Burgumer Mar - Hoogzand - Atsmapolder - Uitkijkheuvel

Ten zuiden van deze heuvel ligt een wandelroute. Ook is er een informatiebord aanwezig. Het Burgumer Mar is een zoetwatermeer met brede riet- en moeraslanden. Er zijn veel soorten water- en moerasvogels te zien, waaronder roerdomp, baardman, grote zilverreiger en gedurende de winter ook het nonnetje. Tijdens de trek is er kans op dwergmeeuw, zwarte stern en visarend.

Type Heuvel
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Het gebied kan het hele jaar door bezocht worden. Enkele delen zijn gesloten voor publiek. Sommige delen van het gebied zijn gedurende het broedseizoen afgesloten. Op het informatiebord bij de uitkijkheuvel kunt u hier meer over lezen.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-07-24 1 Wielewaal
2020-05-20 1 Bosrietzanger
2020-05-14 2 Rotgans
2020-04-24 1 Rietgors
2020-04-24 1 Roodborsttapuit
2020-04-23 2 Goudvink
2020-04-17 1 Boompieper
2020-04-17 1 Kleine Plevier
2020-04-17 1 Boompieper
2020-04-17 1 Snor
2020-04-17 1 Gekraagde Roodstaart
2020-04-15 1 Fazant
2020-04-15 1 Grote Bonte Specht
2020-04-15 2 Winterkoning
2020-04-14 1 Grote Bonte Specht
2020-04-08 1 Boerenzwaluw
2020-04-08 1 Roodborst
2020-04-08 1 Tjiftjaf
2020-04-08 1 Groene Specht
2020-04-07 1 Roerdomp

De uitkijkheuvel ligt tussen Eastermar en Jistrum ten westen van de Joost Wiersmaweg. Bij Sawn Hûskes moet u de Piter Jehanneswei nemen tot aan de heuvel.

Route via Google Maps

GPS 53.19190575885266, 6.060507756268092