Durgerdam - Polder IJdoorn - vogelkijkscherm

U kijkt vanaf dit platform uit over dit prachtige kleine binnendijks plas-dras gebiedje, in de zuidwesthoek van het IJsselmeer. Het is een eldorado voor steltlopers, meeuwen en lepelaars. U kunt er zwartkopmeeuwen en kleine mantelmeeuwen hun jongen zien voeren. Ook kluten, bergeenden, de bosruiter, de oeverloper, poelruiters en breedbekstrandlopers zijn hier waargenomen.

Type Scherm
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-11-30 1 Smient
2021-11-30 1 Koolmees
2021-11-30 1 Grauwe Gans
2021-11-30 1 Kolgans
2021-11-30 1 Brandgans
2021-11-30 1 Nijlgans
2021-11-30 1 Smient
2021-11-30 1 Krakeend
2021-11-30 1 Kuifeend
2021-11-30 1 Wintertaling
2021-11-30 1 Wilde Eend
2021-11-30 1 Bergeend
2021-11-30 1 Tafeleend
2021-11-30 1 Pijlstaart
2021-11-30 1 Aalscholver
2021-11-30 1 Knobbelzwaan
2021-11-30 1 Blauwe Reiger
2021-11-30 1 Grote Zilverreiger
2021-11-30 1 Kievit
2021-11-30 1 Wulp

Vanaf de Uitdammerdijk loopt een wandelpad naar het vogelkijkscherm toe. (in te stellen adres voor routeplanner Uitdammerdijk 13-31)

Route via Google Maps

GPS 52.38001, 5.00674