Lepelaarsplassen - De Oeverloper - vogelkijkhut

De kern van de Lepelaarplassen bestaat uit kleimoeras met drie plassen die ontstaan zijn door zandwinning tijdens de bouw van de Oostvaardersdijk. Langs de dijk bevindt zich een vierde (kwel)plas waarlangs veel vogels te vinden zijn. Aan de Oostvaardersdijk, bij het gemaal De Blocq van Kuffeler, bevindt zich bezoekerscentrum De Trekvogel.

Van augustus tot begin maart kan er in het gebied gewandeld worden. In het broedseizoen (maart tot en met juli) is alleen de vogelhut open voor vogelaars en andere belangstellenden. Ook is er een 12 kilometer lange fietsroute uitgezet.

In het gebied staat een schietwilg die met een stambreedte van 3,75 m de dikste boom in de zuidelijke Flevopolder is.

Type Hut
Beheerder Onbekend
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. Parkeren bij bezoekerscentrum de Trekvogel.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-05-16 1 Goudvink
2021-05-15 15 Tureluur
2021-05-15 5 Smient
2021-05-15 5 Groenpootruiter
2021-05-15 9 Tafeleend
2021-05-15 145 Krakeend
2021-05-15 10 Wintertaling
2021-05-15 12 Kluut
2021-05-15 4 Grote Zilverreiger
2021-05-15 1 Grasmus
2021-05-15 1 Rietgors
2021-05-15 1 Tuinfluiter
2021-05-15 9 Bontbekplevier
2021-05-15 1 Bonte Strandloper
2021-05-15 1 Grote Mantelmeeuw
2021-05-15 2 Kneu
2021-05-15 1 Pimpelmees
2021-05-15 1 Sperwer
2021-05-15 1 Bonte Strandloper
2021-05-15 1 Gierzwaluw

Het rondje rondom de Natte Graslanden is in twee richtingen te maken. Vanaf het bezoekerscentrum De Trekvogel aan de Oostvaardersdijk gaat u het Trekvogelpad in. U passeert het Trekvogelgraslandje en een brug met sluisje. Bij de volgende brug gaat u rechtsaf het Lepelaarpad in langs de Galjoottocht. Blijf dit pad enkele kilometers met bochten volgen en u komt de vogelkijkpunten vanzelf tegen. Uiteindelijk komt u uit op de Oostvaardersdijk. De hele route is ongeveer acht kilometer.

Route via Google Maps

GPS 52.395244101160436, 5.185976027720412