Durgerdam - Vogelkijkscherm

In dit plasdras-gebied De Kinsel, kunt u veel steltlopers en ganzen zien. De kluut broedt hier. Ook kunt u grutto's, waterpiepers en tureluurs zien. Dit kijkscherm is waarschijnlijk voor architecten een leuk object, maar voor vogelaars is het niet het meest gebruiksvriendelijke kijkpunt.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Dit gebied is het meest interessant tijdens het voorjaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-05-18 1 Bruine Kiekendief
2022-05-18 1 Zomertaling
2022-05-18 1 Tafeleend
2022-05-18 1 Kievit
2022-05-17 1 Zwarte Kraai
2022-05-17 1 Kauw
2022-05-17 10 Kluut
2022-05-17 1 Lepelaar
2022-05-17 2 Gierzwaluw
2022-05-17 3 Tureluur
2022-05-17 2 Grutto
2022-05-17 1 Grauwe Gans
2022-05-17 1 Brandgans
2022-05-17 1 Kievit
2022-05-17 1 Watersnip
2022-05-17 1 Wilde Eend
2022-05-17 1 Spreeuw
2022-05-17 1 Meerkoet
2022-05-17 2 Rietgors
2022-05-17 1 Rietzanger

Neem vanaf de A10 afrit Zeeburg en ga richting noord, Durgerdam. Direct na het dorp is er een parkeerterrein iets links van de IJsselmeerdijk, pal naast de hut.

Route via Google Maps

GPS 52.38241, 5.00286