Burgumer Mar - Uitkijktoren

Het Burgumer Mar is een zoetwatermeer met brede riet- en moeraslanden. Er zijn veel soorten water- en moerasvogels te zien, waaronder roerdomp, baardman, grote zilverreiger en gedurende de winter ook het nonnetje. Tijdens de trek is er kans op dwergmeeuw, zwarte stern en visarend.

Type Uitkijktoren
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-06-13 1 Bosrietzanger
2021-06-06 1 Boomvalk
2021-05-26 1 Roerdomp
2021-05-13 1 Gele Kwikstaart
2021-05-13 1 Groenpootruiter
2021-05-13 1 Zwarte Kraai
2021-05-13 1 Kauw
2021-05-13 1 Merel
2021-05-13 1 Gaai
2021-05-13 1 Aalscholver
2021-05-13 1 Waterral
2021-05-13 1 Wulp
2021-05-13 1 Koekoek
2021-05-13 1 Kleine Mantelmeeuw
2021-05-13 1 Kokmeeuw
2021-05-13 1 Sprinkhaanzanger
2021-05-13 1 Snor
2021-05-13 1 Rietgors
2021-05-13 1 Koolmees
2021-05-13 1 Blauwborst

Met de auto neemt u vanaf de N355 Rykswei afslag Zomerweg/Camping Zwartkruis richting Burgum. Na ongeveer 100 meter slaat u linksaf richting centrale Elactrabel. Hier kunt u parkeren en via het betonpad de route volgen naar de uitkijktoren.

Route via Google Maps

GPS 53.20509, 6.02837