Schiermonnikoog - Westerplas - Vogelkijkhut

Sinds het afsluiten van een kwelder in 1964, ontwikkelde zich aan de zuidzijde van Schiermonnikoog een brakwaterplas, welke langzaam veranderde in één van de grootste zoetwaterplassen in het Waddengebied. In 2008 werd de vogelkijkhut aan deze plas in gebruik genomen. De hut, die midden in het water staat, heeft een zeer open karakter. Vogels komen tot onder de hut. U kunt hier zeer veel eendensoorten aantreffen en ook de waterral wordt hier gezien en gehoord.

Type Hut
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-05-17 15 Huismus
2021-05-17 1 Kerkuil
2021-05-17 1 Kleine Strandloper
2021-05-17 1 Gekraagde Roodstaart
2021-05-17 1 Blauwborst
2021-05-17 1 Groenling
2021-05-17 1 Gekraagde Roodstaart
2021-05-17 1 Gekraagde Roodstaart
2021-05-17 4 Huismus
2021-05-17 150 Brandgans
2021-05-17 2 Scholekster
2021-05-17 3 Kievit
2021-05-17 10 Houtduif
2021-05-17 16 Grauwe Gans
2021-05-17 3 Oeverzwaluw
2021-05-17 4 Boerenzwaluw
2021-05-17 1 Stormmeeuw
2021-05-17 1 Gekraagde Roodstaart
2021-05-17 8 Kauw
2021-05-17 2 Kneu

Lopend vanuit het dorp via de Reeweg slaat u bij de Zeedijk rechtsaf. Volg de klinkerbestrating naar boven en sla daarna het Minne Onnespad (een schelpenpad) in. Na ongeveer 300 meter slaat u rechtsaf en volgt het schelpenpad.

Route via Google Maps

GPS 53.47185305173669, 6.151534802132484