Skrok - Vogelkijkhut

Skrok is een weidevogelreservaat nabij Wommels. De hut is gelegen aan een plas. Het is een goede plaats voor om smienten en slechtvalk te zien, maar ook lepelaar, knobbelzwaan, grutto en scholekster.

Type Hut
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting NW
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-11-12 1 IJsvogel
2023-11-09 1 Koolmees
2023-11-09 1 Stormmeeuw
2023-11-09 1 Kievit
2023-11-09 66 Meerkoet
2023-11-09 1 Waterhoen
2023-11-09 3 Buizerd
2023-11-09 1 Slobeend
2023-11-09 2 Wilde Eend
2023-11-09 1 Wintertaling
2023-11-09 1 Smient
2023-11-09 8 Bergeend
2023-11-09 1 Nijlgans
2023-11-09 4 Knobbelzwaan
2023-11-09 2 Blauwe Reiger
2023-11-09 1 Grote Zilverreiger
2023-11-09 1 Aalscholver
2023-10-25 1 Zwarte Roodstaart
2023-10-19 1 Grote Gele Kwikstaart
2023-10-15 3 Ringmus

De hut ligt bij Wommels bij de afgegraven terp Swyns, in het weidevogelreservaat Skrok. U bereikt het gebied door vanaf Wommels richting Easterein de eerste afslag naar links te nemen, het Swynzerpaad op. Met de fiets kunt u de plek ook vanaf Itens bereiken: ga net voor Easterein rechtsaf, richting Wommels.

Route via Google Maps

GPS 53.11164, 5.60180