Bargerveen - Vogelkijkhut - Noordzijde

Aan de noordzijde van het hoogveengebied Bargerveen ligt deze kijkhut. Vanuit hier kijkt u uit op twee waterbekkens en de ertussen gelegen landtong. De vogelkijkhut is van stevig beton gemaakt en bevat kijkgaten op twee hoogten. De kijkgaten bevinden zich voor bepaalde lengte mensen verkeerd: er is geen kijkgat aanwezig op de goede hoogte. Voor de hut bevindt zich een bankje. Er zijn ook informatiepanelen aanwezig met informatie over de geschiedenis en de instandhoudingsmaatregelen van dit hoogveen. Dit gebied is interessant voor klauwieren: in het voorjaar en in de zomer kunt u grauwe klauwieren zien en gedurende de winter verblijven er klapeksters.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. Ook voor rolstoelen is deze locatie te bereiken via een betonpad.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-11-12 1 Brilduiker
2022-11-12 1 Spreeuw
2022-11-12 1 Merel
2022-11-12 32000 Gans (Anser) onbekend
2022-11-12 100 Roek
2022-11-12 200 Kauw
2022-11-12 1 Grote Zilverreiger
2022-11-12 8 Aalscholver
2022-11-12 1 Blauwe Reiger
2022-11-12 1 Kramsvogel
2022-11-12 50 Kolgans
2022-11-12 50 Toendrarietgans
2022-11-12 3 Houtduif
2022-11-12 1 Vink
2022-11-12 1 Holenduif
2022-11-12 1 Torenvalk
2022-10-29 2 Blauwe Kiekendief
2022-10-28 3 Kleine Barmsijs
2022-10-28 1 Klapekster
2022-10-27 1 Geelgors

De hut is gelegen aan de Hogeweg te Zwartemeer. Aan de Hogeweg ligt een parkeerplaats. Vanaf deze parkeerplaats kan men de vogelkijkhut al in het zuidoosten zien liggen. Het is dan nog 5 minuten wandelen.

Route via Google Maps

Vogelkijkhut Kenmerken
Bargerveen - Uitkijkheuvels

GPS 52.70071, 7.03077