Schiermonnikoog - Westerplas - Vogelkijkhut

Sinds het afsluiten van een kwelder in 1964, ontwikkelde zich aan de zuidzijde van Schiermonnikoog een brakwaterplas, welke langzaam veranderde in één van de grootste zoetwaterplassen in het Waddengebied. In 2008 werd de vogelkijkhut aan deze plas in gebruik genomen. De hut, die midden in het water staat, heeft een zeer open karakter. Vogels komen tot onder de hut. U kunt hier zeer veel eendensoorten aantreffen en ook de waterral wordt hier gezien en gehoord.

Type Hut
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-11-27 1 Blauwe Kiekendief
2022-11-27 1 Tjiftjaf
2022-11-27 1 Waterral
2022-11-27 1 Fuut
2022-11-27 1 Roodhalsgans
2022-11-27 1 Huismus
2022-11-27 1 Turkse Tortel
2022-11-27 1 Goudhaan
2022-11-27 1 Turkse Tortel
2022-11-27 1 Roodborst
2022-11-27 2 Zanglijster
2022-11-27 1 Merel
2022-11-27 2 Grote Mantelmeeuw
2022-11-27 1 Krakeend
2022-11-27 1 Wilde Eend
2022-11-27 1 Slobeend
2022-11-27 1 Grote Zilverreiger
2022-11-27 1 Brandgans
2022-11-27 1 Rotgans
2022-11-27 1 Wulp

Lopend vanuit het dorp via de Reeweg slaat u bij de Zeedijk rechtsaf. Volg de klinkerbestrating naar boven en sla daarna het Minne Onnespad (een schelpenpad) in. Na ongeveer 300 meter slaat u rechtsaf en volgt het schelpenpad.

Route via Google Maps

GPS 53.47185, 6.15153