De Leijen - De Tike - Uitkijkhut

De Leijen is een ondiep laagveenmeer ontstaan door ontginning. In de ondergelopen polders foerageren wilde zwaan en veel soorten ganzen waaronder kolgans en kleine rietgans. Tijdens de trekperiode heeft u ook kans op paapje, bruine kiekendief en grutto.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-10-14 1 Grote Zilverreiger
2019-10-12 15 Boerenzwaluw
2019-09-27 1 Torenvalk
2019-09-27 6 Watersnip
2019-09-15 110 Kievit
2019-08-31 1 Dwergstern
2019-08-27 5 Staartmees
2019-08-04 1 Reuzenstern
2019-07-21 1 Visarend
2019-07-17 4 Zwarte Stern
2019-07-17 1 Havik
2019-07-17 3 Baardman
2019-07-17 1 Slobeend
2019-07-15 4 Boerenzwaluw
2019-07-15 4 Zwarte Stern
2019-07-12 1 Visarend
2019-07-12 1 Casarca
2019-07-12 4 Oeverloper
2019-07-09 1 Zwarte Stern
2019-07-06 1 Snor

Met de auto neemt u vanaf de N31 Leeuwarden/Drachten de afslag Burgum. Vervolgens gaat u linksaf richting de N356. Na 400 meter gaat u rechtsaf en volgt u direct links de Hearrewei. Daarna rechtsaf Master Iniawei volgen. Na 1 km gaat u linksaf de Master de Jongwei op en aan het eind van de weg kunt u rechtsaf parkeren. Vanaf hier start een wandelroute richting de uitkijkpunten.

Route via Google Maps

GPS 53.15609799530202, 6.048992986683163