De Leijen - Bildreed - Uitkijktoren

De Leijen is een meer, ontstaan door veenafgravingen. Het is op veel plaatsen ondiep. In het gebied komt geleidelijk meer aandacht voor recreatie. Gedurende de winter kunt u hier grote groepen eenden zien, waaronder smienten en wintertalingen. Ook nonnetjes behoren tot de mogelijkheden. De laatste jaren wordt er 's winters een klapekster gezien. In de ondergelopen polders foerageren wilde zwaan en veel soorten ganzen waaronder kolgans en kleine rietgans. Tijdens de trekperiode heeft u ook kans op paapje, bruine kiekendief en grutto.

Type Uitkijktoren
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-03-29 1 IJsvogel
2020-03-29 2 Goudvink
2020-03-28 2 Goudvink
2020-03-26 1 Tjiftjaf of Fitis
2020-03-26 2 Nijlgans
2020-03-26 2 Grote Canadese Gans
2020-03-26 1 Putter
2020-03-26 1 Roodborst
2020-03-26 1 Koolmees
2020-03-18 2 Wulp
2020-03-11 1 Staartmees
2020-03-08 1 Groene Specht
2020-03-07 2 Waterral
2020-03-07 2 Nonnetje
2020-03-04 2 Grote Zaagbek
2020-02-05 1 Blauwe Kiekendief
2020-02-05 70 Grote Canadese Gans
2020-01-21 4 Brilduiker
2020-01-08 7 Grauwe Gans
2020-01-08 26 Kolgans

Vertrek vanuit Rottevalle, na 25 meter linksaf slaan naar Bildwei. Na 1.3 km linksaf slaan naar Bildreed. Na zo'n 400 meter komt u aan in Bildreed.

Route via Google Maps

GPS 53.15733252080096, 6.080182397358867