Surhuizumermieden noord - Uitkijktoren

De Surhuizumermieden bestaat uit graslanden en hooilanden. De mieden zijn een relatief open weidegebied, dat wordt onderverdeeld door elzenhagen.

Voorkomende soorten zijn: watervogels (smient), kolgans, slobeend, slechtvalken, watersnip en weidevogels (grutto en kemphaan).

Type Uitkijktoren
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-06-16 1 Zomertaling
2022-06-16 1 Watersnip
2022-06-12 1 Spotvogel
2022-06-12 2 Graspieper
2022-06-12 1 Gele Kwikstaart
2022-06-12 1 Rietzanger
2022-06-12 8 Oeverzwaluw
2022-06-12 1 Rietgors
2022-06-12 1 Lepelaar
2022-06-12 1 Koekoek
2022-06-12 1 Torenvalk
2022-06-12 1 Rietgors
2022-06-05 1 Rietzanger
2022-06-05 1 Boerenzwaluw
2022-06-05 1 Kievit
2022-06-05 1 Meerkoet
2022-06-05 1 Grutto
2022-06-05 1 Tureluur
2022-06-05 1 Kokmeeuw
2022-06-05 1 Watersnip

Vanuit Surhuizum Sla na 160 meter linksaf naar Bartemerwei. Na 1,6 km slaat u linksaf naar de Koaiwei. Daarna slaat u na 1,3 km linksaf naar de Heawei. Het uitkijkpunt bevindt zich op het kruispunt van de Heawei en de Oude vaart. Het is mogelijk om 1-2 auto's te parkeren.

Route via Google Maps

GPS 53.22906, 6.19475