Lauwersmeer - Ezumakeeg-Noord - Kijkheuvel

Veel verschillende vogels, waaronder ook dwaalgasten, komen hier om te overnachten of gewoon foerageren. Veel steltlopers en eenden zijn hier te vinden, maar ook nog veel meer andere vogels. U heeft kans op zeearend.

Type Heuvel
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Tijdens de voor- en najaarstrek duiken hier interessante trekvogels en dwaalgasten op. Gedurende de rest van het jaar is er iets minder te zien, maar het blijft jaarrond interessant.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-11-30 1 Smient
2021-11-30 1 Rietgors
2021-11-30 1 Graspieper
2021-11-30 1 Bergeend
2021-11-30 1 Brilduiker
2021-11-30 1 Wintertaling
2021-11-30 1 Pijlstaart
2021-11-30 16 Tafeleend
2021-11-30 1 Kuifeend
2021-11-30 1 Slobeend
2021-11-30 1 Fazant
2021-11-29 1 Grauwe Gans
2021-11-29 1 Bergeend
2021-11-29 1 Slobeend
2021-11-29 1 Brilduiker
2021-11-29 1 Fazant
2021-11-29 1 Kuifeend
2021-11-29 1 Wintertaling
2021-11-29 1 Pijlstaart
2021-11-29 1 Zilvermeeuw

Vanuit Anjum gaat u richting Ezumazijl, tot aan de dijk. Hier gaat u rechtsaf en u volgt deze weg tot aan de kruising. Hier gaat u linksaf de dijk over. Bij de t-splitsing kunt u linksaf gaan en dan komt u na ongeveer een halve kilometer bij het uitkijkpunt.

Route via Google Maps

GPS 53.35466, 6.15289