Lauwersmeer - Ezumakeeg-Noord - Kijkheuvel

Veel verschillende vogels, waaronder ook dwaalgasten, komen hier om te overnachten of gewoon foerageren. Veel steltlopers en eenden zijn hier te vinden, maar ook nog veel meer andere vogels. U heeft kans op zeearend.

Type Heuvel
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Tijdens de voor- en najaarstrek duiken hier interessante trekvogels en dwaalgasten op. Gedurende de rest van het jaar is er iets minder te zien, maar het blijft jaarrond interessant.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-01-18 1 Roodborsttapuit
2019-01-18 6 Wilde Zwaan
2019-01-18 15 Kleine Zwaan
2019-01-18 8 Pijlstaart
2019-01-18 14 Wulp
2019-01-15 125 Bergeend
2019-01-15 60 Pijlstaart
2019-01-15 6 Krakeend
2019-01-15 10 Kievit
2019-01-15 4 Knobbelzwaan
2019-01-15 1 Blauwe Reiger
2019-01-15 1 Wulp
2019-01-14 4 Grote Zilverreiger
2019-01-14 1 Waterpieper
2019-01-13 1 Graspieper
2019-01-13 1 Waterral
2019-01-13 1 Wilde Zwaan
2019-01-13 1 Slobeend
2019-01-13 1 Torenvalk
2019-01-13 1 Pijlstaart

Vanuit Anjum gaat u richting Ezumazijl, tot aan de dijk. Hier gaat u rechtsaf en u volgt deze weg tot aan de kruising. Hier gaat u linksaf de dijk over. Bij de t-splitsing kunt u linksaf gaan en dan komt u na ongeveer een halve kilometer bij het uitkijkpunt.

Route via Google Maps

GPS 53.354658219704696, 6.152892354290518