Bargerveen - Vogelkijkhut - Noordzijde

Aan de noordzijde van het hoogveengebied Bargerveen ligt deze kijkhut. Vanuit hier kijkt u uit op twee waterbekkens en de ertussen gelegen landtong. De vogelkijkhut is van stevig beton gemaakt en bevat kijkgaten op twee hoogten. De kijkgaten bevinden zich voor bepaalde lengte mensen verkeerd: er is geen kijkgat aanwezig op de goede hoogte. Voor de hut bevindt zich een bankje. Er zijn ook informatiepanelen aanwezig met informatie over de geschiedenis en de instandhoudingsmaatregelen van dit hoogveen. Dit gebied is interessant voor klauwieren: in het voorjaar en in de zomer kunt u grauwe klauwieren zien en gedurende de winter verblijven er klapeksters.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. Ook voor rolstoelen is deze locatie te bereiken via een betonpad.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-03-24 1 Roodborsttapuit
2023-03-24 2 Grauwe Gans
2023-03-24 1 Aalscholver
2023-03-24 1 Klapekster
2023-03-24 1 Groene Specht
2023-03-24 1 Tafeleend
2023-03-24 1 Kievit
2023-03-23 1 Wintertaling
2023-03-21 10 Scholekster
2023-03-21 8 Tafeleend
2023-03-21 1 Heggenmus
2023-03-21 1 Roodborsttapuit
2023-03-21 12 Tafeleend
2023-03-21 4 Wintertaling
2023-03-21 2 Dodaars
2023-03-21 2 Waterral
2023-03-21 1 Waterral
2023-03-21 1 Kramsvogel
2023-03-21 1 Klapekster
2023-03-21 2 Roodborsttapuit

De hut is gelegen aan de Hogeweg te Zwartemeer. Aan de Hogeweg ligt een parkeerplaats. Vanaf deze parkeerplaats kan men de vogelkijkhut al in het zuidoosten zien liggen. Het is dan nog 5 minuten wandelen.

Route via Google Maps

Vogelkijkhut Kenmerken
Bargerveen - Uitkijkheuvels

GPS 52.70071, 7.03077