Berltsum - vogelkijkscherm

Kijkscherm bij plas bij Wierzylster Rak. Scherm staat mooi dicht bij de plas. Het scherm heeft kijkgaten ipv luikjes

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar Advies om zo dicht mogelijk langs de heuvel richting scherm te lopen i.v.m. verstoring door zichtbaarheid.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-04-21 3 Ringmus
2024-04-21 1 Kievit
2024-04-21 1 Holenduif
2024-04-21 1 Smient
2024-04-21 1 Grutto
2024-04-21 1 Wintertaling
2024-04-21 3 Ringmus
2024-04-18 1 Meerkoet
2024-04-18 1 Scholekster
2024-04-18 1 Tjiftjaf
2024-04-18 1 Vink
2024-04-18 1 Houtduif
2024-04-18 2 Krakeend
2024-04-18 1 Zwarte Kraai
2024-04-18 2 Bergeend
2024-04-18 1 Roerdomp
2024-04-18 150 Grauwe Gans
2024-04-18 1 Blauwe Reiger
2024-04-18 1 Graspieper
2024-04-18 1 Tureluur

Navigatie: Koudeweg Berltsum

Route via Google Maps

GPS 53.25509, 5.63715