Durgerdam - Vogelkijkscherm

In dit plasdras-gebied De Kinsel, kunt u veel steltlopers en ganzen zien. De kluut broedt hier. Ook kunt u grutto's, waterpiepers en tureluurs zien. Dit kijkscherm is waarschijnlijk voor architecten een leuk object, maar voor vogelaars is het niet het meest gebruiksvriendelijke kijkpunt.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Dit gebied is het meest interessant tijdens het voorjaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-02-01 1 Kleine Zilverreiger
2023-02-01 1 Pijlstaart
2023-02-01 1 Middelste Zaagbek
2023-01-31 1 Slobeend
2023-01-31 1 Smient
2023-01-31 1 Krakeend
2023-01-31 1 Kuifeend
2023-01-31 1 Wilde Eend
2023-01-31 1 Wintertaling
2023-01-31 1 Tafeleend
2023-01-31 1 Pijlstaart
2023-01-31 1 Meerkoet
2023-01-31 1 Fuut
2023-01-31 1 Aalscholver
2023-01-31 1 Grauwe Gans
2023-01-31 1 Blauwe Reiger
2023-01-31 1 Grote Zilverreiger
2023-01-31 1 Kleine Zilverreiger
2023-01-31 1 Brilduiker
2023-01-31 1 Nonnetje

Neem vanaf de A10 afrit Zeeburg en ga richting noord, Durgerdam. Direct na het dorp is er een parkeerterrein iets links van de IJsselmeerdijk, pal naast de hut.

Route via Google Maps

GPS 52.38241, 5.00286