De Leijen - Bildreed - Uitkijktoren

De Leijen is een meer, ontstaan door veenafgravingen. Het is op veel plaatsen ondiep. In het gebied komt geleidelijk meer aandacht voor recreatie. Gedurende de winter kunt u hier grote groepen eenden zien, waaronder smienten en wintertalingen. Ook nonnetjes behoren tot de mogelijkheden. De laatste jaren wordt er 's winters een klapekster gezien. In de ondergelopen polders foerageren wilde zwaan en veel soorten ganzen waaronder kolgans en kleine rietgans. Tijdens de trekperiode heeft u ook kans op paapje, bruine kiekendief en grutto.

Type Uitkijktoren
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-10-18 1 Grote Mantelmeeuw
2021-10-18 1 Zilvermeeuw
2021-10-18 3 Zilvermeeuw
2021-10-18 10 Stormmeeuw
2021-10-18 30 Kokmeeuw
2021-10-18 1 Kokmeeuw
2021-10-18 57 Kuifeend
2021-10-18 19 Kuifeend
2021-10-18 6 Kuifeend
2021-10-18 6 Kuifeend
2021-10-18 5 Wilde Eend
2021-10-18 2 Wilde Eend
2021-10-18 9 Smient
2021-10-18 2 Grote Canadese Gans
2021-10-18 9 Grauwe Gans
2021-10-18 1 Grote Zilverreiger
2021-10-18 1 Aalscholver
2021-10-18 2 Aalscholver
2021-10-18 1 Aalscholver
2021-10-18 1 Fuut

Vertrek vanuit Rottevalle, na 25 meter linksaf slaan naar Bildwei. Na 1.3 km linksaf slaan naar Bildreed. Na zo'n 400 meter komt u aan in Bildreed.

Route via Google Maps

GPS 53.15733, 6.08018