Durgerdam - Vogelkijkscherm

In dit plasdras-gebied De Kinsel, kunt u veel steltlopers en ganzen zien. De kluut broedt hier. Ook kunt u grutto's, waterpiepers en tureluurs zien. Dit kijkscherm is waarschijnlijk voor architecten een leuk object, maar voor vogelaars is het niet het meest gebruiksvriendelijke kijkpunt.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Dit gebied is het meest interessant tijdens het voorjaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-05-26 1 Huismus
2024-05-26 1 Waterhoen
2024-05-26 1 Grasmus
2024-05-26 1 Turkse Tortel
2024-05-26 1 Tureluur
2024-05-26 1 Grasmus
2024-05-26 1 Kleine Mantelmeeuw
2024-05-26 1 Boerenzwaluw
2024-05-26 1 Blauwe Reiger
2024-05-26 1 Kievit
2024-05-26 1 Grutto
2024-05-26 1 Heggenmus
2024-05-26 1 Wilde Eend
2024-05-26 1 Spreeuw
2024-05-26 1 Kneu
2024-05-26 1 Visdief
2024-05-26 1 Brandgans
2024-05-26 1 Grauwe Gans
2024-05-26 1 Kievit
2024-05-26 1 Grutto

Neem vanaf de A10 afrit Zeeburg en ga richting noord, Durgerdam. Direct na het dorp is er een parkeerterrein iets links van de IJsselmeerdijk, pal naast de hut.

Route via Google Maps

GPS 52.38241, 5.00286