Skrok - Vogelkijkhut

Skrok is een weidevogelreservaat nabij Wommels. De hut is gelegen aan een plas. Het is een goede plaats voor om smienten en slechtvalk te zien, maar ook lepelaar, knobbelzwaan, grutto en scholekster.

Type Hut
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting NW
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-02-01 5 Grutto
2023-02-01 3 Slobeend
2023-02-01 4 Bergeend
2023-02-01 1 Knobbelzwaan
2023-01-29 1 Ruigpootbuizerd
2023-01-28 1 Grote Zilverreiger
2023-01-28 3 Holenduif
2023-01-27 1 Grote Bonte Specht
2023-01-27 2 Merel
2023-01-27 1 Koolmees
2023-01-27 1 Pimpelmees
2023-01-27 1 Merel
2023-01-27 1 Vink
2023-01-27 1 Ringmus
2023-01-27 1 Roodborst
2023-01-18 1 Roek
2023-01-18 1 Zilvermeeuw
2023-01-18 40 Stormmeeuw
2023-01-18 1 Kokmeeuw
2023-01-18 240 Meerkoet

De hut ligt bij Wommels bij de afgegraven terp Swyns, in het weidevogelreservaat Skrok. U bereikt het gebied door vanaf Wommels richting Easterein de eerste afslag naar links te nemen, het Swynzerpaad op. Met de fiets kunt u de plek ook vanaf Itens bereiken: ga net voor Easterein rechtsaf, richting Wommels.

Route via Google Maps

GPS 53.11164, 5.60180