Skrok - Vogelkijkhut

Skrok is een weidevogelreservaat nabij Wommels. De hut is gelegen aan een plas. Het is een goede plaats voor om smienten en slechtvalk te zien, maar ook lepelaar, knobbelzwaan, grutto en scholekster.

Type Hut
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting NW
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-02-25 10 Kluut
2024-02-25 1 IJsvogel
2024-02-24 1 Roodborst
2024-02-24 14 Huismus
2024-02-24 1 Pimpelmees
2024-02-24 2 Koolmees
2024-02-24 8 Roek
2024-02-24 450 Spreeuw
2024-02-24 2 Knobbelzwaan
2024-02-24 2 Ekster
2024-02-24 3 Houtduif
2024-02-24 1 Torenvalk
2024-02-24 2 Wulp
2024-02-24 1 Waterhoen
2024-02-24 140 Stormmeeuw
2024-02-24 2 Meerkoet
2024-02-24 6 Kemphaan
2024-02-24 16 Brandgans
2024-02-24 4 Roek
2024-02-24 16 Grauwe Gans

De hut ligt bij Wommels bij de afgegraven terp Swyns, in het weidevogelreservaat Skrok. U bereikt het gebied door vanaf Wommels richting Easterein de eerste afslag naar links te nemen, het Swynzerpaad op. Met de fiets kunt u de plek ook vanaf Itens bereiken: ga net voor Easterein rechtsaf, richting Wommels.

Route via Google Maps

GPS 53.11164, 5.60180