Surhuizumermieden noord - Uitkijktoren

De Surhuizumermieden bestaat uit graslanden en hooilanden. De mieden zijn een relatief open weidegebied, dat wordt onderverdeeld door elzenhagen.

Voorkomende soorten zijn: watervogels (smient), kolgans, slobeend, slechtvalken, watersnip en weidevogels (grutto en kemphaan).

Type Uitkijktoren
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-07-30 19 Roek
2022-07-29 1 Torenvalk
2022-07-21 1 Slechtvalk
2022-07-19 1 Blauwe Reiger
2022-07-19 1 Waterhoen
2022-07-10 9 Kemphaan
2022-07-10 1 Scholekster
2022-07-10 1 Huiszwaluw
2022-07-10 1 Grutto
2022-07-10 1 Tureluur
2022-07-10 1 Bosruiter
2022-07-10 2 Grauwe Gans
2022-07-10 1 Visdief
2022-07-10 1 Kokmeeuw
2022-07-10 1 Witte Kwikstaart
2022-07-10 1 Kleine Plevier
2022-07-10 1 Roodborsttapuit
2022-07-10 1 Kleine Mantelmeeuw
2022-07-01 1 Watersnip
2022-06-16 1 Zomertaling

Vanuit Surhuizum Sla na 160 meter linksaf naar Bartemerwei. Na 1,6 km slaat u linksaf naar de Koaiwei. Daarna slaat u na 1,3 km linksaf naar de Heawei. Het uitkijkpunt bevindt zich op het kruispunt van de Heawei en de Oude vaart. Het is mogelijk om 1-2 auto's te parkeren.

Route via Google Maps

GPS 53.22906, 6.19475