Lauwersmeer - Ezumakeeg-Noord - Kijkheuvel

Veel verschillende vogels, waaronder ook dwaalgasten, komen hier om te overnachten of gewoon foerageren. Veel steltlopers en eenden zijn hier te vinden, maar ook nog veel meer andere vogels. U heeft kans op zeearend.

Type Heuvel
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Tijdens de voor- en najaarstrek duiken hier interessante trekvogels en dwaalgasten op. Gedurende de rest van het jaar is er iets minder te zien, maar het blijft jaarrond interessant.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-06-14 1 Rietgors
2021-06-14 1 Veldleeuwerik
2021-06-14 1 Kuifeend
2021-06-14 1 Kluut
2021-06-14 1 Tureluur
2021-06-14 2 Brilduiker
2021-06-14 1 Krakeend
2021-06-14 1 Bosrietzanger
2021-06-14 1 Tafeleend
2021-06-14 1 Fuut
2021-06-14 1 Smient
2021-06-14 1 Zwarte Ruiter
2021-06-14 1 Bontbekplevier
2021-06-14 1 Stormmeeuw
2021-06-14 1 Slobeend
2021-06-14 1 Knobbelzwaan
2021-06-14 1 Kemphaan
2021-06-14 2 Casarca
2021-06-14 1 Bruine Kiekendief
2021-06-14 2 Steltkluut

Vanuit Anjum gaat u richting Ezumazijl, tot aan de dijk. Hier gaat u rechtsaf en u volgt deze weg tot aan de kruising. Hier gaat u linksaf de dijk over. Bij de t-splitsing kunt u linksaf gaan en dan komt u na ongeveer een halve kilometer bij het uitkijkpunt.

Route via Google Maps

GPS 53.35466, 6.15289