De Leijen - Bildreed - Uitkijktoren

De Leijen is een meer, ontstaan door veenafgravingen. Het is op veel plaatsen ondiep. In het gebied komt geleidelijk meer aandacht voor recreatie. Gedurende de winter kunt u hier grote groepen eenden zien, waaronder smienten en wintertalingen. Ook nonnetjes behoren tot de mogelijkheden. De laatste jaren wordt er 's winters een klapekster gezien. In de ondergelopen polders foerageren wilde zwaan en veel soorten ganzen waaronder kolgans en kleine rietgans. Tijdens de trekperiode heeft u ook kans op paapje, bruine kiekendief en grutto.

Type Uitkijktoren
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-07-17 1 Groene Specht
2021-07-12 1 Ooievaar
2021-07-04 1 Roodborsttapuit
2021-07-02 15 Krakeend
2021-07-02 1 Ooievaar
2021-07-02 2 Grote Bonte Specht
2021-06-18 1 Grote Karekiet
2021-06-17 1 Winterkoning
2021-06-14 1 Tuinfluiter
2021-06-14 1 Koekoek
2021-06-14 1 Zanglijster
2021-06-13 1 Snor
2021-06-11 1 Spotvogel
2021-06-11 1 Tureluur
2021-06-11 1 Tuinfluiter
2021-06-06 1 Spotvogel
2021-06-06 1 Kleine Karekiet
2021-06-06 2 Baardman
2021-06-06 2 Koekoek
2021-06-06 1 Spotvogel

Vertrek vanuit Rottevalle, na 25 meter linksaf slaan naar Bildwei. Na 1.3 km linksaf slaan naar Bildreed. Na zo'n 400 meter komt u aan in Bildreed.

Route via Google Maps

GPS 53.15733, 6.08018