Skrins - Vogelkijkhut

Skrins is een weidevogelreservaat nabij het plaatsje Hinnaard. 's Winters verblijven hier veel smienten en wordt de slechtvalk hier jagend waargenomen. In het voorjaar heeft u hier goede kans op grutto, scholekster, knobbelzwaan en lepelaar.

Type Hut
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-01-04 1 Zwarte Kraai
2022-01-04 1 Stormmeeuw
2022-01-04 1 Buizerd
2022-01-04 1 Kuifeend
2022-01-04 1 Slobeend
2022-01-04 1 Smient
2022-01-04 1 Bergeend
2022-01-04 2 Nijlgans
2022-01-04 1 Grauwe Gans
2022-01-04 4 Knobbelzwaan
2022-01-04 1 Blauwe Reiger
2022-01-04 1 Aalscholver
2021-12-29 3 Bergeend
2021-12-29 6 Knobbelzwaan
2021-12-29 1 Blauwe Kiekendief
2021-12-09 1 Grote Gele Kwikstaart
2021-11-26 1 Kleine Rietgans
2021-11-22 2 Wintertaling
2021-11-22 1 Grote Zilverreiger
2021-11-22 14 Slobeend

Dit gebied ligt tussen Hennaard, Easterlittens, Britswerd en Itens. De vogelkijkhut staat aan de weg van Easterlittens naar Hennaard.

Route via Google Maps

GPS 53.11624, 5.64171