Oostvaardersveld - Wildroosters - Kijkpunt

De wildroosters aan de Praamweg zijn een bekende uitkijkplek voor vogelaars. In de winter is dit een vaste stek voor bijzondere vogels zoals klapekster en ruigpootbuizerd. Op de plasjes kunt u diverse eendensoorten verwachten en de grote zilverreiger.

Type Overig
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-04-13 1 Roerdomp
2021-04-13 1 Gekraagde Roodstaart
2021-04-13 1 Blauwborst
2021-04-13 1 Gekraagde Roodstaart
2021-04-13 1 Zwartkop
2021-04-13 100 Brandgans
2021-04-13 1 Oeverzwaluw
2021-04-12 1 Waterral
2021-04-12 1 Rietgors
2021-04-12 5 Kluut
2021-04-12 1 Tjiftjaf
2021-04-12 1 Zeearend
2021-04-12 2 Gekraagde Roodstaart
2021-04-12 1 Blauwborst
2021-04-12 1 Tjiftjaf
2021-04-12 1 Aalscholver
2021-04-12 1 Kuifeend
2021-04-12 1 Tafeleend
2021-04-12 1 Pijlstaart
2021-04-11 80 Slobeend

Dit kijkpunt ligt iets na de kruising van de Knardijk met de Praamweg. Vanaf het bezoekerscentrum gaat u rechtsaf, het spoorwegviaduct onderdoor en vervolgens weer rechtsaf. Na 200 meter zijn de wildroosters.

Route via Google Maps

GPS 52.44935248853401, 5.420242534026549