Oostvaardersveld - Wildroosters - Kijkpunt

De wildroosters aan de Praamweg zijn een bekende uitkijkplek voor vogelaars. In de winter is dit een vaste stek voor bijzondere vogels zoals klapekster en ruigpootbuizerd. Op de plasjes kunt u diverse eendensoorten verwachten en de grote zilverreiger.

Type Overig
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-12-14 3 Staartmees
2019-12-14 1 Smient
2019-12-14 1 Kuifeend
2019-12-14 1 Tafeleend
2019-12-14 1 Wilde Eend
2019-12-14 1 Slobeend
2019-12-14 1 Aalscholver
2019-12-14 1 Grauwe Gans
2019-12-14 1 Koolmees
2019-12-14 1 Pimpelmees
2019-12-14 1 Merel
2019-12-14 1 Vink
2019-12-14 1 Roodborst
2019-12-14 1 Meerkoet
2019-12-14 5 Kluut
2019-12-14 1 Slobeend
2019-12-14 60 Pijlstaart
2019-12-14 1 Cetti's Zanger
2019-12-14 1 Cetti's Zanger
2019-12-14 15 Baardman

Dit kijkpunt ligt iets na de kruising van de Knardijk met de Praamweg. Vanaf het bezoekerscentrum gaat u rechtsaf, het spoorwegviaduct onderdoor en vervolgens weer rechtsaf. Na 200 meter zijn de wildroosters.

Route via Google Maps

GPS 52.44935248853401, 5.420242534026549