Durgerdam - Polder IJdoorn - vogelkijkscherm

U kijkt vanaf dit platform uit over dit prachtige kleine binnendijks plas-dras gebiedje, in de zuidwesthoek van het IJsselmeer. Het is een eldorado voor steltlopers, meeuwen en lepelaars. U kunt er zwartkopmeeuwen en kleine mantelmeeuwen hun jongen zien voeren. Ook kluten, bergeenden, de bosruiter, de oeverloper, poelruiters en breedbekstrandlopers zijn hier waargenomen.

Type Scherm
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-02-01 1 Nonnetje
2023-02-01 1 Kleine Zilverreiger
2023-02-01 1 Pijlstaart
2023-02-01 1 Middelste Zaagbek
2023-01-31 1 Slobeend
2023-01-31 1 Smient
2023-01-31 1 Krakeend
2023-01-31 1 Kuifeend
2023-01-31 1 Wilde Eend
2023-01-31 1 Wintertaling
2023-01-31 1 Tafeleend
2023-01-31 1 Pijlstaart
2023-01-31 1 Meerkoet
2023-01-31 1 Fuut
2023-01-31 1 Aalscholver
2023-01-31 1 Grauwe Gans
2023-01-31 1 Blauwe Reiger
2023-01-31 1 Grote Zilverreiger
2023-01-31 1 Kleine Zilverreiger
2023-01-31 1 Brilduiker

Vanaf de Uitdammerdijk loopt een wandelpad naar het vogelkijkscherm toe. (in te stellen adres voor routeplanner Uitdammerdijk 13-31)

Route via Google Maps

GPS 52.38001, 5.00674