Skrins - Vogelkijkhut

Skrins is een weidevogelreservaat nabij het plaatsje Hinnaard. 's Winters verblijven hier veel smienten en wordt de slechtvalk hier jagend waargenomen. In het voorjaar heeft u hier goede kans op grutto, scholekster, knobbelzwaan en lepelaar.

Type Hut
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-06-27 2 Kemphaan
2022-06-27 32 Kluut
2022-06-27 24 Grutto
2022-06-27 5 Bergeend
2022-06-27 2 Witte Kwikstaart
2022-06-27 2 Tureluur
2022-06-27 1 Koekoek
2022-06-27 50 Kokmeeuw
2022-06-20 3 Kemphaan
2022-05-31 1 Boerenzwaluw
2022-05-31 1 Bruine Kiekendief
2022-05-31 1 Meerkoet
2022-05-31 1 Krakeend
2022-05-31 1 Kleine Mantelmeeuw
2022-05-31 12 Kokmeeuw
2022-05-31 10 Visdief
2022-05-31 1 Bergeend
2022-05-31 12 Tureluur
2022-05-31 10 Kluut
2022-05-31 10 Grutto

Dit gebied ligt tussen Hennaard, Easterlittens, Britswerd en Itens. De vogelkijkhut staat aan de weg van Easterlittens naar Hennaard.

Route via Google Maps

GPS 53.11624, 5.64171