Surhuizumermieden noord - Uitkijktoren

De Surhuizumermieden bestaat uit graslanden en hooilanden. De mieden zijn een relatief open weidegebied, dat wordt onderverdeeld door elzenhagen.

Voorkomende soorten zijn: watervogels (smient), kolgans, slobeend, slechtvalken, watersnip en weidevogels (grutto en kemphaan).

Type Uitkijktoren
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-04-16 2 Krakeend
2024-04-16 1 Rietgors
2024-04-16 1 Slobeend
2024-04-16 2 Witte Kwikstaart
2024-04-15 1 Gele Kwikstaart
2024-04-15 7 Kemphaan
2024-04-14 23 Kemphaan
2024-04-14 3 Kemphaan
2024-04-14 8 Kemphaan
2024-04-14 1 Tapuit
2024-04-14 1 Kemphaan
2024-04-14 1 Tureluur
2024-04-13 1 Havik
2024-04-13 25 Kemphaan
2024-04-13 1 Lepelaar
2024-04-13 1 Wulp
2024-04-11 1 Roodborsttapuit
2024-04-11 1 Graspieper
2024-04-11 1 Buizerd
2024-04-11 2 Torenvalk

Vanuit Surhuizum Sla na 160 meter linksaf naar Bartemerwei. Na 1,6 km slaat u linksaf naar de Koaiwei. Daarna slaat u na 1,3 km linksaf naar de Heawei. Het uitkijkpunt bevindt zich op het kruispunt van de Heawei en de Oude vaart. Het is mogelijk om 1-2 auto's te parkeren.

Route via Google Maps

GPS 53.22906, 6.19475