Grutte Wielen - Uitkijkpunt

Deze uitzichtheuvel kijkt over meren en petgatencomplexen die nu vooral bestaan uit riet en zeggevegetaties. Bruine kiekendief, baardman, roerdomp, blauwborst, waterral, rietzanger en kleine karekiet broeden in dit gebied. Verder kunt u hier bijzondere zeggen en russen aantreffen en soorten zoals glaskroos en poelruit.

Type Heuvel
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-06-20 1 Roodborsttapuit
2021-06-20 1 Trompetzwaan
2021-06-20 1 Roodborsttapuit
2021-06-20 1 Bruine Kiekendief
2021-06-20 1 Baardman
2021-06-18 1 Bruine Kiekendief
2021-06-17 1 Rietzanger
2021-06-15 1 Roerdomp
2021-06-13 1 Baardman
2021-06-13 1 Koekoek
2021-06-13 1 Witsterblauwborst
2021-06-13 1 Boomvalk
2021-06-13 1 Blauwborst
2021-06-13 1 Blauwborst
2021-06-13 1 Snor
2021-06-13 1 Grasmus
2021-06-13 1 Sprinkhaanzanger
2021-06-13 1 Baardman
2021-06-12 1 IJsvogel
2021-06-11 1 Grauwe Gans

Vanaf Leeuwarden gaat u richting Hurdegaryp. Over de brug neemt u de eerste afslag links, waarna u meteen rechts gaat. Links ligt een parkeerplaats, ongeveer 200 meter voor boerderij. Vanaf daar is de uitzichtheuvel meteen al zichtbaar. De looproute spreekt voor zich en is ongeveer 200 meter.

Route via Google Maps

GPS 53.21998, 5.88575