Bargerveen - Uitkijkheuvels

Het Bargerveen is een natuurgebied van Staatsbosbeheer in de gemeente Emmen. Het is 2.100 hectare groot en bestaat grotendeels uit hoogveen. Het is het laatste restant van enige omvang in Nederland van het eertijds 3000 vierkante kilometer grote Bourtangermoeras. Het gebied is vooral bekend om zijn voor Nederland grote broedpopulatie grauwe klauwier, maar er zijn veel meer vogelsoorten te spotten.

Type Heuvel
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-06-20 7 Casarca
2021-06-20 1 Wielewaal
2021-06-20 1 Grauwe Klauwier
2021-06-19 1 Zanglijster
2021-06-19 1 Kleine Mantelmeeuw
2021-06-19 2 Kneu
2021-06-19 2 Kievit
2021-06-19 1 Scholekster
2021-06-19 25 Spreeuw
2021-06-19 1 Veldleeuwerik
2021-06-19 1 Kuifeend
2021-06-19 1 Boomvalk
2021-06-19 1 Merel
2021-06-19 1 Grauwe Klauwier
2021-06-19 1 Blauwborst
2021-06-19 1 Gierzwaluw
2021-06-19 1 Bruine Kiekendief
2021-06-19 1 Roodborsttapuit
2021-06-19 1 Aalscholver
2021-06-19 1 Roodborsttapuit

Verlaat de N37 bij de afrit Klazienaveen. Ga richting Klazienaveen en volg de weg door het dorp. Dit is richting Weiteveen. Na het verlaten van het dorp gaat u na ruim 3 km links, naar de Verlengde Noordersloot. Dit staat aangegeven als de parkeerplaats Bargerveen-midden. De eerste heuvel ligt tegenover de parkeerplaats, de tweede ongeveer 1 km ten oosten daarvan.

Route via Google Maps

GPS 52.68671, 7.01175