Lauwersmeer - Ezumakeeg-Noord - Kijkheuvel

Veel verschillende vogels, waaronder ook dwaalgasten, komen hier om te overnachten of gewoon foerageren. Veel steltlopers en eenden zijn hier te vinden, maar ook nog veel meer andere vogels. U heeft kans op zeearend.

Type Heuvel
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Tijdens de voor- en najaarstrek duiken hier interessante trekvogels en dwaalgasten op. Gedurende de rest van het jaar is er iets minder te zien, maar het blijft jaarrond interessant.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-02-02 7 Nonnetje
2023-02-02 1 Roodborsttapuit
2023-02-02 1 Roodborst
2023-02-02 1 Slobeend
2023-02-02 1 Wintertaling
2023-02-02 1 Nonnetje
2023-02-02 1 Wilde Eend
2023-02-02 1 Kuifeend
2023-02-02 1 Pijlstaart
2023-02-02 1 Blauwe Reiger
2023-02-02 2 Blauwe Kiekendief
2023-02-02 1 Merel
2023-02-02 1 Waterhoen
2023-02-02 1 Bergeend
2023-02-02 1 Kievit
2023-02-02 1 Spreeuw
2023-02-02 1 Fazant
2023-02-02 1 Buizerd
2023-02-02 1 Kolgans
2023-02-02 1 Grauwe Gans

Vanuit Anjum gaat u richting Ezumazijl, tot aan de dijk. Hier gaat u rechtsaf en u volgt deze weg tot aan de kruising. Hier gaat u linksaf de dijk over. Bij de t-splitsing kunt u linksaf gaan en dan komt u na ongeveer een halve kilometer bij het uitkijkpunt.

Route via Google Maps

GPS 53.35466, 6.15289