Wânswerd - Oogvliet - vogelkijkhut

Dit betreft een gebiede met open grasland, rietkragen en vaarten. U kunt hier veel ganzen, watervogels en weidevogels vinden.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-05-28 1 Boerenzwaluw
2023-05-06 1 Ringmus
2023-05-02 11 Zwarte Ibis
2023-05-01 11 Zwarte Ibis
2023-05-01 11 Zwarte Ibis
2023-04-12 2 Oeverzwaluw
2023-03-28 2000 Brandgans
2023-03-28 20 Kluut
2023-03-28 6 Grutto
2023-03-28 1 Nijlgans
2023-03-28 100 Smient
2023-03-28 8 Bergeend
2023-03-28 32 Kemphaan
2023-03-28 4 Tureluur
2023-03-28 1 Slechtvalk
2023-03-28 1 Blauwe Kiekendief
2023-03-08 2 Kleine Zilverreiger
2023-01-07 1 Slechtvalk
2022-12-08 1 Slechtvalk
2022-10-07 1 Veldleeuwerik

Ljouerterdyk/N357. Vertrek in zuidwestelijke richting naar Botniaweg. Sla linksaf naar de Wildlandsweg. Sla linksaf naar de Jouwsmabuorren. Weg vervolgen naar Kelnersweg. U vindt uw bestemming links.

Route via Google Maps

GPS 53.30442, 5.82882