Hilaard - Vogelkijkhut De Strânljip

Deze hut van vogelwacht Blessum e.o. is in 2009 aangelegd, langs het nieuwe fietspad Blessum-Hilaard. Vanuit de hut kijkt u uit over een oude slenk van de vroegere Middelzee. De hut heeft kijkgaten in drie richtingen. Bij de hut staat een informatiepaneel. In het voorjaar zitten hier veel weidevogels, waaronder kievit, grutto, tureluur, scholekster en wulp.

Type Hut
Beheerder Vogelwacht Blessum e.o.
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Om weidevogels te zien kunt u deze plek het beste in het voorjaar bezoeken.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-01-28 1 Buizerd
2023-01-28 1 Knobbelzwaan
2023-01-28 1 Wulp
2023-01-28 1 Kuifeend
2023-01-28 1 Grote Bonte Specht
2023-01-28 1 Grauwe Gans
2022-12-29 350 Meerkoet
2022-12-02 500 Goudplevier
2022-11-04 6 Grote Zilverreiger
2022-11-04 50 Smient
2022-10-27 1 Blauwe Reiger
2022-10-24 2 Knobbelzwaan
2022-09-17 4 Kievit
2022-09-17 50 Spreeuw
2022-09-17 30 Grauwe Gans
2022-09-17 4 Knobbelzwaan
2022-09-17 6 Boerenzwaluw
2022-09-17 6 Meerkoet
2022-08-30 25 Boerenzwaluw
2022-07-01 1 Ooievaar

Neem vanaf de N359 (Bolsward-Leeuwarden) de afslag bij het tankstation ter hoogte van Hilaard aan de Westergoawei. De hut ligt op een kleine kilometer ten noordnoordwesten van het tankstation. Volg de weg (Hoptille) en sla na een paar honderd meter, voor de boerderij, rechtsaf naar de Hilaerdermieden. Na weer een paar honderd meter staat een schuurtje. Na het schuurtje begint het fietspad (het Ringiapad) naar Blessum. Hier kan in de berm geparkeerd worden. Om bij de hut te komen moet het fietspad een paar honderd meter gevolgd worden. Komt u met het openbaar vervoer? Er is een bushalte bij het tankstation. Sla direct na het tankstation rechtsaf het halfverharde pad op (de Hilaerdermieden). Je ziet de hut in de verte al liggen.

Route via Google Maps

GPS 53.17425, 5.69731