Gouwzee - Vogeluitkijkpunt

Vanaf dit uitkijkpunt aan de Waterlandse Zeedijk kijkt u uit over de Gouwzee. Voornamelijk in de winter is het hier een oase voor tienduizenden vogels zoals kuifeend, tafeleend en brilduiker. In nazomer en in het begin van de herfst pleisteren op de Gouwzee tientallen krooneenden.

Type Overig
Beheerder Onbekend
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Vooral 's winters interessant om te bezoeken.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-11-29 1 Dodaars
2021-11-29 2 Nonnetje
2021-11-29 7 Watersnip
2021-11-28 5 Topper
2021-11-28 18 Nonnetje
2021-11-28 1 Cetti's Zanger
2021-11-28 5 Slobeend
2021-11-28 65 Wulp
2021-11-28 14 Topper
2021-11-28 1 Hybride Kuifeend x Tafeleend
2021-11-25 25 Wulp
2021-11-25 72 Nonnetje
2021-11-25 2 Wintertaling
2021-11-25 16 Krooneend
2021-11-25 1 Topper
2021-11-25 1 Bergeend
2021-11-25 1 Waterpieper
2021-11-23 1 Waterpieper ssp spinoletta
2021-11-22 1 Zwarte Zee-eend
2021-11-22 2 Waterral

Komende vanaf de Uitdammerdijk gaat u aan het einde linksaf. Na 150 meter ziet u in de bocht naar rechts een parkeerplaats. Met een trap kunt u de dijk op naar het informatiebord met weids uitzicht. Komende vanuit Monnickendam volgt u de Waterlandse Zeedijk circa twee kilometer totdat u een parkeerplaats aan uw linkerzijde heeft. Negeer de eerste parkeerplaats met picknickbank.

Route via Google Maps

GPS 52.43786, 5.07103