Skrins - Vogelkijkhut

Skrins is een weidevogelreservaat nabij het plaatsje Hinnaard. 's Winters verblijven hier veel smienten en wordt de slechtvalk hier jagend waargenomen. In het voorjaar heeft u hier goede kans op grutto, scholekster, knobbelzwaan en lepelaar.

Type Hut
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-04-27 1 Visarend
2020-04-27 2 Visdief
2020-04-27 1 Kleine Plevier
2020-04-27 4 Boerenzwaluw
2020-04-26 1 Kleine Plevier
2020-04-26 1 Kievit
2020-04-26 1 Visdief
2020-04-26 1 Meerkoet
2020-04-26 2 Tureluur
2020-04-26 1 Kokmeeuw
2020-04-26 1 Scholekster
2020-04-26 1 Knobbelzwaan
2020-04-26 1 Kluut
2020-04-26 1 Kleine Plevier
2020-04-26 2 Bergeend
2020-04-19 1 Oeverzwaluw
2020-04-19 2 Visdief
2020-04-19 20 Kluut
2020-04-19 6 Wintertaling
2020-04-03 1 Grote Mantelmeeuw

Dit gebied ligt tussen Hennaard, Easterlittens, Britswerd en Itens. De vogelkijkhut staat aan de weg van Easterlittens naar Hennaard.

Route via Google Maps

GPS 53.116239311933285, 5.641705069627747