Skrins - Vogelkijkhut

Skrins is een weidevogelreservaat nabij het plaatsje Hinnaard. 's Winters verblijven hier veel smienten en wordt de slechtvalk hier jagend waargenomen. In het voorjaar heeft u hier goede kans op grutto, scholekster, knobbelzwaan en lepelaar.

Type Hut
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-02-26 500 Kievit
2021-02-26 200 Wulp
2021-02-16 1 Blauwe Kiekendief
2021-02-16 1 Slechtvalk
2021-01-16 1 Smient
2021-01-11 190 Wulp
2021-01-11 1 Blauwe Kiekendief
2021-01-11 1 Steenloper
2021-01-11 1 Slechtvalk
2021-01-11 7 Bergeend
2021-01-03 5 Holenduif
2021-01-03 61 Wulp
2021-01-03 2 Kleine Rietgans
2021-01-03 2 Bergeend
2020-12-27 1 Grote Gele Kwikstaart
2020-12-27 1 Grote Mantelmeeuw
2020-12-24 6 Steenloper
2020-12-22 101 Goudplevier
2020-12-22 1001 Wulp
2020-12-22 11 Steenloper

Dit gebied ligt tussen Hennaard, Easterlittens, Britswerd en Itens. De vogelkijkhut staat aan de weg van Easterlittens naar Hennaard.

Route via Google Maps

GPS 53.116239311933285, 5.641705069627747