Wânswerd - Oogvliet - vogelkijkhut

Dit betreft een gebiede met open grasland, rietkragen en vaarten. U kunt hier veel ganzen, watervogels en weidevogels vinden.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-06-09 1 Boerenzwaluw
2021-06-09 1 Veldleeuwerik
2021-06-09 1 Kuifeend
2021-06-09 1 Wilde Eend
2021-06-09 1 Grote Bonte Specht
2021-05-18 6 Kluut
2021-05-18 1 Grutto
2021-04-22 1 Oeverzwaluw
2021-04-15 36 Oeverzwaluw
2021-04-11 1 Zilvermeeuw
2021-04-10 1 Ross' Gans
2021-04-10 1 Blauwe Kiekendief
2021-04-10 1 Lepelaar
2021-04-10 5000 Brandgans
2021-04-10 1 Ross' Gans
2021-04-10 1 Blauwe Kiekendief
2021-04-10 1 Lepelaar
2021-04-10 1 Lepelaar
2021-04-10 5000 Brandgans
2021-04-10 1 Ross' Gans

Ljouerterdyk/N357. Vertrek in zuidwestelijke richting naar Botniaweg. Sla linksaf naar de Wildlandsweg. Sla linksaf naar de Jouwsmabuorren. Weg vervolgen naar Kelnersweg. U vindt uw bestemming links.

Route via Google Maps

GPS 53.30442, 5.82882