Lauwersmeer - Ezumakeeg-Noord - Kijkheuvel

Veel verschillende vogels, waaronder ook dwaalgasten, komen hier om te overnachten of gewoon foerageren. Veel steltlopers en eenden zijn hier te vinden, maar ook nog veel meer andere vogels. U heeft kans op zeearend.

Type Heuvel
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Tijdens de voor- en najaarstrek duiken hier interessante trekvogels en dwaalgasten op. Gedurende de rest van het jaar is er iets minder te zien, maar het blijft jaarrond interessant.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-05-20 1 Koekoek
2019-05-20 1 Snor
2019-05-20 1 Grote Karekiet
2019-05-20 1 Kleine Karekiet
2019-05-20 1 Wulp
2019-05-20 1 Tjiftjaf
2019-05-20 1 Blauwborst
2019-05-20 1 Zwartkop
2019-05-20 1 Rietzanger
2019-05-20 1 Gierzwaluw
2019-05-20 1 Fitis
2019-05-20 1 Rietgors
2019-05-20 1 Putter
2019-05-20 1 Rietzanger
2019-05-20 1 Rietgors
2019-05-20 1 Kuifeend
2019-05-20 1 Wintertaling
2019-05-20 1 Rosse Grutto
2019-05-20 1 Smient
2019-05-20 1 Knobbelzwaan

Vanuit Anjum gaat u richting Ezumazijl, tot aan de dijk. Hier gaat u rechtsaf en u volgt deze weg tot aan de kruising. Hier gaat u linksaf de dijk over. Bij de t-splitsing kunt u linksaf gaan en dan komt u na ongeveer een halve kilometer bij het uitkijkpunt.

Route via Google Maps

GPS 53.354658219704696, 6.152892354290518