Durgerdam - Vogelkijkscherm

In dit plasdras-gebied De Kinsel, kunt u veel steltlopers en ganzen zien. De kluut broedt hier. Ook kunt u grutto's, waterpiepers en tureluurs zien. Dit kijkscherm is waarschijnlijk voor architecten een leuk object, maar voor vogelaars is het niet het meest gebruiksvriendelijke kijkpunt.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Dit gebied is het meest interessant tijdens het voorjaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-12-01 1 Cetti's Zanger
2023-12-01 1 IJsvogel
2023-11-26 1 Torenvalk
2023-11-26 1 Grauwe Gans
2023-11-26 1 IJsvogel
2023-11-26 3 Wintertaling
2023-11-26 2 Nonnetje
2023-11-26 1 Koolmees
2023-11-26 10 Vink
2023-11-26 1 Topper
2023-11-26 4 Grauwe Gans
2023-11-26 1 Kokmeeuw
2023-11-26 1 Fuut
2023-11-26 1 Meerkoet
2023-11-26 1 Pijlstaart
2023-11-26 1 Krakeend
2023-11-26 1 Wilde Eend
2023-11-26 1 Smient
2023-11-26 1 Tafeleend
2023-11-26 1 Kuifeend

Neem vanaf de A10 afrit Zeeburg en ga richting noord, Durgerdam. Direct na het dorp is er een parkeerterrein iets links van de IJsselmeerdijk, pal naast de hut.

Route via Google Maps

GPS 52.38241, 5.00286