenvanger
2023-06-04 1 Iberische Tjiftjaf
2023-06-04 1 Kuifeend
2023-06-04 1 Boerenzwaluw
2023-06-04 1 Zeearend
2023-06-04 1 Rietgors
2023-06-04 1 Kokmeeuw
2023-06-04 1 Blauwborst
2023-06-04 1 Roerdomp
2023-06-04 2 Casarca
2023-06-04 1 Roerdomp
2023-06-04 1 Spotvogel
2023-06-04 1 Grote Zilverreiger
2023-06-04 1 Kleine Zilverreiger

Het gebied bevindt zich grotendeels in atlasbloknummer 26-21-51/52. Om de Natte Graslanden heen loopt een fietspad en vandaar zijn twee kijkhutten te bereiken met een mooi uitzicht op de graslanden. Aan de zuidwestzijde ligt de hut “Oeverloper”; aan de zuidoostzijde. De hut ligt zo'n 50 meter van de weg af.

Route via Google Maps

GPS 52.44714, 5.41375