Het Twiske - De Vennen

's Winter zitten er vele eenden voor het scherm die prachtig te bekijken zijn, zoals smient, wintertaling en kuifeend. Verder zitten in het gebied onder meer roerdomp, nonnetje, en ijsvogel. Door de vele rietvelden in de omgeving zijn er gedurende de zomer ook veel rietvogels te vinden, zoals waterral, baardman, snor, rietgors, kleine karekiet en blauwborst. Er zijn heel wat soorten roofvogels gezien in de omgeving: blauwe kiekendief, torenvalk, buizerd, ransuil, havik, boomvalk en soms slechtvalk en smelleken.

Type Scherm
Beheerder Recreatieschap Het Twiske
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Om veel watervogels te zien kunt u deze plek het beste in de winter bezoeken. Voor rietvogels gaat u in het voorjaar of de zomer.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-04-13 1 Vink
2021-04-13 1 Winterkoning
2021-04-13 2 Zwartkop
2021-04-13 1 Zanglijster
2021-04-13 3 Gaai
2021-04-13 1 Koolmees
2021-04-13 8 Ekster
2021-04-13 1 Fazant
2021-04-13 1 Rietzanger
2021-04-13 1 Rietgors
2021-04-13 1 Snor
2021-04-13 1 Snor
2021-04-13 1 Rietzanger
2021-04-13 1 Graspieper
2021-04-13 2 Pimpelmees
2021-04-13 1 Roodborst
2021-04-13 1 Boomkruiper
2021-04-13 1 Blauwborst
2021-04-12 1 Buizerd
2021-04-12 1 Gaai

Vanaf parkeerplaats P19 houdt u langs het toiletgebouw rechts aan. Volg het pad over de eerste brug tot ANWB-paddenstoel 25 213. Ga richting Landsmeer en na circa 200 meter gaat u bij ANWB-paddenstoel 25214 linksaf. Na ongeveer 150 meter volgt u het bord "Observatiepost". Dit kijkpunt is ook goed te bereiken met het openbaar vervoer. Neem buslijn 93 tussen Purmerend en Amsterdam CS. U kunt uitstappen op Noordeinde ter hoogte van de Kamelenbrug. Loop de brug over de ringvaart over, ga vervolgens rechtsaf, na 200 meter linksaf en na 50 meter weer linksaf. Loopt nog 50 meter door. Aan uw rechterhand is dan het kijkpunt.

Route via Google Maps

GPS 52.443606500474516, 4.907730059888474