Durgerdam - Vogelkijkscherm

In dit plasdras-gebied De Kinsel, kunt u veel steltlopers en ganzen zien. De kluut broedt hier. Ook kunt u grutto's, waterpiepers en tureluurs zien. Dit kijkscherm is waarschijnlijk voor architecten een leuk object, maar voor vogelaars is het niet het meest gebruiksvriendelijke kijkpunt.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Dit gebied is het meest interessant tijdens het voorjaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-06-05 1 Blauwborst
2023-06-05 2 Waterral
2023-06-05 1 Roerdomp
2023-06-05 1 Visdief
2023-06-05 1 Zomertaling
2023-06-05 1 Purperreiger
2023-06-05 1 Gele Kwikstaart
2023-06-05 3 Bergeend
2023-06-05 1 Sperwer
2023-06-05 3 Oeverzwaluw
2023-06-05 1 Bosrietzanger
2023-06-05 2 Bontbekplevier
2023-06-05 70 Slobeend
2023-06-05 1 Zomertaling
2023-06-05 50 Tureluur
2023-06-05 6 Kluut
2023-06-05 65 Grutto
2023-06-05 2 Visdief
2023-06-05 1 Rietgors
2023-06-05 1 Snor

Neem vanaf de A10 afrit Zeeburg en ga richting noord, Durgerdam. Direct na het dorp is er een parkeerterrein iets links van de IJsselmeerdijk, pal naast de hut.

Route via Google Maps

GPS 52.38241, 5.00286