Amsterdam - Volgermeerpolder - Vogelkijkscherm

De Volgermeerpolder is een gebied ten noorden van Amsterdam, dat in gebruik was als vuilnisbelt en waar jarenlang giftig vuil is gestort. Het vuil ligt ingebed in de oude veenbodem. Dertig jaar na de sluiting is de gevaarlijke stortplaats veranderd in een waterrijk natuurgebied met sawa's en watergangen, waar plek is voor zeldzame planten en dieren. Het gebied is geen polder. Oorspronkelijk Volgerweren geheten, werd het in 1853 door een kaartenmaker abusievelijk benoemd als Volgermeerpolder.

In het gebied is op de Vrijwilligersdag Volgermeer 2018 een vogelkijkwand met bankje geplaatst. De wand en het bankje zijn gemaakt van Amsterdamse bomen.

Type Scherm
Beheerder Gemeente Amsterdam
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-09-20 2 Kleine Mantelmeeuw
2023-09-20 1 Wilde Eend
2023-09-20 1 Blauwe Reiger
2023-09-20 1 Nijlgans
2023-09-17 1 IJsvogel
2023-09-16 9 Grote Zilverreiger
2023-09-16 4 Lepelaar
2023-09-16 1 Waterhoen
2023-09-16 1 Kleine Mantelmeeuw
2023-09-16 7 Graspieper
2023-09-16 1 Boerenzwaluw
2023-09-16 2 Watersnip
2023-09-16 10 Holenduif
2023-09-16 28 Turkse Tortel
2023-09-16 2 Bruine Kiekendief
2023-09-16 3 Buizerd
2023-09-16 2 Torenvalk
2023-09-16 4 Blauwe Reiger
2023-09-16 4 Nijlgans
2023-09-16 40 Smient

Als u de Broekergouw afrijdt tot waar deze overgaat in de Galgouw, kunt u naar rechts een asfaltpad op. Aan het begin van dit pad vindt u aan uw linkerhand een parkeergelegenheid. Dit pad loopt parallel aan de Broekergouw weer terug. U vindt de kijkwand aan uw linkerhand. Met het OV kunt u met de bus bij de halte Broek op Waterland Dorp komen. Van dat punt is het ongeveer 15 minuten wandelen naar de kijkwand.

Route via Google Maps

GPS 52.42205, 4.99181