Het Twiske - Het Drijfsijsje - Vogelkijkwand

Gelegen in Het Twiske, biedt deze wand vooral 's winters zicht op watervogels, zoals smient, wintertaling, roerdomp, nonnetje, kuifeend en ijsvogel. Door de vele rietvelden in de omgeving zijn er gedurende de zomer ook veel rietvogels te vinden, zoals waterral, baardman, snor, rietgors, kleine karekiet en blauwborst. Er zijn heel wat soorten roofvogels gezien in de omgeving: blauwe kiekendief, torenvalk, buizerd, ransuil, havik, boomvalk en soms slechtvalk en smelleken.

Type Hut
Beheerder Recreatieschap Het Twiske
Kijkrichting ZW
Kenmerken
Bezoektijd U kunt dit kijkscherm het beste bezoeken gedurende de winter. U heeft dan de meeste kans op bijzondere vogelsoorten. 's Zomers kunt u er diverse soorten rietvogels zien.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-03-02 1 Roodborsttapuit
2024-03-02 1 Brilduiker
2024-03-02 1 Graspieper
2024-03-02 1 Brilduiker
2024-03-02 30 Scholekster
2024-03-02 1 Rietgors
2024-03-02 2 Nonnetje
2024-03-02 8 Wintertaling
2024-03-01 2 Brilduiker
2024-03-01 1 Dodaars
2024-02-28 1 Koereiger
2024-02-27 1 Rietgors
2024-02-27 1 Roodborsttapuit
2024-02-27 1 Brilduiker
2024-02-27 1 Brilduiker
2024-02-27 1 Koereiger
2024-02-27 1 Geoorde Fuut
2024-02-25 2 Krakeend
2024-02-25 2 Krakeend
2024-02-25 1 Torenvalk

U kunt de auto parkeren bij Het Twiske - ingang Purmerland. Van daaruit is het 700 meter lopen. Komt u met het openbaar vervoer? Neem bus 93 tussen Purmerend en Amsterdam CS. Stap uit bij Het Twiske - ingang Purmerland. De plek is ook bereikbaar per fiets en met skates. Voor rolstoelgebruikers is de hut moeilijk te bereiken.

Route via Google Maps

GPS 52.46694, 4.90012