Skrins - Vogelkijkhut

Skrins is een weidevogelreservaat nabij het plaatsje Hinnaard. 's Winters verblijven hier veel smienten en wordt de slechtvalk hier jagend waargenomen. In het voorjaar heeft u hier goede kans op grutto, scholekster, knobbelzwaan en lepelaar.

Type Hut
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-05-14 1 Scholekster
2021-05-14 1 Holenduif
2021-05-14 1 Slobeend
2021-05-14 1 Oeverloper
2021-05-14 1 Nijlgans
2021-05-14 1 Spreeuw
2021-05-14 1 Grauwe Gans
2021-05-14 1 Kievit
2021-05-14 6 Meerkoet
2021-05-14 1 Krakeend
2021-05-14 1 Kluut
2021-05-14 1 Boerenzwaluw
2021-05-14 3 Gele Kwikstaart
2021-05-14 1 Bergeend
2021-05-14 1 Kokmeeuw
2021-05-14 1 Grutto
2021-05-14 1 Visdief
2021-05-11 4 Regenwulp
2021-05-06 15 Kluut
2021-05-06 100 Kokmeeuw

Dit gebied ligt tussen Hennaard, Easterlittens, Britswerd en Itens. De vogelkijkhut staat aan de weg van Easterlittens naar Hennaard.

Route via Google Maps

GPS 53.116239311933285, 5.641705069627747