Gouwzee - Vogeluitkijkpunt

Vanaf dit uitkijkpunt aan de Waterlandse Zeedijk kijkt u uit over de Gouwzee. Voornamelijk in de winter is het hier een oase voor tienduizenden vogels zoals kuifeend, tafeleend en brilduiker. In nazomer en in het begin van de herfst pleisteren op de Gouwzee tientallen krooneenden.

Type Overig
Beheerder Onbekend
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Vooral 's winters interessant om te bezoeken.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-10-18 1001 Meerkoet
2019-10-18 2 Grote Zilverreiger
2019-10-10 80 Goudplevier
2019-10-10 150 Kievit
2019-10-10 10 Slobeend
2019-10-10 100 Smient
2019-10-10 3000 Kuifeend
2019-10-10 100 Nijlgans
2019-10-10 1 Topper
2019-10-10 1 IJsvogel
2019-10-10 50 Krooneend
2019-10-10 56 Nijlgans
2019-10-10 2 Kolgans
2019-10-10 100 Kievit
2019-10-10 200 Smient
2019-10-10 2000 Kuifeend
2019-10-07 48 Tafeleend
2019-10-03 1 Vink
2019-10-03 130 Kievit
2019-10-03 10 Goudplevier

Komende vanaf de Uitdammerdijk gaat u aan het einde linksaf. Na 150 meter ziet u in de bocht naar rechts een parkeerplaats. Met een trap kunt u de dijk op naar het informatiebord met weids uitzicht. Komende vanuit Monnickendam volgt u de Waterlandse Zeedijk circa twee kilometer totdat u een parkeerplaats aan uw linkerzijde heeft. Negeer de eerste parkeerplaats met picknickbank.

Route via Google Maps

GPS 52.4378632372479, 5.071028674494438