Lauwersmeer - Ezumakeeg-Noord - Kijkheuvel

Veel verschillende vogels, waaronder ook dwaalgasten, komen hier om te overnachten of gewoon foerageren. Veel steltlopers en eenden zijn hier te vinden, maar ook nog veel meer andere vogels. U heeft kans op zeearend.

Type Heuvel
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Tijdens de voor- en najaarstrek duiken hier interessante trekvogels en dwaalgasten op. Gedurende de rest van het jaar is er iets minder te zien, maar het blijft jaarrond interessant.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-03-01 40 Pijlstaart
2021-03-01 20 Slobeend
2021-03-01 4 Wintertaling
2021-03-01 1 Veldleeuwerik
2021-03-01 1 Pijlstaart
2021-03-01 1 Havik
2021-03-01 1 Groenling
2021-03-01 1 Dodaars
2021-03-01 1 Tafeleend
2021-02-28 2 Buizerd
2021-02-28 1 Buizerd
2021-02-27 4 Lepelaar
2021-02-27 3 Knobbelzwaan
2021-02-27 100 Pijlstaart
2021-02-27 50 Bergeend
2021-02-27 4 Lepelaar
2021-02-27 4 Watersnip
2021-02-27 5 Slobeend
2021-02-27 3 Fazant
2021-02-27 1 Zeearend

Vanuit Anjum gaat u richting Ezumazijl, tot aan de dijk. Hier gaat u rechtsaf en u volgt deze weg tot aan de kruising. Hier gaat u linksaf de dijk over. Bij de t-splitsing kunt u linksaf gaan en dan komt u na ongeveer een halve kilometer bij het uitkijkpunt.

Route via Google Maps

GPS 53.354658219704696, 6.152892354290518