Surhuizumermieden noord - Uitkijktoren

De Surhuizumermieden bestaat uit graslanden en hooilanden. De mieden zijn een relatief open weidegebied, dat wordt onderverdeeld door elzenhagen.

Voorkomende soorten zijn: watervogels (smient), kolgans, slobeend, slechtvalken, watersnip en weidevogels (grutto en kemphaan).

Type Uitkijktoren
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-06-13 1 Bruine Kiekendief
2021-06-13 20 Grutto
2021-06-13 1 Bergeend
2021-06-13 20 Grutto
2021-06-13 1 Buizerd
2021-06-13 1 Grutto
2021-06-13 1 Gele Kwikstaart
2021-06-13 1 Houtduif
2021-06-13 3 Lepelaar
2021-06-13 1 Lepelaar
2021-06-11 1 Rietzanger
2021-06-11 1 Rietgors
2021-06-11 1 Grutto
2021-06-11 1 Grutto
2021-06-11 1 Scholekster
2021-06-11 2 Tureluur
2021-06-11 1 Grutto
2021-06-10 1 Rietzanger
2021-06-10 2 Aalscholver
2021-06-10 1 Kuifeend

Vanuit Surhuizum Sla na 160 meter linksaf naar Bartemerwei. Na 1,6 km slaat u linksaf naar de Koaiwei. Daarna slaat u na 1,3 km linksaf naar de Heawei. Het uitkijkpunt bevindt zich op het kruispunt van de Heawei en de Oude vaart. Het is mogelijk om 1-2 auto's te parkeren.

Route via Google Maps

GPS 53.22906, 6.19475