Gouwzee - Vogeluitkijkpunt

Vanaf dit uitkijkpunt aan de Waterlandse Zeedijk kijkt u uit over de Gouwzee. Voornamelijk in de winter is het hier een oase voor tienduizenden vogels zoals kuifeend, tafeleend en brilduiker. In nazomer en in het begin van de herfst pleisteren op de Gouwzee tientallen krooneenden.

Type Overig
Beheerder Onbekend
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Vooral 's winters interessant om te bezoeken.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-07-27 2 Gierzwaluw
2021-07-23 2 Turkse Tortel
2021-07-23 1 Grauwe Gans
2021-07-23 1 Kauw
2021-07-23 1 Ekster
2021-07-23 1 Zwarte Kraai
2021-07-23 1 Kleine Karekiet
2021-07-23 1 Rietgors
2021-07-23 1 Rietzanger
2021-07-23 4 Knobbelzwaan
2021-07-23 1 Nijlgans
2021-07-23 1 Kievit
2021-07-23 1 Grauwe Gans
2021-07-23 1 Houtduif
2021-07-23 1 Kleine Karekiet
2021-07-23 1 Rietzanger
2021-07-23 1 Rietgors
2021-07-23 1 Witte Kwikstaart
2021-07-23 1 Watersnip
2021-07-23 1 Bruine Kiekendief

Komende vanaf de Uitdammerdijk gaat u aan het einde linksaf. Na 150 meter ziet u in de bocht naar rechts een parkeerplaats. Met een trap kunt u de dijk op naar het informatiebord met weids uitzicht. Komende vanuit Monnickendam volgt u de Waterlandse Zeedijk circa twee kilometer totdat u een parkeerplaats aan uw linkerzijde heeft. Negeer de eerste parkeerplaats met picknickbank.

Route via Google Maps

GPS 52.43786, 5.07103