Durgerdam - Vogelkijkscherm

In dit plasdras-gebied De Kinsel, kunt u veel steltlopers en ganzen zien. De kluut broedt hier. Ook kunt u grutto's, waterpiepers en tureluurs zien. Dit kijkscherm is waarschijnlijk voor architecten een leuk object, maar voor vogelaars is het niet het meest gebruiksvriendelijke kijkpunt.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Dit gebied is het meest interessant tijdens het voorjaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-05-17 1 Lepelaar
2021-05-17 2 Slobeend
2021-05-17 2 Krakeend
2021-05-17 1 Scholekster
2021-05-17 20 Kluut
2021-05-17 8 Kievit
2021-05-17 2 Tureluur
2021-05-17 2 Bergeend
2021-05-17 8 Spreeuw
2021-05-17 3 Grutto
2021-05-17 1 Fazant
2021-05-17 3 Bergeend
2021-05-17 4 Grutto
2021-05-17 1 Grasmus
2021-05-17 1 Rietgors
2021-05-17 1 Snor
2021-05-17 1 Blauwborst
2021-05-17 10 Kluut
2021-05-17 2 Gierzwaluw
2021-05-17 6 Rietgors ssp schoeniclus

Neem vanaf de A10 afrit Zeeburg en ga richting noord, Durgerdam. Direct na het dorp is er een parkeerterrein iets links van de IJsselmeerdijk, pal naast de hut.

Route via Google Maps

GPS 52.382406180368285, 5.002862625765797