Burgumer Mar - Jistrum - De Dunen - Uitkijkheuvel

De heuvel is in 2006 aangelegd en tot stand gekomen op initiatief van de streekbewoners in samenwerking tussen de landeigenaar Atsma, de plaatselijke vogelwacht en Staatsbosbeheer. Het Burgumer Mar is een zoetwatermeer met brede riet- en moeraslanden. Er zijn veel soorten water- en moerasvogels te zien, waaronder roerdomp, baardman, grote zilverreiger en gedurende de winter ook het nonnetje. Tijdens de trek is er kans op dwergmeeuw, zwarte stern en visarend.

Type Heuvel
Beheerder Onbekend
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd De heuvel kan het hele jaar door bezocht worden, maar is qua riet- en moerasvogels het meest interessant in het late voorjaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-10-22 100 Spreeuw
2022-09-01 3 Raaf
2022-08-01 1 Kokmeeuw
2022-07-30 2 Lepelaar
2022-07-18 1 Bruine Kiekendief
2022-07-09 1 Grauwe Gans
2022-06-30 1 Grote Zilverreiger
2022-06-30 1 Bonte Vliegenvanger
2022-06-30 1 Grote Karekiet
2022-06-09 1 Bosrietzanger
2022-06-09 1 Grauwe Vliegenvanger
2022-06-09 1 Goudvink
2022-06-02 1 Gekraagde Roodstaart
2022-06-01 2 Koekoek
2022-05-23 1 Aalscholver
2022-05-16 1 Kneu
2022-05-16 1 Oeverloper
2022-05-16 1 Grote Karekiet
2022-05-16 1 Grote Karekiet
2022-05-16 1 Groenling

Neem aan de westkant van Jistrum de Marwei en volg die tot bijna het einde. Links van de weg is een fietsbruggetje over de vaart. Volg het fietspad tot aan de uitkijkheuvel.

Route via Google Maps

GPS 53.20229, 6.05394