Oostvaardersplassen - De Grote Zilverreiger - Vogelkijkhut

Deze ruime vogelkijkhut "De Grote Zilverreiger" heeft een zeer bijzonder ontwerp en werd op 10 december 2005 geopend door de commissaris van de koningin (Flevoland). De hut geeft uitzicht over een grote plas en rietland. U maakt hier grote kans op baardman, roerdomp, waterral en andere vogels die gebonden zijn aan dit biotoop. De route is geschikt gemaakt voor rolstoelgebruikers.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting ZO
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-06-29 2 Lepelaar
2022-06-27 1 Gierzwaluw
2022-06-26 25 Spreeuw
2022-06-25 16 Fuut
2022-06-25 11 Grauwe Gans
2022-06-25 1 Grote Canadese Gans
2022-06-25 1 Grote Zilverreiger
2022-06-25 1 Witte Kwikstaart
2022-06-25 1 Cetti's Zanger
2022-06-25 1 Visdief
2022-06-25 1 Grote Zilverreiger
2022-06-25 1 Bruine Kiekendief
2022-06-25 1 Blauwe Reiger
2022-06-25 1 Bruine Kiekendief
2022-06-25 1 Snor
2022-06-23 2 Kleine Zilverreiger
2022-06-23 2 Blauwborst
2022-06-23 1 Snor
2022-06-23 2 Koekoek
2022-06-23 1 Zeearend

De vogelkijkhut "De Grote Zilverreiger" ligt aan de Oostvaardersdijk te Lelystad ter hoogte va n hectometerpaal 28,0). U kunt daar aan de overzijde van de dijk uw auto parkeren. Beneden aan de dijkvoet start het Julianapad dat u naar de vogelkijkhut zal leiden. De wandeling duurt ongeveer 5 minuten.

Route via Google Maps

GPS 52.48745, 5.38647