Ottema Wiersmareservaat - It Bûtefjild - Vogelkijkhut

In dit laagveengebied kunt u roodborsttapuit, roerdomp, waterral en grote zilverreiger aantreffen. Een enkele keer is de klapekster hier waargenomen.

Type Heuvel
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-06-30 1 Grauwe Kiekendief
2022-06-30 1 Koekoek
2022-06-26 1 Havik
2022-06-26 1 Roodborsttapuit
2022-06-26 1 IJsvogel
2022-06-26 3 Sijs
2022-06-25 1 Rietzanger
2022-06-22 1 Kraanvogel
2022-06-18 1 Koekoek
2022-06-18 1 Bruine Kiekendief
2022-06-18 1 Winterkoning
2022-06-18 1 Zwartkop
2022-06-18 2 Vink
2022-06-18 1 Grasmus
2022-06-18 1 Grasmus
2022-06-18 1 Bruine Kiekendief
2022-06-18 1 Rietzanger
2022-06-17 1 Grote Zilverreiger
2022-06-17 1 Slechtvalk
2022-06-11 1 Boomvalk

In Hurdegaryp slaat u af naar het noorden. Over de spoorlijn neemt u de eerste afslag rechts. Na ongeveer 1,5 km begint rechts een fiets- en voetpad. Volg dit ongeveer 800 meter tot aan het uitzichtplateau.

Route via Google Maps

GPS 53.23370, 5.95255