Burgumer Mar - Hoogzand - Atsmapolder - Uitkijkheuvel

Ten zuiden van deze heuvel ligt een wandelroute. Ook is er een informatiebord aanwezig. Het Burgumer Mar is een zoetwatermeer met brede riet- en moeraslanden. Er zijn veel soorten water- en moerasvogels te zien, waaronder roerdomp, baardman, grote zilverreiger en gedurende de winter ook het nonnetje. Tijdens de trek is er kans op dwergmeeuw, zwarte stern en visarend.

Type Heuvel
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Het gebied kan het hele jaar door bezocht worden. Enkele delen zijn gesloten voor publiek. Sommige delen van het gebied zijn gedurende het broedseizoen afgesloten. Op het informatiebord bij de uitkijkheuvel kunt u hier meer over lezen.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-03-18 1 Tjiftjaf
2019-02-01 1 Houtsnip
2019-01-19 1 Houtsnip
2019-01-18 30 Kievit
2018-12-27 2 Kievit
2018-12-26 1 Grote Zaagbek
2018-12-26 2 Grote Zaagbek
2018-12-14 1 Wulp
2018-12-14 4 Kievit
2018-11-18 1 Blauwe Kiekendief
2018-11-12 1 Grote Lijster
2018-10-25 1 Baardman
2018-10-23 1 Goudhaan
2018-10-19 1 Zanglijster
2018-10-19 1 Zanglijster
2018-10-19 2 Graspieper
2018-10-19 2 Aalscholver
2018-10-19 1 Buizerd
2018-10-19 1 Blauwe Reiger
2018-10-19 1 Waterral

De uitkijkheuvel ligt tussen Eastermar en Jistrum ten westen van de Joost Wiersmaweg. Bij Sawn Hûskes moet u de Piter Jehanneswei nemen tot aan de heuvel.

Route via Google Maps

GPS 53.19190575885266, 6.060507756268092