Lauwersmeer - Ezumakeeg-Noord - Kijkheuvel

Veel verschillende vogels, waaronder ook dwaalgasten, komen hier om te overnachten of gewoon foerageren. Veel steltlopers en eenden zijn hier te vinden, maar ook nog veel meer andere vogels. U heeft kans op zeearend.

Type Heuvel
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Tijdens de voor- en najaarstrek duiken hier interessante trekvogels en dwaalgasten op. Gedurende de rest van het jaar is er iets minder te zien, maar het blijft jaarrond interessant.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-10-19 1 Watersnip
2020-10-19 1 Wintertaling
2020-10-19 1 Bergeend
2020-10-19 1 Smient
2020-10-19 1 Wilde Eend
2020-10-19 1 Slobeend
2020-10-19 1 Krakeend
2020-10-19 1 Pijlstaart
2020-10-19 1 Bruine Kiekendief
2020-10-19 1 Fazant
2020-10-19 20 Pijlstaart
2020-10-19 100 Wintertaling
2020-10-19 200 Slobeend
2020-10-19 75 Smient
2020-10-18 1 Bruine Kiekendief
2020-10-18 1 IJsvogel
2020-10-18 1 Waterral
2020-10-18 1 Aalscholver
2020-10-18 1 Bergeend
2020-10-18 1 Krakeend

Vanuit Anjum gaat u richting Ezumazijl, tot aan de dijk. Hier gaat u rechtsaf en u volgt deze weg tot aan de kruising. Hier gaat u linksaf de dijk over. Bij de t-splitsing kunt u linksaf gaan en dan komt u na ongeveer een halve kilometer bij het uitkijkpunt.

Route via Google Maps

GPS 53.354658219704696, 6.152892354290518