Berltsum - vogelkijkscherm

Kijkscherm bij plas bij Wierzylster Rak. Scherm staat mooi dicht bij de plas. Het scherm heeft kijkgaten ipv luikjes

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar Advies om zo dicht mogelijk langs de heuvel richting scherm te lopen i.v.m. verstoring door zichtbaarheid.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-11-25 40 Veldleeuwerik
2021-11-23 1 Grauwe Gans
2021-11-23 1 Grote Zilverreiger
2021-11-23 3 Wintertaling
2021-11-23 6 Parkgans
2021-11-15 1 Slobeend
2021-11-15 1 Krakeend
2021-11-15 1 Smient
2021-11-10 1 Keep
2021-10-16 6 Sijs
2021-10-15 1 Havik
2021-10-14 1 Waterral
2021-10-14 1 Baardman
2021-09-26 1 Groene Specht
2021-09-26 13 Grote Zilverreiger
2021-09-26 11 Grote Zilverreiger
2021-09-26 5 Blauwe Reiger
2021-09-26 1 Bruine Kiekendief
2021-09-26 1 Buizerd
2021-09-22 4 Grote Zilverreiger

Navigatie: Koudeweg Berltsum

Route via Google Maps

GPS 53.25509, 5.63715