Surhuizumermieden noord - Uitkijktoren

De Surhuizumermieden bestaat uit graslanden en hooilanden. De mieden zijn een relatief open weidegebied, dat wordt onderverdeeld door elzenhagen.

Voorkomende soorten zijn: watervogels (smient), kolgans, slobeend, slechtvalken, watersnip en weidevogels (grutto en kemphaan).

Type Uitkijktoren
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-07-02 1 Watersnip
2024-07-01 1 Rietzanger
2024-07-01 39 Kievit
2024-07-01 1 Graspieper
2024-07-01 1 Watersnip
2024-06-23 1 Bruine Kiekendief
2024-06-23 4 Kleine Mantelmeeuw
2024-06-11 1 Lepelaar
2024-06-11 1 Gierzwaluw
2024-05-31 1 Ooievaar
2024-05-31 1 Boompieper
2024-05-25 1 Graspieper
2024-05-21 2 Grutto
2024-05-19 1 Kemphaan
2024-05-18 8 Kemphaan
2024-05-18 1 Blauwborst
2024-05-16 1 Watersnip
2024-05-16 2 Kemphaan
2024-05-12 1 Roodborsttapuit
2024-05-12 1 Grutto

Vanuit Surhuizum Sla na 160 meter linksaf naar Bartemerwei. Na 1,6 km slaat u linksaf naar de Koaiwei. Daarna slaat u na 1,3 km linksaf naar de Heawei. Het uitkijkpunt bevindt zich op het kruispunt van de Heawei en de Oude vaart. Het is mogelijk om 1-2 auto's te parkeren.

Route via Google Maps

GPS 53.22906, 6.19475