Grutte Wielen - Uitkijkpunt

Deze uitzichtheuvel kijkt over meren en petgatencomplexen die nu vooral bestaan uit riet en zeggevegetaties. Bruine kiekendief, baardman, roerdomp, blauwborst, waterral, rietzanger en kleine karekiet broeden in dit gebied. Verder kunt u hier bijzondere zeggen en russen aantreffen en soorten zoals glaskroos en poelruit.

Type Heuvel
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-07-21 2 Kwak
2024-07-21 2 Kwak
2024-07-21 1 Oeverzwaluw
2024-07-21 1 Havik
2024-07-21 1 Grote Gele Kwikstaart
2024-07-21 1 Oeverzwaluw
2024-07-21 1 Fitis
2024-07-20 1 Waterhoen
2024-07-19 1 Fuut
2024-07-17 1 Grote Zilverreiger
2024-07-17 2 Rietzanger
2024-07-17 1 Buizerd
2024-07-17 1 Rietgors
2024-07-17 1 Snor
2024-07-17 1 Regenwulp
2024-07-17 1 Ooievaar
2024-07-17 1 Oeverloper
2024-07-17 1 Merel
2024-07-17 1 Visdief
2024-07-17 5 Gierzwaluw

Vanaf Leeuwarden gaat u richting Hurdegaryp. Over de brug neemt u de eerste afslag links, waarna u meteen rechts gaat. Links ligt een parkeerplaats, ongeveer 200 meter voor boerderij. Vanaf daar is de uitzichtheuvel meteen al zichtbaar. De looproute spreekt voor zich en is ongeveer 200 meter.

Route via Google Maps

GPS 53.21998, 5.88575