Skrok - Vogelkijkhut

Skrok is een weidevogelreservaat nabij Wommels. De hut is gelegen aan een plas. Het is een goede plaats voor om smienten en slechtvalk te zien, maar ook lepelaar, knobbelzwaan, grutto en scholekster.

Type Hut
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting NW
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-06-28 1 Witte Kwikstaart
2022-06-28 5 Spreeuw
2022-06-28 4 Kievit
2022-06-28 1 Blauwe Reiger
2022-06-28 4 Scholekster
2022-06-28 2 Houtduif
2022-06-28 1 Knobbelzwaan
2022-06-28 2 Meerkoet
2022-06-28 1 Rietgors
2022-06-28 7 Grauwe Gans
2022-06-28 1 Bruine Kiekendief
2022-06-28 16 Oeverzwaluw
2022-06-28 2 Wilde Eend
2022-06-28 7 Bergeend
2022-06-28 10 Kokmeeuw
2022-06-28 7 Kemphaan
2022-06-28 2 Grutto
2022-06-28 55 Kluut
2022-06-24 10 Bergeend
2022-06-24 5 Krakeend

De hut ligt bij Wommels bij de afgegraven terp Swyns, in het weidevogelreservaat Skrok. U bereikt het gebied door vanaf Wommels richting Easterein de eerste afslag naar links te nemen, het Swynzerpaad op. Met de fiets kunt u de plek ook vanaf Itens bereiken: ga net voor Easterein rechtsaf, richting Wommels.

Route via Google Maps

GPS 53.11164, 5.60180