Hilaard - Vogelkijkhut De Strânljip

Deze hut van vogelwacht Blessum e.o. is in 2009 aangelegd, langs het nieuwe fietspad Blessum-Hilaard. Vanuit de hut kijkt u uit over een oude slenk van de vroegere Middelzee. De hut heeft kijkgaten in drie richtingen. Bij de hut staat een informatiepaneel. In het voorjaar zitten hier veel weidevogels, waaronder kievit, grutto, tureluur, scholekster en wulp.

Type Hut
Beheerder Vogelwacht Blessum e.o.
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Om weidevogels te zien kunt u deze plek het beste in het voorjaar bezoeken.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-11-07 1 Kievit
2021-11-07 1 Waterhoen
2021-11-06 1 Kievit
2021-11-03 1 Boerenzwaluw
2021-11-03 1 Winterkoning
2021-11-03 1 Roodborst
2021-11-03 1 Koolmees
2021-11-03 1 Pimpelmees
2021-11-03 120 Spreeuw
2021-11-03 20 Huismus
2021-11-03 3 Merel
2021-11-03 1 Zanglijster
2021-11-03 4 Kramsvogel
2021-11-03 30 Koperwiek
2021-10-31 1 Goudplevier
2021-10-31 1 Kievit
2021-10-23 1 Kuifeend
2021-09-20 1 Gele Kwikstaart
2021-09-20 1 Tapuit
2021-08-07 1 Oeverzwaluw

Neem vanaf de N359 (Bolsward-Leeuwarden) de afslag bij het tankstation ter hoogte van Hilaard aan de Westergoawei. De hut ligt op een kleine kilometer ten noordnoordwesten van het tankstation. Volg de weg (Hoptille) en sla na een paar honderd meter, voor de boerderij, rechtsaf naar de Hilaerdermieden. Na weer een paar honderd meter staat een schuurtje. Na het schuurtje begint het fietspad (het Ringiapad) naar Blessum. Hier kan in de berm geparkeerd worden. Om bij de hut te komen moet het fietspad een paar honderd meter gevolgd worden. Komt u met het openbaar vervoer? Er is een bushalte bij het tankstation. Sla direct na het tankstation rechtsaf het halfverharde pad op (de Hilaerdermieden). Je ziet de hut in de verte al liggen.

Route via Google Maps

GPS 53.17425, 5.69731