Oostvaardersveld - Wildroosters - Kijkpunt

De wildroosters aan de Praamweg zijn een bekende uitkijkplek voor vogelaars. In de winter is dit een vaste stek voor bijzondere vogels zoals klapekster en ruigpootbuizerd. Op de plasjes kunt u diverse eendensoorten verwachten en de grote zilverreiger.

Type Overig
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-12-04 1 Boomklever
2022-12-04 2 Nonnetje
2022-12-03 3 Zeearend
2022-12-03 2 Raaf
2022-12-03 1 Slechtvalk
2022-12-03 1 Blauwe Kiekendief
2022-12-03 1 Zeearend
2022-12-03 1 Slobeend
2022-12-03 1 Aalscholver
2022-12-03 1 Grote Zilverreiger
2022-12-03 3 Grote Bonte Specht
2022-12-03 1 Merel
2022-12-03 1 Merel
2022-12-03 1 Groenling
2022-12-03 1 Putter
2022-12-03 1 Vink
2022-12-03 5 Wilde Zwaan
2022-12-03 1 Zeearend
2022-12-03 4 Nonnetje
2022-12-03 2 Grote Zaagbek

Dit kijkpunt ligt iets na de kruising van de Knardijk met de Praamweg. Vanaf het bezoekerscentrum gaat u rechtsaf, het spoorwegviaduct onderdoor en vervolgens weer rechtsaf. Na 200 meter zijn de wildroosters.

Route via Google Maps

GPS 52.44935, 5.42024