Burgumer Mar - Jistrum - De Dunen - Uitkijkheuvel

De heuvel is in 2006 aangelegd en tot stand gekomen op initiatief van de streekbewoners in samenwerking tussen de landeigenaar Atsma, de plaatselijke vogelwacht en Staatsbosbeheer. Het Burgumer Mar is een zoetwatermeer met brede riet- en moeraslanden. Er zijn veel soorten water- en moerasvogels te zien, waaronder roerdomp, baardman, grote zilverreiger en gedurende de winter ook het nonnetje. Tijdens de trek is er kans op dwergmeeuw, zwarte stern en visarend.

Type Heuvel
Beheerder Onbekend
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd De heuvel kan het hele jaar door bezocht worden, maar is qua riet- en moerasvogels het meest interessant in het late voorjaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-07-19 250 Grauwe Gans
2021-07-15 1 Koekoek
2021-07-10 1 Koekoek
2021-06-25 4 Koekoek
2021-06-24 1 Koekoek
2021-06-24 2 Bosrietzanger
2021-06-24 1 Koekoek
2021-06-24 1 Blauwborst
2021-06-24 10 Visdief
2021-06-10 1 Grauwe Vliegenvanger
2021-05-13 1 Visdief
2021-05-07 1 Torenvalk
2021-05-01 1 Pimpelmees
2021-05-01 1 Koolmees
2021-05-01 1 Waterhoen
2021-05-01 1 Witgat
2021-05-01 1 Sprinkhaanzanger
2021-05-01 1 Dwergmeeuw
2021-05-01 1 Baardman
2021-05-01 1 Bruine Kiekendief

Neem aan de westkant van Jistrum de Marwei en volg die tot bijna het einde. Links van de weg is een fietsbruggetje over de vaart. Volg het fietspad tot aan de uitkijkheuvel.

Route via Google Maps

GPS 53.20229, 6.05394