Schiermonnikoog - Westerplas - Vogelkijkhut

Sinds het afsluiten van een kwelder in 1964, ontwikkelde zich aan de zuidzijde van Schiermonnikoog een brakwaterplas, welke langzaam veranderde in één van de grootste zoetwaterplassen in het Waddengebied. In 2008 werd de vogelkijkhut aan deze plas in gebruik genomen. De hut, die midden in het water staat, heeft een zeer open karakter. Vogels komen tot onder de hut. U kunt hier zeer veel eendensoorten aantreffen en ook de waterral wordt hier gezien en gehoord.

Type Hut
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-09-25 1 Goudvink
2020-09-25 6 Barmsijs onbekend
2020-09-25 7 Keep
2020-09-25 2 Grote Gele Kwikstaart
2020-09-25 1 Slechtvalk
2020-09-25 1 Sperwer
2020-09-25 1 Steppekiekendief
2020-09-25 3 Kleine Zilverreiger
2020-09-25 1 Steppekiekendief
2020-09-25 1 Slechtvalk
2020-09-25 1 Sperwer
2020-09-25 1 Turkse Tortel
2020-09-25 1 Kneu
2020-09-25 1 Aalscholver
2020-09-25 1 Vink
2020-09-25 1 Winterkoning
2020-09-25 1 Roodborst
2020-09-25 1 Graspieper
2020-09-25 4 Pijlstaart
2020-09-25 2 Barmsijs onbekend

Lopend vanuit het dorp via de Reeweg slaat u bij de Zeedijk rechtsaf. Volg de klinkerbestrating naar boven en sla daarna het Minne Onnespad (een schelpenpad) in. Na ongeveer 300 meter slaat u rechtsaf en volgt het schelpenpad.

Route via Google Maps

GPS 53.47185305173669, 6.151534802132484