Lauwersmeer - Ezumakeeg-Noord - Kijkheuvel

Veel verschillende vogels, waaronder ook dwaalgasten, komen hier om te overnachten of gewoon foerageren. Veel steltlopers en eenden zijn hier te vinden, maar ook nog veel meer andere vogels. U heeft kans op zeearend.

Type Heuvel
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Tijdens de voor- en najaarstrek duiken hier interessante trekvogels en dwaalgasten op. Gedurende de rest van het jaar is er iets minder te zien, maar het blijft jaarrond interessant.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-07-15 2 Groenpootruiter
2024-07-15 1 Regenwulp
2024-07-15 1 Lepelaar
2024-07-15 1 Bosruiter
2024-07-15 1 Steltkluut
2024-07-15 17 Zwarte Ruiter
2024-07-15 2 Witte Kwikstaart
2024-07-15 1 Rietzanger
2024-07-15 1 Wilde Eend
2024-07-15 1 Kleine Karekiet
2024-07-15 1 Meerkoet
2024-07-15 1 Putter
2024-07-15 2 Steltkluut
2024-07-15 1 Huiszwaluw
2024-07-15 1 Visdief
2024-07-15 1 Waterral
2024-07-15 1 Krakeend
2024-07-15 1 Kokmeeuw
2024-07-15 1 Rietgors
2024-07-15 1 Baardman

Vanuit Anjum gaat u richting Ezumazijl, tot aan de dijk. Hier gaat u rechtsaf en u volgt deze weg tot aan de kruising. Hier gaat u linksaf de dijk over. Bij de t-splitsing kunt u linksaf gaan en dan komt u na ongeveer een halve kilometer bij het uitkijkpunt.

Route via Google Maps

GPS 53.35466, 6.15289