Schiermonnikoog - Westerplas - Vogelkijkhut

Sinds het afsluiten van een kwelder in 1964, ontwikkelde zich aan de zuidzijde van Schiermonnikoog een brakwaterplas, welke langzaam veranderde in één van de grootste zoetwaterplassen in het Waddengebied. In 2008 werd de vogelkijkhut aan deze plas in gebruik genomen. De hut, die midden in het water staat, heeft een zeer open karakter. Vogels komen tot onder de hut. U kunt hier zeer veel eendensoorten aantreffen en ook de waterral wordt hier gezien en gehoord.

Type Hut
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-02-24 1 Kievit
2021-02-24 1 Kolgans
2021-02-24 1 Krakeend
2021-02-24 1 Bokje
2021-02-24 2 Watersnip
2021-02-24 2 Bergeend
2021-02-24 1 Roodborsttapuit
2021-02-24 1 Grote Mantelmeeuw
2021-02-24 1 Sperwer
2021-02-24 10 Staartmees
2021-02-24 1 Nonnetje
2021-02-24 10 Slobeend
2021-02-24 3 Fuut
2021-02-24 1 Brilduiker
2021-02-24 2 Lepelaar
2021-02-24 1 Aalscholver
2021-02-24 7 Wintertaling
2021-02-24 1 Grote Zilverreiger
2021-02-24 1 Pijlstaart
2021-02-24 1 Tafeleend

Lopend vanuit het dorp via de Reeweg slaat u bij de Zeedijk rechtsaf. Volg de klinkerbestrating naar boven en sla daarna het Minne Onnespad (een schelpenpad) in. Na ongeveer 300 meter slaat u rechtsaf en volgt het schelpenpad.

Route via Google Maps

GPS 53.47185305173669, 6.151534802132484