Lauwersmeer - De Baak - Uitkijktoren

Deze uitkijktoren ligt in het nieuw ontwikkelde gebied Kollummerwaard van Staatsbosbeheer. In dit voormalige schietterrein kan men vrij rondwandelen, maar enkele gebieden zijn niet toegankelijk. Het gebied wordt begraasd door Koninckpaarden en Schotse Hooglanders. Hierdoor is het pad naar de uitkijktoren soms moeilijk begaanbaar. Bruine kiekendieven jagen hier volop en er is uitbundig rietleven met soorten zoals roerdomp, blauwborst, waterral, rietzanger, kleine karekiet en in sommige jaren grote karekieten. Allerlei zeldzaamheden zijn hier door de jaren heen gezien, waaronder krekelzanger, baardgrasmus en roodkopklauwier.

Type Uitkijktoren
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd U kunt het gebied het gehele jaar bezoeken, maar in het voorjaar is een bezoek het meest de moeite waard. Laarzen zijn aan te raden, aangezien het pad naar de uitkijktoren soms lastig begaanbaar is.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-06-03 1 Holenduif
2023-06-03 1 Grauwe Klauwier
2023-06-03 1 Grote Zilverreiger
2023-06-03 1 Slobeend
2023-06-03 1 Gaai
2023-06-03 1 Veldleeuwerik
2023-06-03 2 Kneu
2023-06-03 1 Roodborsttapuit
2023-06-02 1 Boomvalk
2023-06-02 1 Tuinfluiter
2023-06-02 1 Spotvogel
2023-06-02 1 Fitis
2023-06-02 2 Putter
2023-06-02 1 Rietgors
2023-06-02 1 Bruine Kiekendief
2023-06-02 2 Gaai
2023-06-02 1 Baardman
2023-06-02 2 Bruine Kiekendief
2023-06-02 1 Wielewaal
2023-06-02 1 Koekoek

Neem bij Buitenpost de N358 richting Dokkumer Nieuwezijlen. Sla voor Dokkumer Nieuwezijlen rechtsaf de Kwelderweg in, richting Zoutkamp. Na circa 5 km is links de parkeerplaats. Deze wordt aangegeven met het bord "Kollummerwaard Natuurbeleving". Vanaf de parkeerplaats vervolgt u de weg in NO richting. Na 100 meter slaat u linksaf (aangegeven) en daarna direct weer linksaf (niet aangegeven). Na zo'n 300 meter komt u bij de uitkijktoren.

Route via Google Maps

GPS 53.32767, 6.23255