Durgerdam - Polder IJdoorn - vogelkijkscherm

U kijkt vanaf dit platform uit over dit prachtige kleine binnendijks plas-dras gebiedje, in de zuidwesthoek van het IJsselmeer. Het is een eldorado voor steltlopers, meeuwen en lepelaars. U kunt er zwartkopmeeuwen en kleine mantelmeeuwen hun jongen zien voeren. Ook kluten, bergeenden, de bosruiter, de oeverloper, poelruiters en breedbekstrandlopers zijn hier waargenomen.

Type Scherm
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-06-17 1 Fuut
2024-06-16 1 Ekster
2024-06-16 1 Turkse Tortel
2024-06-16 1 Bergeend
2024-06-16 1 Kluut
2024-06-16 1 Heggenmus
2024-06-16 1 Spreeuw
2024-06-16 1 Huiszwaluw
2024-06-16 1 Winterkoning
2024-06-16 1 Tjiftjaf
2024-06-16 1 Grasmus
2024-06-16 1 Zilvermeeuw
2024-06-16 1 Kleine Mantelmeeuw
2024-06-16 1 Zwarte Kraai
2024-06-16 1 Spreeuw
2024-06-16 1 Boerenzwaluw
2024-06-16 1 Tureluur
2024-06-16 1 Wilde Eend
2024-06-16 1 Grauwe Gans
2024-06-16 1 Kievit

Vanaf de Uitdammerdijk loopt een wandelpad naar het vogelkijkscherm toe. (in te stellen adres voor routeplanner Uitdammerdijk 13-31)

Route via Google Maps

GPS 52.38001, 5.00674