Lepelaarsplassen - De Oeverloper - vogelkijkhut

De kern van de Lepelaarplassen bestaat uit kleimoeras met drie plassen die ontstaan zijn door zandwinning tijdens de bouw van de Oostvaardersdijk. Langs de dijk bevindt zich een vierde (kwel)plas waarlangs veel vogels te vinden zijn. Aan de Oostvaardersdijk, bij het gemaal De Blocq van Kuffeler, bevindt zich bezoekerscentrum De Trekvogel.

Van augustus tot begin maart kan er in het gebied gewandeld worden. In het broedseizoen (maart tot en met juli) is alleen de vogelhut open voor vogelaars en andere belangstellenden. Ook is er een 12 kilometer lange fietsroute uitgezet.

In het gebied staat een schietwilg die met een stambreedte van 3,75 m de dikste boom in de zuidelijke Flevopolder is.

Type Hut
Beheerder Onbekend
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. Parkeren bij bezoekerscentrum de Trekvogel.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-03-01 1 Buizerd
2021-02-28 1 Buizerd
2021-02-27 1 Grote Zaagbek
2021-02-27 2 Scholekster
2021-02-27 2 Grote Zilverreiger
2021-02-27 1 Blauwe Reiger
2021-02-27 1 Grauwe Gans
2021-02-27 1 Kievit
2021-02-27 8 Krakeend
2021-02-27 2 Rietgors
2021-02-27 1 Slobeend
2021-02-27 20 Pijlstaart
2021-02-27 20 Grutto
2021-02-27 4 Krakeend
2021-02-27 22 Grote Zilverreiger
2021-02-27 1 Witte Kwikstaart
2021-02-27 3 Smient
2021-02-27 1 Tafeleend
2021-02-27 1 Bergeend
2021-02-27 2 Bontbekplevier

Het rondje rondom de Natte Graslanden is in twee richtingen te maken. Vanaf het bezoekerscentrum De Trekvogel aan de Oostvaardersdijk gaat u het Trekvogelpad in. U passeert het Trekvogelgraslandje en een brug met sluisje. Bij de volgende brug gaat u rechtsaf het Lepelaarpad in langs de Galjoottocht. Blijf dit pad enkele kilometers met bochten volgen en u komt de vogelkijkpunten vanzelf tegen. Uiteindelijk komt u uit op de Oostvaardersdijk. De hele route is ongeveer acht kilometer.

Route via Google Maps

GPS 52.395244101160436, 5.185976027720412