Skrins - Vogelkijkhut

Skrins is een weidevogelreservaat nabij het plaatsje Hinnaard. 's Winters verblijven hier veel smienten en wordt de slechtvalk hier jagend waargenomen. In het voorjaar heeft u hier goede kans op grutto, scholekster, knobbelzwaan en lepelaar.

Type Hut
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-01-20 150 Spreeuw
2020-01-20 50 Stormmeeuw
2020-01-20 25 Grauwe Gans
2020-01-20 8 Knobbelzwaan
2020-01-20 4 Grote Zilverreiger
2020-01-20 1 Slechtvalk
2020-01-20 2 Buizerd
2020-01-20 25 Bergeend
2020-01-20 1 Blauwe Kiekendief
2019-12-30 1 Blauwe Kiekendief
2019-12-30 1 Slechtvalk
2019-12-23 1 Merel
2019-12-23 1 Bergeend
2019-12-23 1 Bergeend
2019-12-04 1 Grote Gele Kwikstaart
2019-11-28 1 Kleine Mantelmeeuw
2019-11-28 1 Grote Gele Kwikstaart
2019-11-28 2 Bonte Strandloper
2019-11-28 1 Kemphaan
2019-11-28 1 Blauwe Kiekendief

Dit gebied ligt tussen Hennaard, Easterlittens, Britswerd en Itens. De vogelkijkhut staat aan de weg van Easterlittens naar Hennaard.

Route via Google Maps

GPS 53.116239311933285, 5.641705069627747