Durgerdam - Polder IJdoorn - vogelkijkscherm

U kijkt vanaf dit platform uit over dit prachtige kleine binnendijks plas-dras gebiedje, in de zuidwesthoek van het IJsselmeer. Het is een eldorado voor steltlopers, meeuwen en lepelaars. U kunt er zwartkopmeeuwen en kleine mantelmeeuwen hun jongen zien voeren. Ook kluten, bergeenden, de bosruiter, de oeverloper, poelruiters en breedbekstrandlopers zijn hier waargenomen.

Type Scherm
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-10-17 1 Kemphaan
2019-10-16 1 Reuzenstern
2019-10-16 59 Wulp
2019-10-16 8 Wulp
2019-10-16 1 Zwarte Kraai
2019-10-16 12 Krooneend
2019-10-16 3 Roodborsttapuit
2019-10-16 2 Torenvalk
2019-10-16 2 Fazant
2019-10-16 1 Grote Zilverreiger
2019-10-16 1 Torenvalk
2019-10-13 1 Smient
2019-10-13 50 Brandgans
2019-10-13 1000 Smient
2019-10-12 3 Reuzenstern
2019-10-10 10 Krooneend
2019-10-10 2 Watersnip
2019-10-10 15 Boerenzwaluw
2019-10-10 1 Nijlgans
2019-10-10 1 Kievit

Vanaf de Uitdammerdijk loopt een wandelpad naar het vogelkijkscherm toe. (in te stellen adres voor routeplanner Uitdammerdijk 13-31)

Route via Google Maps

GPS 52.38001083310835, 5.006740092532607