Durgerdam - Vogelkijkscherm

In dit plasdras-gebied De Kinsel, kunt u veel steltlopers en ganzen zien. De kluut broedt hier. Ook kunt u grutto's, waterpiepers en tureluurs zien. Dit kijkscherm is waarschijnlijk voor architecten een leuk object, maar voor vogelaars is het niet het meest gebruiksvriendelijke kijkpunt.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Dit gebied is het meest interessant tijdens het voorjaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-10-06 1 Bruine Kiekendief
2022-10-06 15 Smient
2022-10-06 1 Boomvalk
2022-10-06 1 Tapuit
2022-10-06 70 Slobeend
2022-10-06 10 Bergeend
2022-10-06 150 Grauwe Gans
2022-10-06 1 Gaai
2022-10-06 3 Meerkoet
2022-10-06 2 Wilde Eend
2022-10-06 2 Bruine Kiekendief
2022-10-06 1 Torenvalk
2022-10-06 1 Cetti's Zanger
2022-10-06 4 Parkeend
2022-10-06 10 Krakeend
2022-10-06 2 Blauwe Reiger
2022-10-06 12 Grote Zilverreiger
2022-10-06 3 Spreeuw
2022-10-06 1 Waterhoen
2022-10-06 3 Ekster

Neem vanaf de A10 afrit Zeeburg en ga richting noord, Durgerdam. Direct na het dorp is er een parkeerterrein iets links van de IJsselmeerdijk, pal naast de hut.

Route via Google Maps

GPS 52.38241, 5.00286