De Leijen - De Tike - Uitkijkhut

De Leijen is een ondiep laagveenmeer ontstaan door ontginning. In de ondergelopen polders foerageren wilde zwaan en veel soorten ganzen waaronder kolgans en kleine rietgans. Tijdens de trekperiode heeft u ook kans op paapje, bruine kiekendief en grutto.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-10-01 2 Fazant
2022-09-24 2 Brilduiker
2022-09-24 2 Kleine Karekiet
2022-09-24 5 Baardman
2022-09-19 1 Visarend
2022-09-19 1 Fazant
2022-09-19 30 Putter
2022-09-19 1 Fuut
2022-09-19 2 Tjiftjaf
2022-09-19 1 Koolmees
2022-09-19 30 Meerkoet
2022-09-19 15 Boerenzwaluw
2022-09-19 1 Krakeend
2022-09-18 3 Baardman
2022-09-18 3 Baardman
2022-09-18 1 IJsvogel
2022-09-18 1 Raaf
2022-09-16 1 Slechtvalk
2022-09-14 1 Grote Bonte Specht
2022-09-14 1 IJsvogel

Met de auto neemt u vanaf de N31 Leeuwarden/Drachten de afslag Burgum. Vervolgens gaat u linksaf richting de N356. Na 400 meter gaat u rechtsaf en volgt u direct links de Hearrewei. Daarna rechtsaf Master Iniawei volgen. Na 1 km gaat u linksaf de Master de Jongwei op en aan het eind van de weg kunt u rechtsaf parkeren. Vanaf hier start een wandelroute richting de uitkijkpunten.

Route via Google Maps

GPS 53.15610, 6.04899