Schiermonnikoog - Westerplas - Vogelkijkhut

Sinds het afsluiten van een kwelder in 1964, ontwikkelde zich aan de zuidzijde van Schiermonnikoog een brakwaterplas, welke langzaam veranderde in één van de grootste zoetwaterplassen in het Waddengebied. In 2008 werd de vogelkijkhut aan deze plas in gebruik genomen. De hut, die midden in het water staat, heeft een zeer open karakter. Vogels komen tot onder de hut. U kunt hier zeer veel eendensoorten aantreffen en ook de waterral wordt hier gezien en gehoord.

Type Hut
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-10-18 1 Roodhalsgans
2019-10-18 1 Grote Gele Kwikstaart
2019-10-18 1 Roodhalsgans
2019-10-18 1 Beflijster
2019-10-17 1 Bladkoning
2019-10-17 1 Houtsnip
2019-10-17 1 Tjiftjaf
2019-10-17 31 Kleine Zilverreiger
2019-10-17 1 Smient
2019-10-17 1 Smient
2019-10-17 1 Wintertaling
2019-10-17 1 Wintertaling
2019-10-17 1 Roodhalsgans
2019-10-17 5 Aalscholver
2019-10-17 2 Slobeend
2019-10-17 2 Slobeend
2019-10-17 31 Kleine Zilverreiger
2019-10-17 1 Vuurgoudhaan
2019-10-16 1 Houtsnip
2019-10-16 13 Staartmees

Lopend vanuit het dorp via de Reeweg slaat u bij de Zeedijk rechtsaf. Volg de klinkerbestrating naar boven en sla daarna het Minne Onnespad (een schelpenpad) in. Na ongeveer 300 meter slaat u rechtsaf en volgt het schelpenpad.

Route via Google Maps

GPS 53.47185305173669, 6.151534802132484