Surhuizumermieden noord - Uitkijktoren

De Surhuizumermieden bestaat uit graslanden en hooilanden. De mieden zijn een relatief open weidegebied, dat wordt onderverdeeld door elzenhagen.

Voorkomende soorten zijn: watervogels (smient), kolgans, slobeend, slechtvalken, watersnip en weidevogels (grutto en kemphaan).

Type Uitkijktoren
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-10-25 1 Grote Zilverreiger
2023-10-25 1 Grote Zilverreiger
2023-10-14 1 Grote Zilverreiger
2023-09-28 1 Purperreiger
2023-09-02 1 Tapuit
2023-09-02 3 Ooievaar
2023-09-02 70 Kievit
2023-09-02 1 Roodborsttapuit
2023-08-26 1 Bruine Kiekendief
2023-08-19 1 Watersnip
2023-08-19 6 Watersnip
2023-08-17 3 Watersnip
2023-08-15 1 Ooievaar
2023-08-15 1 Bruine Kiekendief
2023-08-15 2 Ooievaar
2023-08-12 1 Torenvalk
2023-08-03 7 Goudplevier
2023-08-03 2 Ringmus
2023-08-03 1 Lepelaar
2023-07-28 1 Bonte Vliegenvanger

Vanuit Surhuizum Sla na 160 meter linksaf naar Bartemerwei. Na 1,6 km slaat u linksaf naar de Koaiwei. Daarna slaat u na 1,3 km linksaf naar de Heawei. Het uitkijkpunt bevindt zich op het kruispunt van de Heawei en de Oude vaart. Het is mogelijk om 1-2 auto's te parkeren.

Route via Google Maps

GPS 53.22906, 6.19475