Burgumer Mar - Uitkijktoren

Het Burgumer Mar is een zoetwatermeer met brede riet- en moeraslanden. Er zijn veel soorten water- en moerasvogels te zien, waaronder roerdomp, baardman, grote zilverreiger en gedurende de winter ook het nonnetje. Tijdens de trek is er kans op dwergmeeuw, zwarte stern en visarend.

Type Uitkijktoren
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-11-24 1 Waterpieper
2022-11-24 1 IJsvogel
2022-11-24 150 Meerkoet
2022-11-24 10 Fuut
2022-11-24 40 Kuifeend
2022-11-24 2 Brilduiker
2022-11-24 1 Brilduiker
2022-11-24 1 Grote Zaagbek
2022-11-24 1 Grote Zaagbek
2022-11-21 1 Sperwer
2022-11-21 3 Graspieper
2022-11-21 10 Kuifeend
2022-11-21 7 Fuut
2022-11-21 1 Waterhoen
2022-11-21 1 Waterhoen
2022-11-21 100 Meerkoet
2022-11-21 1 Torenvalk
2022-11-21 1 Grote Zilverreiger
2022-11-21 150 Kolgans
2022-11-21 300 Grauwe Gans

Met de auto neemt u vanaf de N355 Rykswei afslag Zomerweg/Camping Zwartkruis richting Burgum. Na ongeveer 100 meter slaat u linksaf richting centrale Elactrabel. Hier kunt u parkeren en via het betonpad de route volgen naar de uitkijktoren.

Route via Google Maps

GPS 53.20509, 6.02837