Lauwersmeer - Ezumakeeg-Noord - Kijkheuvel

Veel verschillende vogels, waaronder ook dwaalgasten, komen hier om te overnachten of gewoon foerageren. Veel steltlopers en eenden zijn hier te vinden, maar ook nog veel meer andere vogels. U heeft kans op zeearend.

Type Heuvel
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Tijdens de voor- en najaarstrek duiken hier interessante trekvogels en dwaalgasten op. Gedurende de rest van het jaar is er iets minder te zien, maar het blijft jaarrond interessant.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-09-22 1 Kemphaan
2019-09-22 1 Wintertaling
2019-09-22 1 Watersnip
2019-09-22 1 Oeverloper
2019-09-22 1 Tureluur
2019-09-22 1 Grote Mantelmeeuw
2019-09-22 1 Witte Kwikstaart
2019-09-22 1 Baardman
2019-09-22 1 Goudplevier
2019-09-22 1 Bergeend
2019-09-22 1 Boomvalk
2019-09-22 3 Bosruiter
2019-09-22 1 Witgat
2019-09-22 14 Watersnip
2019-09-22 1 Torenvalk
2019-09-22 1 Sperwer
2019-09-22 2 Bosruiter
2019-09-22 18 Kemphaan
2019-09-22 1 Oeverloper
2019-09-22 1 Smelleken

Vanuit Anjum gaat u richting Ezumazijl, tot aan de dijk. Hier gaat u rechtsaf en u volgt deze weg tot aan de kruising. Hier gaat u linksaf de dijk over. Bij de t-splitsing kunt u linksaf gaan en dan komt u na ongeveer een halve kilometer bij het uitkijkpunt.

Route via Google Maps

GPS 53.354658219704696, 6.152892354290518