Alde Feanen - Westersanning - Vogelkijkhut

De Alde Feanen is een groot laagveenmoeras van bijna 4.000 hectare groot en heeft moerasbossen, petgaten, rietlanden en enkele grote open wateren. Het is daardoor niet alleen landschappelijk gevarieerd, maar ook qua vogels. U kunt in de Alde Feanen zomertalingen zien, grote karekieten, purperreigers, zwarte sterns en allerlei soorten rietvogels. Let ook op voor geoorde futen. Bij Westersanning kunt u ook diverse steltlopersoorten verwachten.

Type Hut
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-06-04 5 Kleine Karekiet
2023-06-04 1 Zwarte Roodstaart
2023-06-04 1 Vink
2023-06-04 1 Rietzanger
2023-06-04 1 Fazant
2023-06-04 1 Sprinkhaanzanger
2023-06-04 1 Grauwe Gans
2023-06-04 1 Bosrietzanger
2023-06-04 50 Lepelaar
2023-06-04 1 Bosrietzanger
2023-06-03 1 Waterral
2023-06-03 1 Wintertaling
2023-06-03 1 Rietzanger
2023-06-03 1 Roerdomp
2023-06-03 1 Grutto
2023-06-02 1 Lepelaar
2023-06-02 1 Grote Zilverreiger
2023-06-02 1 Brandgans
2023-06-02 1 Bruine Kiekendief
2023-06-02 1 Witte Kwikstaart

Volg ten Westen van Oudega de straat It West en ga bij De Tsjollen linksaf. De Tsjollen gaat over in Westersanning. Later heet de straat Geau en aan uw linkerhand ligt de vogelkijkhut van de Jan Durkspolder. Vervolg de onverharde Geau nog enkele tientallen meters en ga rechtsaf het wandelpad in naar de vogelkijkhut Westersanning.

Route via Google Maps

GPS 53.12255, 5.95185