Alde Feanen - Westersanning - Vogelkijkhut

De Alde Feanen is een groot laagveenmoeras van bijna 4.000 hectare groot en heeft moerasbossen, petgaten, rietlanden en enkele grote open wateren. Het is daardoor niet alleen landschappelijk gevarieerd, maar ook qua vogels. U kunt in de Alde Feanen zomertalingen zien, grote karekieten, purperreigers, zwarte sterns en allerlei soorten rietvogels. Let ook op voor geoorde futen. Bij Westersanning kunt u ook diverse steltlopersoorten verwachten.

Type Hut
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-10-16 1 Ransuil
2019-10-12 1 Grote Zilverreiger
2019-10-08 1 Bladkoning
2019-10-05 2 Gaai
2019-10-05 5 Kolgans
2019-10-05 1 Kleine Mantelmeeuw
2019-10-05 1 Slechtvalk
2019-10-05 1 Sperwer
2019-10-05 2 Blauwe Reiger
2019-10-05 1 Smient
2019-10-05 1 Putter
2019-10-05 3 Tafeleend
2019-10-05 1 Smient
2019-10-05 2 Grote Zilverreiger
2019-10-05 1 Kuifeend
2019-10-05 60 Sijs
2019-10-03 1 Kerkuil
2019-09-28 24 Watersnip
2019-09-27 4 Baardman
2019-09-26 1 Visarend

Volg ten Westen van Oudega de straat It West en ga bij De Tsjollen linksaf. De Tsjollen gaat over in Westersanning. Later heet de straat Geau en aan uw linkerhand ligt de vogelkijkhut van de Jan Durkspolder. Vervolg de onverharde Geau nog enkele tientallen meters en ga rechtsaf het wandelpad in naar de vogelkijkhut Westersanning.

Route via Google Maps

GPS 53.12254720022549, 5.951847747673016