Skrins - Vogelkijkhut

Skrins is een weidevogelreservaat nabij het plaatsje Hinnaard. 's Winters verblijven hier veel smienten en wordt de slechtvalk hier jagend waargenomen. In het voorjaar heeft u hier goede kans op grutto, scholekster, knobbelzwaan en lepelaar.

Type Hut
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-08-07 5 Watersnip
2022-08-07 2 Kluut
2022-08-07 1 Kleine Plevier
2022-08-07 1 Bruine Kiekendief
2022-08-07 1 Bergeend
2022-08-07 2 Grutto
2022-08-07 1 Kemphaan
2022-08-07 1 Kievit
2022-08-06 1 Nijlgans
2022-08-06 6 Bergeend
2022-08-06 6 Kluut
2022-08-06 1 Watersnip
2022-08-02 1 Bosruiter
2022-08-02 1 Bruine Kiekendief
2022-08-02 1 Holenduif
2022-08-02 1 Koolmees
2022-08-02 1 Witgat
2022-08-02 1 Watersnip
2022-08-02 2 Regenwulp
2022-08-02 1 Koolmees

Dit gebied ligt tussen Hennaard, Easterlittens, Britswerd en Itens. De vogelkijkhut staat aan de weg van Easterlittens naar Hennaard.

Route via Google Maps

GPS 53.11624, 5.64171