Durgerdam - Polder IJdoorn - vogelkijkscherm

U kijkt vanaf dit platform uit over dit prachtige kleine binnendijks plas-dras gebiedje, in de zuidwesthoek van het IJsselmeer. Het is een eldorado voor steltlopers, meeuwen en lepelaars. U kunt er zwartkopmeeuwen en kleine mantelmeeuwen hun jongen zien voeren. Ook kluten, bergeenden, de bosruiter, de oeverloper, poelruiters en breedbekstrandlopers zijn hier waargenomen.

Type Scherm
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-05-18 1 Bruine Kiekendief
2022-05-18 1 Zomertaling
2022-05-18 1 Tafeleend
2022-05-18 1 Kievit
2022-05-17 1 Zwarte Kraai
2022-05-17 1 Kauw
2022-05-17 10 Kluut
2022-05-17 1 Lepelaar
2022-05-17 2 Gierzwaluw
2022-05-17 3 Tureluur
2022-05-17 2 Grutto
2022-05-17 1 Grauwe Gans
2022-05-17 1 Brandgans
2022-05-17 1 Kievit
2022-05-17 1 Watersnip
2022-05-17 1 Wilde Eend
2022-05-17 1 Spreeuw
2022-05-17 1 Meerkoet
2022-05-17 2 Rietgors
2022-05-17 1 Rietzanger

Vanaf de Uitdammerdijk loopt een wandelpad naar het vogelkijkscherm toe. (in te stellen adres voor routeplanner Uitdammerdijk 13-31)

Route via Google Maps

GPS 52.38001, 5.00674