Burgumer Mar - Uitkijktoren

Het Burgumer Mar is een zoetwatermeer met brede riet- en moeraslanden. Er zijn veel soorten water- en moerasvogels te zien, waaronder roerdomp, baardman, grote zilverreiger en gedurende de winter ook het nonnetje. Tijdens de trek is er kans op dwergmeeuw, zwarte stern en visarend.

Type Uitkijktoren
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-06-30 1 IJsvogel
2022-06-30 37 Grote Canadese Gans
2022-06-25 1 Boomvalk
2022-06-25 1 Boomvalk
2022-06-12 1 Kleine Karekiet
2022-06-09 1 Putter
2022-06-09 1 Sprinkhaanzanger
2022-06-09 1 Slechtvalk
2022-05-23 1 Aalscholver
2022-05-23 1 Slechtvalk
2022-05-18 1 Nachtegaal
2022-05-14 1 Grasmus
2022-05-14 1 Grasmus
2022-05-14 1 Grasmus
2022-05-14 1 Kleine Karekiet
2022-05-14 1 Kleine Karekiet
2022-05-14 2 Baardman
2022-05-14 2 Kleine Karekiet
2022-05-14 1 Kleine Karekiet
2022-05-14 2 Roodborsttapuit

Met de auto neemt u vanaf de N355 Rykswei afslag Zomerweg/Camping Zwartkruis richting Burgum. Na ongeveer 100 meter slaat u linksaf richting centrale Elactrabel. Hier kunt u parkeren en via het betonpad de route volgen naar de uitkijktoren.

Route via Google Maps

GPS 53.20509, 6.02837