Zwarte Haan - Vogelkijkpunt

Door de uitgestrektheid en rust van het buitendijkse gebied broeden er bij Zwarte Haan veel vogels. In de zomerpolders treft u vooral weidevogelsoorten aan, waaronder tureluur en gele kwikstaart. Op de kwelders voelen kolonievogels zich thuis: kokmeeuw, zilvermeeuw, kluut, visdief en noordse stern. Meer verspreid broedt de Tureluur, terwijl ook de Gele Kwikstaart in tientallen paren voorkomt. In de trektijd en gedurende de winterperiode is de slechtvalk een regelmatige gast, maar ook de blauwe kiekendief, buizerd en torenvalk worden hier gezien.

Type Overig
Beheerder Onbekend
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-03-23 1 Bruine Kiekendief
2023-03-18 500 Pijlstaart
2023-03-18 25 Wulp
2023-03-18 250 Scholekster
2023-03-18 150 Bergeend
2023-03-18 4 Rotgans
2023-03-15 1 Bokje
2023-03-15 5 Bontbekplevier
2023-03-05 1 Koperwiek
2023-03-04 2 Torenvalk
2023-03-04 2 Ekster
2023-03-04 2 Scholekster
2023-02-25 2 Kluut
2023-02-25 30 Sneeuwgors
2023-02-19 1 Sperwer
2023-02-19 1 Waterral
2023-02-19 1 Waterral
2023-02-17 1 Slechtvalk
2023-02-17 4 Kluut
2023-02-09 1500 Scholekster

Aan het einde van het dorp Zwarte Haan ligt een dijk. Ga met de trap de dijk op. U ziet de steiger meteen liggen.

Route via Google Maps

GPS 53.30964, 5.62559