Grutte Wielen - Uitkijkpunt

Deze uitzichtheuvel kijkt over meren en petgatencomplexen die nu vooral bestaan uit riet en zeggevegetaties. Bruine kiekendief, baardman, roerdomp, blauwborst, waterral, rietzanger en kleine karekiet broeden in dit gebied. Verder kunt u hier bijzondere zeggen en russen aantreffen en soorten zoals glaskroos en poelruit.

Type Heuvel
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-07-11 1 Baardman
2020-07-11 1 Witte Kwikstaart
2020-07-11 1 Tjiftjaf
2020-07-11 1 Zwarte Kraai
2020-07-11 1 Goudvink
2020-07-08 1 IJsvogel
2020-07-08 1 Ooievaar
2020-07-05 1 Fitis
2020-07-05 1 Graspieper
2020-07-03 2 Goudvink
2020-06-30 1 Braamsluiper
2020-06-30 2 Tuinfluiter
2020-06-25 1 Sperwer
2020-06-25 1 Vink
2020-06-25 1 Merel
2020-06-25 1 Blauwe Pauw
2020-06-25 1 Meerkoet
2020-06-25 1 Ooievaar
2020-06-24 1 Snor
2020-06-24 1 Blauwborst

Vanaf Leeuwarden gaat u richting Hurdegaryp. Over de brug neemt u de eerste afslag links, waarna u meteen rechts gaat. Links ligt een parkeerplaats, ongeveer 200 meter voor boerderij. Vanaf daar is de uitzichtheuvel meteen al zichtbaar. De looproute spreekt voor zich en is ongeveer 200 meter.

Route via Google Maps

GPS 53.219977325046735, 5.885748781546622