Burgumer Mar - Jistrum - De Dunen - Uitkijkheuvel

De heuvel is in 2006 aangelegd en tot stand gekomen op initiatief van de streekbewoners in samenwerking tussen de landeigenaar Atsma, de plaatselijke vogelwacht en Staatsbosbeheer. Het Burgumer Mar is een zoetwatermeer met brede riet- en moeraslanden. Er zijn veel soorten water- en moerasvogels te zien, waaronder roerdomp, baardman, grote zilverreiger en gedurende de winter ook het nonnetje. Tijdens de trek is er kans op dwergmeeuw, zwarte stern en visarend.

Type Heuvel
Beheerder Onbekend
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd De heuvel kan het hele jaar door bezocht worden, maar is qua riet- en moerasvogels het meest interessant in het late voorjaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-03-20 1 Witsterblauwborst
2023-03-02 1 Zilvermeeuw
2023-03-02 1 Fazant
2023-03-02 1 Zanglijster
2023-03-02 1 Gaai
2023-03-02 14 Brandgans
2023-03-02 20 Kievit
2023-03-02 1 Grote Zaagbek
2023-02-28 20 Aalscholver
2023-01-02 1 Roodborst
2023-01-02 3 Huismus
2023-01-02 1 Torenvalk
2023-01-02 80 Kolgans
2023-01-02 1 Nijlgans
2023-01-02 22 Grote Canadese Gans
2023-01-02 100 Kolgans
2023-01-02 1 Grote Zilverreiger
2023-01-02 1 Aalscholver
2023-01-02 30 Brandgans
2023-01-02 250 Kolgans

Neem aan de westkant van Jistrum de Marwei en volg die tot bijna het einde. Links van de weg is een fietsbruggetje over de vaart. Volg het fietspad tot aan de uitkijkheuvel.

Route via Google Maps

GPS 53.20229, 6.05394