Grutte Wielen - Uitkijkpunt

Deze uitzichtheuvel kijkt over meren en petgatencomplexen die nu vooral bestaan uit riet en zeggevegetaties. Bruine kiekendief, baardman, roerdomp, blauwborst, waterral, rietzanger en kleine karekiet broeden in dit gebied. Verder kunt u hier bijzondere zeggen en russen aantreffen en soorten zoals glaskroos en poelruit.

Type Heuvel
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-08-16 1 Boomvalk
2022-08-15 1 Blauwe Reiger
2022-08-14 1 Fuut
2022-08-13 1 Roerdomp
2022-08-09 1 Fuut
2022-08-09 1 Ooievaar
2022-08-07 3 Grauwe Vliegenvanger
2022-08-07 1 Snor
2022-08-06 2 Putter
2022-08-06 5 Gele Kwikstaart
2022-08-06 5 Gele Kwikstaart
2022-08-06 1 Witgat
2022-08-06 1 Bontbekplevier
2022-08-06 3 Oeverloper
2022-08-01 1 Ooievaar
2022-07-30 1 Kwak
2022-07-29 1 IJsvogel
2022-07-27 1 Ooievaar
2022-07-24 1 Koekoek
2022-07-24 1 Boomvalk

Vanaf Leeuwarden gaat u richting Hurdegaryp. Over de brug neemt u de eerste afslag links, waarna u meteen rechts gaat. Links ligt een parkeerplaats, ongeveer 200 meter voor boerderij. Vanaf daar is de uitzichtheuvel meteen al zichtbaar. De looproute spreekt voor zich en is ongeveer 200 meter.

Route via Google Maps

GPS 53.21998, 5.88575