Lauwersmeer - Ezumakeeg-Noord - Kijkheuvel

Veel verschillende vogels, waaronder ook dwaalgasten, komen hier om te overnachten of gewoon foerageren. Veel steltlopers en eenden zijn hier te vinden, maar ook nog veel meer andere vogels. U heeft kans op zeearend.

Type Heuvel
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Tijdens de voor- en najaarstrek duiken hier interessante trekvogels en dwaalgasten op. Gedurende de rest van het jaar is er iets minder te zien, maar het blijft jaarrond interessant.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-06-06 1 Witsterblauwborst
2023-06-06 1 Kleine Plevier
2023-06-06 1 Pijlstaart
2023-06-06 1 Roerdomp
2023-06-06 1 Bonte Strandloper
2023-06-06 1 Rosse Grutto
2023-06-05 1 Zomertaling
2023-06-05 1 Roerdomp
2023-06-05 1 Pijlstaart
2023-06-05 2 Zeearend
2023-06-05 2 Noordse Stern
2023-06-04 7 Tafeleend
2023-06-04 1 Zwarte Ruiter
2023-06-04 2 Krombekstrandloper
2023-06-04 3 Krombekstrandloper
2023-06-04 1 Roerdomp
2023-06-04 2 Kemphaan
2023-06-04 1 Zeearend
2023-06-04 1 Zomertaling
2023-06-03 1 Groenpootruiter

Vanuit Anjum gaat u richting Ezumazijl, tot aan de dijk. Hier gaat u rechtsaf en u volgt deze weg tot aan de kruising. Hier gaat u linksaf de dijk over. Bij de t-splitsing kunt u linksaf gaan en dan komt u na ongeveer een halve kilometer bij het uitkijkpunt.

Route via Google Maps

GPS 53.35466, 6.15289