Oostvaardersveld - Wildroosters - Kijkpunt

De wildroosters aan de Praamweg zijn een bekende uitkijkplek voor vogelaars. In de winter is dit een vaste stek voor bijzondere vogels zoals klapekster en ruigpootbuizerd. Op de plasjes kunt u diverse eendensoorten verwachten en de grote zilverreiger.

Type Overig
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-07-12 1 Witgat
2020-07-12 9 Huiszwaluw
2020-07-12 1 Kleine Karekiet
2020-07-12 5 Lepelaar
2020-07-12 4 Kluut
2020-07-12 1 Kemphaan
2020-07-12 1 Witgat
2020-07-12 1 Zwartkop
2020-07-12 1 Zanglijster
2020-07-12 1 Putter
2020-07-12 1 Boerenzwaluw
2020-07-12 1 Witte Kwikstaart
2020-07-12 5 Boerenzwaluw
2020-07-12 80 Spreeuw
2020-07-12 1 Merel
2020-07-12 1 Aalscholver
2020-07-12 1 Lepelaar
2020-07-12 1 Zanglijster
2020-07-12 1 Cetti's Zanger
2020-07-12 1 Roodborsttapuit

Dit kijkpunt ligt iets na de kruising van de Knardijk met de Praamweg. Vanaf het bezoekerscentrum gaat u rechtsaf, het spoorwegviaduct onderdoor en vervolgens weer rechtsaf. Na 200 meter zijn de wildroosters.

Route via Google Maps

GPS 52.44935248853401, 5.420242534026549