Gytsjerk - 't Set - Vogelkijkhut

Vanaf deze plek kijkt u uit op een zomerpolder met een aantal sloten. Het is een belangrijk vogelgebied. Gedurende het winterhalfjaar staat de zomerpolder onder water. De plasdras-gebieden vormen een belangrijke pleisterplaats voor ganzen, steltlopers en eenden. In de zomerperiode zijn er diverse weidevogelsoorten aanwezig. Er broeden veel gele kwikstaarten in het gebied.

Type Hut
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-11-24 1 Grote Zilverreiger
2020-11-24 1 Roodborst
2020-11-24 4 Waterpieper
2020-11-24 1 Bruine Kiekendief
2020-11-24 50 Kievit
2020-11-22 1 Zwarte Ruiter
2020-11-18 1 Geelpootmeeuw
2020-11-18 300000 Spreeuw
2020-11-18 1 Havik
2020-11-18 1 Blauwe Kiekendief
2020-11-18 1 Geelpootmeeuw
2020-11-18 1 Blauwe Kiekendief
2020-11-18 2 Grote Mantelmeeuw
2020-11-18 1 Witgat
2020-11-18 2 Witte Kwikstaart
2020-11-18 1 Sperwer
2020-11-16 1 Roze Spreeuw
2020-11-14 2 Blauwe Kiekendief
2020-10-23 1 Slechtvalk
2020-10-09 1 Slechtvalk

Vanaf Leeuwarden gaat u richting Hardegarijp. U slaat bij het kruispunt Tytsjerk linksaf de Westerdyk op. Bij de tweede afslag (Gytsjerk) slaat u weer links af, waarna u alsmaar rechtdoor gaat tot het bord "einde Gytsjerk". Hierna gaat u linksaf, de Gystjerkerhoeke op. Rijd door tot de splitsing en sla linksaf de Kooiweg in. Volg deze weg tot u bij de kijkhut komt.

Route via Google Maps

GPS 53.2320588160017, 5.8758545643914