De Leijen - De Tike - Uitkijkhut

De Leijen is een ondiep laagveenmeer ontstaan door ontginning. In de ondergelopen polders foerageren wilde zwaan en veel soorten ganzen waaronder kolgans en kleine rietgans. Tijdens de trekperiode heeft u ook kans op paapje, bruine kiekendief en grutto.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-06-26 1 Ringmus
2022-06-26 1 Bosrietzanger
2022-06-26 1 Waterral
2022-06-17 1 Grote Karekiet
2022-06-15 1 Kleine Karekiet
2022-06-14 7 Zwarte Stern
2022-06-13 6 Zwarte Stern
2022-06-12 1 Roerdomp
2022-06-12 10 Zwarte Stern
2022-06-11 1 Waterhoen
2022-06-11 1 Rietgors
2022-06-11 1 Grote Zilverreiger
2022-06-11 1 Fuut
2022-06-11 3 Aalscholver
2022-06-11 2 Baardman
2022-06-11 1 Rietzanger
2022-06-11 1 Zwarte Stern
2022-06-11 1 Visdief
2022-06-11 2 Ooievaar
2022-06-11 1 Ooievaar

Met de auto neemt u vanaf de N31 Leeuwarden/Drachten de afslag Burgum. Vervolgens gaat u linksaf richting de N356. Na 400 meter gaat u rechtsaf en volgt u direct links de Hearrewei. Daarna rechtsaf Master Iniawei volgen. Na 1 km gaat u linksaf de Master de Jongwei op en aan het eind van de weg kunt u rechtsaf parkeren. Vanaf hier start een wandelroute richting de uitkijkpunten.

Route via Google Maps

GPS 53.15610, 6.04899