Oostvaardersplassen - De Grauwe Gans - Vogelkijkhut

Vanuit de hut heeft u kans op baardman, roerdomp, waterral, pijlstaart, grote zilverreiger en massa's aalscholver. Kijk ook uit naar beversporen! Het pad naar de hut is ongeveer een halve ilometer lang en onderweg kunt u al veel zien. U kunt vanuit de hut richting het zuiden, westen en noorden kijken.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-09-24 2 Waterral
2023-09-24 1 IJsvogel
2023-09-24 1 Grauwe Gans
2023-09-24 1 Zeearend
2023-09-23 1 Grote Bonte Specht
2023-09-23 1 Cetti's Zanger
2023-09-23 1 Merel
2023-09-23 1 Heggenmus
2023-09-23 1 Draaihals
2023-09-23 1 Matkop
2023-09-23 1 Grauwe Gans
2023-09-23 1 Boerenzwaluw
2023-09-23 1 Oeverzwaluw
2023-09-23 1 Kokmeeuw
2023-09-23 1 Zilvermeeuw
2023-09-23 1 Aalscholver
2023-09-23 1 Zeearend
2023-09-22 1 Bruine Kiekendief
2023-09-22 3 Buizerd
2023-09-22 1 Visarend

Per auto kunt u de A6 (Amsterdam-Emmeloord) volgen en afslag 10, richting Lelystad via Larserdreef, nemen. Ga linksaf de Torenvalkweg op en volg deze tot de Knardijk. Ga rechtsaf de Knardijk op. Ga onder het spoorwegviaduct door. Aan uw linkerhand ligt het bezoekerscentrum, maaar u vervolgt uw weg. Na een kilometer is links een informatiebord met daarbij een kleine parkeerplaats. Vanaf deze plek is het vijfhonderd meter lopen naar Vogelkijkhut De Grauwe Gans. Met het openbaar vervoer is het bereiken van de hut eigenlijk niet mogelijk. De dichtstbijzijnde bushalte ligt op ruim een uur lopen. Wel kunt u in Lelystad een fiets huren. Het is vanaf het treinstation ongeveer drie kwartier fietsen.

Route via Google Maps

GPS 52.47464, 5.40706