Lauwersmeer - Ezumakeeg-Noord - Kijkheuvel

Veel verschillende vogels, waaronder ook dwaalgasten, komen hier om te overnachten of gewoon foerageren. Veel steltlopers en eenden zijn hier te vinden, maar ook nog veel meer andere vogels. U heeft kans op zeearend.

Type Heuvel
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Tijdens de voor- en najaarstrek duiken hier interessante trekvogels en dwaalgasten op. Gedurende de rest van het jaar is er iets minder te zien, maar het blijft jaarrond interessant.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-04-22 5 Steltkluut
2024-04-22 1 Rietzanger
2024-04-22 1 Rietgors
2024-04-22 1 Rietgors
2024-04-22 20 Kemphaan
2024-04-22 2 Veldleeuwerik
2024-04-22 1 Huiszwaluw
2024-04-22 1 Boerenzwaluw
2024-04-22 1 Gele Kwikstaart
2024-04-22 1 Grote Bonte Specht
2024-04-22 1 Wulp
2024-04-22 1 Wintertaling
2024-04-22 1 Grutto
2024-04-22 1 Bruine Kiekendief
2024-04-22 1 Rietgors
2024-04-22 1 Tafeleend
2024-04-22 1 Pijlstaart
2024-04-22 1 Kemphaan
2024-04-22 2 Zomertaling
2024-04-22 1 Roerdomp

Vanuit Anjum gaat u richting Ezumazijl, tot aan de dijk. Hier gaat u rechtsaf en u volgt deze weg tot aan de kruising. Hier gaat u linksaf de dijk over. Bij de t-splitsing kunt u linksaf gaan en dan komt u na ongeveer een halve kilometer bij het uitkijkpunt.

Route via Google Maps

GPS 53.35466, 6.15289