Het Twiske - Vogeluitkijkpunt

Vanaf dit kijkpunt heeft u prima uitzicht over een oeverzwaluwenwand. Verder kunt u hier diverse soorten watervogels en rietvogels zien, waaronder slobeenden, smienten, kuifeenden en wilde eenden.

Type Overig
Beheerder Recreatieschap Het Twiske
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd U kunt de oeverzwaluwenwand het beste bezoeken in het voorjaar en in de zomer.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-06-06 1 Grote Karekiet
2023-06-05 1 Koekoek
2023-06-05 1 Snor
2023-06-05 2 Grutto
2023-06-05 1 Putter
2023-06-05 2 Koekoek
2023-06-05 1 Nachtegaal
2023-06-05 1 Grote Karekiet
2023-06-05 1 Roerdomp
2023-06-05 1 Roerdomp
2023-06-05 1 Grauwe Vliegenvanger
2023-06-05 2 Boomvalk
2023-06-05 1 Grote Zilverreiger
2023-06-05 3 Kleine Plevier
2023-06-05 1 Grote Karekiet
2023-06-05 1 Blauwborst
2023-06-05 6 Meerkoet
2023-06-05 1 Grote Karekiet
2023-06-05 1 Grote Bonte Specht
2023-06-05 1 Fitis

Om de ingang Polderweg bij Den Ilp te bereiken, verlaat u de ringweg A10 bij afslag Landsmeer-Kadoelen. Vanaf daar vervolgt u de weg tot bijna aan het einde van de bebouwde kom van Den Ilp. Tegenover de school is de ingang Polderweg. Rijd deze in tot parkeerplaats P 19. Daarna loopt u langs het toiletgebouw rechtsaf het wandelpad op. Volg het pad tot over de brug. Houd bij de splitsing links aan en volg de richting Landsmeer. Ga na ongeveer 500 meter over de eerste brug links en na 100 meter bij de tweede brug rechts. Hier staat de vogelkijkwand.

Route via Google Maps

GPS 52.45792, 4.89139