De Leijen - Bildreed - Uitkijktoren

De Leijen is een meer, ontstaan door veenafgravingen. Het is op veel plaatsen ondiep. In het gebied komt geleidelijk meer aandacht voor recreatie. Gedurende de winter kunt u hier grote groepen eenden zien, waaronder smienten en wintertalingen. Ook nonnetjes behoren tot de mogelijkheden. De laatste jaren wordt er 's winters een klapekster gezien. In de ondergelopen polders foerageren wilde zwaan en veel soorten ganzen waaronder kolgans en kleine rietgans. Tijdens de trekperiode heeft u ook kans op paapje, bruine kiekendief en grutto.

Type Uitkijktoren
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-09-22 2 Zwarte Kraai
2019-09-17 1 Tjiftjaf
2019-09-07 65 Grote Canadese Gans
2019-09-07 1 Tapuit
2019-09-05 30 Grauwe Gans
2019-09-05 55 Grote Canadese Gans
2019-09-05 1 Gierzwaluw
2019-09-04 1 Roodborsttapuit
2019-09-04 2 Tapuit
2019-09-02 48 Grote Canadese Gans
2019-08-16 1 Houtduif
2019-08-16 1 Blauwe Reiger
2019-08-16 9 Zwarte Kraai
2019-08-06 1 Kokmeeuw
2019-06-18 1 Meerkoet
2019-06-18 1 Wilde Eend
2019-06-11 1 Boerenzwaluw
2019-06-11 2 Boerenzwaluw
2019-05-20 1 Nijlgans
2019-05-05 1 Aalscholver

Vertrek vanuit Rottevalle, na 25 meter linksaf slaan naar Bildwei. Na 1.3 km linksaf slaan naar Bildreed. Na zo'n 400 meter komt u aan in Bildreed.

Route via Google Maps

GPS 53.15733252080096, 6.080182397358867