Ottema Wiersmareservaat - It Bûtefjild - Vogelkijkhut

In dit laagveengebied kunt u roodborsttapuit, roerdomp, waterral en grote zilverreiger aantreffen. Een enkele keer is de klapekster hier waargenomen.

Type Heuvel
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-07-25 1 Goudvink
2021-07-25 2 Bruine Kiekendief
2021-07-25 1 Fitis
2021-07-25 1 Grote Bonte Specht
2021-07-25 1 Gekraagde Roodstaart
2021-07-25 1 Roodborsttapuit
2021-07-25 2 Witgat
2021-07-25 1 Tuinfluiter
2021-07-25 1 Zwartkop
2021-07-25 1 Vink
2021-07-25 1 Rietgors
2021-07-25 1 Rietzanger
2021-07-23 1 Roerdomp
2021-07-17 2 Waterhoen
2021-07-17 3 Goudvink
2021-07-17 1 Smient
2021-07-17 1 Matkop
2021-07-12 1 Grote Canadese Gans
2021-07-11 1 Bruine Kiekendief
2021-07-11 1 Koekoek

In Hurdegaryp slaat u af naar het noorden. Over de spoorlijn neemt u de eerste afslag rechts. Na ongeveer 1,5 km begint rechts een fiets- en voetpad. Volg dit ongeveer 800 meter tot aan het uitzichtplateau.

Route via Google Maps

GPS 53.23370, 5.95255