Twijzelermieden - Ald Dyk- vogelkijkhut

De open mieden vormen een optimaal areaal voor een levensvatbare weidevogelpopulatie. Kwetsbare soorten als de grutto en watersnip vinden hier optimale leef- en broedomstandigheden. Om een optimale uitgangssituatie te creƫren worden betrekkelijk delen van de mieden ontdaan van de voedselrijke zode. Het waterpeil zal met 30 cm omhoog worden gebracht. Het streven is, dat het kwelwater zoveel mogelijk vastgehouden zal worden, waarbij slechts het voedselrijke regenwater zal worden afgevoerd. Hier en daar zal het maaiveld plasdras komen te staan. Het zal zijn opgevallen, dat er ook enige ondiepe poelen zijn gegraven. Deze vormen een ideale foerage- en slaapplaats voor watervogels en steltlopers zoals de grutto.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting ZO
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. Vanuit dit punt heb je zicht op een plas. Hier komen watervogels zoals eenden, zwanen en de roerdomp door. In het najaar is hier ook de reuzenstern te vinden.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

GPS 53.23088, 6.12165