Schiermonnikoog - Westerplas - Vogelkijkhut

Sinds het afsluiten van een kwelder in 1964, ontwikkelde zich aan de zuidzijde van Schiermonnikoog een brakwaterplas, welke langzaam veranderde in één van de grootste zoetwaterplassen in het Waddengebied. In 2008 werd de vogelkijkhut aan deze plas in gebruik genomen. De hut, die midden in het water staat, heeft een zeer open karakter. Vogels komen tot onder de hut. U kunt hier zeer veel eendensoorten aantreffen en ook de waterral wordt hier gezien en gehoord.

Type Hut
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-07-28 1 Fazant
2021-07-28 1 Boerenzwaluw
2021-07-28 1 Rotgans
2021-07-27 1 Kievit
2021-07-27 1 Steenloper
2021-07-27 1 Tureluur
2021-07-27 1 Bergeend
2021-07-27 1 Rosse Grutto
2021-07-27 1 Bonte Strandloper
2021-07-27 1 Kanoet
2021-07-27 1 Witgat
2021-07-27 1 Wulp
2021-07-27 50 Goudplevier
2021-07-27 1 Grasmus
2021-07-27 1 Aalscholver
2021-07-27 1 Lepelaar
2021-07-27 1 Tjiftjaf
2021-07-27 1 Kneu
2021-07-27 1 Kleine Zilverreiger
2021-07-27 1 Fitis

Lopend vanuit het dorp via de Reeweg slaat u bij de Zeedijk rechtsaf. Volg de klinkerbestrating naar boven en sla daarna het Minne Onnespad (een schelpenpad) in. Na ongeveer 300 meter slaat u rechtsaf en volgt het schelpenpad.

Route via Google Maps

GPS 53.47185, 6.15153