Schiermonnikoog - Westerplas - Vogelkijkhut

Sinds het afsluiten van een kwelder in 1964, ontwikkelde zich aan de zuidzijde van Schiermonnikoog een brakwaterplas, welke langzaam veranderde in één van de grootste zoetwaterplassen in het Waddengebied. In 2008 werd de vogelkijkhut aan deze plas in gebruik genomen. De hut, die midden in het water staat, heeft een zeer open karakter. Vogels komen tot onder de hut. U kunt hier zeer veel eendensoorten aantreffen en ook de waterral wordt hier gezien en gehoord.

Type Hut
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-05-19 1 Raaf
2022-05-19 1 Bosrietzanger
2022-05-19 1 Wielewaal
2022-05-18 1 Heggenmus
2022-05-18 1 Fazant
2022-05-18 1 Heggenmus
2022-05-18 1 Zanglijster
2022-05-18 1 Oeverloper
2022-05-18 1 Lepelaar
2022-05-18 1 Slobeend
2022-05-18 1 Brandgans
2022-05-18 1 Kievit
2022-05-18 1 Rotgans
2022-05-18 1 Blauwborst
2022-05-18 1 Graspieper
2022-05-18 1 Bonte Strandloper
2022-05-18 1 Kleine Strandloper
2022-05-18 8 Bonte Strandloper
2022-05-18 1 Kleine Zilverreiger
2022-05-18 1 Velduil

Lopend vanuit het dorp via de Reeweg slaat u bij de Zeedijk rechtsaf. Volg de klinkerbestrating naar boven en sla daarna het Minne Onnespad (een schelpenpad) in. Na ongeveer 300 meter slaat u rechtsaf en volgt het schelpenpad.

Route via Google Maps

GPS 53.47185, 6.15153