Durgerdam - Vogelkijkscherm

In dit plasdras-gebied De Kinsel, kunt u veel steltlopers en ganzen zien. De kluut broedt hier. Ook kunt u grutto's, waterpiepers en tureluurs zien. Dit kijkscherm is waarschijnlijk voor architecten een leuk object, maar voor vogelaars is het niet het meest gebruiksvriendelijke kijkpunt.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Dit gebied is het meest interessant tijdens het voorjaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-03-01 40 Grutto
2021-02-28 1 Kolgans
2021-02-28 1 Fazant
2021-02-28 1 Grote Zilverreiger
2021-02-28 2 Krakeend
2021-02-28 2 Bergeend
2021-02-28 1 Graspieper
2021-02-28 11 Witte Kwikstaart
2021-02-28 1 Zwartkopmeeuw
2021-02-28 2500 Brandgans
2021-02-28 3 Zwarte Kraai
2021-02-28 1 Blauwe Reiger
2021-02-28 1 Zilvermeeuw
2021-02-28 20 Kauw
2021-02-28 2 Grauwe Gans
2021-02-28 500 Brandgans
2021-02-28 4 Wilde Eend
2021-02-28 1 Kokmeeuw
2021-02-28 8 Graspieper
2021-02-28 1 Buizerd

Neem vanaf de A10 afrit Zeeburg en ga richting noord, Durgerdam. Direct na het dorp is er een parkeerterrein iets links van de IJsselmeerdijk, pal naast de hut.

Route via Google Maps

GPS 52.382406180368285, 5.002862625765797