De Leijen - Bildreed - Uitkijktoren

De Leijen is een meer, ontstaan door veenafgravingen. Het is op veel plaatsen ondiep. In het gebied komt geleidelijk meer aandacht voor recreatie. Gedurende de winter kunt u hier grote groepen eenden zien, waaronder smienten en wintertalingen. Ook nonnetjes behoren tot de mogelijkheden. De laatste jaren wordt er 's winters een klapekster gezien. In de ondergelopen polders foerageren wilde zwaan en veel soorten ganzen waaronder kolgans en kleine rietgans. Tijdens de trekperiode heeft u ook kans op paapje, bruine kiekendief en grutto.

Type Uitkijktoren
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-02-18 1 Grote Barmsijs
2024-02-18 11 Wilde Zwaan
2024-02-04 2 Goudhaan
2024-01-28 1 Nonnetje
2024-01-28 1 Keep
2024-01-28 2 Ekster
2024-01-28 1 Ringmus
2024-01-28 8 Huismus
2024-01-28 2 Ooievaar
2024-01-28 1 Roodborst
2024-01-28 1 Grote Bonte Specht
2024-01-28 1 Merel
2024-01-28 1 Koolmees
2024-01-28 1 Houtduif
2024-01-28 5 Turkse Tortel
2024-01-28 1 Pimpelmees
2024-01-28 1 Koolmees
2024-01-28 12 Vink
2024-01-28 1 Heggenmus
2024-01-27 1 Kerkuil

Vertrek vanuit Rottevalle, na 25 meter linksaf slaan naar Bildwei. Na 1.3 km linksaf slaan naar Bildreed. Na zo'n 400 meter komt u aan in Bildreed.

Route via Google Maps

GPS 53.15733, 6.08018