Zwarte Haan - Vogelkijkpunt

Door de uitgestrektheid en rust van het buitendijkse gebied broeden er bij Zwarte Haan veel vogels. In de zomerpolders treft u vooral weidevogelsoorten aan, waaronder tureluur en gele kwikstaart. Op de kwelders voelen kolonievogels zich thuis: kokmeeuw, zilvermeeuw, kluut, visdief en noordse stern. Meer verspreid broedt de Tureluur, terwijl ook de Gele Kwikstaart in tientallen paren voorkomt. In de trektijd en gedurende de winterperiode is de slechtvalk een regelmatige gast, maar ook de blauwe kiekendief, buizerd en torenvalk worden hier gezien.

Type Overig
Beheerder Onbekend
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-07-16 1 Gierzwaluw
2019-07-16 3 Lepelaar
2019-07-16 1 Boerenzwaluw
2019-07-16 1 Scholekster
2019-07-16 300 Grauwe Gans
2019-07-16 1 Bergeend
2019-07-16 1 Witte Kwikstaart
2019-07-16 1 Spreeuw
2019-07-16 1 Kleine Mantelmeeuw
2019-07-16 1 Zilvermeeuw
2019-07-16 1 Kokmeeuw
2019-07-16 1 Stormmeeuw
2019-07-16 1 Tureluur
2019-07-16 1 Visdief
2019-07-16 1 Bonte Strandloper
2019-07-16 1 Kluut
2019-07-16 1 Grutto
2019-07-16 3 Bontbekplevier
2019-07-16 80 Krombekstrandloper
2019-07-16 1 Krombekstrandloper

Aan het einde van het dorp Zwarte Haan ligt een dijk. Ga met de trap de dijk op. U ziet de steiger meteen liggen.

Route via Google Maps

GPS 53.30964228187426, 5.625593924659539