Oostvaardersveld - Wildroosters - Kijkpunt

De wildroosters aan de Praamweg zijn een bekende uitkijkplek voor vogelaars. In de winter is dit een vaste stek voor bijzondere vogels zoals klapekster en ruigpootbuizerd. Op de plasjes kunt u diverse eendensoorten verwachten en de grote zilverreiger.

Type Overig
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-07-15 1 Cetti's Zanger
2020-07-15 1 Fitis
2020-07-15 1 Kemphaan
2020-07-15 20 Grauwe Gans
2020-07-15 1 Cetti's Zanger
2020-07-15 3 Boerenzwaluw
2020-07-15 1 Bruine Kiekendief
2020-07-15 1 Huiszwaluw
2020-07-15 1 Gaai
2020-07-15 1 Grote Zilverreiger
2020-07-15 1 Tafeleend
2020-07-15 1 Fitis
2020-07-15 1 Gierzwaluw
2020-07-15 1 Witgat
2020-07-15 1 Kemphaan
2020-07-15 1 Kemphaan
2020-07-15 3 Grutto
2020-07-15 1 Grutto
2020-07-15 1 Kemphaan
2020-07-15 1 Kievit

Dit kijkpunt ligt iets na de kruising van de Knardijk met de Praamweg. Vanaf het bezoekerscentrum gaat u rechtsaf, het spoorwegviaduct onderdoor en vervolgens weer rechtsaf. Na 200 meter zijn de wildroosters.

Route via Google Maps

GPS 52.44935248853401, 5.420242534026549