Burgumer Mar - Hoogzand - Atsmapolder - Uitkijkheuvel

Ten zuiden van deze heuvel ligt een wandelroute. Ook is er een informatiebord aanwezig. Het Burgumer Mar is een zoetwatermeer met brede riet- en moeraslanden. Er zijn veel soorten water- en moerasvogels te zien, waaronder roerdomp, baardman, grote zilverreiger en gedurende de winter ook het nonnetje. Tijdens de trek is er kans op dwergmeeuw, zwarte stern en visarend.

Type Heuvel
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Het gebied kan het hele jaar door bezocht worden. Enkele delen zijn gesloten voor publiek. Sommige delen van het gebied zijn gedurende het broedseizoen afgesloten. Op het informatiebord bij de uitkijkheuvel kunt u hier meer over lezen.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-11-24 1 Buizerd
2022-11-16 6 Fazant
2022-11-13 1 Waterral
2022-11-13 5 Baardman
2022-09-22 2 Kneu
2022-09-22 4 Watersnip
2022-09-15 1 Watersnip
2022-09-15 1 Baardman
2022-09-03 1 Baardman
2022-09-03 1 Snor
2022-09-01 3 Raaf
2022-08-18 4 Huiszwaluw
2022-08-18 2 Wespendief
2022-08-18 3 Buizerd
2022-08-18 1 Boomvalk
2022-08-18 1 Baardman
2022-07-05 1 Koolmees
2022-06-30 23 Brandgans
2022-05-19 1 Appelvink
2022-05-16 1 Koekoek

De uitkijkheuvel ligt tussen Eastermar en Jistrum ten westen van de Joost Wiersmaweg. Bij Sawn Hûskes moet u de Piter Jehanneswei nemen tot aan de heuvel.

Route via Google Maps

GPS 53.19191, 6.06051