Oostvaardersveld - Wildroosters - Kijkpunt

De wildroosters aan de Praamweg zijn een bekende uitkijkplek voor vogelaars. In de winter is dit een vaste stek voor bijzondere vogels zoals klapekster en ruigpootbuizerd. Op de plasjes kunt u diverse eendensoorten verwachten en de grote zilverreiger.

Type Overig
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-05-17 1 Zeearend
2021-05-17 1 Zeearend
2021-05-17 1 Witte Kwikstaart
2021-05-17 1 Kleine Karekiet
2021-05-17 1 Lepelaar
2021-05-17 7 Bergeend
2021-05-16 1 Gekraagde Roodstaart
2021-05-16 1 Boerenzwaluw
2021-05-16 1 Zwartkop
2021-05-16 1 Kleine Karekiet
2021-05-16 1 Witte Kwikstaart
2021-05-16 1 Tuinfluiter
2021-05-16 1 Kleine Plevier
2021-05-16 1 Appelvink
2021-05-16 1 Cetti's Zanger
2021-05-16 1 Boerenzwaluw
2021-05-16 1 Blauwborst
2021-05-16 1 Grauwe Gans
2021-05-16 1 Wilde Eend
2021-05-16 1 Blauwborst

Dit kijkpunt ligt iets na de kruising van de Knardijk met de Praamweg. Vanaf het bezoekerscentrum gaat u rechtsaf, het spoorwegviaduct onderdoor en vervolgens weer rechtsaf. Na 200 meter zijn de wildroosters.

Route via Google Maps

GPS 52.44935248853401, 5.420242534026549