Gytsjerk - 't Set - Vogelkijkhut

Vanaf deze plek kijkt u uit op een zomerpolder met een aantal sloten. Het is een belangrijk vogelgebied. Gedurende het winterhalfjaar staat de zomerpolder onder water. De plasdras-gebieden vormen een belangrijke pleisterplaats voor ganzen, steltlopers en eenden. In de zomerperiode zijn er diverse weidevogelsoorten aanwezig. Er broeden veel gele kwikstaarten in het gebied.

Type Hut
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-07-10 1 Gele Kwikstaart
2024-07-10 10 Putter
2024-07-10 1 Bruine Kiekendief
2024-07-10 1 Bosrietzanger
2024-07-10 3 Gele Kwikstaart
2024-07-10 2 Bruine Kiekendief
2024-07-10 1 Grote Zilverreiger
2024-07-10 1 Koekoek
2024-07-10 1 Bosrietzanger
2024-07-08 1 Grote Zilverreiger
2024-06-21 1 Roerdomp
2024-06-21 1 Roerdomp
2024-06-19 1 Smient
2024-06-17 1 Roerdomp
2024-06-13 1 Roerdomp
2024-06-07 1 Roerdomp
2024-06-03 1 Cetti's Zanger
2024-06-02 4 Bergeend
2024-06-02 3 Wulp
2024-06-02 1 Lepelaar

Vanaf Leeuwarden gaat u richting Hardegarijp. U slaat bij het kruispunt Tytsjerk linksaf de Westerdyk op. Bij de tweede afslag (Gytsjerk) slaat u weer links af, waarna u alsmaar rechtdoor gaat tot het bord "einde Gytsjerk". Hierna gaat u linksaf, de Gystjerkerhoeke op. Rijd door tot de splitsing en sla linksaf de Kooiweg in. Volg deze weg tot u bij de kijkhut komt.

Route via Google Maps

GPS 53.23206, 5.87585