Oostvaardersplassen - De Grauwe Gans - Vogelkijkhut

Vanuit de hut heeft u kans op baardman, roerdomp, waterral, pijlstaart, grote zilverreiger en massa's aalscholver. Kijk ook uit naar beversporen! Het pad naar de hut is ongeveer een halve ilometer lang en onderweg kunt u al veel zien. U kunt vanuit de hut richting het zuiden, westen en noorden kijken.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-11-23 1 Zeearend
2022-11-22 1 Fazant
2022-11-22 1 Ekster
2022-11-20 2 Watersnip
2022-11-19 1 Cetti's Zanger
2022-11-19 1 Waterral
2022-11-19 1 Houtsnip
2022-11-19 3 Zeearend
2022-11-19 1 Cetti's Zanger
2022-11-19 3 Rietgors
2022-11-19 3 Zeearend
2022-11-19 1 Pijlstaart
2022-11-19 1 Matkop
2022-11-19 1 Cetti's Zanger
2022-11-19 1 Cetti's Zanger
2022-11-19 1 Waterral
2022-11-19 1 Houtsnip
2022-11-19 1 Zeearend
2022-11-19 1 Zeearend
2022-11-18 1 Buizerd

Per auto kunt u de A6 (Amsterdam-Emmeloord) volgen en afslag 10, richting Lelystad via Larserdreef, nemen. Ga linksaf de Torenvalkweg op en volg deze tot de Knardijk. Ga rechtsaf de Knardijk op. Ga onder het spoorwegviaduct door. Aan uw linkerhand ligt het bezoekerscentrum, maaar u vervolgt uw weg. Na een kilometer is links een informatiebord met daarbij een kleine parkeerplaats. Vanaf deze plek is het vijfhonderd meter lopen naar Vogelkijkhut De Grauwe Gans. Met het openbaar vervoer is het bereiken van de hut eigenlijk niet mogelijk. De dichtstbijzijnde bushalte ligt op ruim een uur lopen. Wel kunt u in Lelystad een fiets huren. Het is vanaf het treinstation ongeveer drie kwartier fietsen.

Route via Google Maps

GPS 52.47464, 5.40706