De Leijen - De Tike - Uitkijkhut

De Leijen is een ondiep laagveenmeer ontstaan door ontginning. In de ondergelopen polders foerageren wilde zwaan en veel soorten ganzen waaronder kolgans en kleine rietgans. Tijdens de trekperiode heeft u ook kans op paapje, bruine kiekendief en grutto.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-09-20 2 Visarend
2023-09-17 1 IJsvogel
2023-09-17 2 Cetti's Zanger
2023-09-17 1 Visarend
2023-09-16 2 Waterral
2023-09-15 1 Grote Zilverreiger
2023-09-15 1 IJsvogel
2023-09-15 3 Lepelaar
2023-09-14 10 Putter
2023-09-14 1 Roodborsttapuit
2023-09-14 2 Torenvalk
2023-09-14 1 IJsvogel
2023-09-14 1 Bruine Kiekendief
2023-09-14 1 Roerdomp
2023-09-14 1 Boomvalk
2023-09-14 40 Fuut
2023-09-14 1 Visarend
2023-09-10 2 Visarend
2023-09-10 1 Visarend
2023-09-04 1 Spreeuw

Met de auto neemt u vanaf de N31 Leeuwarden/Drachten de afslag Burgum. Vervolgens gaat u linksaf richting de N356. Na 400 meter gaat u rechtsaf en volgt u direct links de Hearrewei. Daarna rechtsaf Master Iniawei volgen. Na 1 km gaat u linksaf de Master de Jongwei op en aan het eind van de weg kunt u rechtsaf parkeren. Vanaf hier start een wandelroute richting de uitkijkpunten.

Route via Google Maps

GPS 53.15610, 6.04899