Alde Feanen - Westersanning - Vogelkijkhut

De Alde Feanen is een groot laagveenmoeras van bijna 4.000 hectare groot en heeft moerasbossen, petgaten, rietlanden en enkele grote open wateren. Het is daardoor niet alleen landschappelijk gevarieerd, maar ook qua vogels. U kunt in de Alde Feanen zomertalingen zien, grote karekieten, purperreigers, zwarte sterns en allerlei soorten rietvogels. Let ook op voor geoorde futen. Bij Westersanning kunt u ook diverse steltlopersoorten verwachten.

Type Hut
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-03-30 1 Grote Mantelmeeuw
2020-03-30 12 Pontische Meeuw
2020-03-30 1 Geelpootmeeuw
2020-03-30 12 Pontische Meeuw
2020-03-30 1 Grote Lijster
2020-03-30 1 Waterral
2020-03-29 2 Grutto
2020-03-28 2 Staartmees
2020-03-28 1 Blauwborst
2020-03-28 2 Brilduiker
2020-03-28 1 Wintertaling
2020-03-28 1 Havik
2020-03-28 10 Pijlstaart
2020-03-28 2 Wintertaling
2020-03-28 2 Wintertaling
2020-03-28 1 Tjiftjaf
2020-03-28 1 Nijlgans
2020-03-28 1 Tafeleend
2020-03-28 1 Dodaars
2020-03-28 1 Nonnetje

Volg ten Westen van Oudega de straat It West en ga bij De Tsjollen linksaf. De Tsjollen gaat over in Westersanning. Later heet de straat Geau en aan uw linkerhand ligt de vogelkijkhut van de Jan Durkspolder. Vervolg de onverharde Geau nog enkele tientallen meters en ga rechtsaf het wandelpad in naar de vogelkijkhut Westersanning.

Route via Google Maps

GPS 53.12254720022549, 5.951847747673016