De Leijen - De Tike - Uitkijkhut

De Leijen is een ondiep laagveenmeer ontstaan door ontginning. In de ondergelopen polders foerageren wilde zwaan en veel soorten ganzen waaronder kolgans en kleine rietgans. Tijdens de trekperiode heeft u ook kans op paapje, bruine kiekendief en grutto.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-07-26 2 Zwarte Stern
2021-07-21 1 Rietgors
2021-07-21 1 Grote Bonte Specht
2021-07-21 2 Putter
2021-07-21 1 Roodborsttapuit
2021-07-21 1 Roodborsttapuit
2021-07-13 2 Wintertaling
2021-07-13 1 Roerdomp
2021-07-12 1 Grote Bonte Specht
2021-07-12 4 Zwarte Stern
2021-07-12 1 Koekoek
2021-07-12 2 Rietgors
2021-07-12 1 Kleine Karekiet
2021-07-12 1 Rietzanger
2021-07-12 2 Holenduif
2021-07-12 2 Grote Canadese Gans
2021-07-12 2 Grote Bonte Specht
2021-07-11 4 Zwarte Stern
2021-07-11 5 Kuifeend
2021-07-10 10 Ringmus

Met de auto neemt u vanaf de N31 Leeuwarden/Drachten de afslag Burgum. Vervolgens gaat u linksaf richting de N356. Na 400 meter gaat u rechtsaf en volgt u direct links de Hearrewei. Daarna rechtsaf Master Iniawei volgen. Na 1 km gaat u linksaf de Master de Jongwei op en aan het eind van de weg kunt u rechtsaf parkeren. Vanaf hier start een wandelroute richting de uitkijkpunten.

Route via Google Maps

GPS 53.15610, 6.04899