Oostvaardersveld - Wildroosters - Kijkpunt

De wildroosters aan de Praamweg zijn een bekende uitkijkplek voor vogelaars. In de winter is dit een vaste stek voor bijzondere vogels zoals klapekster en ruigpootbuizerd. Op de plasjes kunt u diverse eendensoorten verwachten en de grote zilverreiger.

Type Overig
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-01-21 1 Zanglijster
2022-01-21 1 Winterkoning
2022-01-21 5 Bergeend
2022-01-21 10 Wintertaling
2022-01-21 1 Pijlstaart
2022-01-21 6 Slobeend
2022-01-21 7 Smient
2022-01-21 5 Tafeleend
2022-01-21 1 Kuifeend
2022-01-21 10 Krakeend
2022-01-21 15 Wilde Eend
2022-01-21 1 Kolgans
2022-01-21 2 Pontische Meeuw
2022-01-21 40 Grauwe Gans
2022-01-21 10 Putter
2022-01-21 100 Groenling
2022-01-21 50 Spreeuw
2022-01-21 30 Brandgans
2022-01-21 1 Pimpelmees
2022-01-21 1 Rietgors

Dit kijkpunt ligt iets na de kruising van de Knardijk met de Praamweg. Vanaf het bezoekerscentrum gaat u rechtsaf, het spoorwegviaduct onderdoor en vervolgens weer rechtsaf. Na 200 meter zijn de wildroosters.

Route via Google Maps

GPS 52.44935, 5.42024