Skrok - Vogelkijkhut

Skrok is een weidevogelreservaat nabij Wommels. De hut is gelegen aan een plas. Het is een goede plaats voor om smienten en slechtvalk te zien, maar ook lepelaar, knobbelzwaan, grutto en scholekster.

Type Hut
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting NW
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-02-27 9 Kluut
2020-02-27 7 Kemphaan
2020-02-27 13 Kluut
2020-02-25 1 Buizerd
2020-02-25 2 Torenvalk
2020-02-23 1 IJslandse Grutto
2020-02-23 5 Watersnip
2020-02-23 1 Blauwe Kiekendief
2020-02-23 8 Kluut
2020-02-23 1 Kemphaan
2020-02-23 820 Grutto
2020-02-22 400 Grutto
2020-02-22 7 Kluut
2020-02-22 100 Scholekster
2020-02-22 1 Smient
2020-02-22 1 Slobeend
2020-02-22 1 Kievit
2020-02-22 1 Blauwe Kiekendief
2020-02-22 2 Bergeend
2020-02-22 1 Wintertaling

De hut ligt bij Wommels bij de afgegraven terp Swyns, in het weidevogelreservaat Skrok. U bereikt het gebied door vanaf Wommels richting Easterein de eerste afslag naar links te nemen, het Swynzerpaad op. Met de fiets kunt u de plek ook vanaf Itens bereiken: ga net voor Easterein rechtsaf, richting Wommels.

Route via Google Maps

GPS 53.11164482572112, 5.601804919568801