Skrok - Vogelkijkhut

Skrok is een weidevogelreservaat nabij Wommels. De hut is gelegen aan een plas. Het is een goede plaats voor om smienten en slechtvalk te zien, maar ook lepelaar, knobbelzwaan, grutto en scholekster.

Type Hut
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting NW
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-06-16 3 Bruine Kiekendief
2021-06-06 1 Tureluur
2021-06-06 1 Scholekster
2021-06-06 1 Kokmeeuw
2021-06-06 1 Bergeend
2021-06-06 1 Grutto
2021-06-06 1 Graspieper
2021-06-06 1 Buizerd
2021-06-06 1 Gierzwaluw
2021-06-06 3 Bergeend
2021-06-06 4 Kluut
2021-06-06 21 Bergeend
2021-06-06 1 Krakeend
2021-06-01 1 Kievit
2021-06-01 1 Kluut
2021-06-01 1 Scholekster
2021-05-28 1 Zomertaling
2021-05-18 1 Grote Bonte Specht
2021-05-16 1 Bosrietzanger
2021-05-16 1 Grote Zilverreiger

De hut ligt bij Wommels bij de afgegraven terp Swyns, in het weidevogelreservaat Skrok. U bereikt het gebied door vanaf Wommels richting Easterein de eerste afslag naar links te nemen, het Swynzerpaad op. Met de fiets kunt u de plek ook vanaf Itens bereiken: ga net voor Easterein rechtsaf, richting Wommels.

Route via Google Maps

GPS 53.11164, 5.60180