Amsterdam - Volgermeerpolder - Vogelkijkscherm

De Volgermeerpolder is een gebied ten noorden van Amsterdam, dat in gebruik was als vuilnisbelt en waar jarenlang giftig vuil is gestort. Het vuil ligt ingebed in de oude veenbodem. Dertig jaar na de sluiting is de gevaarlijke stortplaats veranderd in een waterrijk natuurgebied met sawa's en watergangen, waar plek is voor zeldzame planten en dieren. Het gebied is geen polder. Oorspronkelijk Volgerweren geheten, werd het in 1853 door een kaartenmaker abusievelijk benoemd als Volgermeerpolder.

In het gebied is op de Vrijwilligersdag Volgermeer 2018 een vogelkijkwand met bankje geplaatst. De wand en het bankje zijn gemaakt van Amsterdamse bomen.

Type Scherm
Beheerder Gemeente Amsterdam
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-03-01 4 Scholekster
2021-02-28 3 Kuifeend
2021-02-28 1 Rietgors
2021-02-27 2 Rietgors
2021-02-27 2 Rietgors
2021-02-26 1 Veldleeuwerik
2021-02-26 13 Zwartkopmeeuw
2021-02-23 1 Grote Zilverreiger
2021-02-23 4 Scholekster
2021-02-22 37 Wulp
2021-02-22 4 Scholekster
2021-02-22 300 Smient
2021-02-21 1 Blauwe Kiekendief
2021-02-21 1 Houtsnip
2021-02-21 3 Nonnetje
2021-02-21 2 Scholekster
2021-02-21 1 Turkse Tortel
2021-02-20 1 Fazant
2021-02-20 1 Brandgans
2021-02-20 2 Tafeleend

Als u de Broekergouw afrijdt tot waar deze overgaat in de Galgouw, kunt u naar rechts een asfaltpad op. Aan het begin van dit pad vindt u aan uw linkerhand een parkeergelegenheid. Dit pad loopt parallel aan de Broekergouw weer terug. U vindt de kijkwand aan uw linkerhand. Met het OV kunt u met de bus bij de halte Broek op Waterland Dorp komen. Van dat punt is het ongeveer 15 minuten wandelen naar de kijkwand.

Route via Google Maps

GPS 52.42205186448616, 4.991805552741327