Ottema Wiersmareservaat - It Bûtefjild - Vogelkijkhut

In dit laagveengebied kunt u roodborsttapuit, roerdomp, waterral en grote zilverreiger aantreffen. Een enkele keer is de klapekster hier waargenomen.

Type Heuvel
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-01-26 2 Goudvink
2020-01-26 1 Koolmees
2020-01-26 2 Goudvink
2020-01-26 1 Havik
2020-01-26 2 Ooievaar
2020-01-26 1 Groene Specht
2020-01-26 1 Ruigpootbuizerd
2020-01-26 1 Grote Zaagbek
2020-01-25 1 Matkop
2020-01-25 2 Goudvink
2020-01-25 1 Havik
2020-01-25 1 Blauwe Kiekendief
2020-01-23 1 Fuut
2020-01-23 1 Fuut
2020-01-23 1 Aalscholver
2020-01-21 75 Kievit
2020-01-21 1 Blauwe Kiekendief
2020-01-21 1 Boomkruiper
2020-01-21 10 Merel
2020-01-21 1 Vuurgoudhaan

In Hurdegaryp slaat u af naar het noorden. Over de spoorlijn neemt u de eerste afslag rechts. Na ongeveer 1,5 km begint rechts een fiets- en voetpad. Volg dit ongeveer 800 meter tot aan het uitzichtplateau.

Route via Google Maps

GPS 53.23369885668339, 5.952551054486612