Hilaard - Vogelkijkhut De Strânljip

Deze hut van vogelwacht Blessum e.o. is in 2009 aangelegd, langs het nieuwe fietspad Blessum-Hilaard. Vanuit de hut kijkt u uit over een oude slenk van de vroegere Middelzee. De hut heeft kijkgaten in drie richtingen. Bij de hut staat een informatiepaneel. In het voorjaar zitten hier veel weidevogels, waaronder kievit, grutto, tureluur, scholekster en wulp.

Type Hut
Beheerder Vogelwacht Blessum e.o.
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Om weidevogels te zien kunt u deze plek het beste in het voorjaar bezoeken.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-02-25 500 Kievit
2020-02-25 2 Wintertaling
2020-02-25 20 Smient
2020-02-25 1 Wilde Eend
2020-02-25 1 Buizerd
2020-02-25 1 Torenvalk
2020-02-25 1 Meerkoet
2020-02-25 1 Kievit
2020-02-25 1 Bergeend
2020-02-06 6 Grutto
2020-01-14 6 Bergeend
2020-01-14 6 Wulp
2019-12-29 1 Kerkuil
2019-12-13 10000 Kievit
2019-11-02 6 Knobbelzwaan
2019-10-26 100 Kievit
2019-10-13 1 Buizerd
2019-10-13 1 Buizerd
2019-10-13 1 Blauwe Reiger
2019-10-13 1 Buizerd

Neem vanaf de N359 (Bolsward-Leeuwarden) de afslag bij het tankstation ter hoogte van Hilaard aan de Westergoawei. De hut ligt op een kleine kilometer ten noordnoordwesten van het tankstation. Volg de weg (Hoptille) en sla na een paar honderd meter, voor de boerderij, rechtsaf naar de Hilaerdermieden. Na weer een paar honderd meter staat een schuurtje. Na het schuurtje begint het fietspad (het Ringiapad) naar Blessum. Hier kan in de berm geparkeerd worden. Om bij de hut te komen moet het fietspad een paar honderd meter gevolgd worden. Komt u met het openbaar vervoer? Er is een bushalte bij het tankstation. Sla direct na het tankstation rechtsaf het halfverharde pad op (de Hilaerdermieden). Je ziet de hut in de verte al liggen.

Route via Google Maps

GPS 53.17424641437257, 5.69730636402279