Schiermonnikoog - Westerplas - Vogelkijkhut

Sinds het afsluiten van een kwelder in 1964, ontwikkelde zich aan de zuidzijde van Schiermonnikoog een brakwaterplas, welke langzaam veranderde in één van de grootste zoetwaterplassen in het Waddengebied. In 2008 werd de vogelkijkhut aan deze plas in gebruik genomen. De hut, die midden in het water staat, heeft een zeer open karakter. Vogels komen tot onder de hut. U kunt hier zeer veel eendensoorten aantreffen en ook de waterral wordt hier gezien en gehoord.

Type Hut
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-08-19 1 Baardman
2022-08-18 1 Tureluur
2022-08-18 1 Huiszwaluw
2022-08-18 1 Oeverzwaluw
2022-08-18 1 Tjiftjaf
2022-08-18 2 Merel
2022-08-18 1 Boompieper
2022-08-18 1 Zwartkop
2022-08-18 1 Wulp
2022-08-18 1 Spotvogel
2022-08-18 1 Kleine Barmsijs
2022-08-18 1 Gaai
2022-08-18 1 Koolmees
2022-08-18 1 Heggenmus
2022-08-18 1 Groenling
2022-08-18 1 Ekster
2022-08-18 1 Roodborst
2022-08-18 1 Pimpelmees
2022-08-18 1 Kievit
2022-08-18 1 Kauw

Lopend vanuit het dorp via de Reeweg slaat u bij de Zeedijk rechtsaf. Volg de klinkerbestrating naar boven en sla daarna het Minne Onnespad (een schelpenpad) in. Na ongeveer 300 meter slaat u rechtsaf en volgt het schelpenpad.

Route via Google Maps

GPS 53.47185, 6.15153