Gytsjerk - 't Set - Vogelkijkhut

Vanaf deze plek kijkt u uit op een zomerpolder met een aantal sloten. Het is een belangrijk vogelgebied. Gedurende het winterhalfjaar staat de zomerpolder onder water. De plasdras-gebieden vormen een belangrijke pleisterplaats voor ganzen, steltlopers en eenden. In de zomerperiode zijn er diverse weidevogelsoorten aanwezig. Er broeden veel gele kwikstaarten in het gebied.

Type Hut
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-10-06 1 Roodborsttapuit
2022-10-06 2 Roodborst
2022-09-21 1 Boomvalk
2022-09-21 1 Zwarte Ruiter
2022-09-21 1 Witgat
2022-09-21 1 Watersnip
2022-09-20 2 Sijs
2022-09-06 5 Buizerd
2022-09-06 3 Reuzenstern
2022-09-06 2 Grote Zilverreiger
2022-09-06 2 Bruine Kiekendief
2022-09-06 1 Waterral
2022-09-06 1 Blauwe Reiger
2022-09-06 60 Grauwe Gans
2022-09-06 5 Aalscholver
2022-09-06 1 Buizerd
2022-09-05 1 Bruine Kiekendief
2022-09-05 1 Gierzwaluw
2022-08-29 2 Rietgors
2022-08-25 1 Bruine Kiekendief

Vanaf Leeuwarden gaat u richting Hardegarijp. U slaat bij het kruispunt Tytsjerk linksaf de Westerdyk op. Bij de tweede afslag (Gytsjerk) slaat u weer links af, waarna u alsmaar rechtdoor gaat tot het bord "einde Gytsjerk". Hierna gaat u linksaf, de Gystjerkerhoeke op. Rijd door tot de splitsing en sla linksaf de Kooiweg in. Volg deze weg tot u bij de kijkhut komt.

Route via Google Maps

GPS 53.23206, 5.87585