Oostvaardersplassen - De Grauwe Gans - Vogelkijkhut

Vanuit de hut heeft u kans op baardman, roerdomp, waterral, pijlstaart, grote zilverreiger en massa's aalscholver. Kijk ook uit naar beversporen! Het pad naar de hut is ongeveer een halve ilometer lang en onderweg kunt u al veel zien. U kunt vanuit de hut richting het zuiden, westen en noorden kijken.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-08-19 2 Kluut
2022-08-19 1 Grote Bonte Specht
2022-08-19 1 Flamingo
2022-08-19 3 Grutto
2022-08-19 4 Zwarte Ruiter
2022-08-19 1 Grauwe Gans
2022-08-19 4 Boerenzwaluw
2022-08-19 1 Blauwe Reiger
2022-08-19 1 Kluut
2022-08-19 1 Bergeend
2022-08-19 1 Flamingo
2022-08-19 1 Lepelaar
2022-08-19 1 Boerenzwaluw
2022-08-19 1 Brandgans
2022-08-19 1 Grote Canadese Gans
2022-08-19 1 Kemphaan
2022-08-19 1 Grutto
2022-08-19 1 Bruine Kiekendief
2022-08-19 1 Waterral
2022-08-18 4 Kleine Karekiet

Per auto kunt u de A6 (Amsterdam-Emmeloord) volgen en afslag 10, richting Lelystad via Larserdreef, nemen. Ga linksaf de Torenvalkweg op en volg deze tot de Knardijk. Ga rechtsaf de Knardijk op. Ga onder het spoorwegviaduct door. Aan uw linkerhand ligt het bezoekerscentrum, maaar u vervolgt uw weg. Na een kilometer is links een informatiebord met daarbij een kleine parkeerplaats. Vanaf deze plek is het vijfhonderd meter lopen naar Vogelkijkhut De Grauwe Gans. Met het openbaar vervoer is het bereiken van de hut eigenlijk niet mogelijk. De dichtstbijzijnde bushalte ligt op ruim een uur lopen. Wel kunt u in Lelystad een fiets huren. Het is vanaf het treinstation ongeveer drie kwartier fietsen.

Route via Google Maps

GPS 52.47464, 5.40706