Gouwzee - Vogeluitkijkpunt

Vanaf dit uitkijkpunt aan de Waterlandse Zeedijk kijkt u uit over de Gouwzee. Voornamelijk in de winter is het hier een oase voor tienduizenden vogels zoals kuifeend, tafeleend en brilduiker. In nazomer en in het begin van de herfst pleisteren op de Gouwzee tientallen krooneenden.

Type Overig
Beheerder Onbekend
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Vooral 's winters interessant om te bezoeken.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-06-04 1 Tafeleend
2023-06-04 1 Ekster
2023-06-04 1 Bruine Kiekendief
2023-06-04 1 Bosrietzanger
2023-06-04 1 Tureluur
2023-06-04 1 Kokmeeuw
2023-06-04 1 Fuut
2023-06-04 1 Aalscholver
2023-06-04 20 Aalscholver
2023-06-04 1 Tureluur
2023-06-04 20 Grauwe Gans
2023-06-04 1 Meerkoet
2023-06-03 2 Tafeleend
2023-06-03 1 Rietzanger
2023-05-31 2 Smient
2023-05-31 5 Kievit
2023-05-31 1 Grutto
2023-05-31 5 Tafeleend
2023-05-31 1 Smient
2023-05-31 300 Grauwe Gans

Komende vanaf de Uitdammerdijk gaat u aan het einde linksaf. Na 150 meter ziet u in de bocht naar rechts een parkeerplaats. Met een trap kunt u de dijk op naar het informatiebord met weids uitzicht. Komende vanuit Monnickendam volgt u de Waterlandse Zeedijk circa twee kilometer totdat u een parkeerplaats aan uw linkerzijde heeft. Negeer de eerste parkeerplaats met picknickbank.

Route via Google Maps

GPS 52.43786, 5.07103