Oostvaardersplassen - De Kluut - Vogelkijkhut

Vogelkijkhut "De Kluut" kijkt uit over de Keersluisplas en een opgespoten zandeilandje. U kunt hier soorten zoals kleine plevier, kluut en oeverloper verwachten. In de verte kunt u bruine kiekendieven zien jagen.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting NW
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-01-16 1 Buizerd
2021-01-16 5 Watersnip
2021-01-16 1 Bergeend
2021-01-16 1 Slobeend
2021-01-16 1 Roodborst
2021-01-16 1 Koolmees
2021-01-16 1 Vink
2021-01-16 100 Groenling
2021-01-16 100 Putter
2021-01-16 1 Spreeuw
2021-01-16 1 Aalscholver
2021-01-16 40 Putter
2021-01-16 1 Torenvalk
2021-01-16 20 Groenling
2021-01-16 20 Vink
2021-01-16 1 Grote Zilverreiger
2021-01-16 30 Groenling
2021-01-16 30 Putter
2021-01-16 1 Vuurgoudhaan
2021-01-16 1 Zwarte Kraai

Per auto kunt u de A6 (Amsterdam-Emmeloord) volgen en afslag 10 nemen, richting Lelystad via Larserdreef. Ga linksaf de Torenvalkweg op en volg deze tot de Knardijk. Ga rechtsaf de Knardijk op. Voorbij het spoorwegviaduct ligt links het bezoekerscentrum met een parkeerplaats. Met het openbaar vervoer is het bereiken van het bezoekerscentrum eigenlijk niet mogelijk. De dichtstbijzijnde bushalte ligt op ruim een uur lopen. Wel kunt u in Lelystad een fiets huren. Het is vanaf het treinstation een half uur fietsen naar het bezoekerscentrum. Volg daartoe de Buizerdweg/Knardijk. De vogelkijkhut ligt pal naast het bezoekerscentrum.

Route via Google Maps

GPS 52.457603623998274, 5.417674059540324