Oostvaardersveld - Wildroosters - Kijkpunt

De wildroosters aan de Praamweg zijn een bekende uitkijkplek voor vogelaars. In de winter is dit een vaste stek voor bijzondere vogels zoals klapekster en ruigpootbuizerd. Op de plasjes kunt u diverse eendensoorten verwachten en de grote zilverreiger.

Type Overig
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-09-24 1 Boomkruiper
2023-09-24 1 Dodaars
2023-09-24 1 Zeearend
2023-09-24 3 Buizerd
2023-09-24 1 Sijs
2023-09-24 1 Grote Zilverreiger
2023-09-24 1 IJsvogel
2023-09-24 4 Grote Canadese Gans
2023-09-24 1 Wintertaling
2023-09-24 2 Pontische Meeuw
2023-09-24 6 Putter
2023-09-24 1 Lepelaar
2023-09-24 1 Winterkoning
2023-09-24 1 Boomvalk
2023-09-24 2 Bruine Kiekendief
2023-09-24 120 Kievit
2023-09-24 1 Torenvalk
2023-09-24 6 Groenpootruiter
2023-09-24 30 Goudplevier
2023-09-24 1 Sperwer

Dit kijkpunt ligt iets na de kruising van de Knardijk met de Praamweg. Vanaf het bezoekerscentrum gaat u rechtsaf, het spoorwegviaduct onderdoor en vervolgens weer rechtsaf. Na 200 meter zijn de wildroosters.

Route via Google Maps

GPS 52.44935, 5.42024