Lepelaarsplassen - Natte Graslanden - vogelkijkscherm

De kern van de Lepelaarplassen bestaat uit kleimoeras met drie plassen die ontstaan zijn door zandwinning tijdens de bouw van de Oostvaardersdijk. Langs de dijk bevindt zich een vierde (kwel)plas waarlangs veel vogels te vinden zijn. Aan de Oostvaardersdijk, bij het gemaal De Blocq van Kuffeler, bevindt zich bezoekerscentrum De Trekvogel.

Van augustus tot begin maart kan er in het gebied gewandeld worden. In het broedseizoen (maart tot en met juli) is alleen de vogelhut open voor vogelaars en andere belangstellenden. Ook is er een 12 kilometer lange fietsroute uitgezet.

In het gebied staat een schietwilg die met een stambreedte van 3,75 m de dikste boom in de zuidelijke Flevopolder is.

Type Scherm
Beheerder Onbekend
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. Parkeren bij bezoekerscentrum de Trekvogel.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-03-22 1 Tafeleend
2023-03-22 1 Krakeend
2023-03-22 1 Knobbelzwaan
2023-03-22 1 Grauwe Gans
2023-03-22 1 Vink
2023-03-22 1 Koolmees
2023-03-22 1 Kuifeend
2023-03-22 1 Winterkoning
2023-03-22 1 Zanglijster
2023-03-22 1 Huismus
2023-03-22 1 Tjiftjaf
2023-03-22 1 Oeverzwaluw
2023-03-22 1 Groenling
2023-03-22 1 Pijlstaart
2023-03-22 1 Slobeend
2023-03-22 1 Bergeend
2023-03-22 1 Dodaars
2023-03-22 1 Aalscholver
2023-03-22 1 Cetti's Zanger
2023-03-22 1 Cetti's Zanger

Het rondje rondom de Natte Graslanden is in twee richtingen te maken. Vanaf het bezoekerscentrum De Trekvogel aan de Oostvaardersdijk gaat u het Trekvogelpad in. U passeert het Trekvogelgraslandje en een brug met sluisje. Bij de volgende brug gaat u rechtsaf het Lepelaarpad in langs de Galjoottocht. Blijf dit pad enkele kilometers met bochten volgen en u komt de vogelkijkpunten vanzelf tegen. Uiteindelijk komt u uit op de Oostvaardersdijk. De hele route is ongeveer acht kilometer.

Route via Google Maps

GPS 52.39781, 5.17957