Burgumer Mar - Jistrum - De Dunen - Uitkijkheuvel

De heuvel is in 2006 aangelegd en tot stand gekomen op initiatief van de streekbewoners in samenwerking tussen de landeigenaar Atsma, de plaatselijke vogelwacht en Staatsbosbeheer. Het Burgumer Mar is een zoetwatermeer met brede riet- en moeraslanden. Er zijn veel soorten water- en moerasvogels te zien, waaronder roerdomp, baardman, grote zilverreiger en gedurende de winter ook het nonnetje. Tijdens de trek is er kans op dwergmeeuw, zwarte stern en visarend.

Type Heuvel
Beheerder Onbekend
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd De heuvel kan het hele jaar door bezocht worden, maar is qua riet- en moerasvogels het meest interessant in het late voorjaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-02-26 21 Graspieper
2024-02-26 1 Grote Zaagbek
2024-02-26 1 Fuut
2024-02-26 1 Grote Zaagbek
2024-02-23 2 Grote Zaagbek
2024-02-11 1 Grote Zaagbek
2024-01-10 1 Grote Zaagbek
2024-01-10 4 Brilduiker
2024-01-10 1 Grote Zaagbek
2024-01-10 1 IJsvogel
2024-01-10 2 Kramsvogel
2024-01-04 4 Wilde Zwaan
2023-11-25 2 Fuut
2023-11-25 1 Grote Mantelmeeuw
2023-11-17 3 Fuut
2023-10-23 1 Kievit
2023-10-23 1 Grauwe Gans
2023-10-23 1 Grote Zilverreiger
2023-09-27 15 Putter
2023-09-27 1 Matkop

Neem aan de westkant van Jistrum de Marwei en volg die tot bijna het einde. Links van de weg is een fietsbruggetje over de vaart. Volg het fietspad tot aan de uitkijkheuvel.

Route via Google Maps

GPS 53.20229, 6.05394