Durgerdam - Vogelkijkscherm

In dit plasdras-gebied De Kinsel, kunt u veel steltlopers en ganzen zien. De kluut broedt hier. Ook kunt u grutto's, waterpiepers en tureluurs zien. Dit kijkscherm is waarschijnlijk voor architecten een leuk object, maar voor vogelaars is het niet het meest gebruiksvriendelijke kijkpunt.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Dit gebied is het meest interessant tijdens het voorjaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-11-30 1 Ekster
2021-11-30 1 Stormmeeuw
2021-11-30 1 Torenvalk
2021-11-30 1 Smient
2021-11-30 1 Koolmees
2021-11-30 1 Grauwe Gans
2021-11-30 1 Kolgans
2021-11-30 1 Brandgans
2021-11-30 1 Nijlgans
2021-11-30 1 Smient
2021-11-30 1 Krakeend
2021-11-30 1 Kuifeend
2021-11-30 1 Wintertaling
2021-11-30 1 Wilde Eend
2021-11-30 1 Bergeend
2021-11-30 1 Tafeleend
2021-11-30 1 Pijlstaart
2021-11-30 1 Aalscholver
2021-11-30 1 Knobbelzwaan
2021-11-30 1 Blauwe Reiger

Neem vanaf de A10 afrit Zeeburg en ga richting noord, Durgerdam. Direct na het dorp is er een parkeerterrein iets links van de IJsselmeerdijk, pal naast de hut.

Route via Google Maps

GPS 52.38241, 5.00286