Burgumer Mar - Hoogzand - Atsmapolder - Uitkijkheuvel

Ten zuiden van deze heuvel ligt een wandelroute. Ook is er een informatiebord aanwezig. Het Burgumer Mar is een zoetwatermeer met brede riet- en moeraslanden. Er zijn veel soorten water- en moerasvogels te zien, waaronder roerdomp, baardman, grote zilverreiger en gedurende de winter ook het nonnetje. Tijdens de trek is er kans op dwergmeeuw, zwarte stern en visarend.

Type Heuvel
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Het gebied kan het hele jaar door bezocht worden. Enkele delen zijn gesloten voor publiek. Sommige delen van het gebied zijn gedurende het broedseizoen afgesloten. Op het informatiebord bij de uitkijkheuvel kunt u hier meer over lezen.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-09-02 1 Visarend
2018-08-29 2 Kokmeeuw
2018-08-28 1 Kleine Zwartkop
2018-08-22 1 Bruine Kiekendief
2018-06-13 1 Gekraagde Roodstaart
2018-06-10 1 Fitis
2018-06-10 1 Tjiftjaf
2018-06-10 1 Huiszwaluw
2018-06-10 1 Rietgors
2018-06-10 5 Koolmees
2018-06-10 1 Rietzanger
2018-06-10 1 Boompieper
2018-06-10 1 Buizerd
2018-06-10 1 Winterkoning
2018-06-10 1 Merel
2018-06-10 1 Buizerd
2018-06-10 1 Zwarte Kraai
2018-06-10 1 Gaai
2018-06-10 1 Grote Lijster
2018-06-10 1 Boerenzwaluw

De uitkijkheuvel ligt tussen Eastermar en Jistrum ten westen van de Joost Wiersmaweg. Bij Sawn Hûskes moet u de Piter Jehanneswei nemen tot aan de heuvel.

Route via Google Maps

GPS 53.19190575885266, 6.060507756268092