Surhuizumermieden noord - Uitkijktoren

De Surhuizumermieden bestaat uit graslanden en hooilanden. De mieden zijn een relatief open weidegebied, dat wordt onderverdeeld door elzenhagen.

Voorkomende soorten zijn: watervogels (smient), kolgans, slobeend, slechtvalken, watersnip en weidevogels (grutto en kemphaan).

Type Uitkijktoren
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-07-12 131 Kievit
2018-07-12 16 Grutto
2018-07-12 41 Scholekster
2018-07-10 65 Kievit
2018-07-10 15 Kievit
2018-07-10 11 Grauwe Gans
2018-07-10 51 Kievit
2018-06-01 1 Velduil
2018-05-23 1 Grutto
2018-05-23 2 Graspieper
2018-05-23 1 Grutto
2018-05-20 1 Koekoek
2018-05-20 1 Watersnip
2018-05-20 1 Roodborsttapuit
2018-05-19 1 Grutto
2018-05-19 1 Gele Kwikstaart
2018-05-19 1 Koekoek
2018-05-19 3 Kievit
2018-05-10 1 Watersnip
2018-05-10 1 Veldleeuwerik

Vanuit Surhuizum Sla na 160 meter linksaf naar Bartemerwei. Na 1,6 km slaat u linksaf naar de Koaiwei. Daarna slaat u na 1,3 km linksaf naar de Heawei. Het uitkijkpunt bevindt zich op het kruispunt van de Heawei en de Oude vaart. Het is mogelijk om 1-2 auto's te parkeren.

Route via Google Maps

GPS 53.22906062240725, 6.194751893887924