Grutte Wielen - Uitkijkpunt

Deze uitzichtheuvel kijkt over meren en petgatencomplexen die nu vooral bestaan uit riet en zeggevegetaties. Bruine kiekendief, baardman, roerdomp, blauwborst, waterral, rietzanger en kleine karekiet broeden in dit gebied. Verder kunt u hier bijzondere zeggen en russen aantreffen en soorten zoals glaskroos en poelruit.

Type Heuvel
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-01-26 16 Waterpieper
2020-01-26 1 Nonnetje
2020-01-24 1 Nonnetje
2020-01-24 4 Kuifeend
2020-01-24 4 Nonnetje
2020-01-23 1 Fuut
2020-01-23 1 Waterhoen
2020-01-23 5 Krakeend
2020-01-23 1 Tafeleend
2020-01-23 3 Kuifeend
2020-01-23 1 Grote Bonte Specht
2020-01-23 4 Kuifeend
2020-01-23 1 Wilde Eend
2020-01-23 1 Fuut
2020-01-23 1 Nonnetje
2020-01-20 1 Ooievaar
2020-01-20 2 Grote Canadese Gans
2020-01-20 3 Ooievaar
2020-01-19 1 Houtsnip
2020-01-19 2 Goudhaan

Vanaf Leeuwarden gaat u richting Hurdegaryp. Over de brug neemt u de eerste afslag links, waarna u meteen rechts gaat. Links ligt een parkeerplaats, ongeveer 200 meter voor boerderij. Vanaf daar is de uitzichtheuvel meteen al zichtbaar. De looproute spreekt voor zich en is ongeveer 200 meter.

Route via Google Maps

GPS 53.219977325046735, 5.885748781546622