Lauwersmeer - Zomerhuisbos - Uitzichtplateau

Aan de zuidzijde van het Lauwersmeergebied heeft u hier uitzicht op water en rietlanden. Zeearend, krakeend, lepelaar, blauwborst en wintertaling worden hier regelmatig gezien.

Type Heuvel
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-09-23 2 Appelvink
2021-09-23 1 Havik
2021-09-23 1 Koolmees
2021-09-20 1 Bruine Kiekendief
2021-09-19 1 Kraanvogel
2021-09-19 2 Visarend
2021-09-18 1 Kokmeeuw
2021-09-18 1 Koolmees
2021-09-18 2 Nijlgans
2021-09-18 3 Witte Kwikstaart
2021-09-18 1 Tjiftjaf
2021-09-18 3 Boerenzwaluw
2021-09-18 1 Bruine Kiekendief
2021-09-18 1 Knobbelzwaan
2021-09-18 1 Kleine Mantelmeeuw
2021-09-18 6 Wilde Eend
2021-09-18 1 Gaai
2021-09-18 8 Kievit
2021-09-18 1 Smient
2021-09-18 1 Krakeend

Neem de Kwelderweg tussen Dokkumer Nieuwe Zijlen en Zoutkamp. Neem de afslag Rijsdammen en rijdt richting Camping de Pomp. Aan het einde van deze weg ligt een parkeerplaats.

Route via Google Maps

GPS 53.33353, 6.19099