De Leijen - Bildreed - Uitkijktoren

De Leijen is een meer, ontstaan door veenafgravingen. Het is op veel plaatsen ondiep. In het gebied komt geleidelijk meer aandacht voor recreatie. Gedurende de winter kunt u hier grote groepen eenden zien, waaronder smienten en wintertalingen. Ook nonnetjes behoren tot de mogelijkheden. De laatste jaren wordt er 's winters een klapekster gezien. In de ondergelopen polders foerageren wilde zwaan en veel soorten ganzen waaronder kolgans en kleine rietgans. Tijdens de trekperiode heeft u ook kans op paapje, bruine kiekendief en grutto.

Type Uitkijktoren
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-06-08 1 Bosrietzanger
2020-06-02 1 Kokmeeuw
2020-05-21 4 Koekoek
2020-05-21 6 Tafeleend
2020-05-20 1 Oeverloper
2020-05-20 1 Bontbekplevier
2020-05-17 1 Baardman
2020-05-07 1 Roodborsttapuit
2020-05-07 2 Bruine Kiekendief
2020-05-07 2 Oeverloper
2020-05-07 2 Tapuit
2020-05-04 1 Fitis
2020-05-04 1 Ransuil
2020-05-04 1 Tuinfluiter
2020-05-03 1 Oeverloper
2020-04-30 1 Sprinkhaanzanger
2020-04-30 1 Snor
2020-04-26 37 Wulp
2020-04-26 1 Koekoek
2020-04-24 36 Regenwulp

Vertrek vanuit Rottevalle, na 25 meter linksaf slaan naar Bildwei. Na 1.3 km linksaf slaan naar Bildreed. Na zo'n 400 meter komt u aan in Bildreed.

Route via Google Maps

GPS 53.15733252080096, 6.080182397358867