Gytsjerk - 't Set - Vogelkijkhut

Vanaf deze plek kijkt u uit op een zomerpolder met een aantal sloten. Het is een belangrijk vogelgebied. Gedurende het winterhalfjaar staat de zomerpolder onder water. De plasdras-gebieden vormen een belangrijke pleisterplaats voor ganzen, steltlopers en eenden. In de zomerperiode zijn er diverse weidevogelsoorten aanwezig. Er broeden veel gele kwikstaarten in het gebied.

Type Hut
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-01-28 1 Waterral
2023-01-28 1 Pijlstaart
2023-01-08 1 Raaf
2023-01-08 2 Goudvink
2023-01-08 1 Vuurgoudhaan
2023-01-08 3 Witte Kwikstaart
2023-01-08 1 Pijlstaart
2023-01-08 30 Goudplevier
2023-01-08 1 Grote Mantelmeeuw
2023-01-08 1 Koolmees
2023-01-08 1 Dodaars
2023-01-08 1 Roodborsttapuit
2023-01-08 1 Bruine Kiekendief
2023-01-08 1 Smient
2023-01-08 1 Pijlstaart
2023-01-08 1 Kuifeend
2023-01-08 25 Sijs
2023-01-08 10 Putter
2023-01-08 3 Boomkruiper
2023-01-08 1 Vink

Vanaf Leeuwarden gaat u richting Hardegarijp. U slaat bij het kruispunt Tytsjerk linksaf de Westerdyk op. Bij de tweede afslag (Gytsjerk) slaat u weer links af, waarna u alsmaar rechtdoor gaat tot het bord "einde Gytsjerk". Hierna gaat u linksaf, de Gystjerkerhoeke op. Rijd door tot de splitsing en sla linksaf de Kooiweg in. Volg deze weg tot u bij de kijkhut komt.

Route via Google Maps

GPS 53.23206, 5.87585