De Leijen - De Tike - Uitkijkhut

De Leijen is een ondiep laagveenmeer ontstaan door ontginning. In de ondergelopen polders foerageren wilde zwaan en veel soorten ganzen waaronder kolgans en kleine rietgans. Tijdens de trekperiode heeft u ook kans op paapje, bruine kiekendief en grutto.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-01-28 2 Baardman
2023-01-28 2 Grote Zilverreiger
2023-01-28 4 Grote Zaagbek
2023-01-28 6 Aalscholver
2023-01-28 1 Brilduiker
2023-01-28 1 Blauwe Kiekendief
2023-01-28 6 Nonnetje
2023-01-19 1 Barmsijs onbekend
2023-01-19 1 Matkop
2023-01-06 1 Nonnetje
2023-01-06 3 Grote Zaagbek
2023-01-06 1 Waterral
2023-01-06 7 Tafeleend
2023-01-05 2 Knobbelzwaan
2023-01-05 1 Meerkoet
2023-01-05 1 Wilde Eend
2023-01-05 1 Grote Zilverreiger
2023-01-05 1 Blauwe Reiger
2023-01-05 1 Boomkruiper
2023-01-03 15 Sijs

Met de auto neemt u vanaf de N31 Leeuwarden/Drachten de afslag Burgum. Vervolgens gaat u linksaf richting de N356. Na 400 meter gaat u rechtsaf en volgt u direct links de Hearrewei. Daarna rechtsaf Master Iniawei volgen. Na 1 km gaat u linksaf de Master de Jongwei op en aan het eind van de weg kunt u rechtsaf parkeren. Vanaf hier start een wandelroute richting de uitkijkpunten.

Route via Google Maps

GPS 53.15610, 6.04899