Zwarte Haan - Vogelkijkpunt

Door de uitgestrektheid en rust van het buitendijkse gebied broeden er bij Zwarte Haan veel vogels. In de zomerpolders treft u vooral weidevogelsoorten aan, waaronder tureluur en gele kwikstaart. Op de kwelders voelen kolonievogels zich thuis: kokmeeuw, zilvermeeuw, kluut, visdief en noordse stern. Meer verspreid broedt de Tureluur, terwijl ook de Gele Kwikstaart in tientallen paren voorkomt. In de trektijd en gedurende de winterperiode is de slechtvalk een regelmatige gast, maar ook de blauwe kiekendief, buizerd en torenvalk worden hier gezien.

Type Overig
Beheerder Onbekend
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-09-19 1 Flamingo
2023-09-10 6 Huismus
2023-09-10 1 Tapuit
2023-09-10 75 Kievit
2023-09-08 1000 Kluut
2023-09-07 4 Kleine Strandloper
2023-09-07 6 Krombekstrandloper
2023-09-07 1 Drieteenstrandloper
2023-09-06 40 Bontbekplevier
2023-09-06 2 Tapuit
2023-09-05 3 Tapuit
2023-09-05 5 Watersnip
2023-09-04 4 Tapuit
2023-09-04 3 Blauwborst
2023-09-04 20 Putter
2023-09-04 1 IJsvogel
2023-09-04 30 Goudplevier
2023-09-02 1 Drieteenmeeuw
2023-09-02 1 Bruine Kiekendief
2023-09-02 1 Zilverplevier

Aan het einde van het dorp Zwarte Haan ligt een dijk. Ga met de trap de dijk op. U ziet de steiger meteen liggen.

Route via Google Maps

GPS 53.30964, 5.62559