De Leijen - De Tike - Uitkijkhut

De Leijen is een ondiep laagveenmeer ontstaan door ontginning. In de ondergelopen polders foerageren wilde zwaan en veel soorten ganzen waaronder kolgans en kleine rietgans. Tijdens de trekperiode heeft u ook kans op paapje, bruine kiekendief en grutto.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-06-04 2 Koekoek
2023-06-04 2 Zwarte Stern
2023-06-04 5 Baardman
2023-06-04 1 Gele Kwikstaart
2023-06-04 13 Zwarte Stern
2023-06-04 1 Cetti's Zanger
2023-06-04 1 Cetti's Zanger
2023-06-04 1 Cetti's Zanger
2023-06-04 5 Zwarte Stern
2023-06-04 1 Visdief
2023-06-04 1 Wilde Eend
2023-06-04 3 Zwarte Kraai
2023-06-04 2 Kokmeeuw
2023-06-04 1 Kievit
2023-06-04 4 Tureluur
2023-06-04 4 Grutto
2023-06-04 1 Koekoek
2023-06-04 1 Kleine Karekiet
2023-06-04 1 Rietgors
2023-06-04 2 Rietzanger

Met de auto neemt u vanaf de N31 Leeuwarden/Drachten de afslag Burgum. Vervolgens gaat u linksaf richting de N356. Na 400 meter gaat u rechtsaf en volgt u direct links de Hearrewei. Daarna rechtsaf Master Iniawei volgen. Na 1 km gaat u linksaf de Master de Jongwei op en aan het eind van de weg kunt u rechtsaf parkeren. Vanaf hier start een wandelroute richting de uitkijkpunten.

Route via Google Maps

GPS 53.15610, 6.04899