Alde Feanen - Westersanning - Vogelkijkhut

De Alde Feanen is een groot laagveenmoeras van bijna 4.000 hectare groot en heeft moerasbossen, petgaten, rietlanden en enkele grote open wateren. Het is daardoor niet alleen landschappelijk gevarieerd, maar ook qua vogels. U kunt in de Alde Feanen zomertalingen zien, grote karekieten, purperreigers, zwarte sterns en allerlei soorten rietvogels. Let ook op voor geoorde futen. Bij Westersanning kunt u ook diverse steltlopersoorten verwachten.

Type Hut
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-06-25 1 Grote Zilverreiger
2022-06-24 1 Grote Zilverreiger
2022-06-24 1 Zwartkopmeeuw
2022-06-24 1 Zeearend
2022-06-17 1 Wespendief
2022-06-15 50 Grauwe Gans
2022-06-15 1 Tureluur
2022-06-15 1 Kievit
2022-06-15 2 Scholekster
2022-06-15 2 Ooievaar
2022-06-15 30 Lepelaar
2022-06-15 5 Visdief
2022-06-13 7 Gierzwaluw
2022-06-13 1 Heggenmus
2022-06-13 1 Goudvink
2022-06-13 1 Zwarte Roodstaart
2022-06-12 1 Visdief
2022-06-12 1 Witte Kwikstaart
2022-06-12 15 Lepelaar
2022-06-12 15 Oeverzwaluw

Volg ten Westen van Oudega de straat It West en ga bij De Tsjollen linksaf. De Tsjollen gaat over in Westersanning. Later heet de straat Geau en aan uw linkerhand ligt de vogelkijkhut van de Jan Durkspolder. Vervolg de onverharde Geau nog enkele tientallen meters en ga rechtsaf het wandelpad in naar de vogelkijkhut Westersanning.

Route via Google Maps

GPS 53.12255, 5.95185