Zwarte Haan - Vogelkijkpunt

Door de uitgestrektheid en rust van het buitendijkse gebied broeden er bij Zwarte Haan veel vogels. In de zomerpolders treft u vooral weidevogelsoorten aan, waaronder tureluur en gele kwikstaart. Op de kwelders voelen kolonievogels zich thuis: kokmeeuw, zilvermeeuw, kluut, visdief en noordse stern. Meer verspreid broedt de Tureluur, terwijl ook de Gele Kwikstaart in tientallen paren voorkomt. In de trektijd en gedurende de winterperiode is de slechtvalk een regelmatige gast, maar ook de blauwe kiekendief, buizerd en torenvalk worden hier gezien.

Type Overig
Beheerder Onbekend
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-07-01 1001 Kluut
2020-07-01 1 Rotgans
2020-07-01 1 Roodborsttapuit
2020-07-01 5 Putter
2020-06-21 1 Kanoet
2020-06-21 159 Grutto
2020-06-21 20 Wintertaling
2020-06-19 1 Grasmus
2020-06-18 1 Koekoek
2020-06-18 1 Witsterblauwborst
2020-06-15 20 Wintertaling
2020-06-15 2 Pijlstaart
2020-06-14 101 Tureluur
2020-06-14 1 Bonte Strandloper
2020-06-14 60 Bontbekplevier
2020-06-14 26 Grutto
2020-06-14 2 Lepelaar
2020-06-13 1 Winterkoning
2020-06-13 1000 Bergeend
2020-06-10 20 Huismus

Aan het einde van het dorp Zwarte Haan ligt een dijk. Ga met de trap de dijk op. U ziet de steiger meteen liggen.

Route via Google Maps

GPS 53.30964228187426, 5.625593924659539