Wânswerd - Oogvliet - vogelkijkhut

Dit betreft een gebiede met open grasland, rietkragen en vaarten. U kunt hier veel ganzen, watervogels en weidevogels vinden.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-05-26 1 Veldleeuwerik
2024-05-26 1 Grutto
2024-05-19 11 Grutto
2024-05-19 33 Oeverzwaluw
2024-05-19 22 Grauwe Gans
2024-05-12 1 Rietzanger
2024-05-12 33 Oeverzwaluw
2024-04-27 1 Parkeend
2024-04-27 110 Kemphaan
2024-04-25 1 Rietzanger
2024-04-25 500 Brandgans
2024-04-25 2 Kievit
2024-04-25 1 Kolgans
2024-04-25 1 Scholekster
2024-04-25 1 Wilde Eend
2024-04-25 1 Bergeend
2024-04-25 1 Grutto
2024-04-25 1 Krakeend
2024-04-25 1 Knobbelzwaan
2024-04-25 1 Kluut

Ljouerterdyk/N357. Vertrek in zuidwestelijke richting naar Botniaweg. Sla linksaf naar de Wildlandsweg. Sla linksaf naar de Jouwsmabuorren. Weg vervolgen naar Kelnersweg. U vindt uw bestemming links.

Route via Google Maps

GPS 53.30442, 5.82882