Burgumer Mar - Hoogzand - Atsmapolder - Uitkijkheuvel

Ten zuiden van deze heuvel ligt een wandelroute. Ook is er een informatiebord aanwezig. Het Burgumer Mar is een zoetwatermeer met brede riet- en moeraslanden. Er zijn veel soorten water- en moerasvogels te zien, waaronder roerdomp, baardman, grote zilverreiger en gedurende de winter ook het nonnetje. Tijdens de trek is er kans op dwergmeeuw, zwarte stern en visarend.

Type Heuvel
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Het gebied kan het hele jaar door bezocht worden. Enkele delen zijn gesloten voor publiek. Sommige delen van het gebied zijn gedurende het broedseizoen afgesloten. Op het informatiebord bij de uitkijkheuvel kunt u hier meer over lezen.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-02-18 1 Kramsvogel
2018-02-12 3 Putter
2018-02-08 1 Waterral
2018-02-07 1 Bokje
2018-01-25 1 Grote Bonte Specht
2018-01-25 2 Nijlgans
2018-01-25 1 Blauwe Reiger
2018-01-17 8 Putter
2018-01-17 60 Grote Barmsijs
2018-01-17 1 Fazant
2018-01-09 40 Vink
2018-01-09 16 Keep
2018-01-09 130 Grote Barmsijs
2018-01-01 3 Merel
2017-12-21 3 Houtsnip
2017-12-14 6 Keep
2017-12-14 3 Kramsvogel
2017-12-14 6 Watersnip
2017-12-06 40 Vink
2017-12-06 15 Keep

De uitkijkheuvel ligt tussen Eastermar en Jistrum ten westen van de Joost Wiersmaweg. Bij Sawn Hûskes moet u de Piter Jehanneswei nemen tot aan de heuvel.

Route via Google Maps

GPS 53.19190575885266, 6.060507756268092