Het Twiske - De Vennen

's Winter zitten er vele eenden voor het scherm die prachtig te bekijken zijn, zoals smient, wintertaling en kuifeend. Verder zitten in het gebied onder meer roerdomp, nonnetje, en ijsvogel. Door de vele rietvelden in de omgeving zijn er gedurende de zomer ook veel rietvogels te vinden, zoals waterral, baardman, snor, rietgors, kleine karekiet en blauwborst. Er zijn heel wat soorten roofvogels gezien in de omgeving: blauwe kiekendief, torenvalk, buizerd, ransuil, havik, boomvalk en soms slechtvalk en smelleken.

Type Scherm
Beheerder Recreatieschap Het Twiske
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Om veel watervogels te zien kunt u deze plek het beste in de winter bezoeken. Voor rietvogels gaat u in het voorjaar of de zomer. Het wandelpad is niet te bereiken tijdens het broedseizoen.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-07-25 1 Kuifeend
2021-07-25 1 Knobbelzwaan
2021-07-25 1 Kleine Karekiet
2021-07-25 1 Boomkruiper
2021-07-25 1 Grote Bonte Specht
2021-07-25 1 Zwartkop
2021-07-25 1 Grauwe Gans
2021-07-25 1 Heggenmus
2021-07-25 1 Buizerd
2021-07-25 1 Rietgors
2021-07-23 4 Roodborsttapuit
2021-07-22 2 Putter
2021-07-21 2 Ooievaar
2021-07-21 1 Groene Specht
2021-07-21 1 Oeverloper
2021-07-18 1 Grasmus
2021-07-17 1 Bruine Kiekendief
2021-07-16 1 Grasmus
2021-07-16 3 Graspieper
2021-07-16 1 Witte Kwikstaart

Vanaf parkeerplaats P19 houdt u langs het toiletgebouw rechts aan. Volg het pad over de eerste brug tot ANWB-paddenstoel 25 213. Ga richting Landsmeer en na circa 200 meter gaat u bij ANWB-paddenstoel 25214 linksaf. Na ongeveer 150 meter volgt u het bord "Observatiepost". Dit kijkpunt is ook goed te bereiken met het openbaar vervoer. Neem buslijn 93 tussen Purmerend en Amsterdam CS. U kunt uitstappen op Noordeinde ter hoogte van de Kamelenbrug. Loop de brug over de ringvaart over, ga vervolgens rechtsaf, na 200 meter linksaf en na 50 meter weer linksaf. Loopt nog 50 meter door. Aan uw rechterhand is dan het kijkpunt.

Route via Google Maps

GPS 52.44586, 4.90691