Skrins - Vogelkijkhut

Skrins is een weidevogelreservaat nabij het plaatsje Hinnaard. 's Winters verblijven hier veel smienten en wordt de slechtvalk hier jagend waargenomen. In het voorjaar heeft u hier goede kans op grutto, scholekster, knobbelzwaan en lepelaar.

Type Hut
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-07-08 3 Slobeend
2024-07-08 1 Spotvogel
2024-06-24 1 Boomvalk
2024-06-05 1 Grutto
2024-06-05 3 Tureluur
2024-05-27 1 Roerdomp
2024-05-20 1 Grutto
2024-05-20 1 Kluut
2024-05-18 1 Zomertaling
2024-05-18 1 Zomertaling
2024-05-18 2 Holenduif
2024-05-18 1 Bruine Kiekendief
2024-05-17 1 Bosrietzanger
2024-05-17 1 Spotvogel
2024-05-03 1 Kemphaan
2024-05-03 1 Grutto
2024-05-03 2 Kleine Plevier
2024-05-03 8 Kluut
2024-05-03 15 Kemphaan
2024-05-01 1 Bruine Kiekendief

Dit gebied ligt tussen Hennaard, Easterlittens, Britswerd en Itens. De vogelkijkhut staat aan de weg van Easterlittens naar Hennaard.

Route via Google Maps

GPS 53.11624, 5.64171