Skrins - Vogelkijkhut

Skrins is een weidevogelreservaat nabij het plaatsje Hinnaard. 's Winters verblijven hier veel smienten en wordt de slechtvalk hier jagend waargenomen. In het voorjaar heeft u hier goede kans op grutto, scholekster, knobbelzwaan en lepelaar.

Type Hut
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-05-20 1 Veldleeuwerik
2023-05-13 1 Bruine Kiekendief
2023-05-13 1 Lepelaar
2023-05-10 22 Kluut
2023-04-28 6 Zwarte Ruiter
2023-04-28 1 Bonte Vliegenvanger
2023-04-28 1 Engelse Kwikstaart
2023-04-27 2 Nijlgans
2023-04-27 60 Kluut
2023-04-27 2 Kemphaan
2023-04-27 8 Bergeend
2023-04-27 2 Slobeend
2023-04-27 5 Tureluur
2023-04-25 1 Kolgans
2023-04-23 7 Kemphaan
2023-04-22 1 Wulp
2023-04-22 1 Veldleeuwerik
2023-04-22 1 Zwartkopmeeuw
2023-04-22 1 Dwergmeeuw
2023-04-22 1 Zwartkopmeeuw

Dit gebied ligt tussen Hennaard, Easterlittens, Britswerd en Itens. De vogelkijkhut staat aan de weg van Easterlittens naar Hennaard.

Route via Google Maps

GPS 53.11624, 5.64171