Oostvaardersveld - Wildroosters - Kijkpunt

De wildroosters aan de Praamweg zijn een bekende uitkijkplek voor vogelaars. In de winter is dit een vaste stek voor bijzondere vogels zoals klapekster en ruigpootbuizerd. Op de plasjes kunt u diverse eendensoorten verwachten en de grote zilverreiger.

Type Overig
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-07-01 1 Witte Kwikstaart
2022-07-01 1 Boerenzwaluw
2022-07-01 1 Rietzanger
2022-07-01 1 Huiszwaluw
2022-07-01 1 Bruine Kiekendief
2022-07-01 1 Lepelaar
2022-07-01 1 Aalscholver
2022-07-01 1 Putter
2022-07-01 1 Blauwborst
2022-07-01 1 Cetti's Zanger
2022-07-01 1 Kneu
2022-07-01 1 Kleine Mantelmeeuw
2022-07-01 1 Zanglijster
2022-07-01 1 Vink
2022-07-01 1 Tjiftjaf
2022-07-01 1 Putter
2022-07-01 1 Grote Bonte Specht
2022-07-01 2 Pimpelmees
2022-07-01 1 Fitis
2022-07-01 1 Matkop

Dit kijkpunt ligt iets na de kruising van de Knardijk met de Praamweg. Vanaf het bezoekerscentrum gaat u rechtsaf, het spoorwegviaduct onderdoor en vervolgens weer rechtsaf. Na 200 meter zijn de wildroosters.

Route via Google Maps

GPS 52.44935, 5.42024