Durgerdam - Polder IJdoorn - vogelkijkscherm

U kijkt vanaf dit platform uit over dit prachtige kleine binnendijks plas-dras gebiedje, in de zuidwesthoek van het IJsselmeer. Het is een eldorado voor steltlopers, meeuwen en lepelaars. U kunt er zwartkopmeeuwen en kleine mantelmeeuwen hun jongen zien voeren. Ook kluten, bergeenden, de bosruiter, de oeverloper, poelruiters en breedbekstrandlopers zijn hier waargenomen.

Type Scherm
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-10-06 1 Bruine Kiekendief
2022-10-06 15 Smient
2022-10-06 1 Boomvalk
2022-10-06 1 Tapuit
2022-10-06 70 Slobeend
2022-10-06 10 Bergeend
2022-10-06 150 Grauwe Gans
2022-10-06 1 Gaai
2022-10-06 3 Meerkoet
2022-10-06 2 Wilde Eend
2022-10-06 2 Bruine Kiekendief
2022-10-06 1 Torenvalk
2022-10-06 1 Cetti's Zanger
2022-10-06 4 Parkeend
2022-10-06 10 Krakeend
2022-10-06 2 Blauwe Reiger
2022-10-06 12 Grote Zilverreiger
2022-10-06 3 Spreeuw
2022-10-06 1 Waterhoen
2022-10-06 3 Ekster

Vanaf de Uitdammerdijk loopt een wandelpad naar het vogelkijkscherm toe. (in te stellen adres voor routeplanner Uitdammerdijk 13-31)

Route via Google Maps

GPS 52.38001, 5.00674