De Leijen - De Tike - Uitkijkhut

De Leijen is een ondiep laagveenmeer ontstaan door ontginning. In de ondergelopen polders foerageren wilde zwaan en veel soorten ganzen waaronder kolgans en kleine rietgans. Tijdens de trekperiode heeft u ook kans op paapje, bruine kiekendief en grutto.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-05-26 1 Cetti's Zanger
2024-05-26 1 Zwarte Stern
2024-05-26 1 Visdief
2024-05-26 1 Koekoek
2024-05-26 1 Bruine Kiekendief
2024-05-26 1 Fuut
2024-05-26 1 Aalscholver
2024-05-26 1 Rietzanger
2024-05-26 1 Fitis
2024-05-25 1 Grote Karekiet
2024-05-24 1 Waterral
2024-05-24 1 Cetti's Zanger
2024-05-24 1 Sprinkhaanzanger
2024-05-24 1 Bosrietzanger
2024-05-24 1 Rietzanger
2024-05-24 3 Baardman
2024-05-24 1 Bosrietzanger
2024-05-21 1 Cetti's Zanger
2024-05-21 10 Zwarte Stern
2024-05-21 1 Bosrietzanger

Met de auto neemt u vanaf de N31 Leeuwarden/Drachten de afslag Burgum. Vervolgens gaat u linksaf richting de N356. Na 400 meter gaat u rechtsaf en volgt u direct links de Hearrewei. Daarna rechtsaf Master Iniawei volgen. Na 1 km gaat u linksaf de Master de Jongwei op en aan het eind van de weg kunt u rechtsaf parkeren. Vanaf hier start een wandelroute richting de uitkijkpunten.

Route via Google Maps

GPS 53.15610, 6.04899