Durgerdam - Vogelkijkscherm

In dit plasdras-gebied De Kinsel, kunt u veel steltlopers en ganzen zien. De kluut broedt hier. Ook kunt u grutto's, waterpiepers en tureluurs zien. Dit kijkscherm is waarschijnlijk voor architecten een leuk object, maar voor vogelaars is het niet het meest gebruiksvriendelijke kijkpunt.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Dit gebied is het meest interessant tijdens het voorjaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-07-12 7 Flamingo
2020-07-12 7 Flamingo
2020-07-12 7 Flamingo
2020-07-12 1 Kleine Mantelmeeuw
2020-07-12 7 Flamingo
2020-07-12 5 Kneu
2020-07-12 22 Lepelaar
2020-07-12 7 Flamingo
2020-07-12 3 Slobeend
2020-07-12 1 Tureluur
2020-07-12 2 Knobbelzwaan
2020-07-12 3 Bergeend
2020-07-12 1 Grote Zilverreiger
2020-07-12 1 Havik
2020-07-12 1 Purperreiger
2020-07-12 2 Baardman
2020-07-12 2 Kemphaan
2020-07-12 5 Oeverzwaluw
2020-07-12 1 Sprinkhaanzanger
2020-07-12 1 Snor

Neem vanaf de A10 afrit Zeeburg en ga richting noord, Durgerdam. Direct na het dorp is er een parkeerterrein iets links van de IJsselmeerdijk, pal naast de hut.

Route via Google Maps

GPS 52.382406180368285, 5.002862625765797