Lepelaarplassen - Natte Graslanden - Vogelkijkpunten

De Natte Graslanden is voormalig akkerland dat nu onderdeel is van het natuurgebied De Lepelaarplassen. Het gebied is goed te overzien vanaf de Oostvaardersdijk, maar als u echt de sfeer wilt opsnuiven kunt u ook met de fiets of benenwagen rondom het gebied. U komt hierbij twee kijkschermen tegen. Het eerste kijkscherm vanaf de dijk is ook voor rolstoelgebruikers bereikbaar, het tweede niet. Beide punten zijn wel per scootmobiel te bereiken. De Natte Graslanden is in het voorjaar een eldorado voor diverse weidevogels en ook grote zilverreigers komen hier het hele jaar foerageren. Het is een belangrijk rustgebied voor diverse ganzensoorten en ook aan roofvogels is geen gebrek. Oprukkende bebouwing vanuit Almere komt wel erg dichtbij. Het hele gebied is omheind door een dijkje om de vogels van enige rust te voorzien.

Type Scherm
Beheerder Het Flevo-landschap
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. Honden zijn niet toegestaan
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-02-24 1 Buizerd
2021-02-24 15 Kluut
2021-02-24 250 Wintertaling
2021-02-24 400 Krakeend
2021-02-24 800 Smient
2021-02-24 20 Bergeend
2021-02-24 1 Pijlstaart
2021-02-24 4 Grote Zilverreiger
2021-02-24 1 Havik
2021-02-24 100 Slobeend
2021-02-24 1000 Kievit
2021-02-24 10 Kuifeend
2021-02-24 30 Grauwe Gans
2021-02-24 20 Brandgans
2021-02-24 1 Knobbelzwaan
2021-02-24 51 Grutto
2021-02-24 4 Goudplevier
2021-02-24 3 Nonnetje
2021-02-23 1 Bergeend
2021-02-23 1 Slobeend

Het rondje rondom de Natte Graslanden is in twee richtingen te maken. Vanaf het bezoekerscentrum De Trekvogel (hier kunt u ook parkeren) aan de Oostvaardersdijk gaat u het Trekvogelpad in. U passeert het Trekvogelgraslandje en een brug met sluisje. Bij de volgende brug gaat u rechtsaf het Lepelaarpad in langs de Galjoottocht. Blijf dit pad enkele kilometers met bochten volgen en u komt de vogelkijkpunten vanzelf tegen. Uiteindelijk komt u uit op de Oostvaardersdijk. De hele route is ongeveer acht kilometer. Parkeren is ook mogelijk in de woonwijk aan de andere zijde van de Natte Graslanden

Route via Google Maps

GPS 52.39934496451772, 5.193168041773529