Oostvaardersveld - Wildroosters - Kijkpunt

De wildroosters aan de Praamweg zijn een bekende uitkijkplek voor vogelaars. In de winter is dit een vaste stek voor bijzondere vogels zoals klapekster en ruigpootbuizerd. Op de plasjes kunt u diverse eendensoorten verwachten en de grote zilverreiger.

Type Overig
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-12-02 1 Wilde Zwaan
2023-12-02 2 Appelvink
2023-12-02 1 Waterral
2023-12-02 15 Putter
2023-12-02 3 Grote Barmsijs
2023-12-02 4 Wilde Zwaan
2023-12-02 1 Matkop
2023-12-02 2 Raaf
2023-12-02 1 Cetti's Zanger
2023-12-02 1 Waterral
2023-12-02 1 Blauwe Kiekendief
2023-12-02 1 Blauwe Kiekendief
2023-12-02 3 Sijs
2023-12-02 7 Koperwiek
2023-12-02 6 Bergeend
2023-12-01 1 Pimpelmees
2023-12-01 1 Vink
2023-12-01 5 Cetti's Zanger
2023-12-01 1 Roodborst
2023-12-01 1 Winterkoning

Dit kijkpunt ligt iets na de kruising van de Knardijk met de Praamweg. Vanaf het bezoekerscentrum gaat u rechtsaf, het spoorwegviaduct onderdoor en vervolgens weer rechtsaf. Na 200 meter zijn de wildroosters.

Route via Google Maps

GPS 52.44935, 5.42024