Amsterdam - Volgermeerpolder - Vogelkijkscherm

De Volgermeerpolder is een gebied ten noorden van Amsterdam, dat in gebruik was als vuilnisbelt en waar jarenlang giftig vuil is gestort. Het vuil ligt ingebed in de oude veenbodem. Dertig jaar na de sluiting is de gevaarlijke stortplaats veranderd in een waterrijk natuurgebied met sawa's en watergangen, waar plek is voor zeldzame planten en dieren. Het gebied is geen polder. Oorspronkelijk Volgerweren geheten, werd het in 1853 door een kaartenmaker abusievelijk benoemd als Volgermeerpolder.

In het gebied is op de Vrijwilligersdag Volgermeer 2018 een vogelkijkwand met bankje geplaatst. De wand en het bankje zijn gemaakt van Amsterdamse bomen.

Type Scherm
Beheerder Gemeente Amsterdam
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-11-26 1 Torenvalk
2022-11-26 2 Waterhoen
2022-11-26 1 Cetti's Zanger
2022-11-26 2 Pimpelmees
2022-11-26 1 Cetti's Zanger
2022-11-26 1 Wulp
2022-11-26 42 Wulp
2022-11-23 1 Knobbelzwaan
2022-11-23 1 Meerkoet
2022-11-23 1 Kokmeeuw
2022-11-23 1 Zilvermeeuw
2022-11-23 1 Kuifeend
2022-11-23 1 Fazant
2022-11-23 1 Fuut
2022-11-23 1 Ekster
2022-11-23 1 Zwarte Kraai
2022-11-23 1 Spreeuw
2022-11-23 1 Wintertaling
2022-11-23 1 Rietgors
2022-11-23 3 Watersnip

Als u de Broekergouw afrijdt tot waar deze overgaat in de Galgouw, kunt u naar rechts een asfaltpad op. Aan het begin van dit pad vindt u aan uw linkerhand een parkeergelegenheid. Dit pad loopt parallel aan de Broekergouw weer terug. U vindt de kijkwand aan uw linkerhand. Met het OV kunt u met de bus bij de halte Broek op Waterland Dorp komen. Van dat punt is het ongeveer 15 minuten wandelen naar de kijkwand.

Route via Google Maps

GPS 52.42205, 4.99181