Grutte Wielen - Uitkijkpunt

Deze uitzichtheuvel kijkt over meren en petgatencomplexen die nu vooral bestaan uit riet en zeggevegetaties. Bruine kiekendief, baardman, roerdomp, blauwborst, waterral, rietzanger en kleine karekiet broeden in dit gebied. Verder kunt u hier bijzondere zeggen en russen aantreffen en soorten zoals glaskroos en poelruit.

Type Heuvel
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-01-31 1 Ooievaar
2023-01-30 1 Pontische Meeuw
2023-01-30 5 Nonnetje
2023-01-30 2 Grote Zaagbek
2023-01-26 11 Krakeend
2023-01-26 4 Nonnetje
2023-01-26 1 Buizerd
2023-01-26 3 Krakeend
2023-01-26 4 Grote Canadese Gans
2023-01-26 2 Nijlgans
2023-01-26 3 Kuifeend
2023-01-26 1 Fuut
2023-01-26 1 Nonnetje
2023-01-22 2 Matkop
2023-01-21 1 Krakeend
2023-01-21 1 Havik
2023-01-21 1 Nonnetje
2023-01-21 1 Wintertaling
2023-01-21 1 Kuifeend
2023-01-21 1 Krakeend

Vanaf Leeuwarden gaat u richting Hurdegaryp. Over de brug neemt u de eerste afslag links, waarna u meteen rechts gaat. Links ligt een parkeerplaats, ongeveer 200 meter voor boerderij. Vanaf daar is de uitzichtheuvel meteen al zichtbaar. De looproute spreekt voor zich en is ongeveer 200 meter.

Route via Google Maps

GPS 53.21998, 5.88575