Oostvaardersveld - Wildroosters - Kijkpunt

De wildroosters aan de Praamweg zijn een bekende uitkijkplek voor vogelaars. In de winter is dit een vaste stek voor bijzondere vogels zoals klapekster en ruigpootbuizerd. Op de plasjes kunt u diverse eendensoorten verwachten en de grote zilverreiger.

Type Overig
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-05-26 1 Koekoek
2024-05-26 1 Holenduif
2024-05-26 1 Zeearend
2024-05-26 1 Zeearend
2024-05-26 2 Roerdomp
2024-05-26 1 Grauwe Vliegenvanger
2024-05-26 1 Spotvogel
2024-05-26 1 Sprinkhaanzanger
2024-05-26 1 Kleine Karekiet
2024-05-26 1 Spotvogel
2024-05-26 1 Grauwe Vliegenvanger
2024-05-26 1 Sprinkhaanzanger
2024-05-26 1 Rietzanger
2024-05-26 1 Nachtegaal
2024-05-26 1 Bosrietzanger
2024-05-26 1 Spotvogel
2024-05-26 1 Bosrietzanger
2024-05-26 1 Spotvogel
2024-05-26 1 Koekoek
2024-05-26 1 Putter

Dit kijkpunt ligt iets na de kruising van de Knardijk met de Praamweg. Vanaf het bezoekerscentrum gaat u rechtsaf, het spoorwegviaduct onderdoor en vervolgens weer rechtsaf. Na 200 meter zijn de wildroosters.

Route via Google Maps

GPS 52.44935, 5.42024