Ottema Wiersmareservaat - It Bûtefjild - Vogelkijkhut

In dit laagveengebied kunt u roodborsttapuit, roerdomp, waterral en grote zilverreiger aantreffen. Een enkele keer is de klapekster hier waargenomen.

Type Heuvel
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-07-13 3 Goudvink
2020-07-11 8 Knobbelzwaan
2020-07-11 1 Rietgors
2020-07-11 1 Stadsduif
2020-07-11 4 Ooievaar
2020-07-11 1 IJsvogel
2020-07-11 1 IJsvogel
2020-07-07 1 Graspieper
2020-07-07 7 Ooievaar
2020-07-07 1 Bruine Kiekendief
2020-07-07 2 Visdief
2020-07-06 1 Sijs
2020-07-06 1 Grote Zilverreiger
2020-07-06 1 Boompieper
2020-07-06 1 Goudvink
2020-07-06 1 Boompieper
2020-07-03 1 Veldleeuwerik
2020-07-03 1 Tjiftjaf
2020-07-02 2 Ooievaar
2020-07-02 1 Rietzanger

In Hurdegaryp slaat u af naar het noorden. Over de spoorlijn neemt u de eerste afslag rechts. Na ongeveer 1,5 km begint rechts een fiets- en voetpad. Volg dit ongeveer 800 meter tot aan het uitzichtplateau.

Route via Google Maps

GPS 53.23369885668339, 5.952551054486612