Surhuizumermieden noord - Uitkijktoren

De Surhuizumermieden bestaat uit graslanden en hooilanden. De mieden zijn een relatief open weidegebied, dat wordt onderverdeeld door elzenhagen.

Voorkomende soorten zijn: watervogels (smient), kolgans, slobeend, slechtvalken, watersnip en weidevogels (grutto en kemphaan).

Type Uitkijktoren
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-03-19 2 Kuifeend
2018-03-19 1 Kokmeeuw
2018-03-19 1 Zilvermeeuw
2018-03-19 1 Grote Mantelmeeuw
2018-03-19 2 Grote Canadese Gans
2018-03-15 1 Grote Zilverreiger
2018-03-14 1 Grote Zilverreiger
2018-03-14 130 Scholekster
2018-03-13 4 Grutto
2018-03-12 1 Buizerd
2018-03-09 1 Grote Zilverreiger
2018-03-05 10 Wintertaling
2018-03-05 1 Blauwe Kiekendief
2018-02-17 1 Slechtvalk
2018-02-17 1 Grote Zilverreiger
2018-02-17 41 Kievit
2018-02-17 81 Smient
2018-02-17 1 Torenvalk
2018-02-17 1 Witte Kwikstaart
2018-02-17 31 Kievit

Vanuit Surhuizum Sla na 160 meter linksaf naar Bartemerwei. Na 1,6 km slaat u linksaf naar de Koaiwei. Daarna slaat u na 1,3 km linksaf naar de Heawei. Het uitkijkpunt bevindt zich op het kruispunt van de Heawei en de Oude vaart. Het is mogelijk om 1-2 auto's te parkeren.

Route via Google Maps

GPS 53.22906062240725, 6.194751893887924