Grutte Wielen - Uitkijkpunt

Deze uitzichtheuvel kijkt over meren en petgatencomplexen die nu vooral bestaan uit riet en zeggevegetaties. Bruine kiekendief, baardman, roerdomp, blauwborst, waterral, rietzanger en kleine karekiet broeden in dit gebied. Verder kunt u hier bijzondere zeggen en russen aantreffen en soorten zoals glaskroos en poelruit.

Type Heuvel
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-01-15 9 Nonnetje
2021-01-15 5 Kokmeeuw
2021-01-15 2 Ooievaar
2021-01-15 1 Koperwiek
2021-01-15 30 Spreeuw
2021-01-15 4 Nonnetje
2021-01-15 4 Brilduiker
2021-01-15 1 Kuifeend
2021-01-15 1 Gaai
2021-01-14 1 Grote Zaagbek
2021-01-14 2 Bergeend
2021-01-14 6 Tafeleend
2021-01-14 30 Kuifeend
2021-01-14 4 Nonnetje
2021-01-14 1 Grote Zaagbek
2021-01-13 1 Nonnetje
2021-01-13 1 Grote Zaagbek
2021-01-13 4 Nonnetje
2021-01-12 6 Nonnetje
2021-01-12 2 Nonnetje

Vanaf Leeuwarden gaat u richting Hurdegaryp. Over de brug neemt u de eerste afslag links, waarna u meteen rechts gaat. Links ligt een parkeerplaats, ongeveer 200 meter voor boerderij. Vanaf daar is de uitzichtheuvel meteen al zichtbaar. De looproute spreekt voor zich en is ongeveer 200 meter.

Route via Google Maps

GPS 53.219977325046735, 5.885748781546622