Burgumer Mar - Uitkijktoren

Het Burgumer Mar is een zoetwatermeer met brede riet- en moeraslanden. Er zijn veel soorten water- en moerasvogels te zien, waaronder roerdomp, baardman, grote zilverreiger en gedurende de winter ook het nonnetje. Tijdens de trek is er kans op dwergmeeuw, zwarte stern en visarend.

Type Uitkijktoren
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-03-19 1 Kokmeeuw
2023-03-13 1 Parkgans
2023-03-08 3 Fuut
2023-03-08 4 Grote Zaagbek
2023-03-08 5 Sijs
2023-03-08 5 Brilduiker
2023-03-08 300 Kolgans
2023-03-08 5 Watersnip
2023-03-08 1 Nonnetje
2023-03-08 1 Grote Zilverreiger
2023-03-06 1 Zeearend
2023-03-06 1 IJsvogel
2023-03-04 1 Baardman
2023-03-04 1 Waterral
2023-03-04 1 Slechtvalk
2023-02-28 20 Aalscholver
2023-02-28 5 Graspieper
2023-02-28 1 Waterpieper
2023-02-28 1 Grote Bonte Specht
2023-02-28 2 Nonnetje

Met de auto neemt u vanaf de N355 Rykswei afslag Zomerweg/Camping Zwartkruis richting Burgum. Na ongeveer 100 meter slaat u linksaf richting centrale Elactrabel. Hier kunt u parkeren en via het betonpad de route volgen naar de uitkijktoren.

Route via Google Maps

GPS 53.20509, 6.02837