Het Twiske - Vogeluitkijkpunt

Vanaf dit kijkpunt heeft u prima uitzicht over een oeverzwaluwenwand. Verder kunt u hier diverse soorten watervogels en rietvogels zien, waaronder slobeenden, smienten, kuifeenden en wilde eenden.

Type Overig
Beheerder Recreatieschap Het Twiske
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd U kunt de oeverzwaluwenwand het beste bezoeken in het voorjaar en in de zomer.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-02-28 1 Koereiger
2024-02-27 1 Roodborsttapuit
2024-02-27 1 Brilduiker
2024-02-27 1 Brilduiker
2024-02-27 1 Koereiger
2024-02-27 1 Geoorde Fuut
2024-02-27 1 Koereiger
2024-02-27 1 Fazant
2024-02-25 2 Parkgans
2024-02-25 2 Krakeend
2024-02-25 2 Krakeend
2024-02-25 1 Torenvalk
2024-02-25 4 Wilde Eend
2024-02-25 2 Grauwe Gans
2024-02-25 1 Waterral
2024-02-25 7 Scholekster
2024-02-25 2 Krakeend
2024-02-25 1 Fuut
2024-02-25 22 Kuifeend
2024-02-25 1 Tafeleend

Om de ingang Polderweg bij Den Ilp te bereiken, verlaat u de ringweg A10 bij afslag Landsmeer-Kadoelen. Vanaf daar vervolgt u de weg tot bijna aan het einde van de bebouwde kom van Den Ilp. Tegenover de school is de ingang Polderweg. Rijd deze in tot parkeerplaats P 19. Daarna loopt u langs het toiletgebouw rechtsaf het wandelpad op. Volg het pad tot over de brug. Houd bij de splitsing links aan en volg de richting Landsmeer. Ga na ongeveer 500 meter over de eerste brug links en na 100 meter bij de tweede brug rechts. Hier staat de vogelkijkwand.

Route via Google Maps

GPS 52.45792, 4.89139