Burgumer Mar - Hoogzand - Atsmapolder - Uitkijkheuvel

Ten zuiden van deze heuvel ligt een wandelroute. Ook is er een informatiebord aanwezig. Het Burgumer Mar is een zoetwatermeer met brede riet- en moeraslanden. Er zijn veel soorten water- en moerasvogels te zien, waaronder roerdomp, baardman, grote zilverreiger en gedurende de winter ook het nonnetje. Tijdens de trek is er kans op dwergmeeuw, zwarte stern en visarend.

Type Heuvel
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Het gebied kan het hele jaar door bezocht worden. Enkele delen zijn gesloten voor publiek. Sommige delen van het gebied zijn gedurende het broedseizoen afgesloten. Op het informatiebord bij de uitkijkheuvel kunt u hier meer over lezen.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-06-23 1 Cetti's Zanger
2024-06-22 1 Tjiftjaf
2024-06-17 1 IJsvogel
2024-05-25 1 Visarend
2024-05-18 1 Waterral
2024-05-13 1 Grote Karekiet
2024-05-12 1 Zeearend
2024-05-12 1 Sprinkhaanzanger
2024-05-12 1 Zeearend
2024-05-12 2 Koekoek
2024-05-12 1 Bruine Kiekendief
2024-05-12 3 Gaai
2024-05-12 1 Grote Zilverreiger
2024-05-12 1 Boomvalk
2024-05-12 1 Bruine Kiekendief
2024-05-12 1 Gekraagde Roodstaart
2024-03-26 1 Cetti's Zanger
2024-03-10 1 Scholekster
2024-03-03 1 IJsvogel
2024-03-03 3 Grote Zaagbek

De uitkijkheuvel ligt tussen Eastermar en Jistrum ten westen van de Joost Wiersmaweg. Bij Sawn Hûskes moet u de Piter Jehanneswei nemen tot aan de heuvel.

Route via Google Maps

GPS 53.19191, 6.06051