De Groene Jonker, in ieder seizoen wat te zien

« terug

 

Tussen Noorden en Zevenhoven bevindt zich het natuurontwikkelingsgebied De Groene Jonker. Een plassengebied met natte graslanden, doorsneden door sloten en aangekleed met rietkragen. Via een rondwandeling en loopbruggen kan een groot gedeelte van het gebied bezocht worden. In het broedseizoen is het vooral het leefgebied van weide- en moerasvogels. In het najaar trekt het gebied grote aantallen vogels, waaronder steltlopers, eenden, ganzen en doortrekkende zangvogels.’s Winters verblijven hier grote groepen grauwe, kol- en brandgans, smienten, wintertalingen en andere eenden.

Periode: het hele jaar

Groene Jonker - Vogelkijkplatform