Burgumer Mar - Hoogzand - Atsmapolder - Uitkijkheuvel

Ten zuiden van deze heuvel ligt een wandelroute. Ook is er een informatiebord aanwezig. Het Burgumer Mar is een zoetwatermeer met brede riet- en moeraslanden. Er zijn veel soorten water- en moerasvogels te zien, waaronder roerdomp, baardman, grote zilverreiger en gedurende de winter ook het nonnetje. Tijdens de trek is er kans op dwergmeeuw, zwarte stern en visarend.

Type Heuvel
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Het gebied kan het hele jaar door bezocht worden. Enkele delen zijn gesloten voor publiek. Sommige delen van het gebied zijn gedurende het broedseizoen afgesloten. Op het informatiebord bij de uitkijkheuvel kunt u hier meer over lezen.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-06-19 1 Lepelaar
2021-06-19 1 Heggenmus
2021-06-13 1 Huiszwaluw
2021-06-10 1 Grauwe Vliegenvanger
2021-05-18 1 Tjiftjaf
2021-05-13 1 Visdief
2021-05-07 1 Torenvalk
2021-04-30 1 Ekster
2021-04-30 1 Porseleinhoen
2021-04-30 1 Dodaars
2021-04-30 1 Matkop
2021-04-30 1 Gekraagde Roodstaart
2021-04-30 2 Gele Kwikstaart
2021-04-30 2 Parkeend
2021-04-30 1 Braamsluiper
2021-04-30 1 Lepelaar
2021-04-30 1 Grutto
2021-04-30 3 Staartmees
2021-04-30 1 Grote Canadese Gans
2021-04-30 1 Boompieper

De uitkijkheuvel ligt tussen Eastermar en Jistrum ten westen van de Joost Wiersmaweg. Bij Sawn Hûskes moet u de Piter Jehanneswei nemen tot aan de heuvel.

Route via Google Maps

GPS 53.19191, 6.06051