Gytsjerk - 't Set - Vogelkijkhut

Vanaf deze plek kijkt u uit op een zomerpolder met een aantal sloten. Het is een belangrijk vogelgebied. Gedurende het winterhalfjaar staat de zomerpolder onder water. De plasdras-gebieden vormen een belangrijke pleisterplaats voor ganzen, steltlopers en eenden. In de zomerperiode zijn er diverse weidevogelsoorten aanwezig. Er broeden veel gele kwikstaarten in het gebied.

Type Hut
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-05-26 1 Grote Bonte Specht
2020-05-17 1 Koekoek
2020-05-17 1 Torenvalk
2020-05-17 4 Regenwulp
2020-05-17 1 Torenvalk
2020-05-16 1 Appelvink
2020-05-16 1 Kolgans
2020-05-16 3 Regenwulp
2020-05-16 11 Bontbekplevier
2020-05-10 2 Sperwer
2020-05-08 1 Sperwer
2020-05-08 1 Boomvalk
2020-05-08 12 Regenwulp
2020-05-08 5 Regenwulp
2020-05-08 3 Regenwulp
2020-05-08 1 Groenpootruiter
2020-05-08 1 Oeverloper
2020-05-08 3 Groenpootruiter
2020-05-08 1 Kleine Plevier
2020-05-08 8 Regenwulp

Vanaf Leeuwarden gaat u richting Hardegarijp. U slaat bij het kruispunt Tytsjerk linksaf de Westerdyk op. Bij de tweede afslag (Gytsjerk) slaat u weer links af, waarna u alsmaar rechtdoor gaat tot het bord "einde Gytsjerk". Hierna gaat u linksaf, de Gystjerkerhoeke op. Rijd door tot de splitsing en sla linksaf de Kooiweg in. Volg deze weg tot u bij de kijkhut komt.

Route via Google Maps

GPS 53.2320588160017, 5.8758545643914