Lepelaarplassen - Kwelplas - Uitkijkpunt

Vanaf dit uitkijkpunt kijkt u uit over de kwelplas en het rietmoeras behorende tot de Lepelaarplassen. U kunt hier leuke vogelsoorten zien, waaronder baardman, visarend, lepelaar, roerdomp en diverse andere rietvogels en moerasvogels.

Type Heuvel
Beheerder Het Flevo-landschap
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-05-17 1 Zwarte Zwaan
2021-05-16 1 Visdief
2021-05-16 1 Sprinkhaanzanger
2021-05-16 1 Bruine Kiekendief
2021-05-16 1 Roerdomp
2021-05-15 1 Snor
2021-05-15 1 Blauwborst
2021-05-15 8 Brandgans
2021-05-15 4 Fuut
2021-05-15 1 Zwarte Zwaan
2021-05-15 4 Nijlgans
2021-05-15 1 Aalscholver
2021-05-15 3 Krakeend
2021-05-15 3 Kuifeend
2021-05-15 1 Tafeleend
2021-05-15 1 Snor
2021-05-15 1 Blauwborst
2021-05-15 1 Fuut
2021-05-14 1 Snor
2021-05-14 2 Meerkoet

Bij de Oostvaardersdijk te Almere, ter hoogte van hectometerpaal 12.4, is dit uitkijkpunt met informatiebord en parkeerplaatsen. Met een trapje komt u bij de dijkvoet alwaar een bankje staat.

Route via Google Maps

GPS 52.414774989566574, 5.203477423737579