Gytsjerk - 't Set - Vogelkijkhut

Vanaf deze plek kijkt u uit op een zomerpolder met een aantal sloten. Het is een belangrijk vogelgebied. Gedurende het winterhalfjaar staat de zomerpolder onder water. De plasdras-gebieden vormen een belangrijke pleisterplaats voor ganzen, steltlopers en eenden. In de zomerperiode zijn er diverse weidevogelsoorten aanwezig. Er broeden veel gele kwikstaarten in het gebied.

Type Hut
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-06-26 2 Roodborsttapuit
2022-06-26 1 Spotvogel
2022-06-26 1 Wulp
2022-06-24 1 Kleine Karekiet
2022-06-24 25 Grote Canadese Gans
2022-06-24 1 Tuinfluiter
2022-06-24 1 Waterhoen
2022-06-22 2 Grauwe Vliegenvanger
2022-06-22 1 Boerenzwaluw
2022-06-22 1 Bruine Kiekendief
2022-06-22 1 Winterkoning
2022-06-22 1 Holenduif
2022-06-22 1 Roek
2022-06-19 1 Baardman
2022-06-19 1 Baardman
2022-06-18 1 Spotvogel
2022-06-18 3 Grauwe Vliegenvanger
2022-06-18 1 Kneu
2022-05-22 2 Appelvink
2022-05-22 1 Koekoek

Vanaf Leeuwarden gaat u richting Hardegarijp. U slaat bij het kruispunt Tytsjerk linksaf de Westerdyk op. Bij de tweede afslag (Gytsjerk) slaat u weer links af, waarna u alsmaar rechtdoor gaat tot het bord "einde Gytsjerk". Hierna gaat u linksaf, de Gystjerkerhoeke op. Rijd door tot de splitsing en sla linksaf de Kooiweg in. Volg deze weg tot u bij de kijkhut komt.

Route via Google Maps

GPS 53.23206, 5.87585