Berltsum - vogelkijkscherm

Kijkscherm bij plas bij Wierzylster Rak. Scherm staat mooi dicht bij de plas. Het scherm heeft kijkgaten ipv luikjes

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar Advies om zo dicht mogelijk langs de heuvel richting scherm te lopen i.v.m. verstoring door zichtbaarheid.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-08-13 1 Grauwe Vliegenvanger
2022-08-13 7 Kemphaan
2022-08-13 1 Huismus
2022-08-13 1 Zwarte Kraai
2022-08-13 1 Kokmeeuw
2022-08-13 8 Witte Kwikstaart
2022-08-13 1 Kleine Plevier
2022-08-13 6 Lepelaar
2022-08-13 7 Kemphaan
2022-08-13 2 Witgat
2022-08-13 3 Oeverloper
2022-08-13 20 Watersnip
2022-08-13 1 Visdief
2022-08-13 1 Meerkoet
2022-08-13 1 Nijlgans
2022-08-13 1 Blauwe Reiger
2022-08-13 1 Grauwe Gans
2022-08-13 1 Wintertaling
2022-08-13 1 Wilde Eend
2022-08-12 2 Sperwer

Navigatie: Koudeweg Berltsum

Route via Google Maps

GPS 53.25509, 5.63715