Skrok - Vogelkijkhut

Skrok is een weidevogelreservaat nabij Wommels. De hut is gelegen aan een plas. Het is een goede plaats voor om smienten en slechtvalk te zien, maar ook lepelaar, knobbelzwaan, grutto en scholekster.

Type Hut
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting NW
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-01-16 21 Knobbelzwaan
2022-01-12 1 Groenling
2022-01-04 1 Spreeuw
2022-01-04 1 Kauw
2022-01-04 1 Ekster
2022-01-04 1 Stormmeeuw
2022-01-04 1 Kievit
2022-01-04 1 Meerkoet
2022-01-04 1 Waterhoen
2022-01-04 1 Buizerd
2022-01-04 1 Slobeend
2022-01-04 1 Smient
2022-01-04 1 Bergeend
2022-01-04 2 Nijlgans
2022-01-04 1 Grauwe Gans
2022-01-04 1 Kolgans
2022-01-04 2 Knobbelzwaan
2022-01-04 1 Grote Zilverreiger
2022-01-04 1 Aalscholver
2021-12-30 1 Zwarte Kraai

De hut ligt bij Wommels bij de afgegraven terp Swyns, in het weidevogelreservaat Skrok. U bereikt het gebied door vanaf Wommels richting Easterein de eerste afslag naar links te nemen, het Swynzerpaad op. Met de fiets kunt u de plek ook vanaf Itens bereiken: ga net voor Easterein rechtsaf, richting Wommels.

Route via Google Maps

GPS 53.11164, 5.60180