Zwarte Haan - Vogelkijkpunt

Door de uitgestrektheid en rust van het buitendijkse gebied broeden er bij Zwarte Haan veel vogels. In de zomerpolders treft u vooral weidevogelsoorten aan, waaronder tureluur en gele kwikstaart. Op de kwelders voelen kolonievogels zich thuis: kokmeeuw, zilvermeeuw, kluut, visdief en noordse stern. Meer verspreid broedt de Tureluur, terwijl ook de Gele Kwikstaart in tientallen paren voorkomt. In de trektijd en gedurende de winterperiode is de slechtvalk een regelmatige gast, maar ook de blauwe kiekendief, buizerd en torenvalk worden hier gezien.

Type Overig
Beheerder Onbekend
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-11-19 1 Kluut
2022-11-19 1 Velduil
2022-11-19 1 Blauwe Kiekendief
2022-11-19 30 Spreeuw
2022-11-19 1 Roodborst
2022-11-19 1 Graspieper
2022-11-19 2 Koolmees
2022-11-19 1 Pimpelmees
2022-11-19 1 Winterkoning
2022-11-19 1 Kluut
2022-11-19 1 Velduil
2022-11-19 1 Blauwe Kiekendief
2022-11-19 30 Spreeuw
2022-11-19 1 Roodborst
2022-11-19 1 Graspieper
2022-11-19 2 Koolmees
2022-11-19 1 Pimpelmees
2022-11-19 1 Winterkoning
2022-11-18 1 Blauwe Kiekendief
2022-11-18 1 Blauwe Kiekendief

Aan het einde van het dorp Zwarte Haan ligt een dijk. Ga met de trap de dijk op. U ziet de steiger meteen liggen.

Route via Google Maps

GPS 53.30964, 5.62559