Schiermonnikoog - Westerplas - Vogelkijkhut

Sinds het afsluiten van een kwelder in 1964, ontwikkelde zich aan de zuidzijde van Schiermonnikoog een brakwaterplas, welke langzaam veranderde in één van de grootste zoetwaterplassen in het Waddengebied. In 2008 werd de vogelkijkhut aan deze plas in gebruik genomen. De hut, die midden in het water staat, heeft een zeer open karakter. Vogels komen tot onder de hut. U kunt hier zeer veel eendensoorten aantreffen en ook de waterral wordt hier gezien en gehoord.

Type Hut
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-02-28 1 Bokje
2020-02-28 30 Strandleeuwerik
2020-02-27 1 Sneeuwgors
2020-02-27 2 Witte Kwikstaart
2020-02-27 1 Sneeuwgors
2020-02-27 6 Brilduiker
2020-02-26 1 Grauwe Gans
2020-02-26 1 Scholekster
2020-02-26 1 Bonte Strandloper
2020-02-26 1 Grutto
2020-02-26 1 Rotgans
2020-02-26 1 Brandgans
2020-02-26 1 Sneeuwgors
2020-02-26 1000 Wulp
2020-02-26 2 Brilduiker
2020-02-26 8 Sijs
2020-02-26 1 Sneeuwgors
2020-02-26 1 Kleine Zilverreiger
2020-02-26 11 Brilduiker
2020-02-26 1 IJseend

Lopend vanuit het dorp via de Reeweg slaat u bij de Zeedijk rechtsaf. Volg de klinkerbestrating naar boven en sla daarna het Minne Onnespad (een schelpenpad) in. Na ongeveer 300 meter slaat u rechtsaf en volgt het schelpenpad.

Route via Google Maps

GPS 53.47185305173669, 6.151534802132484