Het Twiske - Vogeluitkijkpunt

Vanaf dit kijkpunt heeft u prima uitzicht over een oeverzwaluwenwand. Verder kunt u hier diverse soorten watervogels en rietvogels zien, waaronder slobeenden, smienten, kuifeenden en wilde eenden.

Type Overig
Beheerder Recreatieschap Het Twiske
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd U kunt de oeverzwaluwenwand het beste bezoeken in het voorjaar en in de zomer.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-02-02 1 Nonnetje
2023-02-01 4 Wilde Eend
2023-02-01 1 Torenvalk
2023-01-31 22 Scholekster
2023-01-31 2 Nijlgans
2023-01-31 12 Parkgans
2023-01-31 2 Fuut
2023-01-31 4 Slobeend
2023-01-31 200 Smient
2023-01-31 1 Aalscholver
2023-01-31 50 Krakeend
2023-01-31 2 Kokmeeuw
2023-01-30 1 Smient
2023-01-30 2 Scholekster
2023-01-30 1 Smient
2023-01-30 1 Slobeend
2023-01-30 1 Stormmeeuw
2023-01-30 1 Grote Zilverreiger
2023-01-30 2 Buizerd
2023-01-30 1 Blauwe Reiger

Om de ingang Polderweg bij Den Ilp te bereiken, verlaat u de ringweg A10 bij afslag Landsmeer-Kadoelen. Vanaf daar vervolgt u de weg tot bijna aan het einde van de bebouwde kom van Den Ilp. Tegenover de school is de ingang Polderweg. Rijd deze in tot parkeerplaats P 19. Daarna loopt u langs het toiletgebouw rechtsaf het wandelpad op. Volg het pad tot over de brug. Houd bij de splitsing links aan en volg de richting Landsmeer. Ga na ongeveer 500 meter over de eerste brug links en na 100 meter bij de tweede brug rechts. Hier staat de vogelkijkwand.

Route via Google Maps

GPS 52.45792, 4.89139