Schiermonnikoog - Westerplas - Vogelkijkhut

Sinds het afsluiten van een kwelder in 1964, ontwikkelde zich aan de zuidzijde van Schiermonnikoog een brakwaterplas, welke langzaam veranderde in één van de grootste zoetwaterplassen in het Waddengebied. In 2008 werd de vogelkijkhut aan deze plas in gebruik genomen. De hut, die midden in het water staat, heeft een zeer open karakter. Vogels komen tot onder de hut. U kunt hier zeer veel eendensoorten aantreffen en ook de waterral wordt hier gezien en gehoord.

Type Hut
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-12-02 1 Merel
2023-11-29 1 Roodkeelduiker
2023-11-26 1 Rosse Grutto
2023-11-26 1 IJsvogel
2023-11-24 1 Beflijster
2023-11-23 5 Bonte Strandloper
2023-11-23 20 Goudplevier
2023-11-23 20 Steenloper
2023-11-22 1 Rosse Grutto
2023-11-22 1 Kleine Zilverreiger
2023-11-22 50 Steenloper
2023-11-22 1 Zilverplevier
2023-11-22 60 Rotgans
2023-11-22 100 Brandgans
2023-11-22 30 Kievit
2023-11-22 50 Goudplevier
2023-11-22 6 Staartmees
2023-11-22 3 Kleine Barmsijs
2023-11-22 1 IJsvogel
2023-11-22 20 Wintertaling

Lopend vanuit het dorp via de Reeweg slaat u bij de Zeedijk rechtsaf. Volg de klinkerbestrating naar boven en sla daarna het Minne Onnespad (een schelpenpad) in. Na ongeveer 300 meter slaat u rechtsaf en volgt het schelpenpad.

Route via Google Maps

GPS 53.47185, 6.15153