Oostvaardersveld - Wildroosters - Kijkpunt

De wildroosters aan de Praamweg zijn een bekende uitkijkplek voor vogelaars. In de winter is dit een vaste stek voor bijzondere vogels zoals klapekster en ruigpootbuizerd. Op de plasjes kunt u diverse eendensoorten verwachten en de grote zilverreiger.

Type Overig
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-09-24 1 Zeearend
2021-09-24 11 Casarca
2021-09-24 5 Pontische Meeuw
2021-09-24 1 Kleine Zilverreiger
2021-09-24 3 Cetti's Zanger
2021-09-24 1 Kleine Zilverreiger
2021-09-24 4 Pontische Meeuw
2021-09-24 7 Nijlgans
2021-09-24 1 Waterral
2021-09-24 2 Pimpelmees
2021-09-24 5 Boerenzwaluw
2021-09-24 1 Tjiftjaf
2021-09-24 1 Kleine Karekiet
2021-09-24 2 Cetti's Zanger
2021-09-24 3 Staartmees
2021-09-24 4 Dodaars
2021-09-24 30 Wintertaling
2021-09-24 3 Groenpootruiter
2021-09-24 1 Watersnip
2021-09-24 4 Lepelaar

Dit kijkpunt ligt iets na de kruising van de Knardijk met de Praamweg. Vanaf het bezoekerscentrum gaat u rechtsaf, het spoorwegviaduct onderdoor en vervolgens weer rechtsaf. Na 200 meter zijn de wildroosters.

Route via Google Maps

GPS 52.44935, 5.42024