Het Twiske - Vogeluitkijkpunt

Vanaf dit kijkpunt heeft u prima uitzicht over een oeverzwaluwenwand. Verder kunt u hier diverse soorten watervogels en rietvogels zien, waaronder slobeenden, smienten, kuifeenden en wilde eenden.

Type Overig
Beheerder Recreatieschap Het Twiske
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd U kunt de oeverzwaluwenwand het beste bezoeken in het voorjaar en in de zomer.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-10-15 1 Sperwer
2019-10-15 2 Dodaars
2019-10-13 1 Ransuil
2019-10-13 2 Watersnip
2019-10-13 1 Baardman
2019-10-13 1 Ooievaar
2019-10-13 25 Boerenzwaluw
2019-10-13 1 Zanglijster
2019-10-13 1 Boomkruiper ssp megarhynchos
2019-10-13 2 Merel ssp merula
2019-10-13 30 Boerenzwaluw ssp rustica
2019-10-13 1 Kokmeeuw
2019-10-13 1 Koolmees ssp major
2019-10-13 2 Pimpelmees ssp caeruleus
2019-10-13 1 Gaai ssp glandarius
2019-10-13 1 Roodborst ssp rubecula
2019-10-13 1 Koperwiek ssp iliacus
2019-10-13 1 Pimpelmees ssp caeruleus
2019-10-13 3 Koperwiek ssp iliacus
2019-10-13 1 Grote Bonte Specht ssp pinetorum

Om de ingang Polderweg bij Den Ilp te bereiken, verlaat u de ringweg A10 bij afslag Landsmeer-Kadoelen. Vanaf daar vervolgt u de weg tot bijna aan het einde van de bebouwde kom van Den Ilp. Tegenover de school is de ingang Polderweg. Rijd deze in tot parkeerplaats P 19. Daarna loopt u langs het toiletgebouw rechtsaf het wandelpad op. Volg het pad tot over de brug. Houd bij de splitsing links aan en volg de richting Landsmeer. Ga na ongeveer 500 meter over de eerste brug links en na 100 meter bij de tweede brug rechts. Hier staat de vogelkijkwand.

Route via Google Maps

GPS 52.457919388107946, 4.891390963367014