Gouwzee - Vogeluitkijkpunt

Vanaf dit uitkijkpunt aan de Waterlandse Zeedijk kijkt u uit over de Gouwzee. Voornamelijk in de winter is het hier een oase voor tienduizenden vogels zoals kuifeend, tafeleend en brilduiker. In nazomer en in het begin van de herfst pleisteren op de Gouwzee tientallen krooneenden.

Type Overig
Beheerder Onbekend
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Vooral 's winters interessant om te bezoeken.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-05-17 1 Snor
2022-05-16 1 Zwarte Wouw
2022-05-15 1 Rietzanger
2022-05-15 4 Visdief
2022-05-15 1 Grauwe Gans
2022-05-14 1 Scholekster
2022-05-13 1 Kluut
2022-05-13 1 Kievit
2022-05-12 2 Bruine Kiekendief
2022-05-09 1 Paapje
2022-05-09 1 Kolgans
2022-05-09 2 Kluut
2022-05-09 3 Regenwulp
2022-05-09 20 Kokmeeuw
2022-05-08 1 Graspieper
2022-05-08 1 Brandgans
2022-05-08 1 Visdief
2022-05-08 1 Grutto
2022-05-07 1 Grote Zilverreiger
2022-05-07 1 Kolgans

Komende vanaf de Uitdammerdijk gaat u aan het einde linksaf. Na 150 meter ziet u in de bocht naar rechts een parkeerplaats. Met een trap kunt u de dijk op naar het informatiebord met weids uitzicht. Komende vanuit Monnickendam volgt u de Waterlandse Zeedijk circa twee kilometer totdat u een parkeerplaats aan uw linkerzijde heeft. Negeer de eerste parkeerplaats met picknickbank.

Route via Google Maps

GPS 52.43786, 5.07103