Schiermonnikoog - Westerplas - Vogelkijkhut

Sinds het afsluiten van een kwelder in 1964, ontwikkelde zich aan de zuidzijde van Schiermonnikoog een brakwaterplas, welke langzaam veranderde in één van de grootste zoetwaterplassen in het Waddengebied. In 2008 werd de vogelkijkhut aan deze plas in gebruik genomen. De hut, die midden in het water staat, heeft een zeer open karakter. Vogels komen tot onder de hut. U kunt hier zeer veel eendensoorten aantreffen en ook de waterral wordt hier gezien en gehoord.

Type Hut
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-12-14 1 Waterral
2019-12-14 1 Waterhoen
2019-12-14 1 Sperwer
2019-12-14 1 Kauw
2019-12-14 1 Turkse Tortel
2019-12-14 1 Houtduif
2019-12-14 1 Veldleeuwerik
2019-12-14 1 Bokje
2019-12-14 1 Bergeend
2019-12-14 1 Slobeend
2019-12-14 1 Krakeend
2019-12-14 1 Rotgans
2019-12-14 1 Zwarte Kraai
2019-12-14 1 Smient
2019-12-14 1 Pijlstaart
2019-12-14 1 Tureluur
2019-12-14 1 Brandgans
2019-12-14 1 Graspieper
2019-12-14 1 Oeverpieper
2019-12-14 1 Spreeuw

Lopend vanuit het dorp via de Reeweg slaat u bij de Zeedijk rechtsaf. Volg de klinkerbestrating naar boven en sla daarna het Minne Onnespad (een schelpenpad) in. Na ongeveer 300 meter slaat u rechtsaf en volgt het schelpenpad.

Route via Google Maps

GPS 53.47185305173669, 6.151534802132484