Oostvaardersplassen - De Kluut - Vogelkijkhut

Vogelkijkhut "De Kluut" kijkt uit over de Keersluisplas en een opgespoten zandeilandje. U kunt hier soorten zoals kleine plevier, kluut en oeverloper verwachten. In de verte kunt u bruine kiekendieven zien jagen.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting NW
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-07-12 11 Zwarte Ruiter
2020-07-12 1 Havik
2020-07-12 108 Grutto
2020-07-12 25 Kluut
2020-07-12 9 Huiszwaluw
2020-07-12 1 Zanglijster
2020-07-12 1 Putter
2020-07-12 1 Boerenzwaluw
2020-07-12 1 Witte Kwikstaart
2020-07-12 5 Boerenzwaluw
2020-07-12 80 Spreeuw
2020-07-12 1 Merel
2020-07-12 1 Aalscholver
2020-07-12 40 Kievit
2020-07-12 40 Kemphaan
2020-07-12 3 Grutto
2020-07-12 1 Zanglijster
2020-07-12 1 Cetti's Zanger
2020-07-12 1 Roodborsttapuit
2020-07-12 1 Gekraagde Roodstaart

Per auto kunt u de A6 (Amsterdam-Emmeloord) volgen en afslag 10 nemen, richting Lelystad via Larserdreef. Ga linksaf de Torenvalkweg op en volg deze tot de Knardijk. Ga rechtsaf de Knardijk op. Voorbij het spoorwegviaduct ligt links het bezoekerscentrum met een parkeerplaats. Met het openbaar vervoer is het bereiken van het bezoekerscentrum eigenlijk niet mogelijk. De dichtstbijzijnde bushalte ligt op ruim een uur lopen. Wel kunt u in Lelystad een fiets huren. Het is vanaf het treinstation een half uur fietsen naar het bezoekerscentrum. Volg daartoe de Buizerdweg/Knardijk. De vogelkijkhut ligt pal naast het bezoekerscentrum.

Route via Google Maps

GPS 52.457603623998274, 5.417674059540324