Lepelaarsplassen - Natte Graslanden - vogelkijkscherm

De kern van de Lepelaarplassen bestaat uit kleimoeras met drie plassen die ontstaan zijn door zandwinning tijdens de bouw van de Oostvaardersdijk. Langs de dijk bevindt zich een vierde (kwel)plas waarlangs veel vogels te vinden zijn. Aan de Oostvaardersdijk, bij het gemaal De Blocq van Kuffeler, bevindt zich bezoekerscentrum De Trekvogel.

Van augustus tot begin maart kan er in het gebied gewandeld worden. In het broedseizoen (maart tot en met juli) is alleen de vogelhut open voor vogelaars en andere belangstellenden. Ook is er een 12 kilometer lange fietsroute uitgezet.

In het gebied staat een schietwilg die met een stambreedte van 3,75 m de dikste boom in de zuidelijke Flevopolder is.

Type Scherm
Beheerder Onbekend
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. Parkeren bij bezoekerscentrum de Trekvogel.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-07-01 1 Slechtvalk
2022-07-01 1 Zwarte Ruiter
2022-07-01 20 Kemphaan
2022-07-01 13 Kluut
2022-07-01 2 Steltkluut
2022-07-01 1 Kievit
2022-07-01 1 Smient
2022-07-01 1 Wintertaling
2022-07-01 1 Koekoek
2022-07-01 1 Kleine Plevier
2022-07-01 1 Witgat
2022-07-01 15 Grutto
2022-07-01 12 Kluut
2022-07-01 10 Tureluur
2022-07-01 1 Kemphaan
2022-07-01 2 Bontbekplevier
2022-07-01 2 Steltkluut
2022-07-01 1 Steltkluut
2022-06-29 1 Tafeleend
2022-06-29 1 Roerdomp

Het rondje rondom de Natte Graslanden is in twee richtingen te maken. Vanaf het bezoekerscentrum De Trekvogel aan de Oostvaardersdijk gaat u het Trekvogelpad in. U passeert het Trekvogelgraslandje en een brug met sluisje. Bij de volgende brug gaat u rechtsaf het Lepelaarpad in langs de Galjoottocht. Blijf dit pad enkele kilometers met bochten volgen en u komt de vogelkijkpunten vanzelf tegen. Uiteindelijk komt u uit op de Oostvaardersdijk. De hele route is ongeveer acht kilometer.

Route via Google Maps

GPS 52.39781, 5.17957