Burgum - Soestpolder - Hege Diken - Vogelkijkhut

In het voorjaar kunt u hier genieten van het uitzicht op de oeverzwaluwwand, alwaar de oeverzwaluwen druk bezig kunnen zijn met hun nest en jongen. In de omliggende weilanden kunt u typische weidevogels zien zoals grutto en kievit. Let in de omgeving ook op voor bijzondere libellensoorten, zoals de groene glazenmaker.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar Beheer: Staatsbosbeheer in samenwerking met Vogelwacht Burgum.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-06-26 1 Pontische Meeuw
2022-06-26 1 Grote Mantelmeeuw
2022-06-26 1 Zwarte Zwaan
2022-06-25 1 Pontische Meeuw
2022-06-25 1 Visdief
2022-06-25 1 Knobbelzwaan
2022-06-25 1 Kokmeeuw
2022-06-25 1 Grauwe Gans
2022-06-25 1 Meerkoet
2022-06-25 1 Rietgors
2022-06-25 1 Koolmees
2022-06-25 1 Buizerd
2022-06-25 1 Tjiftjaf
2022-06-25 1 Kuifeend
2022-06-25 1 Grote Zilverreiger
2022-06-25 1 Oeverzwaluw
2022-06-25 1 Boerenzwaluw
2022-06-25 1 Kievit
2022-06-25 1 Zwarte Kraai
2022-06-25 1 Rietzanger

Op de Nieuwstad bij huisnummer 78 afslaan (smal weggetje). Rijd met de bochten mee tot het eind bij de boorlocatie. Hier kunt u parkeren. Via het natuurpad D.T.E. van der Ploeg kunt u 2 vogelkijkhutten in dit gebied bereiken.

Route via Google Maps

GPS 53.19374, 6.01371