Burgumer Mar - Hoogzand - Atsmapolder - Uitkijkheuvel

Ten zuiden van deze heuvel ligt een wandelroute. Ook is er een informatiebord aanwezig. Het Burgumer Mar is een zoetwatermeer met brede riet- en moeraslanden. Er zijn veel soorten water- en moerasvogels te zien, waaronder roerdomp, baardman, grote zilverreiger en gedurende de winter ook het nonnetje. Tijdens de trek is er kans op dwergmeeuw, zwarte stern en visarend.

Type Heuvel
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Het gebied kan het hele jaar door bezocht worden. Enkele delen zijn gesloten voor publiek. Sommige delen van het gebied zijn gedurende het broedseizoen afgesloten. Op het informatiebord bij de uitkijkheuvel kunt u hier meer over lezen.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-08-11 1 Putter
2023-07-30 2 Merel
2023-07-30 1 Winterkoning
2023-07-30 3 Boerenzwaluw
2023-07-30 1 Huiszwaluw
2023-07-30 1 Buizerd
2023-07-30 1 Buizerd
2023-07-30 1 Gaai
2023-07-30 1 Buizerd
2023-07-30 1 Witte Kwikstaart
2023-07-30 1 Merel
2023-07-30 1 Sperwer
2023-06-28 1 Cetti's Zanger
2023-06-28 1 Boomvalk
2023-06-28 1 Visarend
2023-06-25 1 Bosrietzanger
2023-06-21 3 Ransuil
2023-06-11 1 Grote Karekiet
2023-06-02 1 Tuinfluiter
2023-06-02 1 Wielewaal

De uitkijkheuvel ligt tussen Eastermar en Jistrum ten westen van de Joost Wiersmaweg. Bij Sawn Hûskes moet u de Piter Jehanneswei nemen tot aan de heuvel.

Route via Google Maps

GPS 53.19191, 6.06051