Burgum - Soestpolder - Hege Diken - Vogelkijkhut

In het voorjaar kunt u hier genieten van het uitzicht op de oeverzwaluwwand, alwaar de oeverzwaluwen druk bezig kunnen zijn met hun nest en jongen. In de omliggende weilanden kunt u typische weidevogels zien zoals grutto en kievit. Let in de omgeving ook op voor bijzondere libellensoorten, zoals de groene glazenmaker.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar Beheer: Staatsbosbeheer in samenwerking met Vogelwacht Burgum.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-10-20 1 Zilvermeeuw
2021-10-19 1 Pontische Meeuw
2021-10-18 1 Vink
2021-10-18 1 Graspieper
2021-10-17 1 Bruine Kiekendief
2021-10-16 1 Witte Kwikstaart
2021-10-15 2 Koperwiek
2021-10-13 1 Russische Stormmeeuw
2021-10-13 1 Veldleeuwerik
2021-10-13 4 Kievit
2021-10-13 4 Slobeend
2021-10-13 1 Waterpieper
2021-10-13 1 Kleine Mantelmeeuw
2021-10-13 1 Rietgors
2021-10-13 9 Pijlstaart
2021-10-13 3 Keep
2021-10-13 251 Koperwiek
2021-10-12 1 Veldleeuwerik
2021-10-12 8 Staartmees
2021-10-12 1 Havik

Op de Nieuwstad bij huisnummer 78 afslaan (smal weggetje). Rijd met de bochten mee tot het eind bij de boorlocatie. Hier kunt u parkeren. Via het natuurpad D.T.E. van der Ploeg kunt u 2 vogelkijkhutten in dit gebied bereiken.

Route via Google Maps

GPS 53.19374, 6.01371