Berltsum - vogelkijkscherm

Kijkscherm bij plas bij Wierzylster Rak. Scherm staat mooi dicht bij de plas. Het scherm heeft kijkgaten ipv luikjes

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar Advies om zo dicht mogelijk langs de heuvel richting scherm te lopen i.v.m. verstoring door zichtbaarheid.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-05-25 10 Huiszwaluw
2024-05-25 1 Gele Kwikstaart
2024-05-25 1 Grutto
2024-05-25 1 Kievit
2024-05-22 2 Bergeend
2024-05-22 1 Grutto
2024-05-22 1 Vink
2024-05-22 1 Fuut
2024-05-22 1 Oeverzwaluw
2024-05-22 1 Tureluur
2024-05-22 2 Kneu
2024-05-22 3 Meerkoet
2024-05-22 1 Zilvermeeuw
2024-05-22 6 Kuifeend
2024-05-22 4 Krakeend
2024-05-22 1 Holenduif
2024-05-22 1 Braamsluiper
2024-05-22 1 Aalscholver
2024-05-22 1 Visdief
2024-05-22 2 Putter

Navigatie: Koudeweg Berltsum

Route via Google Maps

GPS 53.25509, 5.63715