Lauwersmeer - Ezumakeeg-Noord - Kijkheuvel

Veel verschillende vogels, waaronder ook dwaalgasten, komen hier om te overnachten of gewoon foerageren. Veel steltlopers en eenden zijn hier te vinden, maar ook nog veel meer andere vogels. U heeft kans op zeearend.

Type Heuvel
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Tijdens de voor- en najaarstrek duiken hier interessante trekvogels en dwaalgasten op. Gedurende de rest van het jaar is er iets minder te zien, maar het blijft jaarrond interessant.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-08-18 2 Kievit
2019-08-18 1 Grauwe Franjepoot
2019-08-18 1 Krombekstrandloper
2019-08-18 1 Watersnip
2019-08-18 1 Zwarte Ruiter
2019-08-18 1 Bosruiter
2019-08-18 1 Bruine Kiekendief
2019-08-18 1 Kleine Plevier
2019-08-18 1 Bontbekplevier
2019-08-18 1 Witte Kwikstaart
2019-08-18 1 Bergeend
2019-08-18 1 Kemphaan
2019-08-18 1 Gele Kwikstaart
2019-08-18 1 Temmincks Strandloper
2019-08-18 1 Kleine Strandloper
2019-08-18 1 Kluut
2019-08-18 1 Blauwe Reiger
2019-08-18 1 Kemphaan
2019-08-18 1 Temmincks Strandloper
2019-08-18 1 Gele Kwikstaart

Vanuit Anjum gaat u richting Ezumazijl, tot aan de dijk. Hier gaat u rechtsaf en u volgt deze weg tot aan de kruising. Hier gaat u linksaf de dijk over. Bij de t-splitsing kunt u linksaf gaan en dan komt u na ongeveer een halve kilometer bij het uitkijkpunt.

Route via Google Maps

GPS 53.354658219704696, 6.152892354290518