Durgerdam - Polder IJdoorn - vogelkijkscherm

U kijkt vanaf dit platform uit over dit prachtige kleine binnendijks plas-dras gebiedje, in de zuidwesthoek van het IJsselmeer. Het is een eldorado voor steltlopers, meeuwen en lepelaars. U kunt er zwartkopmeeuwen en kleine mantelmeeuwen hun jongen zien voeren. Ook kluten, bergeenden, de bosruiter, de oeverloper, poelruiters en breedbekstrandlopers zijn hier waargenomen.

Type Scherm
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-05-17 1 Lepelaar
2021-05-17 2 Slobeend
2021-05-17 2 Krakeend
2021-05-17 1 Scholekster
2021-05-17 20 Kluut
2021-05-17 8 Kievit
2021-05-17 2 Tureluur
2021-05-17 2 Bergeend
2021-05-17 8 Spreeuw
2021-05-17 3 Grutto
2021-05-17 1 Fazant
2021-05-17 3 Bergeend
2021-05-17 4 Grutto
2021-05-17 1 Grasmus
2021-05-17 1 Rietgors
2021-05-17 1 Snor
2021-05-17 1 Blauwborst
2021-05-17 10 Kluut
2021-05-17 2 Gierzwaluw
2021-05-17 6 Rietgors ssp schoeniclus

Vanaf de Uitdammerdijk loopt een wandelpad naar het vogelkijkscherm toe. (in te stellen adres voor routeplanner Uitdammerdijk 13-31)

Route via Google Maps

GPS 52.38001083310835, 5.006740092532607