Hilaard - Vogelkijkhut De Strânljip

Deze hut van vogelwacht Blessum e.o. is in 2009 aangelegd, langs het nieuwe fietspad Blessum-Hilaard. Vanuit de hut kijkt u uit over een oude slenk van de vroegere Middelzee. De hut heeft kijkgaten in drie richtingen. Bij de hut staat een informatiepaneel. In het voorjaar zitten hier veel weidevogels, waaronder kievit, grutto, tureluur, scholekster en wulp.

Type Hut
Beheerder Vogelwacht Blessum e.o.
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Om weidevogels te zien kunt u deze plek het beste in het voorjaar bezoeken.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-05-24 2 Bergeend
2021-05-24 6 Tureluur
2021-05-24 14 Grutto
2021-05-16 1 Putter
2021-05-16 2 Boerenzwaluw
2021-05-14 1 Blauwe Reiger
2021-05-14 3 Oeverzwaluw
2021-05-14 1 Grutto
2021-05-14 1 Graspieper
2021-05-14 1 Rietgors
2021-05-14 1 Aalscholver
2021-05-14 1 Rietzanger
2021-05-14 1 Tureluur
2021-05-14 1 Veldleeuwerik
2021-05-14 1 Krakeend
2021-05-14 1 Witte Kwikstaart
2021-05-14 1 Nijlgans
2021-05-14 1 Slobeend
2021-05-01 1 Regenwulp
2021-04-30 1 Kievit

Neem vanaf de N359 (Bolsward-Leeuwarden) de afslag bij het tankstation ter hoogte van Hilaard aan de Westergoawei. De hut ligt op een kleine kilometer ten noordnoordwesten van het tankstation. Volg de weg (Hoptille) en sla na een paar honderd meter, voor de boerderij, rechtsaf naar de Hilaerdermieden. Na weer een paar honderd meter staat een schuurtje. Na het schuurtje begint het fietspad (het Ringiapad) naar Blessum. Hier kan in de berm geparkeerd worden. Om bij de hut te komen moet het fietspad een paar honderd meter gevolgd worden. Komt u met het openbaar vervoer? Er is een bushalte bij het tankstation. Sla direct na het tankstation rechtsaf het halfverharde pad op (de Hilaerdermieden). Je ziet de hut in de verte al liggen.

Route via Google Maps

GPS 53.17425, 5.69731