Gytsjerk - 't Set - Vogelkijkhut

Vanaf deze plek kijkt u uit op een zomerpolder met een aantal sloten. Het is een belangrijk vogelgebied. Gedurende het winterhalfjaar staat de zomerpolder onder water. De plasdras-gebieden vormen een belangrijke pleisterplaats voor ganzen, steltlopers en eenden. In de zomerperiode zijn er diverse weidevogelsoorten aanwezig. Er broeden veel gele kwikstaarten in het gebied.

Type Hut
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-06-01 1 Sperwer
2023-05-30 1 Kolgans
2023-05-30 2 Roodborsttapuit
2023-05-30 1 Grote Zilverreiger
2023-05-30 1 Graspieper
2023-05-30 1 Koekoek
2023-05-30 1 Staartmees
2023-05-26 1 Grasmus
2023-05-19 1 Boomvalk
2023-05-19 2 Sperwer
2023-05-18 1 Zwarte Wouw
2023-05-14 1 Bonte Vliegenvanger
2023-05-07 15 Regenwulp
2023-05-07 1 Boomvalk
2023-05-07 1 Sperwer
2023-05-04 1 Ransuil
2023-05-04 1 Ransuil
2023-04-30 1 Aalscholver
2023-04-30 4 Regenwulp
2023-04-30 1 Bruine Kiekendief

Vanaf Leeuwarden gaat u richting Hardegarijp. U slaat bij het kruispunt Tytsjerk linksaf de Westerdyk op. Bij de tweede afslag (Gytsjerk) slaat u weer links af, waarna u alsmaar rechtdoor gaat tot het bord "einde Gytsjerk". Hierna gaat u linksaf, de Gystjerkerhoeke op. Rijd door tot de splitsing en sla linksaf de Kooiweg in. Volg deze weg tot u bij de kijkhut komt.

Route via Google Maps

GPS 53.23206, 5.87585