Skrins - Vogelkijkhut

Skrins is een weidevogelreservaat nabij het plaatsje Hinnaard. 's Winters verblijven hier veel smienten en wordt de slechtvalk hier jagend waargenomen. In het voorjaar heeft u hier goede kans op grutto, scholekster, knobbelzwaan en lepelaar.

Type Hut
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-08-08 1 Grutto
2019-08-08 3 Kemphaan
2019-08-04 1 Pimpelmees
2019-08-04 20 Kemphaan
2019-08-04 50 Grauwe Gans
2019-08-04 4 Watersnip
2019-08-04 1 Torenvalk
2019-08-04 15 Meerkoet
2019-08-04 2 Grutto
2019-06-10 1 Engelse Kwikstaart
2019-06-10 2 Scholekster
2019-06-10 2 Nijlgans
2019-06-10 60 Grutto
2019-06-10 1 Bontbekplevier
2019-06-10 10 Tureluur
2019-06-10 2 Wilde Eend
2019-06-10 2 Visdief
2019-06-10 12 Kluut
2019-06-10 15 Kokmeeuw
2019-06-10 8 Bergeend

Dit gebied ligt tussen Hennaard, Easterlittens, Britswerd en Itens. De vogelkijkhut staat aan de weg van Easterlittens naar Hennaard.

Route via Google Maps

GPS 53.116239311933285, 5.641705069627747