Oostvaardersveld - Wildroosters - Kijkpunt

De wildroosters aan de Praamweg zijn een bekende uitkijkplek voor vogelaars. In de winter is dit een vaste stek voor bijzondere vogels zoals klapekster en ruigpootbuizerd. Op de plasjes kunt u diverse eendensoorten verwachten en de grote zilverreiger.

Type Overig
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-01-16 1 Pontische Meeuw
2021-01-16 1 Buizerd
2021-01-16 2 Kemphaan
2021-01-16 3 Bonte Strandloper
2021-01-16 1 Blauwe Kiekendief
2021-01-16 2 Wilde Zwaan
2021-01-16 1 Kleine Zwaan
2021-01-16 1 Bruine Kiekendief
2021-01-16 3 Slobeend
2021-01-16 1 Koereiger
2021-01-16 5 Watersnip
2021-01-16 1 Bergeend
2021-01-16 1 Slobeend
2021-01-16 1 Roodborst
2021-01-16 1 Sperwer
2021-01-16 1 Pijlstaart
2021-01-16 1 Sperwer
2021-01-16 1 Krakeend
2021-01-16 1 Pontische Meeuw
2021-01-16 1 Grote Zilverreiger

Dit kijkpunt ligt iets na de kruising van de Knardijk met de Praamweg. Vanaf het bezoekerscentrum gaat u rechtsaf, het spoorwegviaduct onderdoor en vervolgens weer rechtsaf. Na 200 meter zijn de wildroosters.

Route via Google Maps

GPS 52.44935248853401, 5.420242534026549