De Leijen - De Tike - Uitkijkhut

De Leijen is een ondiep laagveenmeer ontstaan door ontginning. In de ondergelopen polders foerageren wilde zwaan en veel soorten ganzen waaronder kolgans en kleine rietgans. Tijdens de trekperiode heeft u ook kans op paapje, bruine kiekendief en grutto.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-07-08 1 Mandarijneend
2020-06-30 2 Zwarte Stern
2020-06-28 1 Zwarte Stern
2020-06-28 6 Zwarte Stern
2020-06-28 1 Visdief
2020-06-23 1 Bruine Kiekendief
2020-06-23 1 Zwarte Stern
2020-06-23 1 Bosrietzanger
2020-06-20 5 Zwarte Stern
2020-06-20 1 Fazant
2020-06-18 15 Zwarte Stern ssp niger
2020-06-17 1 Torenvalk
2020-06-14 1 Groenling
2020-06-14 6 Zwarte Stern
2020-06-14 1 Kleine Karekiet
2020-06-14 1 Roodborsttapuit
2020-06-13 10 Zwarte Stern
2020-06-13 1 Bruine Kiekendief
2020-06-09 2 Rietgors
2020-06-09 1 Gierzwaluw

Met de auto neemt u vanaf de N31 Leeuwarden/Drachten de afslag Burgum. Vervolgens gaat u linksaf richting de N356. Na 400 meter gaat u rechtsaf en volgt u direct links de Hearrewei. Daarna rechtsaf Master Iniawei volgen. Na 1 km gaat u linksaf de Master de Jongwei op en aan het eind van de weg kunt u rechtsaf parkeren. Vanaf hier start een wandelroute richting de uitkijkpunten.

Route via Google Maps

GPS 53.15609799530202, 6.048992986683163