Schiermonnikoog - Westerplas - Vogelkijkhut

Sinds het afsluiten van een kwelder in 1964, ontwikkelde zich aan de zuidzijde van Schiermonnikoog een brakwaterplas, welke langzaam veranderde in één van de grootste zoetwaterplassen in het Waddengebied. In 2008 werd de vogelkijkhut aan deze plas in gebruik genomen. De hut, die midden in het water staat, heeft een zeer open karakter. Vogels komen tot onder de hut. U kunt hier zeer veel eendensoorten aantreffen en ook de waterral wordt hier gezien en gehoord.

Type Hut
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-07-19 1 Waterral
2018-07-18 2 Kneu
2018-07-18 1 Groenling
2018-07-17 1 Grasmus
2018-07-17 10 Lepelaar
2018-07-16 1 Zanglijster
2018-07-16 1 Kleine Karekiet
2018-07-16 1 Graspieper
2018-07-15 1 Fazant
2018-07-15 10 Grote Zaagbek
2018-07-15 1 Bruine Kiekendief
2018-07-15 20 Lepelaar
2018-07-13 1 Bonte Kraai
2018-07-11 1 Zanglijster
2018-07-11 1 Zanglijster
2018-07-11 1 Bruine Kiekendief
2018-07-09 80 Aalscholver
2018-07-09 60 Lepelaar
2018-07-09 10 Scholekster
2018-07-09 6 Boerenzwaluw

Lopend vanuit het dorp via de Reeweg slaat u bij de Zeedijk rechtsaf. Volg de klinkerbestrating naar boven en sla daarna het Minne Onnespad (een schelpenpad) in. Na ongeveer 300 meter slaat u rechtsaf en volgt het schelpenpad.

Route via Google Maps

GPS 53.47185305173669, 6.151534802132484