Alde Feanen - Westersanning - Vogelkijkhut

De Alde Feanen is een groot laagveenmoeras van bijna 4.000 hectare groot en heeft moerasbossen, petgaten, rietlanden en enkele grote open wateren. Het is daardoor niet alleen landschappelijk gevarieerd, maar ook qua vogels. U kunt in de Alde Feanen zomertalingen zien, grote karekieten, purperreigers, zwarte sterns en allerlei soorten rietvogels. Let ook op voor geoorde futen. Bij Westersanning kunt u ook diverse steltlopersoorten verwachten.

Type Hut
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-04-22 1 Winterkoning
2024-04-21 1 Parkeend
2024-04-21 1 Meerkoet
2024-04-20 1 Grasmus
2024-04-17 1 Blauwborst
2024-04-17 1 Cetti's Zanger
2024-04-17 1 Sperwer
2024-04-16 1 Brandgans
2024-04-16 1 Grauwe Gans
2024-04-16 1 Kokmeeuw
2024-04-16 1 Graspieper
2024-04-16 1 Kleine Plevier
2024-04-16 1 Tureluur
2024-04-16 1 Gele Kwikstaart
2024-04-16 1 Buizerd
2024-04-16 1 Rietzanger
2024-04-16 1 Rietgors
2024-04-16 1 Staartmees
2024-04-16 1 Fitis
2024-04-16 1 Tjiftjaf

Volg ten Westen van Oudega de straat It West en ga bij De Tsjollen linksaf. De Tsjollen gaat over in Westersanning. Later heet de straat Geau en aan uw linkerhand ligt de vogelkijkhut van de Jan Durkspolder. Vervolg de onverharde Geau nog enkele tientallen meters en ga rechtsaf het wandelpad in naar de vogelkijkhut Westersanning.

Route via Google Maps

GPS 53.12255, 5.95185