Burgumer Mar - Hoogzand - Atsmapolder - Uitkijkheuvel

Ten zuiden van deze heuvel ligt een wandelroute. Ook is er een informatiebord aanwezig. Het Burgumer Mar is een zoetwatermeer met brede riet- en moeraslanden. Er zijn veel soorten water- en moerasvogels te zien, waaronder roerdomp, baardman, grote zilverreiger en gedurende de winter ook het nonnetje. Tijdens de trek is er kans op dwergmeeuw, zwarte stern en visarend.

Type Heuvel
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Het gebied kan het hele jaar door bezocht worden. Enkele delen zijn gesloten voor publiek. Sommige delen van het gebied zijn gedurende het broedseizoen afgesloten. Op het informatiebord bij de uitkijkheuvel kunt u hier meer over lezen.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-03-20 1 Witsterblauwborst
2023-03-16 1 Roerdomp
2023-03-16 1 Houtsnip
2023-03-05 2 Houtsnip
2023-03-05 1 Fazant
2023-03-05 4 Wulp
2023-03-04 1 Fazant
2023-03-02 1 Torenvalk
2023-03-02 1 Zilvermeeuw
2023-03-02 14 Brandgans
2023-03-02 20 Kievit
2023-03-01 2 Knobbelzwaan
2023-03-01 4 Putter
2023-03-01 2 Sijs
2023-03-01 1 Blauwe Reiger
2023-03-01 1 Kievit
2023-03-01 1 Winterkoning
2023-02-27 1 Vink
2023-02-27 1 Pimpelmees
2023-02-15 1 Fazant

De uitkijkheuvel ligt tussen Eastermar en Jistrum ten westen van de Joost Wiersmaweg. Bij Sawn Hûskes moet u de Piter Jehanneswei nemen tot aan de heuvel.

Route via Google Maps

GPS 53.19191, 6.06051