Gytsjerk - 't Set - Vogelkijkhut

Vanaf deze plek kijkt u uit op een zomerpolder met een aantal sloten. Het is een belangrijk vogelgebied. Gedurende het winterhalfjaar staat de zomerpolder onder water. De plasdras-gebieden vormen een belangrijke pleisterplaats voor ganzen, steltlopers en eenden. In de zomerperiode zijn er diverse weidevogelsoorten aanwezig. Er broeden veel gele kwikstaarten in het gebied.

Type Hut
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-01-26 6 Bergeend
2020-01-26 2 Nonnetje
2020-01-26 16 Waterpieper
2020-01-26 1 Nonnetje
2020-01-22 1 Matkop
2020-01-20 1 IJsvogel
2020-01-20 80 Smient
2020-01-20 10 Aalscholver
2020-01-20 25 Bergeend
2020-01-20 100 Slobeend
2020-01-20 2 Grote Canadese Gans
2020-01-20 3 Ooievaar
2020-01-15 60 Meerkoet
2020-01-15 10 Wilde Eend
2020-01-15 10000 Spreeuw
2020-01-15 50 Kauw
2020-01-15 3 Brandgans
2020-01-14 1 Nonnetje
2020-01-13 4 Bergeend
2020-01-13 2 Nijlgans

Vanaf Leeuwarden gaat u richting Hardegarijp. U slaat bij het kruispunt Tytsjerk linksaf de Westerdyk op. Bij de tweede afslag (Gytsjerk) slaat u weer links af, waarna u alsmaar rechtdoor gaat tot het bord "einde Gytsjerk". Hierna gaat u linksaf, de Gystjerkerhoeke op. Rijd door tot de splitsing en sla linksaf de Kooiweg in. Volg deze weg tot u bij de kijkhut komt.

Route via Google Maps

GPS 53.2320588160017, 5.8758545643914