Gouwzee - Vogeluitkijkpunt

Vanaf dit uitkijkpunt aan de Waterlandse Zeedijk kijkt u uit over de Gouwzee. Voornamelijk in de winter is het hier een oase voor tienduizenden vogels zoals kuifeend, tafeleend en brilduiker. In nazomer en in het begin van de herfst pleisteren op de Gouwzee tientallen krooneenden.

Type Overig
Beheerder Onbekend
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Vooral 's winters interessant om te bezoeken.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-10-07 24 Knobbelzwaan
2022-10-07 1 Buizerd
2022-10-07 1 Grote Zilverreiger
2022-10-04 12 Krakeend
2022-10-04 1500 Meerkoet
2022-10-04 150 Kuifeend
2022-10-04 60 Nijlgans
2022-10-04 100 Smient
2022-10-02 1 Kuifeend
2022-09-22 1 Tapuit
2022-09-18 1 Kuifeend
2022-09-17 1 Kolgans
2022-09-17 1 Lepelaar
2022-09-14 35 Smient
2022-09-14 3 Watersnip
2022-09-14 3 Fazant
2022-09-14 2 Buizerd
2022-09-14 285 Goudplevier
2022-09-14 1 Koekoek
2022-09-14 1 Bosruiter

Komende vanaf de Uitdammerdijk gaat u aan het einde linksaf. Na 150 meter ziet u in de bocht naar rechts een parkeerplaats. Met een trap kunt u de dijk op naar het informatiebord met weids uitzicht. Komende vanuit Monnickendam volgt u de Waterlandse Zeedijk circa twee kilometer totdat u een parkeerplaats aan uw linkerzijde heeft. Negeer de eerste parkeerplaats met picknickbank.

Route via Google Maps

GPS 52.43786, 5.07103