Alde Feanen - Westersanning - Vogelkijkhut

De Alde Feanen is een groot laagveenmoeras van bijna 4.000 hectare groot en heeft moerasbossen, petgaten, rietlanden en enkele grote open wateren. Het is daardoor niet alleen landschappelijk gevarieerd, maar ook qua vogels. U kunt in de Alde Feanen zomertalingen zien, grote karekieten, purperreigers, zwarte sterns en allerlei soorten rietvogels. Let ook op voor geoorde futen. Bij Westersanning kunt u ook diverse steltlopersoorten verwachten.

Type Hut
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-07-01 1 Smient
2020-07-01 1 Snor
2020-06-28 1 Kleine Plevier
2020-06-28 13 Lepelaar
2020-06-28 1 Bruine Kiekendief
2020-06-28 12 Scholekster
2020-06-28 30 Brandgans
2020-06-28 10 Bergeend
2020-06-28 6 Gierzwaluw
2020-06-28 6 Boerenzwaluw
2020-06-28 1 Witgat
2020-06-28 1 Bontbekplevier
2020-06-28 6 Grutto
2020-06-28 30 Lepelaar
2020-06-28 2 Tafeleend
2020-06-28 20 Wintertaling
2020-06-28 2 Kemphaan
2020-06-28 1 Zwarte Stern
2020-06-28 2 Kleine Plevier
2020-06-28 5 Brandgans

Volg ten Westen van Oudega de straat It West en ga bij De Tsjollen linksaf. De Tsjollen gaat over in Westersanning. Later heet de straat Geau en aan uw linkerhand ligt de vogelkijkhut van de Jan Durkspolder. Vervolg de onverharde Geau nog enkele tientallen meters en ga rechtsaf het wandelpad in naar de vogelkijkhut Westersanning.

Route via Google Maps

GPS 53.12254720022549, 5.951847747673016