De Leijen - De Tike - Uitkijkhut

De Leijen is een ondiep laagveenmeer ontstaan door ontginning. In de ondergelopen polders foerageren wilde zwaan en veel soorten ganzen waaronder kolgans en kleine rietgans. Tijdens de trekperiode heeft u ook kans op paapje, bruine kiekendief en grutto.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-10-18 3 Fazant
2021-10-18 1 Rietgors
2021-10-18 1 Goudvink
2021-10-18 1 Keep
2021-10-18 1 Zwarte Kraai
2021-10-18 1 Gaai
2021-10-18 2 Gaai
2021-10-18 1 Pimpelmees
2021-10-18 1 Heggenmus
2021-10-18 1 Winterkoning
2021-10-18 1 Stormmeeuw
2021-10-18 1 Kokmeeuw
2021-10-18 60 Meerkoet
2021-10-18 4 Meerkoet
2021-10-18 16 Meerkoet
2021-10-18 10 Meerkoet
2021-10-18 3 Meerkoet
2021-10-18 18 Meerkoet
2021-10-18 7 Meerkoet
2021-10-18 1 Waterral

Met de auto neemt u vanaf de N31 Leeuwarden/Drachten de afslag Burgum. Vervolgens gaat u linksaf richting de N356. Na 400 meter gaat u rechtsaf en volgt u direct links de Hearrewei. Daarna rechtsaf Master Iniawei volgen. Na 1 km gaat u linksaf de Master de Jongwei op en aan het eind van de weg kunt u rechtsaf parkeren. Vanaf hier start een wandelroute richting de uitkijkpunten.

Route via Google Maps

GPS 53.15610, 6.04899