Oostvaardersplassen - De Grauwe Gans - Vogelkijkhut

Vanuit de hut heeft u kans op baardman, roerdomp, waterral, pijlstaart, grote zilverreiger en massa's aalscholver. Kijk ook uit naar beversporen! Het pad naar de hut is ongeveer een halve ilometer lang en onderweg kunt u al veel zien. U kunt vanuit de hut richting het zuiden, westen en noorden kijken.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-07-17 3 Bruine Kiekendief
2019-07-17 1 Fitis
2019-07-17 1 Pimpelmees
2019-07-17 10 Knobbelzwaan
2019-07-17 100 Slobeend
2019-07-17 1000 Tafeleend
2019-07-17 1 Witte Kwikstaart
2019-07-17 1 Gele Kwikstaart
2019-07-17 1 Tuinfluiter
2019-07-17 6 Baardman
2019-07-17 1 Huiszwaluw
2019-07-17 5 Oeverzwaluw
2019-07-17 10 Boerenzwaluw
2019-07-17 5 Gierzwaluw
2019-07-17 1 Oeverloper
2019-07-17 10 Lepelaar
2019-07-17 100 Grauwe Gans
2019-07-17 100 Kluut
2019-07-17 100 Kemphaan
2019-07-17 100 Grutto

Per auto kunt u de A6 (Amsterdam-Emmeloord) volgen en afslag 10, richting Lelystad via Larserdreef, nemen. Ga linksaf de Torenvalkweg op en volg deze tot de Knardijk. Ga rechtsaf de Knardijk op. Ga onder het spoorwegviaduct door. Aan uw linkerhand ligt het bezoekerscentrum, maaar u vervolgt uw weg. Na een kilometer is links een informatiebord met daarbij een kleine parkeerplaats. Vanaf deze plek is het vijfhonderd meter lopen naar Vogelkijkhut De Grauwe Gans. Met het openbaar vervoer is het bereiken van de hut eigenlijk niet mogelijk. De dichtstbijzijnde bushalte ligt op ruim een uur lopen. Wel kunt u in Lelystad een fiets huren. Het is vanaf het treinstation ongeveer drie kwartier fietsen.

Route via Google Maps

GPS 52.474636989640295, 5.407059424664616