Nieuwkoopse Plassen: Zoek het water op

« terug

 

Is er een betere manier om in alle rust vogels te kijken al dobberend in een bootje? Vaak kun je vogels geruisloos benaderen en zien ze ook geen gevaar in een langzaam naderend vaartuig(je). De Nieuwkoopse Plassen zijn ideaal voor zo’n vaaravontuur. Zeker in augustus, wanneer alle jongen zijn uitgevlogen en veel soorten zich verzamelen en opmaken voor de grote trek naar het zuiden.

De Nieuwkoopse Plassen is een laagveengebied. Ontstaan in de 16e eeuw toen men het laagveen ging exploiteren. De legakkers en petgaten zijn in het zuidelijke gedeelte nog goed te herkennen. Het uitgestrekte wetland de Nieuwkoopse Plassen ligt grofweg ten noorden van Bodegraven en Woerden. De plaatsen Nieuwkoop – Noorden – Woerdense Verlaat en Meije grenzen rechtstreeks aan het natuurgebied. De Nieuwkoopse Plassen zijn circa 2000 hectare groot, waarvan 1480 hectare eigendom is van Natuurmonumenten. Het natuurgebied bestaat voor ongeveer de helft uit water. De andere helft kenmerkt zich door legakkers met rietland, moerasbos, veenweide en schraal hooiland. De schraallanden langs de Meije zijn eigendom van Staatsbosbeheer.

De twee grootste plassen Noordeinder- en Zuideinderplas aan de Nieuwkoopse kant, geven het gebied een open karakter. Van hieruit worden rondvaarten gemaakt en treft men jachthavens voor zeilboten en recreatiejachten. Buiten het open water wordt het gebied doorsneden door ontelbare sloten, waar men per kano of roeiboot eindeloos door heen kan dolen. Er zijn diverse kanoroutes uitgezet met aanleg- en picknickplaatsen. De kans om er te verdwalen is groot, vandaar dat de bezetters tijdens de oorlog schrik hadden om het gebied in te gaan. De kerktorens van Nieuwkoop en Noorden, evenals de watertoren van Meije, die in de volksmond Pietje Potlood wordt genoemd, zijn goede oriëntatiepunten.

Purperreigers zwerven in de nazomer rond, evenals lepelaars. Boomvalken jagen hoog in de lucht op libellen, terwijl bruine kiekendieven de rietkragen afstropen. Andere zomervogels: zwarte stern, visdief, zwartkopmeeuw, roerdomp, waterral, porseleinhoen, sprinkhaanzanger en snor. Tegenwoordig zijn grote groepen ganzen; grauwe gans, kolgans, brandgans, grote Canada gans en Indische gans het gehele jaar aanwezig.

Periode: van 1-8 tot 31-8

Nieuwkoopse Plassen - Uitkijktoren