Lauwersmeer - Ezumakeeg-Noord - Kijkheuvel

Veel verschillende vogels, waaronder ook dwaalgasten, komen hier om te overnachten of gewoon foerageren. Veel steltlopers en eenden zijn hier te vinden, maar ook nog veel meer andere vogels. U heeft kans op zeearend.

Type Heuvel
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Tijdens de voor- en najaarstrek duiken hier interessante trekvogels en dwaalgasten op. Gedurende de rest van het jaar is er iets minder te zien, maar het blijft jaarrond interessant.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-05-19 1 Knobbelzwaan
2022-05-19 3 Dwergmeeuw
2022-05-18 1 Bruine Kiekendief
2022-05-18 1 Rietgors
2022-05-18 1 Witsterblauwborst
2022-05-18 2 Fuut
2022-05-18 8 Grote Zilverreiger
2022-05-18 1 Krombekstrandloper
2022-05-18 1 Kleine Strandloper
2022-05-18 2 Buizerd
2022-05-18 1 Kemphaan
2022-05-18 1 Indische Gans
2022-05-18 1 Visdief
2022-05-18 1 Grutto
2022-05-18 1 Bergeend
2022-05-18 1 Bontbekplevier
2022-05-18 1 Tureluur
2022-05-18 1 Kluut
2022-05-18 1 Bruine Kiekendief
2022-05-18 1 Slobeend

Vanuit Anjum gaat u richting Ezumazijl, tot aan de dijk. Hier gaat u rechtsaf en u volgt deze weg tot aan de kruising. Hier gaat u linksaf de dijk over. Bij de t-splitsing kunt u linksaf gaan en dan komt u na ongeveer een halve kilometer bij het uitkijkpunt.

Route via Google Maps

GPS 53.35466, 6.15289