Lauwersmeer - Zomerhuisbos - Uitzichtplateau

Aan de zuidzijde van het Lauwersmeergebied heeft u hier uitzicht op water en rietlanden. Zeearend, krakeend, lepelaar, blauwborst en wintertaling worden hier regelmatig gezien.

Type Heuvel
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-06-14 1 Witte Kwikstaart
2021-06-14 1 Zwarte Kraai
2021-06-14 1 Vink
2021-06-14 1 Grasmus
2021-06-14 1 Winterkoning
2021-06-14 1 Grote Zilverreiger
2021-06-14 1 Zanglijster
2021-06-14 1 Rietzanger
2021-06-14 1 Baardman
2021-06-14 1 Kleine Mantelmeeuw
2021-06-14 1 Meerkoet
2021-06-14 1 Roodborsttapuit
2021-06-14 1 Fitis
2021-06-14 1 Kleine Karekiet
2021-06-14 1 Boomkruiper
2021-06-14 1 Koekoek
2021-06-14 1 Graspieper
2021-06-14 1 Rietgors
2021-06-14 1 Blauwborst
2021-06-14 1 Rietzanger

Neem de Kwelderweg tussen Dokkumer Nieuwe Zijlen en Zoutkamp. Neem de afslag Rijsdammen en rijdt richting Camping de Pomp. Aan het einde van deze weg ligt een parkeerplaats.

Route via Google Maps

GPS 53.33353, 6.19099