Durgerdam - Polder IJdoorn - vogelkijkscherm

U kijkt vanaf dit platform uit over dit prachtige kleine binnendijks plas-dras gebiedje, in de zuidwesthoek van het IJsselmeer. Het is een eldorado voor steltlopers, meeuwen en lepelaars. U kunt er zwartkopmeeuwen en kleine mantelmeeuwen hun jongen zien voeren. Ook kluten, bergeenden, de bosruiter, de oeverloper, poelruiters en breedbekstrandlopers zijn hier waargenomen.

Type Scherm
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-07-12 7 Flamingo
2020-07-12 7 Flamingo
2020-07-12 7 Flamingo
2020-07-12 1 Kleine Mantelmeeuw
2020-07-12 7 Flamingo
2020-07-12 5 Kneu
2020-07-12 22 Lepelaar
2020-07-12 7 Flamingo
2020-07-12 3 Slobeend
2020-07-12 1 Tureluur
2020-07-12 2 Knobbelzwaan
2020-07-12 3 Bergeend
2020-07-12 1 Grote Zilverreiger
2020-07-12 1 Havik
2020-07-12 1 Purperreiger
2020-07-12 2 Baardman
2020-07-12 2 Kemphaan
2020-07-12 5 Oeverzwaluw
2020-07-12 1 Sprinkhaanzanger
2020-07-12 1 Snor

Vanaf de Uitdammerdijk loopt een wandelpad naar het vogelkijkscherm toe. (in te stellen adres voor routeplanner Uitdammerdijk 13-31)

Route via Google Maps

GPS 52.38001083310835, 5.006740092532607