Zwarte Haan - Vogelkijkpunt

Door de uitgestrektheid en rust van het buitendijkse gebied broeden er bij Zwarte Haan veel vogels. In de zomerpolders treft u vooral weidevogelsoorten aan, waaronder tureluur en gele kwikstaart. Op de kwelders voelen kolonievogels zich thuis: kokmeeuw, zilvermeeuw, kluut, visdief en noordse stern. Meer verspreid broedt de Tureluur, terwijl ook de Gele Kwikstaart in tientallen paren voorkomt. In de trektijd en gedurende de winterperiode is de slechtvalk een regelmatige gast, maar ook de blauwe kiekendief, buizerd en torenvalk worden hier gezien.

Type Overig
Beheerder Onbekend
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-11-25 2 Ekster
2023-11-25 1 Oeverpieper
2023-11-25 14 Kluut
2023-11-25 2 Scholekster
2023-11-25 1 Kleine Mantelmeeuw
2023-11-25 1 Spreeuw
2023-11-25 1 Dwergmeeuw
2023-11-25 1 Graspieper
2023-11-25 1 Grote Bonte Specht
2023-11-25 1 Roodborst
2023-11-25 2 Pimpelmees
2023-11-25 1 Winterkoning
2023-11-25 2 Koolmees
2023-11-25 1 Kuifeend
2023-11-21 1 Barmsijs onbekend
2023-11-12 100 Spreeuw
2023-11-12 200 Bonte Strandloper
2023-11-12 30 Rotgans
2023-11-12 1 Steenloper
2023-11-12 50 Kievit

Aan het einde van het dorp Zwarte Haan ligt een dijk. Ga met de trap de dijk op. U ziet de steiger meteen liggen.

Route via Google Maps

GPS 53.30964, 5.62559