De Leijen - De Tike - Uitkijkhut

De Leijen is een ondiep laagveenmeer ontstaan door ontginning. In de ondergelopen polders foerageren wilde zwaan en veel soorten ganzen waaronder kolgans en kleine rietgans. Tijdens de trekperiode heeft u ook kans op paapje, bruine kiekendief en grutto.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-04-13 1 Fazant
2021-04-08 1 Grote Bonte Specht
2021-04-06 6 Kievit
2021-04-06 2 Scholekster
2021-04-06 20 Kokmeeuw
2021-04-06 1 Buizerd
2021-04-06 100 Spreeuw
2021-04-06 8 Grote Canadese Gans
2021-04-06 2 Tureluur
2021-04-06 1 Tureluur
2021-04-06 1 Merel
2021-04-06 1 Ekster
2021-04-06 2 Turkse Tortel
2021-04-05 1 Turkse Tortel
2021-04-05 1 Ooievaar
2021-04-05 1 Roodborsttapuit
2021-04-05 1 Blauwe Reiger
2021-04-05 1 Grote Canadese Gans
2021-04-05 1 Fazant
2021-04-05 1 Turkse Tortel

Met de auto neemt u vanaf de N31 Leeuwarden/Drachten de afslag Burgum. Vervolgens gaat u linksaf richting de N356. Na 400 meter gaat u rechtsaf en volgt u direct links de Hearrewei. Daarna rechtsaf Master Iniawei volgen. Na 1 km gaat u linksaf de Master de Jongwei op en aan het eind van de weg kunt u rechtsaf parkeren. Vanaf hier start een wandelroute richting de uitkijkpunten.

Route via Google Maps

GPS 53.15609799530202, 6.048992986683163