Burgumer Mar - Uitkijktoren

Het Burgumer Mar is een zoetwatermeer met brede riet- en moeraslanden. Er zijn veel soorten water- en moerasvogels te zien, waaronder roerdomp, baardman, grote zilverreiger en gedurende de winter ook het nonnetje. Tijdens de trek is er kans op dwergmeeuw, zwarte stern en visarend.

Type Uitkijktoren
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-03-16 2 Smient
2018-03-14 1 Rietgors
2018-03-14 2 Grote Canadese Gans
2018-03-14 9 Nonnetje
2018-03-14 1 Tafeleend
2018-03-14 1 Ooievaar
2018-03-06 1 Wintertaling
2018-03-06 5 Aalscholver
2018-03-06 1 Grote Zilverreiger
2018-03-06 2 Grote Zilverreiger
2018-02-18 1 Kolgans
2018-02-18 1 Grote Zilverreiger
2018-02-18 1 IJsvogel
2018-01-22 1 Buizerd
2018-01-11 1 Fazant
2018-01-11 1 Houtsnip
2018-01-09 2 Ekster
2018-01-09 2 Zwarte Kraai
2018-01-09 2 Gaai
2018-01-09 70 Grauwe Gans

Met de auto neemt u vanaf de N355 Rykswei afslag Zomerweg/Camping Zwartkruis richting Burgum. Na ongeveer 100 meter slaat u linksaf richting centrale Elactrabel. Hier kunt u parkeren en via het betonpad de route volgen naar de uitkijktoren.

Route via Google Maps

GPS 53.20509338170158, 6.028370667580206