Burgumer Mar - Uitkijktoren

Het Burgumer Mar is een zoetwatermeer met brede riet- en moeraslanden. Er zijn veel soorten water- en moerasvogels te zien, waaronder roerdomp, baardman, grote zilverreiger en gedurende de winter ook het nonnetje. Tijdens de trek is er kans op dwergmeeuw, zwarte stern en visarend.

Type Uitkijktoren
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-04-18 1 Raaf
2024-04-18 1 Zeearend
2024-04-17 1 Rietzanger
2024-04-17 1 Blauwborst
2024-04-17 1 Snor
2024-04-17 1 Grote Zilverreiger
2024-04-17 1 Fuut
2024-04-17 1 Witgat
2024-04-17 1 Roerdomp
2024-04-17 2 Wulp
2024-04-17 1 Roodborsttapuit
2024-04-17 30 Grauwe Gans
2024-04-17 5 Grote Zaagbek
2024-04-17 2 Rietzanger
2024-04-17 2 Rietzanger
2024-04-17 2 Rietzanger
2024-04-17 1 Roodborsttapuit
2024-04-17 1 Blauwborst
2024-04-17 1 Roerdomp
2024-04-17 1 Cetti's Zanger

Met de auto neemt u vanaf de N355 Rykswei afslag Zomerweg/Camping Zwartkruis richting Burgum. Na ongeveer 100 meter slaat u linksaf richting centrale Elactrabel. Hier kunt u parkeren en via het betonpad de route volgen naar de uitkijktoren.

Route via Google Maps

GPS 53.20509, 6.02837