De Leijen - Bildreed - Uitkijktoren

De Leijen is een meer, ontstaan door veenafgravingen. Het is op veel plaatsen ondiep. In het gebied komt geleidelijk meer aandacht voor recreatie. Gedurende de winter kunt u hier grote groepen eenden zien, waaronder smienten en wintertalingen. Ook nonnetjes behoren tot de mogelijkheden. De laatste jaren wordt er 's winters een klapekster gezien. In de ondergelopen polders foerageren wilde zwaan en veel soorten ganzen waaronder kolgans en kleine rietgans. Tijdens de trekperiode heeft u ook kans op paapje, bruine kiekendief en grutto.

Type Uitkijktoren
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-07-14 1 Cetti's Zanger
2024-07-14 1 Rietgors
2024-07-12 1 Appelvink
2024-07-08 1 Ooievaar
2024-07-08 1 Tuinfluiter
2024-07-08 1 Vink
2024-07-08 1 Koekoek
2024-07-08 1 Cetti's Zanger
2024-07-07 1 Cetti's Zanger
2024-07-07 1 Lepelaar
2024-07-07 1 Zwartkop
2024-07-07 1 Rietgors
2024-07-06 1 Boomvalk
2024-07-01 1 Kleine Karekiet
2024-06-27 1 Cetti's Zanger
2024-06-26 1 Cetti's Zanger
2024-06-13 1 Nachtegaal
2024-06-12 1 Zwartkop
2024-06-12 1 Tuinfluiter
2024-06-12 1 Rietzanger

Vertrek vanuit Rottevalle, na 25 meter linksaf slaan naar Bildwei. Na 1.3 km linksaf slaan naar Bildreed. Na zo'n 400 meter komt u aan in Bildreed.

Route via Google Maps

GPS 53.15733, 6.08018