Schiermonnikoog - Westerplas - Vogelkijkhut

Sinds het afsluiten van een kwelder in 1964, ontwikkelde zich aan de zuidzijde van Schiermonnikoog een brakwaterplas, welke langzaam veranderde in één van de grootste zoetwaterplassen in het Waddengebied. In 2008 werd de vogelkijkhut aan deze plas in gebruik genomen. De hut, die midden in het water staat, heeft een zeer open karakter. Vogels komen tot onder de hut. U kunt hier zeer veel eendensoorten aantreffen en ook de waterral wordt hier gezien en gehoord.

Type Hut
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-02-22 1 Oeverpieper
2018-02-22 3 Graspieper
2018-02-22 250 Bonte Strandloper
2018-02-22 16 Drieteenstrandloper
2018-02-22 500 Wulp
2018-02-22 50 Tureluur
2018-02-22 6 Bontbekplevier
2018-02-22 40 Goudplevier
2018-02-22 52 Wintertaling
2018-02-22 175 Bergeend
2018-02-22 1 Grote Mantelmeeuw
2018-02-18 30 Pijlstaart
2018-02-18 6 Tureluur
2018-02-18 1 Bonte Strandloper
2018-02-18 1 Witbuikrotgans
2018-02-16 75 Goudplevier
2018-02-16 1 Waterhoen
2018-02-16 1 Sijs
2018-02-16 2 Holenduif
2018-02-16 1 Blauwe Kiekendief

Lopend vanuit het dorp via de Reeweg slaat u bij de Zeedijk rechtsaf. Volg de klinkerbestrating naar boven en sla daarna het Minne Onnespad (een schelpenpad) in. Na ongeveer 300 meter slaat u rechtsaf en volgt het schelpenpad.

Route via Google Maps

GPS 53.47185305173669, 6.151534802132484