Oostvaardersveld - Wildroosters - Kijkpunt

De wildroosters aan de Praamweg zijn een bekende uitkijkplek voor vogelaars. In de winter is dit een vaste stek voor bijzondere vogels zoals klapekster en ruigpootbuizerd. Op de plasjes kunt u diverse eendensoorten verwachten en de grote zilverreiger.

Type Overig
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-03-23 100 Putter
2023-03-23 1 Groenling
2023-03-23 1 Staartmees
2023-03-23 1 Dodaars
2023-03-23 1 Krakeend
2023-03-23 1 Slobeend
2023-03-23 1 Kuifeend
2023-03-23 1 Meerkoet
2023-03-23 1 Wilde Eend
2023-03-23 1 Tjiftjaf
2023-03-23 1 Vink
2023-03-23 1 Staartmees
2023-03-23 1 Fuut
2023-03-23 1 Kuifeend
2023-03-23 1 Krakeend
2023-03-23 1 Tafeleend
2023-03-23 1 Putter
2023-03-23 1 Rietgors
2023-03-23 1 Cetti's Zanger
2023-03-23 1 Zeearend

Dit kijkpunt ligt iets na de kruising van de Knardijk met de Praamweg. Vanaf het bezoekerscentrum gaat u rechtsaf, het spoorwegviaduct onderdoor en vervolgens weer rechtsaf. Na 200 meter zijn de wildroosters.

Route via Google Maps

GPS 52.44935, 5.42024