Noard-Fryslân Bûtendyks - Uitkijkplateau

's Winters is dit een goede plek om ganzen en slechtvalken te zien. U kijkt uit over het gebied vanaf een oude bunker.

Type Overig
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. Het gebied kan soms erg drassig zijn. Het is daarom aan te raden laarzen aan te doen.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-10-07 1 Slechtvalk
2022-10-07 2 Zwarte Ruiter
2022-10-07 1 Tapuit
2022-10-06 1 Slechtvalk
2022-10-06 1 Smelleken
2022-09-30 1 Veldleeuwerik
2022-09-29 1 Tapuit
2022-09-29 1 Witte Kwikstaart
2022-09-29 1 Buizerd
2022-09-29 1 Torenvalk
2022-09-29 1 Aalscholver
2022-09-29 1 Goudplevier
2022-09-29 1 Graspieper
2022-09-29 3 Watersnip
2022-09-29 1 Wulp
2022-09-29 1 Bonte Strandloper
2022-09-29 1 Bergeend
2022-09-29 1 Grutto
2022-09-29 2 Tureluur
2022-09-29 1 Bontbekplevier

U kunt parkeren ten noorden van Oudebildtzijl, aan de Zeedijk. Vanaf hier kunt u een wandeling van 3 km maken door het mooie buitendijkse gebied. Halverwege treft u de bunker aan.

Route via Google Maps

GPS 53.33362, 5.73496