Het Twiske - Vogeluitkijkpunt

Vanaf dit kijkpunt heeft u prima uitzicht over een oeverzwaluwenwand. Verder kunt u hier diverse soorten watervogels en rietvogels zien, waaronder slobeenden, smienten, kuifeenden en wilde eenden.

Type Overig
Beheerder Recreatieschap Het Twiske
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd U kunt de oeverzwaluwenwand het beste bezoeken in het voorjaar en in de zomer.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-10-17 1 Sperwer
2021-10-16 2 Sijs
2021-10-16 1 Tjiftjaf
2021-10-16 4 Keep
2021-10-16 1 Tjiftjaf
2021-10-16 1 Waterral
2021-10-16 1 Buizerd
2021-10-16 2 Roodborst
2021-10-16 1 Boomkruiper
2021-10-16 1 Buizerd
2021-10-16 1 Winterkoning
2021-10-16 2 Goudhaan
2021-10-16 1 Gaai
2021-10-16 1 Cetti's Zanger
2021-10-16 1 Tjiftjaf ssp collybita
2021-10-16 5 Koolmees ssp major
2021-10-16 1 Staartmees ssp europaeus
2021-10-16 10 Pimpelmees ssp caeruleus
2021-10-16 1 Goudhaan ssp regulus
2021-10-16 2 Keep

Om de ingang Polderweg bij Den Ilp te bereiken, verlaat u de ringweg A10 bij afslag Landsmeer-Kadoelen. Vanaf daar vervolgt u de weg tot bijna aan het einde van de bebouwde kom van Den Ilp. Tegenover de school is de ingang Polderweg. Rijd deze in tot parkeerplaats P 19. Daarna loopt u langs het toiletgebouw rechtsaf het wandelpad op. Volg het pad tot over de brug. Houd bij de splitsing links aan en volg de richting Landsmeer. Ga na ongeveer 500 meter over de eerste brug links en na 100 meter bij de tweede brug rechts. Hier staat de vogelkijkwand.

Route via Google Maps

GPS 52.45792, 4.89139