Burgumer Mar - Uitkijktoren

Het Burgumer Mar is een zoetwatermeer met brede riet- en moeraslanden. Er zijn veel soorten water- en moerasvogels te zien, waaronder roerdomp, baardman, grote zilverreiger en gedurende de winter ook het nonnetje. Tijdens de trek is er kans op dwergmeeuw, zwarte stern en visarend.

Type Uitkijktoren
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-07-19 1 Holenduif
2020-07-17 1 IJsvogel
2020-07-17 1 Fuut
2020-07-17 1 Tjiftjaf
2020-07-17 1 Waterral
2020-07-03 3 Roodborsttapuit
2020-07-03 1 Grasmus
2020-06-13 1 Sprinkhaanzanger
2020-06-08 1 Buizerd
2020-05-27 1 Roodborsttapuit
2020-05-27 1 Ringmus
2020-05-21 1 Koekoek
2020-05-21 1 Roerdomp
2020-05-21 1 Fuut
2020-05-16 1 Roerdomp
2020-05-16 1 Bruine Kiekendief
2020-05-16 1 Koekoek
2020-05-16 1 Fazant
2020-05-16 1 Lepelaar
2020-05-15 25 Gierzwaluw

Met de auto neemt u vanaf de N355 Rykswei afslag Zomerweg/Camping Zwartkruis richting Burgum. Na ongeveer 100 meter slaat u linksaf richting centrale Elactrabel. Hier kunt u parkeren en via het betonpad de route volgen naar de uitkijktoren.

Route via Google Maps

GPS 53.20509338170158, 6.028370667580206