Amsterdam - Volgermeerpolder - Vogelkijkscherm

De Volgermeerpolder is een gebied ten noorden van Amsterdam, dat in gebruik was als vuilnisbelt en waar jarenlang giftig vuil is gestort. Het vuil ligt ingebed in de oude veenbodem. Dertig jaar na de sluiting is de gevaarlijke stortplaats veranderd in een waterrijk natuurgebied met sawa's en watergangen, waar plek is voor zeldzame planten en dieren. Het gebied is geen polder. Oorspronkelijk Volgerweren geheten, werd het in 1853 door een kaartenmaker abusievelijk benoemd als Volgermeerpolder.

In het gebied is op de Vrijwilligersdag Volgermeer 2018 een vogelkijkwand met bankje geplaatst. De wand en het bankje zijn gemaakt van Amsterdamse bomen.

Type Scherm
Beheerder Gemeente Amsterdam
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-03-23 2 Dodaars
2023-03-23 2 Fuut
2023-03-23 1 Rietgors
2023-03-23 2 Fuut
2023-03-23 1 Kuifeend
2023-03-23 4 Kuifeend
2023-03-23 1 Dodaars
2023-03-23 2 Zwartkopmeeuw
2023-03-23 1 Witte Kwikstaart
2023-03-23 4 Kolgans
2023-03-23 4 Meerkoet
2023-03-23 1 Cetti's Zanger
2023-03-23 1000 Brandgans
2023-03-23 142 Kolgans
2023-03-23 1 Buizerd
2023-03-23 2 Tjiftjaf
2023-03-23 3 Grauwe Gans
2023-03-23 2 Bergeend
2023-03-23 1 Krakeend
2023-03-23 1 Brandgans

Als u de Broekergouw afrijdt tot waar deze overgaat in de Galgouw, kunt u naar rechts een asfaltpad op. Aan het begin van dit pad vindt u aan uw linkerhand een parkeergelegenheid. Dit pad loopt parallel aan de Broekergouw weer terug. U vindt de kijkwand aan uw linkerhand. Met het OV kunt u met de bus bij de halte Broek op Waterland Dorp komen. Van dat punt is het ongeveer 15 minuten wandelen naar de kijkwand.

Route via Google Maps

GPS 52.42205, 4.99181