De Leijen - Uitzichtpunt Malewei

Aan de noordoostkan van De Leijen vindt u dit uitzichtpunt. De Leijen is een meer, ontstaan door veenafgravingen. Het is op veel plaatsen ondiep. In het gebied komt geleidelijk meer aandacht voor recreatie. Gedurende de winter kunt u hier grote groepen eenden zien, waaronder smienten en wintertalingen. Ook nonnetjes behoren tot de mogelijkheden. De laatste jaren wordt er 's winters een klapekster gezien. In het voorjaar en in de zomer kunt u bruine kiekendieven zien jagen.

Type Uitkijktoren
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-07-27 1 Wilde Eend
2021-07-12 1 Grote Bonte Specht
2021-07-12 1 Grauwe Vliegenvanger
2021-07-10 1 Kleine Karekiet
2021-07-10 1 Rietgors
2021-07-10 2 Waterral
2021-07-06 2 Baardman
2021-07-06 2 Zwarte Stern
2021-07-02 1 Zanglijster
2021-06-22 1 Stadsduif
2021-06-18 1 Grote Karekiet
2021-06-17 1 Winterkoning
2021-06-13 1 Waterral
2021-06-13 1 Knobbelzwaan
2021-06-13 2 Baardman
2021-06-13 1 Kuifeend
2021-06-13 1 Rietzanger
2021-06-13 1 Tafeleend
2021-06-12 1 Zwarte Stern
2021-06-12 1 Blauwborst

Vanaf Eastermar gaat u in zuid-oostelijke richting via de Malewei tot aan de parkeerplaats.

Route via Google Maps

GPS 53.16723, 6.07086