Oostvaardersdijk - Uitkijkpunten De Kuifeend

Vanaf de uitkijkpunten heeft u een reële kans op zeearend, roerdomp, baardman, grote zilverreiger, lepelaar, visarend, buidelmees en soms kunt u met veel geluk de woudaap horen of zien. U heeft zicht op de grote open wateren en de uitgestrekte rietlanden van de Oostvaardersplassen. Bij de kijkpunten zijn parkeerplaatsen, bankjes en een telescoop aanwezig.

Type Heuvel
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-01-18 1 Buizerd
2020-01-18 1 Graspieper
2020-01-18 1 Brilduiker
2020-01-18 1 Buizerd
2020-01-18 1 Zilvermeeuw
2020-01-13 250 Tafeleend
2020-01-13 25 Wintertaling
2020-01-12 1 Grauwe Gans
2020-01-12 1 Bergeend
2020-01-12 1 Wilde Eend
2020-01-12 1 Krakeend
2020-01-12 2 Torenvalk
2020-01-12 1 Kuifeend
2020-01-12 1 Tafeleend
2020-01-12 2 Zwarte Kraai
2020-01-12 1 Fuut
2020-01-10 20 Smient
2020-01-10 30 Kluut
2020-01-07 1 Aalscholver
2020-01-07 2 Grauwe Gans

Op de Oostvaardersdijk zijn twee parkeerhavens met uitkijkpunten. Deze kijkpunten zijn gelegen tussen hectometerpaal 23.4-23.6 en 19.0-19.2.

Route via Google Maps

GPS 52.45173192229122, 5.2974710070481645