Skrins - Vogelkijkhut

Skrins is een weidevogelreservaat nabij het plaatsje Hinnaard. 's Winters verblijven hier veel smienten en wordt de slechtvalk hier jagend waargenomen. In het voorjaar heeft u hier goede kans op grutto, scholekster, knobbelzwaan en lepelaar.

Type Hut
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-06-10 1 Engelse Kwikstaart
2019-06-10 2 Scholekster
2019-06-10 2 Nijlgans
2019-06-10 60 Grutto
2019-06-10 1 Bontbekplevier
2019-06-10 10 Tureluur
2019-06-10 2 Wilde Eend
2019-06-10 2 Visdief
2019-06-10 12 Kluut
2019-06-10 15 Kokmeeuw
2019-06-10 8 Bergeend
2019-05-19 1 Visdief
2019-05-11 2 Zwarte Ruiter
2019-05-09 1 Rode Wouw
2019-05-07 1 Grauwe Vliegenvanger
2019-05-07 1 Temmincks Strandloper
2019-04-25 1 Grutto
2019-04-25 1 Scholekster
2019-04-25 1 Kleine Plevier
2019-04-25 8 Visdief

Dit gebied ligt tussen Hennaard, Easterlittens, Britswerd en Itens. De vogelkijkhut staat aan de weg van Easterlittens naar Hennaard.

Route via Google Maps

GPS 53.116239311933285, 5.641705069627747