Burgum - Soestpolder - Hege Diken - Vogelkijkhut

In het voorjaar kunt u hier genieten van het uitzicht op de oeverzwaluwwand, alwaar de oeverzwaluwen druk bezig kunnen zijn met hun nest en jongen. In de omliggende weilanden kunt u typische weidevogels zien zoals grutto en kievit. Let in de omgeving ook op voor bijzondere libellensoorten, zoals de groene glazenmaker.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar Beheer: Staatsbosbeheer in samenwerking met Vogelwacht Burgum.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-09-23 10 Putter
2023-09-23 40 Watersnip
2023-09-23 1 Visarend
2023-09-23 1 Boomvalk
2023-09-23 1 Fazant
2023-09-23 1 IJsvogel
2023-09-23 15 Witte Kwikstaart
2023-09-23 3 Fuut
2023-09-23 4 Knobbelzwaan
2023-09-23 50 Meerkoet
2023-09-23 1 Gele Kwikstaart
2023-09-23 20 Smient
2023-09-23 30 Slobeend
2023-09-23 150 Krakeend
2023-09-23 50 Wintertaling
2023-09-23 3 Dodaars
2023-09-23 40 Lepelaar
2023-09-23 2 Roodborsttapuit
2023-09-23 1 Torenvalk
2023-09-22 1 Merel

Op de Nieuwstad bij huisnummer 78 afslaan (smal weggetje). Rijd met de bochten mee tot het eind bij de boorlocatie. Hier kunt u parkeren. Via het natuurpad D.T.E. van der Ploeg kunt u 2 vogelkijkhutten in dit gebied bereiken.

Route via Google Maps

GPS 53.19374, 6.01371