Surhuizumermieden noord - Uitkijktoren

De Surhuizumermieden bestaat uit graslanden en hooilanden. De mieden zijn een relatief open weidegebied, dat wordt onderverdeeld door elzenhagen.

Voorkomende soorten zijn: watervogels (smient), kolgans, slobeend, slechtvalken, watersnip en weidevogels (grutto en kemphaan).

Type Uitkijktoren
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-01-24 4 Grote Zilverreiger
2022-12-27 1 Blauwe Kiekendief
2022-10-23 1 Witte Kwikstaart
2022-10-23 250 Kolgans
2022-10-23 75 Kievit
2022-10-23 1 Torenvalk
2022-10-23 1 Veldleeuwerik
2022-10-23 35 Vink
2022-10-23 1 Veldleeuwerik
2022-10-23 250 Kolgans
2022-10-23 1 Veldleeuwerik
2022-10-23 50 Brandgans
2022-10-23 4 Spreeuw
2022-10-23 20 Kievit
2022-10-23 8 Brandgans
2022-10-23 2 Aalscholver
2022-10-23 1 Watersnip
2022-10-23 3 Veldleeuwerik
2022-10-23 2 Veldleeuwerik
2022-10-23 150 Kievit

Vanuit Surhuizum Sla na 160 meter linksaf naar Bartemerwei. Na 1,6 km slaat u linksaf naar de Koaiwei. Daarna slaat u na 1,3 km linksaf naar de Heawei. Het uitkijkpunt bevindt zich op het kruispunt van de Heawei en de Oude vaart. Het is mogelijk om 1-2 auto's te parkeren.

Route via Google Maps

GPS 53.22906, 6.19475