Skrok - Vogelkijkhut

Skrok is een weidevogelreservaat nabij Wommels. De hut is gelegen aan een plas. Het is een goede plaats voor om smienten en slechtvalk te zien, maar ook lepelaar, knobbelzwaan, grutto en scholekster.

Type Hut
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting NW
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-06-05 1 Grauwe Franjepoot
2023-06-01 1 Grutto
2023-05-24 1 Ringmus
2023-05-20 25 Kluut
2023-05-20 20 Bergeend
2023-05-20 2 Ringmus
2023-05-20 1 Graspieper
2023-05-20 22 Kluut
2023-05-20 2 Ringmus
2023-05-20 2 Bergeend
2023-05-20 1 Grutto
2023-05-20 1 Graspieper
2023-05-20 1 Kleine Karekiet
2023-05-20 1 Bosrietzanger
2023-05-20 20 Bergeend
2023-05-20 1 Tureluur
2023-05-20 1 Bahamapijlstaart
2023-05-19 1 Kievit
2023-05-19 1 Braamsluiper
2023-05-12 1 Bahamapijlstaart

De hut ligt bij Wommels bij de afgegraven terp Swyns, in het weidevogelreservaat Skrok. U bereikt het gebied door vanaf Wommels richting Easterein de eerste afslag naar links te nemen, het Swynzerpaad op. Met de fiets kunt u de plek ook vanaf Itens bereiken: ga net voor Easterein rechtsaf, richting Wommels.

Route via Google Maps

GPS 53.11164, 5.60180