Durgerdam - Vogelkijkscherm

In dit plasdras-gebied De Kinsel, kunt u veel steltlopers en ganzen zien. De kluut broedt hier. Ook kunt u grutto's, waterpiepers en tureluurs zien. Dit kijkscherm is waarschijnlijk voor architecten een leuk object, maar voor vogelaars is het niet het meest gebruiksvriendelijke kijkpunt.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Dit gebied is het meest interessant tijdens het voorjaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-10-17 1 Kemphaan
2019-10-16 1 Reuzenstern
2019-10-16 59 Wulp
2019-10-16 8 Wulp
2019-10-16 1 Zwarte Kraai
2019-10-16 12 Krooneend
2019-10-16 3 Roodborsttapuit
2019-10-16 2 Torenvalk
2019-10-16 2 Fazant
2019-10-16 1 Grote Zilverreiger
2019-10-16 1 Torenvalk
2019-10-13 1 Smient
2019-10-13 50 Brandgans
2019-10-13 1 Huismus
2019-10-13 1000 Smient
2019-10-12 3 Reuzenstern
2019-10-10 2 Watersnip
2019-10-10 15 Boerenzwaluw
2019-10-01 1 Tjiftjaf
2019-10-01 2 Cetti's Zanger

Neem vanaf de A10 afrit Zeeburg en ga richting noord, Durgerdam. Direct na het dorp is er een parkeerterrein iets links van de IJsselmeerdijk, pal naast de hut.

Route via Google Maps

GPS 52.382406180368285, 5.002862625765797