Zwarte Haan - Vogelkijkpunt

Door de uitgestrektheid en rust van het buitendijkse gebied broeden er bij Zwarte Haan veel vogels. In de zomerpolders treft u vooral weidevogelsoorten aan, waaronder tureluur en gele kwikstaart. Op de kwelders voelen kolonievogels zich thuis: kokmeeuw, zilvermeeuw, kluut, visdief en noordse stern. Meer verspreid broedt de Tureluur, terwijl ook de Gele Kwikstaart in tientallen paren voorkomt. In de trektijd en gedurende de winterperiode is de slechtvalk een regelmatige gast, maar ook de blauwe kiekendief, buizerd en torenvalk worden hier gezien.

Type Overig
Beheerder Onbekend
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-02-25 8 Groenling
2021-02-25 1 Roodhalsfuut
2021-02-25 2 Roodborsttapuit
2021-02-25 1 Roodhalsfuut
2021-02-24 1 Roodhalsfuut
2021-02-24 1 Roodhalsfuut
2021-02-23 1 Koolmees
2021-02-23 1 Pimpelmees
2021-02-23 1 Koolmees
2021-02-23 1 Pimpelmees
2021-02-23 1 Bergeend
2021-02-23 1 Scholekster
2021-02-23 1 Kiekendief onbekend
2021-02-22 1 Roodhalsfuut
2021-02-21 1 Roodhalsfuut
2021-02-18 700 Scholekster
2021-02-18 400 Smient
2021-02-18 100 Wintertaling
2021-02-18 10 Pijlstaart
2021-02-18 2 Blauwe Reiger

Aan het einde van het dorp Zwarte Haan ligt een dijk. Ga met de trap de dijk op. U ziet de steiger meteen liggen.

Route via Google Maps

GPS 53.30964228187426, 5.625593924659539