Lauwersmeer - Achter de Zwarten - Uitkijkbult

Vanaf de uitkijkbult heeft u zicht op het gebied Achter de Zwarten. Omdat de afstanden groot zijn, is een telescoop noodzakelijk. Soms komt de zeearend hier jagen. Schaarse en zeldzame soorten zoals breedbekstrandloper en grauwe franjepoot zijn hier in het verleden gezien.

Type Heuvel
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-07-25 1 Chileense Smient
2021-07-25 1 Zwarthalszwaan
2021-07-25 2 Zwarte Zwaan
2021-07-25 3 Zeearend
2021-07-25 2 Blauwborst
2021-07-25 20 Casarca
2021-07-25 1 Dwergmeeuw
2021-07-25 6 Temmincks Strandloper
2021-07-25 8 Oeverzwaluw
2021-07-25 1 Groenling
2021-07-25 1 Vink
2021-07-25 1 Tjiftjaf
2021-07-25 1 Grote Bonte Specht
2021-07-24 1 Rietzanger
2021-07-24 21 Lepelaar
2021-07-24 12 Grote Zilverreiger
2021-07-24 11 Bontbekplevier
2021-07-24 10 Groenpootruiter
2021-07-24 5 Zwarte Ruiter
2021-07-24 5 Kemphaan

Neem vanaf de N361 de afslag naar bungalowpark Suyderoogh. Na bijna twee kilometer ligt de ingang van dit park. Rijd voorbij het restaurant. Ongeveer 200 meter na dit restaurant ligt, in het bos, een parkeerplaats. Vanaf hier staat de heuvel met bordjes aangegeven.

Route via Google Maps

GPS 53.38910, 6.20407