Oostvaardersveld - Wildroosters - Kijkpunt

De wildroosters aan de Praamweg zijn een bekende uitkijkplek voor vogelaars. In de winter is dit een vaste stek voor bijzondere vogels zoals klapekster en ruigpootbuizerd. Op de plasjes kunt u diverse eendensoorten verwachten en de grote zilverreiger.

Type Overig
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-07-17 1 Grasmus
2019-07-17 1 Wespendief
2019-07-17 1 Raaf
2019-07-17 2 Kleine Zilverreiger
2019-07-17 3 Roodborsttapuit
2019-07-17 1 Ooievaar
2019-07-17 1 IJsvogel
2019-07-17 1 Grasmus
2019-07-17 1 Raaf
2019-07-17 1 Wespendief
2019-07-17 2 Kleine Zilverreiger
2019-07-17 1 Ooievaar
2019-07-16 1 Oeverloper
2019-07-16 1 Boomvalk
2019-07-16 1 Zeearend
2019-07-16 1 Zeearend
2019-07-16 1 Boerenzwaluw
2019-07-16 1 Grote Zilverreiger
2019-07-16 1 Kleine Karekiet
2019-07-16 10 Kluut

Dit kijkpunt ligt iets na de kruising van de Knardijk met de Praamweg. Vanaf het bezoekerscentrum gaat u rechtsaf, het spoorwegviaduct onderdoor en vervolgens weer rechtsaf. Na 200 meter zijn de wildroosters.

Route via Google Maps

GPS 52.44935248853401, 5.420242534026549