Markermeer

« terug

 

In februari kunnen op het Markermeer nog grote groepen kuifeenden en tafeleenden gezien worden, maar ook brilduikers, nonnetjes, toppers en zaagbekken. Net als de futen die er voorkomen zijn al veel vogels aan het baltsen in deze tijd van het jaar. Vanuit de broedkolonies in zuidelijk Flevoland is er een druk luchtverkeer van aalscholvers, die massaal naar het Markermeer trekken om er te foerageren.

Het Markermeer is een 700 km2 groot meer gelegen tussen Noord-Holland, Flevoland en het Noordelijk IJsselmeer. Het meer is op de meeste plaatsen 2 tot 4 meter diep en is genoemd naar het schiereiland Marken, in het zuidwesten. Op tal van plaatsen is het goed vogels kijken aan het Markermeer. Met name langs de Oostvaardersdijk in Flevoland en de dijk van Lelystad naar Enkhuizen zijn een aantal goede vogelkijkplekken.

Periode: van 1-2 tot 31-2

Oostvaardersdijk - Uitkijkpunten De Kuifeend