Het Twiske - Het Drijfsijsje - Vogelkijkwand

Gelegen in Het Twiske, biedt deze wand vooral 's winters zicht op watervogels, zoals smient, wintertaling, roerdomp, nonnetje, kuifeend en ijsvogel. Door de vele rietvelden in de omgeving zijn er gedurende de zomer ook veel rietvogels te vinden, zoals waterral, baardman, snor, rietgors, kleine karekiet en blauwborst. Er zijn heel wat soorten roofvogels gezien in de omgeving: blauwe kiekendief, torenvalk, buizerd, ransuil, havik, boomvalk en soms slechtvalk en smelleken.

Type Hut
Beheerder Recreatieschap Het Twiske
Kijkrichting ZW
Kenmerken
Bezoektijd U kunt dit kijkscherm het beste bezoeken gedurende de winter. U heeft dan de meeste kans op bijzondere vogelsoorten. 's Zomers kunt u er diverse soorten rietvogels zien.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-06-04 1 Roerdomp
2023-06-04 1 Kleine Karekiet
2023-06-04 1 Graspieper
2023-06-04 2 Slobeend
2023-06-04 15 Tureluur
2023-06-04 1 Boomvalk
2023-06-04 1 Roerdomp
2023-06-04 1 Meerkoet
2023-06-04 2 Lepelaar
2023-06-04 1 Grote Karekiet
2023-06-04 1 IJsvogel
2023-06-04 1 Bruine Kiekendief
2023-06-04 1 Blauwborst
2023-06-04 1 Ooievaar
2023-06-04 4 Zanglijster
2023-06-04 1 Roerdomp
2023-06-04 1 Bosrietzanger
2023-06-04 1 Roerdomp
2023-06-04 1 Koekoek
2023-06-04 1 Zanglijster

U kunt de auto parkeren bij Het Twiske - ingang Purmerland. Van daaruit is het 700 meter lopen. Komt u met het openbaar vervoer? Neem bus 93 tussen Purmerend en Amsterdam CS. Stap uit bij Het Twiske - ingang Purmerland. De plek is ook bereikbaar per fiets en met skates. Voor rolstoelgebruikers is de hut moeilijk te bereiken.

Route via Google Maps

GPS 52.46694, 4.90012