Ottema Wiersmareservaat - It Bûtefjild - Vogelkijkhut

In dit laagveengebied kunt u roodborsttapuit, roerdomp, waterral en grote zilverreiger aantreffen. Een enkele keer is de klapekster hier waargenomen.

Type Heuvel
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-01-15 1 Blauwe Kiekendief
2021-01-15 2 Baardman
2021-01-15 1 Grote Zilverreiger
2021-01-14 1 IJsvogel
2021-01-14 40 Knobbelzwaan
2021-01-14 40 Graspieper
2021-01-14 1 IJsvogel
2021-01-14 4 Pimpelmees
2021-01-14 2 Roodborst
2021-01-14 7 Kuifeend
2021-01-14 5 Meerkoet
2021-01-13 1 Sijs
2021-01-13 2 Grote Zaagbek
2021-01-13 2 Grote Zaagbek
2021-01-12 2 Knobbelzwaan
2021-01-11 2 Grote Zilverreiger
2021-01-11 7 Kuifeend
2021-01-11 2 Baardman
2021-01-11 1 Havik
2021-01-11 2 Blauwe Kiekendief

In Hurdegaryp slaat u af naar het noorden. Over de spoorlijn neemt u de eerste afslag rechts. Na ongeveer 1,5 km begint rechts een fiets- en voetpad. Volg dit ongeveer 800 meter tot aan het uitzichtplateau.

Route via Google Maps

GPS 53.23369885668339, 5.952551054486612