Durgerdam - Polder IJdoorn - vogelkijkscherm

U kijkt vanaf dit platform uit over dit prachtige kleine binnendijks plas-dras gebiedje, in de zuidwesthoek van het IJsselmeer. Het is een eldorado voor steltlopers, meeuwen en lepelaars. U kunt er zwartkopmeeuwen en kleine mantelmeeuwen hun jongen zien voeren. Ook kluten, bergeenden, de bosruiter, de oeverloper, poelruiters en breedbekstrandlopers zijn hier waargenomen.

Type Scherm
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-12-01 1 Cetti's Zanger
2023-12-01 1 IJsvogel
2023-11-26 1 Cetti's Zanger
2023-11-26 6 Bergeend
2023-11-26 1 Grauwe Gans
2023-11-26 1 Smient
2023-11-26 2 Nijlgans
2023-11-26 2 Aalscholver
2023-11-26 2 Grote Zilverreiger
2023-11-26 1 IJsvogel
2023-11-26 3 Wintertaling
2023-11-26 2 Nonnetje
2023-11-26 1 Stormmeeuw
2023-11-26 1 Kokmeeuw
2023-11-26 1 Koolmees
2023-11-26 10 Vink
2023-11-26 1 Middelste Zaagbek
2023-11-26 1 Brilduiker
2023-11-26 1 Topper
2023-11-26 4 Grauwe Gans

Vanaf de Uitdammerdijk loopt een wandelpad naar het vogelkijkscherm toe. (in te stellen adres voor routeplanner Uitdammerdijk 13-31)

Route via Google Maps

GPS 52.38001, 5.00674