Schiermonnikoog - Westerplas - Vogelkijkhut

Sinds het afsluiten van een kwelder in 1964, ontwikkelde zich aan de zuidzijde van Schiermonnikoog een brakwaterplas, welke langzaam veranderde in één van de grootste zoetwaterplassen in het Waddengebied. In 2008 werd de vogelkijkhut aan deze plas in gebruik genomen. De hut, die midden in het water staat, heeft een zeer open karakter. Vogels komen tot onder de hut. U kunt hier zeer veel eendensoorten aantreffen en ook de waterral wordt hier gezien en gehoord.

Type Hut
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-04-22 1 Zwarte Ibis
2024-04-22 1 Brandgans
2024-04-22 1 Witte Kwikstaart
2024-04-22 1 Lepelaar
2024-04-22 1 Aalscholver
2024-04-22 1 Fitis
2024-04-22 1 Kneu
2024-04-22 8 Lepelaar
2024-04-22 1 Bruine Kiekendief
2024-04-22 1 Zwarte Ibis
2024-04-22 9 Bergeend
2024-04-22 1 Nachtegaal
2024-04-22 1 Nachtegaal
2024-04-22 2 Slobeend
2024-04-22 2 Wintertaling
2024-04-22 1 Braamsluiper
2024-04-22 1 Braamsluiper
2024-04-22 2 Krakeend
2024-04-22 1 Braamsluiper
2024-04-22 1 Bonte Kraai

Lopend vanuit het dorp via de Reeweg slaat u bij de Zeedijk rechtsaf. Volg de klinkerbestrating naar boven en sla daarna het Minne Onnespad (een schelpenpad) in. Na ongeveer 300 meter slaat u rechtsaf en volgt het schelpenpad.

Route via Google Maps

GPS 53.47185, 6.15153