Lauwersmeer - Ezumakeeg-Noord - Kijkheuvel

Veel verschillende vogels, waaronder ook dwaalgasten, komen hier om te overnachten of gewoon foerageren. Veel steltlopers en eenden zijn hier te vinden, maar ook nog veel meer andere vogels. U heeft kans op zeearend.

Type Heuvel
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Tijdens de voor- en najaarstrek duiken hier interessante trekvogels en dwaalgasten op. Gedurende de rest van het jaar is er iets minder te zien, maar het blijft jaarrond interessant.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-03-23 1 Tjiftjaf
2019-03-23 2 Kluut
2019-03-23 1 Bruine Kiekendief
2019-03-23 3 Kemphaan
2019-03-23 2 Grote Zaagbek
2019-03-23 1 Slobeend
2019-03-23 1 Pijlstaart
2019-03-23 1 Wintertaling
2019-03-23 1 Grote Mantelmeeuw
2019-03-23 1 Stormmeeuw
2019-03-23 2 Roodborsttapuit
2019-03-22 1 Witsterblauwborst
2019-03-22 1 Brilduiker
2019-03-22 2 Goudplevier
2019-03-22 500 Grutto
2019-03-22 24 Kemphaan
2019-03-22 6 Lepelaar
2019-03-22 4 Tureluur
2019-03-22 5 Kleine Mantelmeeuw
2019-03-22 1 Watersnip

Vanuit Anjum gaat u richting Ezumazijl, tot aan de dijk. Hier gaat u rechtsaf en u volgt deze weg tot aan de kruising. Hier gaat u linksaf de dijk over. Bij de t-splitsing kunt u linksaf gaan en dan komt u na ongeveer een halve kilometer bij het uitkijkpunt.

Route via Google Maps

GPS 53.354658219704696, 6.152892354290518