Lepelaarsplassen - Natte Graslanden - vogelkijkscherm

De kern van de Lepelaarplassen bestaat uit kleimoeras met drie plassen die ontstaan zijn door zandwinning tijdens de bouw van de Oostvaardersdijk. Langs de dijk bevindt zich een vierde (kwel)plas waarlangs veel vogels te vinden zijn. Aan de Oostvaardersdijk, bij het gemaal De Blocq van Kuffeler, bevindt zich bezoekerscentrum De Trekvogel.

Van augustus tot begin maart kan er in het gebied gewandeld worden. In het broedseizoen (maart tot en met juli) is alleen de vogelhut open voor vogelaars en andere belangstellenden. Ook is er een 12 kilometer lange fietsroute uitgezet.

In het gebied staat een schietwilg die met een stambreedte van 3,75 m de dikste boom in de zuidelijke Flevopolder is.

Type Scherm
Beheerder Onbekend
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. Parkeren bij bezoekerscentrum de Trekvogel.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-02-28 1 Middelste Zaagbek
2024-02-27 2 Nonnetje
2024-02-27 50 Pijlstaart
2024-02-27 10 Bonte Strandloper
2024-02-27 1 Blauwe Kiekendief
2024-02-27 1 Wilde Zwaan
2024-02-27 1 Tafeleend
2024-02-27 1 Grauwe Gans
2024-02-27 1 Torenvalk
2024-02-27 3 Dodaars
2024-02-27 1 Slobeend
2024-02-27 1 Wintertaling
2024-02-27 1 Smient
2024-02-27 1 Bergeend
2024-02-27 1 Pijlstaart
2024-02-27 1 Cetti's Zanger
2024-02-27 1 Nonnetje
2024-02-27 1 Aalscholver
2024-02-27 1 Kievit
2024-02-27 1 Krakeend

Het rondje rondom de Natte Graslanden is in twee richtingen te maken. Vanaf het bezoekerscentrum De Trekvogel aan de Oostvaardersdijk gaat u het Trekvogelpad in. U passeert het Trekvogelgraslandje en een brug met sluisje. Bij de volgende brug gaat u rechtsaf het Lepelaarpad in langs de Galjoottocht. Blijf dit pad enkele kilometers met bochten volgen en u komt de vogelkijkpunten vanzelf tegen. Uiteindelijk komt u uit op de Oostvaardersdijk. De hele route is ongeveer acht kilometer.

Route via Google Maps

GPS 52.39781, 5.17957