De Leijen - De Tike - Uitkijkhut

De Leijen is een ondiep laagveenmeer ontstaan door ontginning. In de ondergelopen polders foerageren wilde zwaan en veel soorten ganzen waaronder kolgans en kleine rietgans. Tijdens de trekperiode heeft u ook kans op paapje, bruine kiekendief en grutto.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-03-29 1 Roerdomp
2020-03-29 1 Zomertaling
2020-03-16 2 Bergeend
2020-03-16 8 Grauwe Gans
2020-03-16 12 Kievit
2020-03-16 3 Ooievaar
2020-03-16 4 Tureluur
2020-03-16 1 Waterhoen
2020-03-16 1 Meerkoet
2020-03-16 13 Kuifeend
2020-03-16 10 Smient
2020-03-16 1 Grote Zilverreiger
2020-03-16 2 Roodborsttapuit
2020-03-16 1 Tjiftjaf
2020-03-16 2 Rietgors
2020-03-16 1 Roodborst
2020-03-16 2 Torenvalk
2020-03-16 2 Roodborsttapuit
2020-03-16 4 Grutto
2020-03-16 5 Krakeend

Met de auto neemt u vanaf de N31 Leeuwarden/Drachten de afslag Burgum. Vervolgens gaat u linksaf richting de N356. Na 400 meter gaat u rechtsaf en volgt u direct links de Hearrewei. Daarna rechtsaf Master Iniawei volgen. Na 1 km gaat u linksaf de Master de Jongwei op en aan het eind van de weg kunt u rechtsaf parkeren. Vanaf hier start een wandelroute richting de uitkijkpunten.

Route via Google Maps

GPS 53.15609799530202, 6.048992986683163