Alde Feanen - Westersanning - Vogelkijkhut

De Alde Feanen is een groot laagveenmoeras van bijna 4.000 hectare groot en heeft moerasbossen, petgaten, rietlanden en enkele grote open wateren. Het is daardoor niet alleen landschappelijk gevarieerd, maar ook qua vogels. U kunt in de Alde Feanen zomertalingen zien, grote karekieten, purperreigers, zwarte sterns en allerlei soorten rietvogels. Let ook op voor geoorde futen. Bij Westersanning kunt u ook diverse steltlopersoorten verwachten.

Type Hut
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-07-22 1 Lepelaar
2024-07-22 1 Goudvink
2024-07-20 1 Grauwe Vliegenvanger
2024-07-20 1 Koolmees
2024-07-20 1 Groenling
2024-07-20 1 Aalscholver
2024-07-20 1 Goudvink
2024-07-20 1 Tjiftjaf
2024-07-20 1 Winterkoning
2024-07-20 1 Houtduif
2024-07-20 1 Visdief
2024-07-20 1 Zwarte Roodstaart
2024-07-19 1 Lepelaar
2024-07-19 1 Visdief
2024-07-19 1 Ooievaar
2024-07-19 1 Spotvogel
2024-07-19 1 Merel
2024-07-19 1 Zwartkop
2024-07-19 1 Scholekster
2024-07-19 1 Grauwe Vliegenvanger

Volg ten Westen van Oudega de straat It West en ga bij De Tsjollen linksaf. De Tsjollen gaat over in Westersanning. Later heet de straat Geau en aan uw linkerhand ligt de vogelkijkhut van de Jan Durkspolder. Vervolg de onverharde Geau nog enkele tientallen meters en ga rechtsaf het wandelpad in naar de vogelkijkhut Westersanning.

Route via Google Maps

GPS 53.12255, 5.95185