Oostvaardersplassen - De Grauwe Gans - Vogelkijkhut

Vanuit de hut heeft u kans op baardman, roerdomp, waterral, pijlstaart, grote zilverreiger en massa's aalscholver. Kijk ook uit naar beversporen! Het pad naar de hut is ongeveer een halve ilometer lang en onderweg kunt u al veel zien. U kunt vanuit de hut richting het zuiden, westen en noorden kijken.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-02-24 1 Cetti's Zanger
2021-02-24 1 Goudhaan
2021-02-24 5 Pimpelmees
2021-02-24 1 Cetti's Zanger
2021-02-24 1 Zanglijster
2021-02-24 4 Brilduiker
2021-02-24 100 Brandgans
2021-02-24 100 Kolgans
2021-02-24 7 Krakeend
2021-02-24 3 Pijlstaart
2021-02-24 3 Kokmeeuw
2021-02-24 2 Pijlstaart
2021-02-24 3 Kuifeend
2021-02-24 1 Raaf
2021-02-24 1 Zeearend
2021-02-23 1 Sperwer
2021-02-23 3 Zeearend
2021-02-23 1 Zeearend
2021-02-22 1 Pimpelmees
2021-02-22 3 Staartmees

Per auto kunt u de A6 (Amsterdam-Emmeloord) volgen en afslag 10, richting Lelystad via Larserdreef, nemen. Ga linksaf de Torenvalkweg op en volg deze tot de Knardijk. Ga rechtsaf de Knardijk op. Ga onder het spoorwegviaduct door. Aan uw linkerhand ligt het bezoekerscentrum, maaar u vervolgt uw weg. Na een kilometer is links een informatiebord met daarbij een kleine parkeerplaats. Vanaf deze plek is het vijfhonderd meter lopen naar Vogelkijkhut De Grauwe Gans. Met het openbaar vervoer is het bereiken van de hut eigenlijk niet mogelijk. De dichtstbijzijnde bushalte ligt op ruim een uur lopen. Wel kunt u in Lelystad een fiets huren. Het is vanaf het treinstation ongeveer drie kwartier fietsen.

Route via Google Maps

GPS 52.474636989640295, 5.407059424664616