Gytsjerk - 't Set - Vogelkijkhut

Vanaf deze plek kijkt u uit op een zomerpolder met een aantal sloten. Het is een belangrijk vogelgebied. Gedurende het winterhalfjaar staat de zomerpolder onder water. De plasdras-gebieden vormen een belangrijke pleisterplaats voor ganzen, steltlopers en eenden. In de zomerperiode zijn er diverse weidevogelsoorten aanwezig. Er broeden veel gele kwikstaarten in het gebied.

Type Hut
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-02-23 300 Grutto
2021-02-23 150 Scholekster
2021-02-23 2 Grote Zilverreiger
2021-02-23 6000 Smient
2021-02-23 1000 Krakeend
2021-02-23 200 Slobeend
2021-02-23 500 Wintertaling
2021-02-23 30 Pijlstaart
2021-02-23 30 Kuifeend
2021-02-23 20 Tafeleend
2021-02-23 13 Bergeend
2021-02-23 7 Nonnetje
2021-02-23 2 Slechtvalk
2021-02-23 2 Pontische Meeuw
2021-02-23 1 Kleine Mantelmeeuw
2021-02-23 200 Kievit
2021-02-23 1 Grote Lijster
2021-02-23 1 Zanglijster
2021-02-23 1 Holenduif
2021-02-20 1 Grote Zaagbek

Vanaf Leeuwarden gaat u richting Hardegarijp. U slaat bij het kruispunt Tytsjerk linksaf de Westerdyk op. Bij de tweede afslag (Gytsjerk) slaat u weer links af, waarna u alsmaar rechtdoor gaat tot het bord "einde Gytsjerk". Hierna gaat u linksaf, de Gystjerkerhoeke op. Rijd door tot de splitsing en sla linksaf de Kooiweg in. Volg deze weg tot u bij de kijkhut komt.

Route via Google Maps

GPS 53.2320588160017, 5.8758545643914