Skrok - Vogelkijkhut

Skrok is een weidevogelreservaat nabij Wommels. De hut is gelegen aan een plas. Het is een goede plaats voor om smienten en slechtvalk te zien, maar ook lepelaar, knobbelzwaan, grutto en scholekster.

Type Hut
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting NW
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-07-09 1 Knobbelzwaan
2024-07-09 10 Huismus
2024-07-09 2 Gierzwaluw
2024-07-06 1 Kleine Mantelmeeuw
2024-07-06 1 Bergeend
2024-07-06 1 Bruine Kiekendief
2024-07-06 1 Torenvalk
2024-07-06 1 Blauwe Reiger
2024-07-06 1 Bruine Kiekendief
2024-07-06 1 Zilvermeeuw
2024-07-06 1 Kokmeeuw
2024-07-06 1 Bruine Kiekendief
2024-07-06 1 Boerenzwaluw
2024-07-06 1 Bruine Kiekendief
2024-07-06 1 Kluut
2024-07-06 1 Kokmeeuw
2024-07-06 1 Slobeend
2024-07-06 1 Krakeend
2024-07-06 1 Bergeend
2024-06-30 3 Nijlgans

De hut ligt bij Wommels bij de afgegraven terp Swyns, in het weidevogelreservaat Skrok. U bereikt het gebied door vanaf Wommels richting Easterein de eerste afslag naar links te nemen, het Swynzerpaad op. Met de fiets kunt u de plek ook vanaf Itens bereiken: ga net voor Easterein rechtsaf, richting Wommels.

Route via Google Maps

GPS 53.11164, 5.60180