De Leijen - Bildreed - Uitkijktoren

De Leijen is een meer, ontstaan door veenafgravingen. Het is op veel plaatsen ondiep. In het gebied komt geleidelijk meer aandacht voor recreatie. Gedurende de winter kunt u hier grote groepen eenden zien, waaronder smienten en wintertalingen. Ook nonnetjes behoren tot de mogelijkheden. De laatste jaren wordt er 's winters een klapekster gezien. In de ondergelopen polders foerageren wilde zwaan en veel soorten ganzen waaronder kolgans en kleine rietgans. Tijdens de trekperiode heeft u ook kans op paapje, bruine kiekendief en grutto.

Type Uitkijktoren
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-03-25 2 Krakeend
2023-03-25 14 Tureluur
2023-03-25 16 Slobeend
2023-03-25 30 Kievit
2023-03-25 1 Putter
2023-03-19 96 Kemphaan
2023-03-19 1 Tjiftjaf
2023-03-19 7 Grutto
2023-03-08 1 Grote Zilverreiger
2023-03-08 1 Ooievaar
2023-03-08 1 Pimpelmees
2023-02-28 20 Kievit
2023-02-28 200 Spreeuw
2023-02-28 2 Ooievaar
2023-02-25 1 Sperwer
2023-02-25 1 Buizerd
2023-02-25 1 Buizerd
2023-02-25 10 Meerkoet
2023-02-25 4 Knobbelzwaan
2023-02-25 3 Zwarte Kraai

Vertrek vanuit Rottevalle, na 25 meter linksaf slaan naar Bildwei. Na 1.3 km linksaf slaan naar Bildreed. Na zo'n 400 meter komt u aan in Bildreed.

Route via Google Maps

GPS 53.15733, 6.08018