Berltsum - vogelkijkscherm

Kijkscherm bij plas bij Wierzylster Rak. Scherm staat mooi dicht bij de plas. Het scherm heeft kijkgaten ipv luikjes

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar Advies om zo dicht mogelijk langs de heuvel richting scherm te lopen i.v.m. verstoring door zichtbaarheid.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-01-19 3 Tafeleend
2023-01-19 2 Grote Zaagbek
2023-01-19 63 Grote Zilverreiger
2023-01-19 83 Kleine Zwaan
2023-01-11 1 Slechtvalk
2023-01-06 1 Grote Zaagbek
2023-01-01 1 Grote Bonte Specht
2023-01-01 1 Buizerd
2023-01-01 1 Grauwe Gans
2023-01-01 1000 Spreeuw
2023-01-01 2 Pimpelmees
2023-01-01 1 Graspieper
2023-01-01 100 Smient
2023-01-01 8 Krakeend
2023-01-01 1 Tafeleend
2023-01-01 2 Kuifeend
2023-01-01 6 Bergeend
2023-01-01 4 Zilvermeeuw
2023-01-01 1 Torenvalk
2023-01-01 4 Stormmeeuw

Navigatie: Koudeweg Berltsum

Route via Google Maps

GPS 53.25509, 5.63715