Alde Feanen - Westersanning - Vogelkijkhut

De Alde Feanen is een groot laagveenmoeras van bijna 4.000 hectare groot en heeft moerasbossen, petgaten, rietlanden en enkele grote open wateren. Het is daardoor niet alleen landschappelijk gevarieerd, maar ook qua vogels. U kunt in de Alde Feanen zomertalingen zien, grote karekieten, purperreigers, zwarte sterns en allerlei soorten rietvogels. Let ook op voor geoorde futen. Bij Westersanning kunt u ook diverse steltlopersoorten verwachten.

Type Hut
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-10-17 5 Pijlstaart
2021-10-17 4 Brilduiker
2021-10-16 1 Grote Mantelmeeuw
2021-10-16 45 Kievit
2021-10-16 20 Kievit
2021-10-16 1 Waterral
2021-10-16 1 Torenvalk
2021-10-16 1 Buizerd
2021-10-16 1 Brilduiker
2021-10-16 2 Kuifeend
2021-10-16 1 Tafeleend
2021-10-16 3 Tafeleend
2021-10-16 21 Slobeend
2021-10-16 111 Slobeend
2021-10-16 5 Pijlstaart
2021-10-16 2 Wilde Eend
2021-10-16 2 Wilde Eend
2021-10-16 6 Wilde Eend
2021-10-16 4 Wilde Eend
2021-10-16 2 Wintertaling

Volg ten Westen van Oudega de straat It West en ga bij De Tsjollen linksaf. De Tsjollen gaat over in Westersanning. Later heet de straat Geau en aan uw linkerhand ligt de vogelkijkhut van de Jan Durkspolder. Vervolg de onverharde Geau nog enkele tientallen meters en ga rechtsaf het wandelpad in naar de vogelkijkhut Westersanning.

Route via Google Maps

GPS 53.12255, 5.95185