Het Twiske - Vogeluitkijkpunt

Vanaf dit kijkpunt heeft u prima uitzicht over een oeverzwaluwenwand. Verder kunt u hier diverse soorten watervogels en rietvogels zien, waaronder slobeenden, smienten, kuifeenden en wilde eenden.

Type Overig
Beheerder Recreatieschap Het Twiske
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd U kunt de oeverzwaluwenwand het beste bezoeken in het voorjaar en in de zomer.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-07-25 1 Vink
2021-07-25 1 Havik
2021-07-25 1 Nijlgans
2021-07-25 1 Fuut
2021-07-25 1 Tuinfluiter
2021-07-25 1 Putter
2021-07-25 1 Zwartkop
2021-07-24 2 Scholekster
2021-07-23 1 Sprinkhaanzanger
2021-07-23 1 Boomvalk
2021-07-23 1 Snor
2021-07-23 1 Sprinkhaanzanger
2021-07-23 11 Grote Canadese Gans
2021-07-23 1 Buizerd
2021-07-23 2 Snor
2021-07-23 2 Bruine Kiekendief
2021-07-22 1 Bosrietzanger of Kleine Karekiet
2021-07-22 2 Putter
2021-07-22 25 Boerenzwaluw
2021-07-22 1 Roerdomp

Om de ingang Polderweg bij Den Ilp te bereiken, verlaat u de ringweg A10 bij afslag Landsmeer-Kadoelen. Vanaf daar vervolgt u de weg tot bijna aan het einde van de bebouwde kom van Den Ilp. Tegenover de school is de ingang Polderweg. Rijd deze in tot parkeerplaats P 19. Daarna loopt u langs het toiletgebouw rechtsaf het wandelpad op. Volg het pad tot over de brug. Houd bij de splitsing links aan en volg de richting Landsmeer. Ga na ongeveer 500 meter over de eerste brug links en na 100 meter bij de tweede brug rechts. Hier staat de vogelkijkwand.

Route via Google Maps

GPS 52.45792, 4.89139