Gytsjerk - 't Set - Vogelkijkhut

Vanaf deze plek kijkt u uit op een zomerpolder met een aantal sloten. Het is een belangrijk vogelgebied. Gedurende het winterhalfjaar staat de zomerpolder onder water. De plasdras-gebieden vormen een belangrijke pleisterplaats voor ganzen, steltlopers en eenden. In de zomerperiode zijn er diverse weidevogelsoorten aanwezig. Er broeden veel gele kwikstaarten in het gebied.

Type Hut
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-06-18 1 Gekraagde Roodstaart
2021-06-18 1 Tureluur
2021-06-18 1 Grauwe Vliegenvanger
2021-06-18 3 Tuinfluiter
2021-06-18 4 Roodborsttapuit
2021-06-18 1 Bruine Kiekendief
2021-06-14 1 Buizerd
2021-06-14 1 Witte Kwikstaart
2021-06-03 1 Boomvalk
2021-05-31 1 Boomvalk
2021-05-30 1 Bruine Kiekendief
2021-05-30 1 Nachtegaal
2021-05-30 1 Spotvogel
2021-05-30 3 Watersnip
2021-05-30 6 Wulp
2021-05-29 1 Rotgans
2021-05-24 2 Oeverloper
2021-05-24 1 Roerdomp
2021-05-23 1 Nachtegaal
2021-05-22 1 Bonte Vliegenvanger

Vanaf Leeuwarden gaat u richting Hardegarijp. U slaat bij het kruispunt Tytsjerk linksaf de Westerdyk op. Bij de tweede afslag (Gytsjerk) slaat u weer links af, waarna u alsmaar rechtdoor gaat tot het bord "einde Gytsjerk". Hierna gaat u linksaf, de Gystjerkerhoeke op. Rijd door tot de splitsing en sla linksaf de Kooiweg in. Volg deze weg tot u bij de kijkhut komt.

Route via Google Maps

GPS 53.23206, 5.87585