Oostvaardersplassen - De Grauwe Gans - Vogelkijkhut

Vanuit de hut heeft u kans op baardman, roerdomp, waterral, pijlstaart, grote zilverreiger en massa's aalscholver. Kijk ook uit naar beversporen! Het pad naar de hut is ongeveer een halve ilometer lang en onderweg kunt u al veel zien. U kunt vanuit de hut richting het zuiden, westen en noorden kijken.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-05-26 3 Gierzwaluw
2024-05-26 1 Bosrietzanger
2024-05-26 1 Grasmus
2024-05-26 1 Tuinfluiter
2024-05-26 1 Wielewaal
2024-05-26 1 Bosrietzanger
2024-05-26 1 Wielewaal
2024-05-26 1 Koekoek
2024-05-26 1 Blauwborst
2024-05-26 1 Sprinkhaanzanger
2024-05-26 1 Snor
2024-05-26 1 Bosrietzanger
2024-05-26 1 Bosrietzanger
2024-05-26 1 Snor
2024-05-26 1 Nachtegaal
2024-05-26 1 Bosrietzanger
2024-05-26 1 Tuinfluiter
2024-05-26 1 Nachtegaal
2024-05-26 1 Bosrietzanger
2024-05-25 1 Tjiftjaf

Per auto kunt u de A6 (Amsterdam-Emmeloord) volgen en afslag 10, richting Lelystad via Larserdreef, nemen. Ga linksaf de Torenvalkweg op en volg deze tot de Knardijk. Ga rechtsaf de Knardijk op. Ga onder het spoorwegviaduct door. Aan uw linkerhand ligt het bezoekerscentrum, maaar u vervolgt uw weg. Na een kilometer is links een informatiebord met daarbij een kleine parkeerplaats. Vanaf deze plek is het vijfhonderd meter lopen naar Vogelkijkhut De Grauwe Gans. Met het openbaar vervoer is het bereiken van de hut eigenlijk niet mogelijk. De dichtstbijzijnde bushalte ligt op ruim een uur lopen. Wel kunt u in Lelystad een fiets huren. Het is vanaf het treinstation ongeveer drie kwartier fietsen.

Route via Google Maps

GPS 52.47464, 5.40706