Lauwersmeer - Jaap Deensgat - Vogelkijkhut

Porseleinhoen, roerdomp en allerlei trekvogels en dwaalgasten worden hier gezien. In de omliggende rietlanden kunt u karekieten, rietzangers en rietgorzen verwachten.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting ZW
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-10-18 6 Casarca
2019-10-17 2 Aalscholver
2019-10-17 1 Kuifeend
2019-10-17 4 Kuifeend
2019-10-17 1 Torenvalk
2019-10-17 1 Smient
2019-10-17 1 Rietgors
2019-10-17 14 Watersnip
2019-10-17 1 Veldleeuwerik
2019-10-17 18 Baardman
2019-10-17 1 Smient
2019-10-17 2500 Brandgans
2019-10-17 1 Wulp
2019-10-17 2500 Grauwe Gans
2019-10-17 5 Veldleeuwerik
2019-10-17 5 Grote Zilverreiger
2019-10-17 5 Smient
2019-10-17 4 Grote Mantelmeeuw
2019-10-17 1 Slechtvalk
2019-10-17 2 Slobeend

Vanaf de Marneweg van Zoutkamp rijdt u richting Lauwersoog tot aan de kazerne. Vanaf daar gaat u over de parallelweg richting Lauwersoog tot aan de eerste slagboom. Volg vanaf daar de wegwijzers naar de vogelkijkhut.

Route via Google Maps

GPS 53.36190766319033, 6.251304649352948