De Leijen - Bildreed - Uitkijktoren

De Leijen is een meer, ontstaan door veenafgravingen. Het is op veel plaatsen ondiep. In het gebied komt geleidelijk meer aandacht voor recreatie. Gedurende de winter kunt u hier grote groepen eenden zien, waaronder smienten en wintertalingen. Ook nonnetjes behoren tot de mogelijkheden. De laatste jaren wordt er 's winters een klapekster gezien. In de ondergelopen polders foerageren wilde zwaan en veel soorten ganzen waaronder kolgans en kleine rietgans. Tijdens de trekperiode heeft u ook kans op paapje, bruine kiekendief en grutto.

Type Uitkijktoren
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-06-28 1 Koekoek
2022-06-12 1 Roerdomp
2022-06-12 1 Roerdomp
2022-06-12 1 Kwak
2022-06-11 1 Cetti's Zanger
2022-06-11 1 Sprinkhaanzanger
2022-05-28 1 Grote Bonte Specht
2022-05-27 2 Zwarte Stern
2022-05-27 1 Baardman
2022-05-27 1 Bosrietzanger
2022-05-22 1 Roerdomp
2022-05-22 1 Snor
2022-05-22 1 Bruine Kiekendief
2022-05-19 1 Kolgans
2022-05-17 1 Roerdomp
2022-05-15 1 Blauwborst
2022-05-15 2 Grote Canadese Gans
2022-05-15 1 Meerkoet
2022-05-15 1 Grauwe Gans
2022-05-15 3 Kolgans

Vertrek vanuit Rottevalle, na 25 meter linksaf slaan naar Bildwei. Na 1.3 km linksaf slaan naar Bildreed. Na zo'n 400 meter komt u aan in Bildreed.

Route via Google Maps

GPS 53.15733, 6.08018