Surhuizumermieden noord - Uitkijktoren

De Surhuizumermieden bestaat uit graslanden en hooilanden. De mieden zijn een relatief open weidegebied, dat wordt onderverdeeld door elzenhagen.

Voorkomende soorten zijn: watervogels (smient), kolgans, slobeend, slechtvalken, watersnip en weidevogels (grutto en kemphaan).

Type Uitkijktoren
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-02-21 400 Kievit
2021-02-21 2 Grote Zilverreiger
2021-02-14 1 Middelste Zaagbek
2021-02-03 1 Buizerd
2021-02-03 100 Kievit
2021-02-03 1 Grote Zilverreiger
2021-02-03 1 Zilvermeeuw
2021-01-28 1 Witte Kwikstaart
2021-01-28 2 Waterpieper
2021-01-28 1 Slechtvalk
2021-01-25 1 Buizerd
2021-01-25 10 Kokmeeuw
2021-01-25 100 Kolgans
2021-01-25 20 Meerkoet
2021-01-25 2 Pimpelmees ssp caeruleus
2021-01-25 3 Grote Canadese Gans
2021-01-15 2 Wilde Eend
2021-01-15 1 Grote Zilverreiger
2021-01-15 1 Slechtvalk
2021-01-15 3 Witte Kwikstaart

Vanuit Surhuizum Sla na 160 meter linksaf naar Bartemerwei. Na 1,6 km slaat u linksaf naar de Koaiwei. Daarna slaat u na 1,3 km linksaf naar de Heawei. Het uitkijkpunt bevindt zich op het kruispunt van de Heawei en de Oude vaart. Het is mogelijk om 1-2 auto's te parkeren.

Route via Google Maps

GPS 53.22906062240725, 6.194751893887924