Lauwersmeer - Achter de Zwarten - Uitkijkbult

Vanaf de uitkijkbult heeft u zicht op het gebied Achter de Zwarten. Omdat de afstanden groot zijn, is een telescoop noodzakelijk. Soms komt de zeearend hier jagen. Schaarse en zeldzame soorten zoals breedbekstrandloper en grauwe franjepoot zijn hier in het verleden gezien.

Type Heuvel
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-04-12 1 Zwartkop
2021-04-12 2 Zeearend
2021-04-11 1 Bruine Kiekendief
2021-04-11 1 Regenwulp
2021-04-11 1 Gekraagde Roodstaart
2021-04-10 1 Rietzanger
2021-04-10 1 Zwarte Ruiter
2021-04-10 1 Appelvink
2021-04-10 3 Grote Bonte Specht
2021-04-10 1 Koolmees
2021-04-10 3 Kuifeend
2021-04-10 1 Winterkoning
2021-04-10 1 Pimpelmees
2021-04-10 1 Fitis
2021-04-10 1 Zwartkop
2021-04-10 2 Tafeleend
2021-04-10 2 Kneu
2021-04-10 2 Rietgors
2021-04-10 50 Bergeend
2021-04-10 1 Rietzanger

Neem vanaf de N361 de afslag naar bungalowpark Suyderoogh. Na bijna twee kilometer ligt de ingang van dit park. Rijd voorbij het restaurant. Ongeveer 200 meter na dit restaurant ligt, in het bos, een parkeerplaats. Vanaf hier staat de heuvel met bordjes aangegeven.

Route via Google Maps

GPS 53.389104283966525, 6.204068539422072